Month: June 2021

TP.HCM 24h qua có 667 ca nhiễm

ᴛừ 𝟼ʜ ɴɢàʏ 𝟸𝟺/𝟼 đếɴ 𝟼ʜ ɴɢàʏ 𝟸𝟻/𝟼, ᴛᴘ ʜᴄᴍ ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟼𝟼𝟽 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.ᴄʜɪềᴜ 𝟸𝟻/𝟼, ᴛạɪ ᴄᴜộᴄ...