1 ngày đội tuần tra test nhanh 1 số người qua đường, phát hiện 10 dương tính

ʜôᴍ ǫᴜᴀ 𝟷𝟼.𝟽, ʟãɴʜ đạᴏ ᴜʙɴᴅ ʜ.ʜóᴄ ᴍôɴ (ᴛᴘ.ʜᴄᴍ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ 𝟷𝟸 ᴛổ ʟưᴜ độɴɢ ᴄủᴀ ʜᴜʏệɴ đồɴɢ ʟᴏạᴛ đɪ ᴛᴜầɴ ᴛʀᴀ, ᴋếᴛ ʜợᴘ ᴛᴇsᴛ ɴʜᴀɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ɴʜằᴍ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ʜᴜʏệɴ.
ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ 𝟷𝟼.𝟽, ᴄáᴄ ᴛổ ɴàʏ ᴛᴇsᴛ ɴʜᴀɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 đã xử ᴘʜạᴛ 𝟸 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ đốɪ ᴠớɪ 𝟸𝟷 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ʀᴀ đườɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄó ʟý ᴅᴏ ᴄʜíɴʜ đáɴɢ ᴠà ɴʜắᴄ ɴʜở 𝟷𝟶𝟶 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ, ʏêᴜ ᴄầᴜ ǫᴜᴀʏ ᴠề ɴʜà; đặᴄ ʙɪệᴛ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ 𝟷𝟶 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ɴɢụ ʜ.ʜóᴄ ᴍôɴ, ǫ.𝟷𝟸 ᴠà 𝟷 ɴɢườɪ ʟà ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ɢɪᴀᴏ sữᴀ ở ʜ.ᴄủ ᴄʜɪ.

ʜɪệɴ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đã đưᴀ ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ɴàʏ ᴠàᴏ ᴋʜᴜ sàɴɢ ʟọᴄ để ᴄʜờ ᴋếᴛ ǫᴜả ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ. ᴛʀướᴄ đó, ɴɢàʏ 𝟷𝟻.𝟽, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴛᴜầɴ ᴛʀᴀ ɴàʏ ᴄũɴɢ xử ᴘʜạᴛ ʜơɴ 𝟸𝟶 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ʀᴀ đườɴɢ ᴋʜôɴɢ ʟý ᴅᴏ ᴄʜíɴʜ đáɴɢ ᴠà ɴʜắᴄ ɴʜở ʜàɴɢ ᴄʜụᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ.

Ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ʜᴏàɪ ɴᴀᴍ, ᴘʜó ɢɪáᴍ đốᴄ sở ʏ ᴛế ᴛᴘ.ʜᴄᴍ, đáɴʜ ɢɪá ᴠɪệᴄ ᴛᴜầɴ ᴛʀᴀ ʟưᴜ độɴɢ ᴋếᴛ ʜợᴘ ᴛᴇsᴛ ɴʜᴀɴʜ ở ʜ.ʜóᴄ ᴍôɴ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ɴʜɪềᴜ ᴄᴀ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸 ᴄũɴɢ ʟà ᴄáᴄʜ ʟàᴍ ʜᴀʏ ɴʜằᴍ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ғ𝟶 ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ. ɴʜưɴɢ ʜɪệɴ sở ʏ ᴛế ᴄʜưᴀ ᴄó ᴄʜủ ᴛʀươɴɢ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ʙằɴɢ ᴛᴇsᴛ ɴʜᴀɴʜ ᴋếᴛ ʜợᴘ ᴛᴜầɴ ᴛʀᴀ ʟưᴜ độɴɢ ᴛʀêɴ ᴅɪệɴ ʀộɴɢ. ᴠì ᴍô ʜìɴʜ ɴàʏ ᴄʜưᴀ ᴀɪ ᴄó ᴋɪɴʜ ɴɢʜɪệᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ 𝟸𝟸 ǫᴜậɴ, ʜᴜʏệɴ ᴠà ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄó đặᴄ ᴛʜù ᴋʜáᴄ ɴʜᴀᴜ ᴠề địᴀ ʙàɴ, ᴅâɴ ᴄư, địᴀ ʟý.

sɪɴʜ ᴠɪêɴ ở ᴛʀọ ᴋʜó ᴋʜăɴ đăɴɢ ᴋý để đượᴄ ʜỗ ᴛʀợ ɴʜᴜ ʏếᴜ ᴘʜẩᴍ ᴛʜɪếᴛ ʏếᴜ

ɴʜữɴɢ sɪɴʜ ᴠɪêɴ ở ᴛʀọ ʙêɴ ɴɢᴏàɪ ᴋý ᴛúᴄ xá ᴛạɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ɢặᴘ ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴠì ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʜì ʜãʏ đăɴɢ ᴋý ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ để ɴʜậɴ đượᴄ ɴʜữɴɢ sᴜấᴛ ǫᴜà ʜỗ ᴛʀợ ᴠề ɴʜᴜ ʏếᴜ ᴘʜẩᴍ ᴛʜɪếᴛ ʏếᴜ
ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴋéᴏ ᴅàɪ ᴠà ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ, ɴʜɪềᴜ sɪɴʜ ᴠɪêɴ ở ᴛʀọ ɴɢᴏàɪ ᴋý ᴛúᴄ xá ᴍắᴄ ᴋẹᴛ ʟạɪ ở ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ɢặᴘ ɴʜɪềᴜ ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴅᴏ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể đɪ ʟàᴍ ᴛʜêᴍ, ɴɢᴜồɴ ɴʜᴜ ʏếᴜ ᴘʜẩᴍ, ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ ᴋʜᴀɴ ʜɪếᴍ ᴋʜɪếɴ ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ᴠà ʙữᴀ ăɴ ʜằɴɢ ɴɢàʏ ᴄủᴀ sɪɴʜ ᴠɪêɴ ʙị ảɴʜ ʜưởɴɢ.

ᴛʀướᴄ ᴛʜựᴄ ᴛế đó, ᴄʜɪ đᴏàɴ ʙáᴏ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ᴛạɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ʟɪêɴ ʜệ ᴠà ᴋếᴛ ɴốɪ ᴠớɪ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ xã ʜộɪ ᴛʜᴀɴʜ ᴛʜɪếᴜ ɴɪêɴ (ᴛʜᴜộᴄ ᴛ.Ư ʜộɪ ʟɪêɴ ʜɪệᴘ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ) ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ ʜỗ ᴛʀợ ɴɢᴜồɴ ɴʜᴜ ʏếᴜ ᴘʜẩᴍ ᴛʜɪếᴛ ʏếᴜ ᴄʜᴏ sɪɴʜ ᴠɪêɴ ᴋʜó ᴋʜăɴ đᴀɴɢ ᴛʀọ ᴛạɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ.

Để đượᴄ ʜỗ ᴛʀợ, ᴛʀᴏɴɢ 𝟸 ɴɢàʏ 𝟷𝟽 ᴠà 𝟷𝟾.𝟽.𝟸𝟶𝟸𝟷 sɪɴʜ ᴠɪêɴ ở ᴛʀọ (ɴɢᴏàɪ ᴋᴛx) ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đăɴɢ ᴋý ᴛʜᴇᴏ địᴀ ᴄʜỉ ʜᴛᴛᴘs://ғᴏʀᴍs.ɢʟᴇ/𝟷ɪǫᴊ𝟽ᴅ𝟹xᴀ𝟼ᴀʜʙғsᴋ𝟽
sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄó đượᴄ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ sɪɴʜ ᴠɪêɴ ᴄụ ᴛʜể, ᴄʜɪ đᴏàɴ ʙáᴏ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ sẽ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ xã ʜộɪ ᴛʜᴀɴʜ ᴛʜɪếᴜ ɴɪêɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ để ᴄâɴ đốɪ ᴠà ʜỗ ᴛʀợ ɴʜᴜ ʏếᴜ ᴘʜẩᴍ ᴛʜɪếᴛ ʏếᴜ đếɴ ᴛừɴɢ sɪɴʜ ᴠɪêɴ đã đăɴɢ ᴋý.
ɴʜâɴ đâʏ, ᴀɴʜ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜᴀɴʜ ʜâɴ, ɢɪáᴍ đốᴄ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ xã ʜộɪ ᴛʜᴀɴʜ ᴛʜɪếᴜ ɴɪêɴ (ᴛʜᴜộᴄ ᴛ.Ư ʜộɪ ʟʜᴛɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ) ᴄʜɪᴀ sẻ: “ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ǫᴜᴀ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ xã ʜộɪ ᴛʜᴀɴʜ ᴛʜɪếᴜ ɴɪêɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đã ᴠà đᴀɴɢ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ʜᴏạᴛ độɴɢ ʜỗ ᴛʀợ, sᴀɴ sẻ ᴄùɴɢ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴠượᴛ ǫᴜᴀ ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴄủᴀ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ. ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ɢầɴ đâʏ, ɴʜậɴ đượᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄáᴄ ʙạɴ sɪɴʜ ᴠɪêɴ ɢặᴘ ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴛʜì ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ 𝟷𝟼.𝟽 ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴄũɴɢ đã ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ xã ʜộɪ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ɴấᴜ 𝟻𝟶.𝟶𝟶𝟶 sᴜấᴛ ăɴ ưᴜ ᴛɪêɴ ᴄʜᴏ sɪɴʜ ᴠɪêɴ. ɴᴀʏ ᴄʜɪ đᴏàɴ ʙáᴏ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄùɴɢ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ sẽ ᴋêᴜ ɢọɪ ᴄáᴄ ɴʜà ʜảᴏ ᴛâᴍ ʜỗ ᴛʀợ ᴍộᴛ ᴘʜầɴ ʟươɴɢ ᴛʜựᴄ, ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ ᴛʜɪếᴛ ʏếᴜ để ᴄáᴄ ʙạɴ sɪɴʜ ᴠɪêɴ đᴀɴɢ ở ᴛʀọ ɢặᴘ ᴋʜó ᴋʜăɴ ɴʜưɴɢ ᴄó đɪềᴜ ᴋɪệɴ ᴛự ᴛổ ᴄʜứᴄ ɴấᴜ ɴướɴɢ đượᴄ ᴄʜɪᴀ sẻ. ᴄủᴀ íᴛ ʟòɴɢ ɴʜɪềᴜ, ᴄáᴄ ʙạɴ sɪɴʜ ᴠɪêɴ đăɴɢ ᴋý sớᴍ để ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴄâɴ đốɪ ɴɢᴜồɴ ɴʜᴜ ʏếᴜ ᴘʜẩᴍ ʜỗ ᴛʀợ đếɴ ᴄáᴄ ʙạɴ ᴍộᴛ ᴄáᴄʜ ᴛốᴛ ɴʜấᴛ ᴠà ᴋịᴘ ᴛʜờɪ”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *