2 chị em bắt con và cháu mình đi ăn xin còn hiếp dâm 2 đứa con của chị gái

Đàᴏ ᴛʜị ɢáɪ, 𝟹𝟿 ᴛᴜổɪ, ʙị ᴛᴜʏêɴ ᴘʜạᴛ 𝟼 ɴăᴍ 𝟼 ᴛʜáɴɢ ᴛù ᴠì đã ɴɢượᴄ đãɪ ᴄáᴄ ᴄᴏɴ ɴʜỏ, ʙắᴛ ᴄʜúɴɢ đɪ ăɴ xɪɴ ᴍᴀɴɢ ᴛɪềɴ ᴠề ɴộᴘ ɴếᴜ ᴋʜôɴɢ sẽ đáɴʜ.

ᴄʜɪềᴜ 𝟷𝟸/𝟻, ʙảɴ áɴ đốɪ ᴠớɪ ɢáɪ ᴠề ᴛộɪ ɴɢượᴄ đãɪ ʜᴏặᴄ ʜàɴʜ ʜạ ôɴɢ ʙà, ᴄʜᴀ ᴍẹ, ᴠợ ᴄʜồɴɢ, ᴄᴏɴ, ᴄʜáᴜ, ɴɢườɪ ᴄó ᴄôɴɢ ɴᴜôɪ ᴅưỡɴɢ ᴍìɴʜ ᴠà ᴄố ý ɢâʏ ᴛʜươɴɢ ᴛíᴄʜ đượᴄ ᴛᴀɴᴅ ʜᴜʏệɴ xᴜʏêɴ ᴍộᴄ đưᴀ ʀᴀ sᴀᴜ ᴍộᴛ ɴɢàʏ xéᴛ xử. ᴍứᴄ áɴ ɴàʏ ᴛʜấᴘ ʜơɴ ʜìɴʜ ᴘʜạᴛ ᴠᴋs đề ɴɢʜị ᴛʀướᴄ đó (𝟽 ɴăᴍ đếɴ 𝟽 ɴăᴍ 𝟺 ᴛʜáɴɢ ᴛù) ᴅᴏ ʙị ᴄáᴏ đượᴄ ᴍẹ ᴄʜồɴɢ (đạɪ ᴅɪệɴ 𝟻 đứᴀ ᴛʀẻ) xɪɴ ɢɪảᴍ ɴʜẹ ʜìɴʜ ᴘʜạᴛ.

ʙị đáɴʜ ɢɪá ʜàɴʜ ᴠɪ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ʜơɴ, Đàᴏ ᴠăɴ ʙé (𝟸𝟻 ᴛᴜổɪ, ᴇᴍ ᴄủᴀ ɢáɪ) ʙị ᴛᴜʏêɴ 𝟾 ɴăᴍ ᴛù ᴄʜᴏ ᴄả 𝟸 ᴛộɪ ᴅᴀɴʜ.

ᴛʜᴇᴏ ʜĐxx, ɢáɪ ʟà ᴍẹ, ᴘʜảɪ ᴄó ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ɴᴜôɪ ᴅưỡɴɢ, ᴄʜăᴍ sóᴄ, ʙảᴏ ᴠệ ᴄáᴄ ᴄᴏɴ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ʙị ᴄáᴏ đã ᴄùɴɢ ʙé ʙấᴛ ᴄʜấᴘ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴠà đạᴏ đứᴄ, ʙắᴛ ɴʜữɴɢ đứᴀ ᴛʀẻ ᴘʜảɪ xɪɴ ăɴ ᴍᴀɴɢ ᴛɪềɴ ᴠề ᴄʜᴏ ᴍìɴʜ ᴛɪêᴜ xàɪ. ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ᴄʜị ᴇᴍ ʙị ᴄáᴏ ᴄòɴ đáɴʜ đậᴘ, ᴄố ý ɢâʏ ᴛʜươɴɢ ᴛíᴄʜ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ᴄʜᴏ ᴄʜúɴɢ.

ʜàɴʜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ ᴄủᴀ ʜᴀɪ ʙị ᴄáᴏ ᴄó ᴛíɴʜ ᴄʜấᴛ ᴄʜᴜʏêɴ ɴɢʜɪệᴘ, ʙé ᴘʜạᴍ ᴛộɪ ᴋʜɪ ᴄʜưᴀ đượᴄ xóᴀ áɴ ᴛíᴄʜ… ʟà ᴛìɴʜ ᴛɪếᴛ ᴛăɴɢ ɴặɴɢ, ᴄầɴ ᴘʜảɪ xử ɴɢʜɪêᴍ.


Đàᴏ ᴛʜị ɢáɪ ᴛạɪ ᴘʜɪêɴ ᴛòᴀ ʜôᴍ ɴᴀʏ. Ảɴʜ: ᴛʀườɴɢ ʜà.

ᴛʜᴇᴏ ᴄáᴏ ᴛʀạɴɢ, đầᴜ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟿, ʙé ᴋêᴜ ɢáɪ đưᴀ ʜᴀɪ ᴄᴏɴ (𝟸-𝟹 ᴛᴜổɪ) đếɴ sốɴɢ ở ʜᴜʏệɴ xᴜʏêɴ ᴍộᴄ, đɪ xɪɴ ăɴ. ʙᴀ đứᴀ ᴄᴏɴ ᴄòɴ ʟạɪ ᴄủᴀ ɢáɪ ở ᴠớɪ ʙà ɴộɪ. ᴛʜáɴɢ 𝟷𝟶 ɴăᴍ đó, ɢáɪ ǫᴜᴀʏ ᴠề ʙắᴛ ʙé ᴅᴜʏêɴ (𝟷𝟶 ᴛᴜổɪ) ᴠà ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ 𝟿 ᴛᴜổɪ ᴘʜảɪ ɴɢʜỉ ʜọᴄ, ᴅẫɴ ᴄʜúɴɢ đɪ ăɴ xɪɴ.

ᴄʜị ᴇᴍ ɢáɪ đᴇ ᴅọᴀ, éᴘ ɴʜữɴɢ đứᴀ ᴛʀẻ ᴍỗɪ ɴɢàʏ ᴘʜảɪ xɪɴ đượᴄ 𝟿𝟶𝟶.𝟶𝟶𝟶 đồɴɢ. ʜôᴍ ɴàᴏ ᴄáᴄ ᴄᴏɴ ᴋʜôɴɢ ᴍᴀɴɢ đủ ᴛɪềɴ ᴠề, ɢáɪ ᴠà ʙé ᴅùɴɢ ʀᴏɪ ᴛʀᴇ, ᴅâʏ đɪệɴ, ᴠợᴛ ᴍᴜỗɪ đáɴʜ; ʜᴏặᴄ ᴄʜíᴄʜ đɪệɴ, ʙỏ đóɪ. ᴄᴜốɪ ᴛʜáɴɢ 𝟼/𝟸𝟶𝟸𝟶, ʙé ᴅᴜʏêɴ ᴅắᴛ ᴇᴍ ɴʜảʏ ʟêɴ xᴇ ʙᴜýᴛ ᴛʀốɴ ᴠề ɴʜà ɴộɪ. ɴʜữɴɢ đứᴀ ᴛʀẻ ᴄòɴ ʟạɪ sᴀᴜ đó đượᴄ ɢɪảɪ ᴄứᴜ.

ᴛạɪ ᴛòᴀ ʜôᴍ ɴᴀʏ, ɢáɪ ᴠà ʙé ᴛʜừᴀ ɴʜậɴ ʜàɴʜ ᴠɪ ɴʜưɴɢ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ “ᴄʜỉ đáɴʜ 𝟷-𝟸 ʟầɴ ᴅᴏ ᴛụɪ ɴʜỏ ʟì”.

ᴛʀả ʟờɪ ʜĐxx, ʙé ᴅᴜʏêɴ ɴóɪ: “ᴍẹ ᴠà ᴄậᴜ ʙᴀᴏ ᴄʜᴇ ᴄʜᴏ ɴʜᴀᴜ”. ᴄô ʙé ʀàɴʜ ʀọᴛ ᴋể ʟạɪ ᴄʜᴜʏệɴ ᴍấʏ ᴄʜị ᴇᴍ ʙị ᴅựɴɢ ᴅậʏ ᴛừ 𝟺ʜ sáɴɢ, ᴄʜᴏ ăɴ ᴄơᴍ ᴄʜᴀɴ ɴướᴄ ᴛươɴɢ ʀồɪ đưᴀ ʟêɴ xᴇ ʟôɪ, ᴄʜở đếɴ ᴄʜợ ăɴ xɪɴ.

số ᴛɪềɴ 𝟿𝟶𝟶.𝟶𝟶𝟶 đồɴɢ ᴘʜảɪ ᴍᴀɴɢ ᴠề ɴộᴘ ʟà ǫᴜá ʟớɴ, ᴄʜị ᴇᴍ ᴅᴜʏêɴ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ xɪɴ ᴋʜôɴɢ đủ, ɴêɴ ʙị đáɴʜ ᴠà ʙỏ đóɪ ʟɪêɴ ᴛụᴄ. ʟúᴄ ở ᴄʜợ, ᴅᴜʏêɴ xɪɴ ʜàɴɢ ǫᴜáɴ đồ ăɴ, ɢɪấᴜ ᴠàᴏ ɢɪỏ đᴇᴍ ᴠề ᴄʜɪᴀ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ᴇᴍ. ᴄó ʜôᴍ ʙị ᴍẹ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛịᴄʜ ᴛʜᴜ, ᴅᴜʏêɴ ᴠà ᴄáᴄ ᴇᴍ ɴʜậɴ ᴛʀậɴ đòɴ ɴʜừ ᴛử.

“ᴄậᴜ ʙé đáɴʜ ᴅữ ᴅộɪ ɴʜấᴛ”, ᴅᴜʏêɴ ᴋʜóᴄ. “ᴄᴏɴ ᴋʜôɴɢ xɪɴ ᴛᴏà (ɢɪảᴍ áɴ) ᴄʜᴏ ᴍẹ ᴠà ᴄậᴜ, ᴍᴏɴɢ ᴛòᴀ xử đúɴɢ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ”, ᴄô ʙé ɴóɪ.

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ʙà ɴộɪ ᴄủᴀ ɴʜữɴɢ đứᴀ ᴛʀẻ xɪɴ ᴛᴏà xử ɴʜẹ để ɢáɪ sớᴍ ᴠề ɴᴜôɪ ᴄᴏɴ.


Đàᴏ ᴠăɴ ʙé ɴɢʜᴇ ᴛᴜʏêɴ áɴ. Ảɴʜ: ᴛʀườɴɢ ʜà.

ɴɢᴏàɪ ᴠụ áɴ, ʙé ᴄòɴ ʙị ᴄáᴏ ʙᴜộᴄ ᴛộɪ ɢɪᴀᴏ ᴄấᴜ ᴠớɪ ɴɢườɪ ᴛừ đủ 𝟷𝟹 ᴛᴜổɪ đếɴ ᴅướɪ 𝟷𝟼 ᴛᴜổɪ. ɴạɴ ɴʜâɴ ʟà ᴄᴏɴ ʀᴜộᴛ ᴄủᴀ ɢáɪ.

ʀɪêɴɢ ᴠɪệᴄ ʙé đáɴʜ đậᴘ ᴠà ʜɪếᴘ ᴅâᴍ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴋʜáᴄ, 𝟸𝟶 ᴛᴜổɪ (ᴄũɴɢ ʟà ᴄᴏɴ ᴄủᴀ ɢáɪ) xảʏ ʀᴀ ᴛạɪ ʜᴜʏệɴ ɴʜơɴ ᴛʀạᴄʜ, ᴛỉɴʜ Đồɴɢ ɴᴀɪ, ɴêɴ ʜồ sơ đượᴄ ᴄʜᴜʏểɴ ᴄʜᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ Đồɴɢ ɴᴀɪ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *