24h qua, TP.HCM ghi nhận 419 ca mắc mới, 8 chuỗi lây nhiễm cực kì cao, phong tỏa 2 con đường

ᴛốɪ 𝟸-𝟽, ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ʙệɴʜ ᴛậᴛ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ (ʜᴄᴅᴄ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛíɴʜ ᴛừ 𝟼ʜ đếɴ 𝟷𝟾ʜ ɴɢàʏ 𝟸-𝟽, ʙộ ʏ ᴛế đã ᴄôɴɢ ʙố ᴛʜêᴍ 𝟹𝟶𝟷 ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴍớɪ ᴛạɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ.

ɴʜư ᴠậʏ ᴛíɴʜ ᴛừ 𝟷𝟾ʜ ɴɢàʏ 𝟷-𝟽 đếɴ 𝟷𝟾ʜ ɴɢàʏ 𝟸-𝟽, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟺𝟷𝟿 ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴍớɪ, ɢồᴍ ʙệɴʜ ɴʜâɴ 𝟷𝟽𝟼𝟶𝟼-𝟷𝟽𝟽𝟸𝟹, 𝟷𝟽𝟽𝟻𝟷-𝟷𝟽𝟿𝟶𝟷, 𝟷𝟽𝟿𝟹𝟸-𝟷𝟽𝟿𝟹𝟹, 𝟷𝟽𝟿𝟹𝟻, 𝟷𝟽𝟿𝟺𝟸, 𝟷𝟽𝟿𝟽𝟼-𝟷𝟾𝟷𝟸𝟷.

ᴛʀᴏɴɢ số ɴàʏ, 𝟹𝟹𝟻 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ʟà ᴄáᴄ ᴛɪếᴘ xúᴄ đã đượᴄ ᴛʀᴜʏ ᴠếᴛ, đượᴄ ᴄáᴄʜ ʟʏ ʜᴏặᴄ ở ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ ᴠà 𝟾𝟺 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ đượᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ǫᴜᴀ sàɴɢ ʟọᴄ ᴛạɪ ᴄơ sở ʏ ᴛế ᴠà ở ᴄộɴɢ đồɴɢ.

ᴛíɴʜ ᴛừ đợᴛ ᴅịᴄʜ ᴛʜứ 𝟺 (ᴛừ ɴɢàʏ 𝟸𝟽-𝟺) đếɴ ᴛốɪ ɴᴀʏ, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄó ᴛổɴɢ ᴄộɴɢ 𝟺.𝟽𝟸𝟷 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ đã đượᴄ ʙộ ʏ ᴛế ᴄôɴɢ ʙố, đứɴɢ ᴛʜứ 𝟸 ᴛʀᴏɴɢ 𝟻𝟷 ᴛỉɴʜ ᴛʜàɴʜ ᴛʀêɴ ᴄả ɴướᴄ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴄó ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ᴄʜỉ sᴀᴜ ʙắᴄ ɢɪᴀɴɢ.

ᴛʜᴇᴏ ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴄủᴀ ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜộᴄ ʜọᴘ ɢɪᴀᴏ ʙᴀɴ ᴛʀựᴄ ᴛᴜʏếɴ ᴠề ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ɴɢàʏ 𝟸-𝟽, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố đᴀɴɢ ᴛʀảɪ ǫᴜᴀ 𝟸 đợᴛ ᴅịᴄʜ: đợᴛ 𝟷 ᴛừ ɴɢàʏ 𝟸𝟼-𝟻 đếɴ 𝟷𝟺-𝟼 ᴠớɪ sự ʙùɴɢ ᴘʜáᴛ ᴄủᴀ ᴄʜᴜỗɪ ɴʜóᴍ ᴛʀᴜʏềɴ ɢɪáᴏ ᴘʜụᴄ ʜưɴɢ, đợᴛ 𝟸 ᴛừ 𝟷𝟻-𝟼 đếɴ ɴᴀʏ ᴠớɪ ɴʜɪềᴜ ᴄʜᴜỗɪ ᴅịᴄʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ.

ᴛừ ɴɢàʏ 𝟷𝟻-𝟼, ᴄáᴄ ᴄᴀ ʙệɴʜ đượᴄ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴄʜủ ʏếᴜ ở ᴋʜᴜ ɴʜà ᴛʀọ, ᴄụᴍ ᴅâɴ ᴄư, ᴄơ sở sảɴ xᴜấᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴄôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ, ᴛòᴀ ɴʜà ᴠăɴ ᴘʜòɴɢ. Đâʏ ʟà ɴʜữɴɢ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴄᴀᴏ, ᴄùɴɢ ᴠớɪ ᴛáᴄ ɴʜâɴ ɢâʏ ʙệɴʜ ʜɪệɴ ɴᴀʏ ʟà ᴄʜủɴɢ ᴠɪʀᴜs ᴅᴇʟᴛᴀ (ᴄó đặᴄ ᴛíɴʜ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ᴍạɴʜ) ɴêɴ ᴄó ᴛʜể ᴘʜáᴛ ᴛáɴ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ʀᴀ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴠà ᴋʜᴜ ᴄôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ…

ʜɪệɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴄó 𝟾 ᴄʜᴜỗɪ ʟâʏ đáɴɢ ᴄʜú ý ᴠớɪ ʜơɴ 𝟻𝟶𝟶 ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ᴄụ ᴛʜể:

𝟷. ᴄʜᴜỗɪ ᴅịᴄʜ ᴛạɪ ɴʜà ᴍáʏ ᴄôɴɢ ᴛʏ ɴɪᴅᴇᴄ sᴀɴᴋʏᴏ ở ᴋʜᴜ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴄᴀᴏ, ᴛᴘ ᴛʜủ Đứᴄ

ᴛừ ᴍộᴛ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ǫᴜᴀ ᴋʜáᴍ ʙệɴʜ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ǫᴜâɴ ᴅâɴ ʏ ᴍɪềɴ Đôɴɢ ᴠàᴏ ɴɢàʏ 𝟸𝟾-𝟼, ɴɢàɴʜ ʏ ᴛế ᴋʜᴏᴀɴʜ ᴠùɴɢ, ᴛʀᴜʏ ᴠếᴛ ᴠà ʟấʏ ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄʜᴏ 𝟸.𝟾𝟶𝟶 ᴄôɴɢ ɴʜâɴ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴄᴀ ɴɢàʏ. ɴʜữɴɢ ʟᴀᴏ độɴɢ ʟàᴍ ᴄᴀ đêᴍ đượᴄ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛạɪ ɴʜà để ʏ ᴛế ᴛớɪ ʟấʏ ᴍẫᴜ.

𝟸. ᴄʜᴜỗɪ ᴅịᴄʜ ᴛạɪ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄó ᴛʀụ sở ở ᴛòᴀ ɴʜà ᴛʀᴏɴɢ ʜẻᴍ 𝟺𝟸 đườɴɢ ᴜɴɢ ᴠăɴ ᴋʜɪêᴍ, ᴘʜườɴɢ 𝟸𝟻, ǫᴜậɴ ʙìɴʜ ᴛʜạɴʜ

sᴀᴜ ᴋʜɪ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴍộᴛ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʟàᴍ ᴛạɪ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ʜᴏ, sốᴛ ᴠà ʟàᴍ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ, ᴋếᴛ ǫᴜả ᴛᴇsᴛ ɴʜᴀɴʜ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴠớɪ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, sáɴɢ 𝟸𝟾-𝟼, 𝟾𝟷 ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴄôɴɢ ᴛʏ ʟɪêɴ ʜệ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ғᴠ ᴛʜᴜê xᴇ ᴛớɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ. ᴋếᴛ ǫᴜả xáᴄ địɴʜ ᴄó ᴛấᴛ ᴄả 𝟸𝟶 ᴄᴀ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ.

𝟹. ᴄʜᴜỗɪ ᴅịᴄʜ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴘʜạᴍ ɴɢọᴄ ᴛʜạᴄʜ

ɴɢàʏ 𝟹𝟶-𝟼 ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴄó 𝟸𝟻 ᴄᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ɢồᴍ: 𝟷𝟽 ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴠà 𝟾 ᴛʜâɴ ɴʜâɴ, đềᴜ ᴛʜᴜộᴄ ᴋʜᴜ ʙ – ɴơɪ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị ʙệɴʜ ɴʜâɴ ʟᴀᴏ ᴋʜáɴɢ ᴛʜᴜốᴄ ᴠà ʜɪᴠ. ɴɢàɴʜ ʏ ᴛế xáᴄ địɴʜ ɴɢᴜồɴ ʟâʏ ᴄó ᴛʜể xᴜấᴛ ᴘʜáᴛ ᴛừ ʙêɴ ɴɢᴏàɪ ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴍộᴛ ɴɢườɪ ɴᴜôɪ ʙệɴʜ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʀú ᴛạɪ ʙìɴʜ ᴛâɴ, địᴀ ᴘʜươɴɢ đᴀɴɢ ᴄó ɴʜɪềᴜ ổ ᴅịᴄʜ.

𝟺. ᴄʜᴜỗɪ ᴄửᴀ ʜàɴɢ sᴀᴛʀᴀ ғᴏᴏᴅ (địᴀ ᴄʜỉ 𝟸𝟶-𝟸𝟸 ᴄʜâᴜ ᴠăɴ ʟɪêᴍ, ᴘʜườɴɢ 𝟷𝟶, ǫᴜậɴ 𝟻)

ɴɢàʏ 𝟸𝟼-𝟼, ɴɢàɴʜ ʏ ᴛế ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ǫᴜᴀ ᴛầᴍ sᴏáᴛ, ᴛừ đó ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛổɴɢ ᴄộɴɢ 𝟷𝟶 ᴄᴀ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ, ɢồᴍ 𝟸 ɴɢườɪ ɴʜà, 𝟻 ɴɢườɪ ʟà ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴄửᴀ ʜàɴɢ ᴠà 𝟹 ɴɢườɪ ʟà ɴɢườɪ ɴʜà ᴄủᴀ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴄửᴀ ʜàɴɢ. ɴɢàʏ ɢầɴ ɴʜấᴛ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴍớɪ ʟà 𝟸𝟾-𝟼.

𝟻. ᴄʜᴜỗɪ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴄʜợ đầᴜ ᴍốɪ ʜóᴄ ᴍôɴ – ᴄʜợ sơɴ ᴋỳ – ᴄʜợ ᴛâɴ ʜươɴɢ

  • ᴄʜợ đầᴜ ᴍốɪ ʜᴜʏệɴ ʜóᴄ ᴍôɴ:

ɴɢàʏ 𝟷𝟸-𝟼 ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ 𝟷 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴅᴏ ᴋʜáᴍ sàɴɢ ʟọᴄ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛâᴍ ᴛʀɪ́. ᴛừ ɴɢàʏ 𝟷𝟽 đếɴ 𝟸𝟼-𝟼, ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ 𝟺𝟺 ᴄᴀ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ʟà ᴛɪểᴜ ᴛʜươɴɢ ᴄủᴀ ᴄʜợ, ɴɢườɪ ʟấʏ ʜàɴɢ ᴛừ ᴄʜợ ɴàʏ ᴠề ʙáɴ ʟẻ ở ᴄʜợ ᴋʜáᴄ ᴠà ɴɢườɪ ɴʜà ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴄᴀ ʙệɴʜ.

ᴛổɴɢ ᴄộɴɢ 𝟻𝟾 ᴄᴀ xáᴄ địɴʜ. ɴɢàʏ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴄᴀ ᴍớɪ ɴʜấᴛ ʟà 𝟸𝟽-𝟼.

  • ᴄʜợ sơɴ ᴋỳ, ǫᴜậɴ ᴛâɴ ᴘʜú:

ɴɢàʏ 𝟷𝟿-𝟼, ᴛừ 𝟺 ᴛɪểᴜ ᴛʜươɴɢ ᴄủᴀ ᴄʜợ sơɴ ᴋỳ (ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟹 ᴛɪểᴜ ᴛʜươɴɢ ᴄó đếɴ ᴄʜợ đầᴜ ᴍốɪ ʜóᴄ ᴍôɴ ʟấʏ ʜàɴɢ), ᴛầᴍ sᴏáᴛ ᴅɪệɴ ʀộɴɢ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛổɴɢ ᴄộɴɢ 𝟺𝟺 ᴛɪểᴜ ᴛʜươɴɢ ᴄʜợ, 𝟷𝟹 ɴɢườɪ ɴʜà, 𝟸𝟼 ɴɢườɪ sốɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴄʜợ ᴠà 𝟽 ɴɢườɪ ᴛừ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴋʜáᴄ đếɴ ᴄʜợ sơɴ ᴋỳ ᴍᴜᴀ ʜàɴɢ.

ᴛổɴɢ ᴄộɴɢ 𝟿𝟷 ᴄᴀ xáᴄ địɴʜ. ɴɢàʏ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴄᴀ ᴍớɪ ɴʜấᴛ ʟà ɴɢàʏ 𝟸𝟾-𝟼 ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ.

  • ᴄʜợ ᴛâɴ ʜươɴɢ, ǫᴜậɴ ᴛâɴ ᴘʜú:

sáɴɢ 𝟸𝟻-𝟼 ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ 𝟷 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴛɪểᴜ ᴛʜươɴɢ ʙáɴ ᴛʀáɪ ᴄâʏ ᴛạɪ ᴄʜợ ᴛâɴ ʜươɴɢ, ʟấʏ ʜàɴɢ ᴛạɪ ᴄʜợ đầᴜ ᴍốɪ ʜóᴄ ᴍôɴ, ᴛự ᴋʜᴀɪ ʙáᴏ ʏ ᴛế ɴɢàʏ 𝟸𝟺-𝟼 ᴛʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄủᴀ ʜᴄᴅᴄ ᴠà đượᴄ ʟấʏ ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ. ᴄʜưᴀ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʜêᴍ ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴍớɪ.

𝟼. ᴄʜᴜỗɪ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴄʜợ ʙìɴʜ Đɪềɴ, ǫᴜậɴ 𝟾

ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ 𝟷 ʙệɴʜ ɴʜâɴ ʟà ʙốᴄ xếᴘ ᴛạɪ ᴄʜợ ʙìɴʜ Đɪềɴ ǫᴜᴀ ᴛầᴍ sᴏáᴛ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʀãɪ ɴɢàʏ 𝟷𝟼-𝟼. Đếɴ ɴᴀʏ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛổɴɢ ᴄộɴɢ 𝟻𝟼 ᴄᴀ xáᴄ địɴʜ, ʙᴀᴏ ɢồᴍ 𝟸 ʙốᴄ xếᴘ ᴄʜợ ᴄá, 𝟾 ᴛɪểᴜ ᴛʜươɴɢ, 𝟷𝟹 ɴɢườɪ ᴍᴜᴀ ʜàɴɢ, 𝟹𝟸 ɴɢườɪ ɴʜà.

ᴛổɴɢ ᴄộɴɢ 𝟻𝟼 ᴄᴀ xáᴄ địɴʜ. ɴɢàʏ ɢầɴ ɴʜấᴛ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴄᴀ ᴍắᴄ ʟà ɴɢàʏ 𝟸𝟾-𝟼 ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ.

𝟽. ᴄʜᴜỗɪ ᴠựᴀ ᴠᴇ ᴄʜᴀɪ Đề ᴛʜáᴍ, ǫᴜậɴ 𝟷

ɴɢàʏ 𝟷𝟻-𝟼, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʀãɪ ᴛầᴍ sᴏáᴛ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ 𝟷 ʙệɴʜ ɴʜâɴ ʟà ɴɢườɪ ʟượᴍ ᴠᴇ ᴄʜᴀɪ ᴛạɪ số 𝟷, Đề ᴛʜáᴍ, ǫᴜậɴ 𝟷. ᴛừ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ɴàʏ, đếɴ ɴᴀʏ đã ᴄó 𝟷𝟺𝟻 ᴄᴀ xáᴄ địɴʜ đềᴜ ʟà ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴛʜᴜ ʟượᴍ ᴠᴇ ᴄʜᴀɪ.

ɴɢᴏàɪ ᴄᴀ ᴄʜỉ đɪểᴍ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʀãɪ, ᴄòɴ ᴄó 𝟸 ɴɢườɪ đượᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴘʜụᴄ ʜồɪ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴠà đɪềᴜ ᴛʀị ʙệɴʜ ɴɢʜề ɴɢʜɪệᴘ, 𝟷 ᴄᴀ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʜᴜʏệɴ ɴʜà ʙè, 𝟷 ᴄᴀ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ǫᴜậɴ 𝟸. ᴄᴀ ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴠàᴏ ɴɢàʏ 𝟸𝟾-𝟼.

𝟾. ᴄʜᴜỗɪ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴛʏ ʟạᴄ ᴛỷ ᴀɴ ʟạᴄ, ǫᴜậɴ ʙìɴʜ ᴛâɴ

ᴛừ 𝟸 ʙệɴʜ ɴʜâɴ đếɴ ᴋʜáᴍ sàɴɢ ʟọᴄ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ɢɪᴀ ᴀɴ 𝟷𝟷𝟻 ɴɢàʏ 𝟸𝟷-𝟼 (ʙᴀᴏ ɢồᴍ 𝟷 ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴠà 𝟷 ɴɢườɪ ɴʜà đɪ ᴄùɴɢ), ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛổɴɢ ᴄộɴɢ 𝟿𝟷 ᴄᴀ xáᴄ địɴʜ (ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟼𝟹 ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴄôɴɢ ᴛʏ, 𝟸𝟾 ɴɢườɪ ɴʜà). ɴɢàʏ ɢầɴ ɴʜấᴛ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴄᴀ ʙệɴʜ ʟà ɴɢàʏ 𝟸𝟾-𝟼 ᴛạɪ ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ.

ᴄũɴɢ ᴛʜᴇᴏ ʙáᴏ ᴄáᴏ, ʜɪệɴ ɴᴀʏ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴅịᴄʜ ᴄòɴ ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ. ᴄáᴄ ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴠẫɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đượᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛừ ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴄó ᴛʀɪệᴜ ᴄʜứɴɢ đếɴ ᴋʜáᴍ ở ᴄáᴄ ᴄơ sở ᴋʜáᴍ, ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ.

ᴛừ ɴɢàʏ 𝟸-𝟽, ᴄấᴍ ᴛấᴛ ᴄả xᴇ ᴄộ ʟưᴜ ᴛʜôɴɢ ᴛʀêɴ đườɴɢ ᴠườɴ ᴄʜᴜốɪ ᴠà đườɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜượɴɢ ʜɪềɴ (đᴏạɴ ᴛừ đườɴɢ Đɪệɴ ʙɪêɴ ᴘʜủ đếɴ đườɴɢ ɴɢᴜʏễɴ Đìɴʜ ᴄʜɪểᴜ, ᴘʜườɴɢ 𝟺, ǫᴜậɴ 𝟹) để ᴘʜòɴɢ ᴅịᴄʜ ᴅᴏ ᴄó 𝟹𝟽 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛạɪ đâʏ ǫᴜᴀ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴅɪệɴ ʀộɴɢ.


sở ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴠậɴ ᴛảɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴠừᴀ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ đɪềᴜ ᴄʜỉɴʜ ᴛổ ᴄʜứᴄ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛʀêɴ đườɴɢ ᴠườɴ ᴄʜᴜốɪ ᴠà đườɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜượɴɢ ʜɪềɴ (đᴏạɴ ᴛừ đườɴɢ Đɪệɴ ʙɪêɴ ᴘʜủ đếɴ đườɴɢ ɴɢᴜʏễɴ Đìɴʜ ᴄʜɪểᴜ) để ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.

ʟộ ᴛʀìɴʜ ᴛʜᴀʏ ᴛʜế, ʜướɴɢ ᴛừ đườɴɢ Đɪệɴ ʙɪêɴ ᴘʜủ đếɴ đườɴɢ ɴɢᴜʏễɴ Đìɴʜ ᴄʜɪểᴜ: Đɪệɴ ʙɪêɴ ᴘʜủ – ᴄáᴄʜ ᴍạɴɢ ᴛʜáɴɢ ᴛáᴍ – ɴɢᴜʏễɴ Đìɴʜ ᴄʜɪểᴜ – ᴠườɴ ᴄʜᴜốɪ. ʜướɴɢ ᴛừ đườɴɢ ɴɢᴜʏễɴ Đìɴʜ ᴄʜɪểᴜ đếɴ đườɴɢ Đɪệɴ ʙɪêɴ ᴘʜủ: ɴɢᴜʏễɴ Đìɴʜ ᴄʜɪểᴜ – ᴄᴀᴏ ᴛʜắɴɢ – Đɪệɴ ʙɪêɴ ᴘʜủ – ᴠườɴ ᴄʜᴜốɪ (đốɪ ᴠớɪ xᴇ 𝟸 ʙáɴʜ). ɴɢᴜʏễɴ Đìɴʜ ᴄʜɪểᴜ – ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜɪệɴ ᴛʜᴜậᴛ – Đɪệɴ ʙɪêɴ ᴘʜủ – ᴠườɴ ᴄʜᴜốɪ (ᴅàɴʜ ᴄʜᴏ ᴛấᴛ ᴄả xᴇ ᴄộ).

ᴛʀướᴄ đó, sáɴɢ 𝟸-𝟽, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴘʜườɴɢ 𝟺, ǫᴜậɴ 𝟹 xáᴄ ɴʜậɴ ᴠớɪ ᴛᴜổɪ ᴛʀẻ ᴏɴʟɪɴᴇ ǫᴜậɴ 𝟹 ᴠừᴀ ɢửɪ ᴠăɴ ʙảɴ ᴄʜᴏ sở ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴠậɴ ᴛảɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴠề ᴠɪệᴄ ᴋɪếɴ ɴɢʜị ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ đườɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜượɴɢ ʜɪềɴ (đᴏạɴ ᴛừ đườɴɢ Đɪệɴ ʙɪêɴ ᴘʜủ đếɴ đườɴɢ ɴɢᴜʏễɴ Đìɴʜ ᴄʜɪểᴜ) ᴠà đườɴɢ ᴠườɴ ᴄʜᴜốɪ (đᴏạɴ ᴛừ ɴɢᴜʏễɴ Đìɴʜ ᴄʜɪểᴜ đếɴ Đɪệɴ ʙɪêɴ ᴘʜủ) ᴛʜᴜộᴄ ᴘʜườɴɢ 𝟺, ǫᴜậɴ 𝟹.

ᴜʙɴᴅ ǫᴜậɴ 𝟹 ᴋɪếɴ ɴɢʜị sở ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴠậɴ ᴛảɪ ᴛʜốɴɢ ɴʜấᴛ ᴠɪệᴄ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ 𝟸 ᴛᴜʏếɴ đườɴɢ ᴛʀêɴ ɴʜằᴍ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ʟâʏ ʟᴀɴ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ. ʟý ᴅᴏ: 𝟸 đườɴɢ ᴛʀêɴ ʙᴀᴏ ʙọᴄ ᴋʜᴜ ᴘʜố 𝟹 đã ᴄó 𝟹𝟽 ᴄᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.

sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ 𝟹𝟽 ᴄᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛạɪ ᴋʜᴜ ᴘʜố ɴàʏ, địᴀ ᴘʜươɴɢ đã ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ ᴋʜᴏᴀɴʜ ᴠùɴɢ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ, ᴘʜốɪ ʜợᴘ ʏ ᴛế ǫᴜậɴ 𝟹 ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴘʜᴜɴ ᴋʜử ᴋʜᴜẩɴ, đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴅịᴄʜ ᴛễ, ʟấʏ ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ, ᴄáᴄʜ ʟʏ ғ𝟷.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *