1 Tài xế Grabbike tại HCM dương tính, tài xế giờ nghe họ là sợ nhưng không cày thì chết đói

ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴛʀẻ ᴍưᴜ sɪɴʜ ʙằɴɢ ɴɢʜề xᴇ ôᴍ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴘʜáᴛ ʀầᴜ ᴋʜɪ ɴɢʜᴇ ᴛɪɴ đồɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴠớɪ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.

ᴛàɪ xế xᴇ ôᴍ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴠɪệᴄ ɢɪữ ᴋʜᴏảɴɢ ᴄáᴄʜ ᴛốɪ ᴛʜɪểᴜ 𝟸 ᴍéᴛ ᴋʜɪ đợɪ ʟấʏ đồ ᴜốɴɢᴛʜᴇᴏ đó, ᴛốɪ 𝟷𝟽.𝟼, ʟựᴄ ʟượɴɢ ʏ ᴛế đã ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴍộᴛ ᴄᴀ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ʟầɴ 𝟷 ᴠớɪ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛạɪ ᴘʜườɴɢ ᴛʜạɴʜ xᴜâɴ, ǫ.𝟷𝟸. ɴɢườɪ ɴàʏ ʟà ᴛàɪ xế ɢʀᴀʙʙɪᴋᴇ.
ʜᴏᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ, ʟᴏ ɴɢạɪ
ɴɢᴀʏ ʟậᴘ ᴛứᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ɴàʏ ᴋʜɪếɴ ɢɪớɪ xᴇ ôᴍ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ‘ɴʜáᴏ ɴʜàᴏ’. Để ʀồɪ ɴʜữɴɢ ᴄʜᴜʏếɴ xᴇ ʙươɴ ᴄʜảɪ ᴋɪếᴍ ᴛɪềɴ ᴠốɴ ᴅĩ đầʏ ᴋʜó ɴʜọᴄ ʟạɪ ᴛʜêᴍ ɴặɴɢ ᴛʀĩᴜ ʙởɪ ɴỗɪ ʟᴏ “ᴄó ᴋʜɪ ɴàᴏ ᴍìɴʜ ᴄũɴɢ ʙị ɴʜư ᴠậʏ”.
“ᴛừ ᴛốɪ ʜôᴍ ǫᴜᴀ đếɴ ɢɪờ ᴋʜɪ ʙɪếᴛ ᴛɪɴ ᴄó ᴛàɪ xế ɢʀᴀʙʙɪᴋᴇ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴍà sợ ʟắᴍ. ᴠì ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ ʀồɪ ᴍìɴʜ sẽ ɢặᴘ ɴʜữɴɢ ᴠị ᴋʜáᴄʜ ɴàᴏ, ʜọ đếɴ ᴛừ đâᴜ, ʜọ ᴄó ᴘʜảɪ ʟà ғ𝟶 ʜᴀʏ đᴀɴɢ ɴʜɪễᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ. ʜᴏᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴠô ᴄùɴɢ”, ᴛàɪ xế ɢᴏᴊᴇᴋ ᴛêɴ ᴛʀầɴ ᴀɴʜ ɴʜậᴛ (𝟹𝟷 ᴛᴜổɪ, ở ǫ.ᴘʜú ɴʜᴜậɴ), ɴóɪ.

ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ᴄủᴀ ᴛàɪ xế xᴇ ôᴍ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴋʜôɴɢ ᴅễ ᴅàɴɢ

ᴋʜá ɴʜɪềᴜ ᴛàɪ xế xᴇ ôᴍ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ đềᴜ ᴄó ᴄʜᴜɴɢ ɴỗɪ ʟᴏ sỡ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿. “ʜàɴɢ ɴɢàʏ, ᴍỗɪ ᴛàɪ xế ɴʜư ᴛôɪ ᴛɪếᴘ xúᴄ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ᴋʜáᴄʜ ʜàɴɢ. ᴄả ᴄʜở đɪ ʟẫɴ ɢɪᴀᴏ ʜàɴɢ, ɢɪᴀᴏ đồ ăɴ ᴄũɴɢ ɴʜư ᴛɪếᴘ xúᴄ ᴠớɪ ᴄáᴄ ʜàɴɢ ǫᴜáɴ. ᴄʜẳɴɢ ᴀɪ đᴏáɴ đượᴄ ʟà ᴛʀᴏɴɢ số ấʏ ᴄó ᴀɪ ʟà ᴋʜôɴɢ ʙị ɴʜɪễᴍ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿. ɴêɴ ᴛʜậᴛ sự ʀấᴛ ʟᴏ ɴɢạɪ”, ᴛàɪ xế ɢʀᴀʙʙɪᴋᴇ ʜᴜỳɴʜ ᴘʜướᴄ ᴛᴜấɴ (𝟸𝟽 ᴛᴜổɪ, ở ǫ.𝟺), ᴄʜɪᴀ sẻ.
ᴠì ‘ᴄʜéɴ ᴄơᴍ ᴍᴀɴʜ áᴏ’
ᴍặᴄ ᴅù ʟᴏ ʟắɴɢ ɴʜư ᴛʜế, ɴʜưɴɢ ᴄáᴄ ᴛàɪ xế xᴇ ôᴍ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴋʜôɴɢ ᴅáᴍ ‘ᴛắᴛ ᴀᴘᴘ’ để ɴɢʜỉ ᴄʜạʏ. “ʙởɪ ᴄʜɪ ᴘʜí ʜàɴɢ ɴɢàʏ ᴅựᴀ ᴠàᴏ ᴄáᴄ ᴄʜᴜʏếɴ xᴇ ɢɪᴀᴏ đồ ăɴ. ‘ᴛắᴛ ᴀᴘᴘ’ ʟà đóɪ”, ᴛàɪ xế ɢʀᴀʙғᴏᴏᴅ ʟê ᴛú ᴅươɴɢ (𝟸𝟿 ᴛᴜổɪ, ở ǫ.𝟼), ᴛâᴍ sự.
ᴍỗɪ ɴɢàʏ, ᴅươɴɢ ‘ʙậᴛ ᴀᴘᴘ’ (ᴍở ứɴɢ ᴅụɴɢ) ʟúᴄ 𝟻 ɢɪờ 𝟹𝟶 ᴘʜúᴛ sáɴɢ. “ᴄʜạʏ ᴛớɪ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟿 ɢɪờ ᴛốɪ ᴛʜì ᴍìɴʜ ᴠề. ᴍỗɪ ɴɢàʏ ᴄũɴɢ ᴋɪếᴍ đượᴄ 𝟸𝟶𝟶.𝟶𝟶𝟶 đồɴɢ ʜᴏặᴄ ʜơɴ. ᴄʜɪ ᴘʜí để ʟᴏ ᴄʜᴏ ᴠợ ᴠà ᴄᴏɴ đềᴜ ᴅựᴀ ᴠàᴏ ᴋʜᴏảɴ ấʏ ɴêɴ ᴋʜôɴɢ ᴅáᴍ ɴɢʜỉ ᴄʜạʏ”, ᴅươɴɢ ᴛâᴍ sự.
ᴛìɴʜ ᴄảɴʜ ᴛươɴɢ ᴛự, ᴅù ᴄảᴍ ᴛʜấʏ sợ ᴠớɪ ᴠɪệᴄ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 đã ᴠà đᴀɴɢ ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ, ʟᴇɴ ʟỏɪ ᴋʜắᴘ ʜᴀɴɢ ᴄùɴɢ ɴɢõ ʜẻᴍ, ᴛʜế ɴʜưɴɢ ᴛàɪ xế ɢʀᴀʙʙɪᴋᴇ ᴠũ Đứᴄ ǫᴜảɴɢ (𝟹𝟹 ᴛᴜổɪ, ở ǫ.ʙìɴʜ ᴛâɴ) ᴄũɴɢ ᴘʜảɪ ʀᴀ đườɴɢ ᴋɪếᴍ sốɴɢ. ʙởɪ ᴠì ʙữᴀ ăɴ ʜàɴɢ ɴɢàʏ ᴄủᴀ ʜᴀɪ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴠà ʜᴀɪ đứᴀ ᴄᴏɴ ɴʜỏ ᴄủᴀ ᴀɴʜ đềᴜ ᴘʜụ ᴛʜᴜộᴄ ᴠàᴏ ᴛɪềɴ ᴄôɴɢ ɴʜữɴɢ ᴄʜᴜʏếɴ xᴇ.

ᴍưᴜ sɪɴʜ ᴛʜờɪ ᴅịᴄʜ ɢɪã

ɴặɴɢ ɢáɴʜ ᴍưᴜ sɪɴʜ ɴʜư ᴠậʏ, ɴêɴ ᴍỗɪ ʟầɴ ᴄó ‘ɴổ ᴄᴜốᴄ’, ᴄáᴄ ᴛàɪ xế ᴄʜỉ ᴍᴏɴɢ sᴀᴏ ᴋʜáᴄʜ ᴋʜôɴɢ ʙị ᴄáᴄ ᴠấɴ đề ᴠề sứᴄ ᴋʜỏᴇ. “ᴛʜú ᴛʜɪệᴛ, ᴄʜỉ ᴄầɴ ɴɢʜᴇ ᴋʜáᴄʜ ʜᴏ ʟà sợ, ʜọ ɴɢồɪ sᴀᴜ ᴍà ʜỉ ʜỉ ʟà ʟᴏ, ɴɢʜᴇ ʜọ ʜắᴛ xì ᴄũɴɢ ᴛʜấʏ ʜᴏảɴɢ”, ᴛàɪ xế ɢᴏᴊᴇᴋ Đặɴɢ ᴛʀầɴ ᴀɴʜ ᴋʜᴏᴀ (𝟹𝟽 ᴛᴜổɪ, ở ǫ.ʙìɴʜ ᴛâɴ) ɴóɪ.
ᴋʜáᴄʜ ᴘʜảɪ ᴋʜᴀɪ ʙáᴏ ʏ ᴛế
ᴛʜờɪ đɪểᴍ ʜɪệɴ ɴᴀʏ, để đượᴄ sử ᴅụɴɢ ᴅịᴄʜ ᴠụ ɢʀᴀʙʙɪᴋᴇ, ᴋʜáᴄʜ ʙᴜộᴄ ᴘʜảɪ ᴋʜᴀɪ ʙáᴏ ʏ ᴛế ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ʟêɴ xᴇ. Đɪềᴜ ɴàʏ ᴋʜɪếɴ ᴍộᴛ ʙộ ᴘʜậɴ ᴋʜáᴄʜ ʜàɴɢ ᴄảᴍ ᴛʜấʏ ᴄᴀᴜ ᴄó, ᴋʜó ᴄʜịᴜ ᴠì ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴍấᴛ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ. “ᴄó ɴʜữɴɢ ᴋʜáᴄʜ ʙảᴏ ᴋʜôɴɢ đồɴɢ ý ᴋʜᴀɪ ʙáᴏ ʏ ᴛế. ᴅù ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴠɪệᴄ ɴàʏ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ. ɴʜữɴɢ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴʜư ᴠậʏ ᴛôɪ ʙᴜộᴄ ʟòɴɢ ᴛừ ᴄʜốɪ ᴄʜở, ᴅù ʀằɴɢ ᴄó ᴛʜể ʟàᴍ ‘ʜᴀᴏ ʜụᴛ’ ᴛʜᴜ ɴʜậᴘ. ᴍᴏɴɢ ᴍọɪ ɴɢườɪ ᴄó ý ᴛʜứᴄ ᴛự ɢɪáᴄ ᴄʜấᴘ ʜàɴʜ ᴛốᴛ ɴʜữɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ ᴠề ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄủᴀ ʙộ ʏ ᴛế”, ᴀɴʜ ᴛᴜấɴ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴛʜêᴍ.

ᴛʀướᴄ ᴠɪệᴄ ᴍỗɪ ɴɢàʏ ᴛạɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đềᴜ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ɴʜữɴɢ ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴍớɪ, ᴄũɴɢ ɴʜư ᴄó ɴʜữɴɢ ᴄʜᴜỗɪ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ᴍớɪ đã ᴠà đᴀɴɢ đượᴄ ᴛʀᴜʏ ᴠếᴛ, ᴄàɴɢ ᴋʜɪếɴ ɢɪớɪ xᴇ ôᴍ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴛʜêᴍ âᴜ ʟᴏ. ᴄʜíɴʜ ᴠì ᴛʜế, ʜọ ᴍᴏɴɢ ᴍỏɪ ʙấᴛ ᴋể ɴɢườɪ ɴàᴏ ᴄũɴɢ ɴêɴ ᴄó sᴜʏ ɴɢʜĩ ʟà “ᴀɪ ᴄũɴɢ ᴄó ᴛʜể đã, đᴀɴɢ ʜᴀʏ sẽ ʟà ғ𝟶, ғ𝟷. ǫᴜᴀ đó ᴛự ᴄó ᴄáᴄʜ để ʙảᴏ ᴠệ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴠà ᴄộɴɢ đồɴɢ”.
“ᴍᴏɴɢ ᴍọɪ ɴɢườɪ ᴄʜᴜɴɢ ᴛᴀʏ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ 𝟻ᴋ ᴍộᴛ ᴄáᴄʜ ɴɢʜɪêᴍ ᴛúᴄ. ᴋʜɪ ᴍọɪ ɴɢườɪ ʟêɴ xᴇ ôᴍ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴄầɴ ᴘʜảɪ ᴋʜᴀɪ ʙáᴏ ʏ ᴛế ᴛʀᴜɴɢ ᴛʜựᴄ. ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ʜɪ ᴠọɴɢ ᴄáᴄ ʜàɴɢ ǫᴜáɴ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɢɪữ ᴋʜᴏảɴɢ ᴄáᴄʜ 𝟸 ᴍéᴛ ᴋʜɪ ʙáɴ ʜàɴɢ… ᴄó ɴʜư ᴠậʏ ᴛʜì ᴍớɪ ᴄʜᴜɴɢ ᴛᴀʏ ᴄʜốɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 đượᴄ”, ᴋʜᴏᴀ ɴóɪ ᴛʜêᴍ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *