25 tỉnh, thành cho học sinh đến trường học trực tiếp

Advertisement

ᴄả ɴướᴄ đᴀɴɢ đồɴɢ ᴛʜờɪ ᴅɪễɴ ʀᴀ 𝟹 ʟᴏạɪ ʜìɴʜ ʜọᴄ ᴛậᴘ ʟà ᴛʀựᴄ ᴛᴜʏếɴ, ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ʜᴏặᴄ ᴋếᴛ ʜợᴘ ᴄả ʜᴀɪ ᴅᴏ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.
ᴛʜᴇᴏ ᴛʜốɴɢ ᴋê ᴄủᴀ ʙộ ɢᴅ&Đᴛ, ᴄả ɴướᴄ ʜɪệɴ ᴄó 𝟸𝟻 địᴀ ᴘʜươɴɢ đᴀɴɢ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴅạʏ ʜọᴄ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴄʜᴏ 𝟷𝟶𝟶% ʜọᴄ sɪɴʜ. 𝟷𝟺 địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴋếᴛ ʜợᴘ ᴅạʏ ʜọᴄ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ, ᴛʀựᴄ ᴛᴜʏếɴ ᴠà ǫᴜᴀ ᴛʀᴜʏềɴ ʜìɴʜ. 𝟸𝟺 ᴛỉɴʜ ᴛʜàɴʜ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴅạʏ ʜọᴄ ᴛʀựᴄ ᴛᴜʏếɴ ᴠà ǫᴜᴀ ᴛʀᴜʏềɴ ʜìɴʜ.

Advertisement
Advertisement


ᴅᴏ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ, để ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴠɪệᴄ ᴅạʏ ᴠà ʜọᴄ ứɴɢ ᴘʜó ᴠớɪ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ, ʙộ ɢᴅ&Đᴛ đã ʙᴀɴ ʜàɴʜ ᴄáᴄ ᴄôɴɢ ᴠăɴ ʜướɴɢ ᴅẫɴ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴘʜổ ᴛʜôɴɢ ᴄấᴘ ᴛɪểᴜ ʜọᴄ ᴠà ᴄấᴘ ᴛʜᴄs, ᴛʜᴘᴛ ɴăᴍ ʜọᴄ 𝟸𝟶𝟸𝟷-𝟸𝟶𝟸𝟸 ứɴɢ ᴘʜó ᴠớɪ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.

Đốɪ ᴠớɪ ʟớᴘ 𝟷, ʟớᴘ 𝟸, ʙộ ɢᴅ&Đᴛ ʜướɴɢ ᴅẫɴ ɴʜà ᴛʀườɴɢ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ ᴍôɴ ʜọᴄ, ᴄáᴄ ᴍạᴄʜ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ, ᴋɪếɴ ᴛʜứᴄ, ᴄʜủ đề ʜọᴄ ᴛậᴘ ᴠà ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴛʀᴏɴɢ sáᴄʜ ɢɪáᴏ ᴋʜᴏᴀ, ᴛừ đó xâʏ ᴅựɴɢ ᴄáᴄ ᴄʜủ đề ᴅạʏ ʜọᴄ ᴛʀêɴ ᴄơ sở ᴛíᴄʜ ʜợᴘ ᴍộᴛ số ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴠà ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄầɴ đạᴛ.

Đốɪ ᴠớɪ ʟớᴘ 𝟹, 𝟺, 𝟻, ʙộ ɢᴅ&Đᴛ ʜướɴɢ ᴅẫɴ ɴʜà ᴛʀườɴɢ ᴛổ ᴄʜứᴄ ʀà sᴏáᴛ ʟạɪ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ, sáᴄʜ ɢɪáᴏ ᴋʜᴏᴀ, ᴍứᴄ độ ᴄầɴ đạᴛ ᴄủᴀ ᴛừɴɢ ᴋʜốɪ ʟớᴘ đốɪ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴍôɴ ʜọᴄ ʙắᴛ ʙᴜộᴄ để đɪềᴜ ᴄʜỉɴʜ ᴋế ʜᴏạᴄʜ ᴅạʏ ʜọᴄ ᴘʜù ʜợᴘ ᴠớɪ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴄụ ᴛʜể ᴛạɪ địᴀ ᴘʜươɴɢ, ɴʜấᴛ ʟà ɴʜữɴɢ địᴀ ʙàɴ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ.

ʟớᴘ 𝟼 ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴘʜổ ᴛʜôɴɢ 𝟸𝟶𝟷𝟾, ᴄáᴄ ɴʜà ᴛʀườɴɢ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴅạʏ ʜọᴄ ᴛʜᴇᴏ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ, ʙáᴍ sáᴛ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄầɴ đạᴛ ᴄủᴀ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ ᴄáᴄ ᴍôɴ ʜọᴄ/ʜᴏạᴛ độɴɢ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴛʀᴏɴɢ đɪềᴜ ᴋɪệɴ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.

ʟớᴘ 𝟽 đếɴ ʟớᴘ 𝟷𝟸 ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴘʜổ ᴛʜôɴɢ 𝟸𝟶𝟶𝟼, ʙộ đã ʜướɴɢ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴅạʏ ʜọᴄ ᴛʜᴇᴏ ᴍứᴄ độ ᴄầɴ đạᴛ ᴄủᴀ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ ᴠà ʜướɴɢ ᴅẫɴ đɪềᴜ ᴄʜỉɴʜ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴅạʏ ʜọᴄ ᴄáᴄ ᴍôɴ ʜọᴄ.

ɴʜữɴɢ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ, ʏêᴜ ᴄầᴜ đã đượᴄ ᴛɪɴʜ ɢɪảɴ; ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ʜướɴɢ ᴅẫɴ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴛự đọᴄ, ᴛự ʜọᴄ, ᴛự ʟàᴍ, ᴛự ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ; ᴘʜầɴ ᴋɪếɴ ᴛʜứᴄ ʏêᴜ ᴄầᴜ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴛʜựᴄ ʜàɴʜ, ᴛʜí ɴɢʜɪệᴍ, đềᴜ ᴋʜôɴɢ đượᴄ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, đáɴʜ ɢɪá.

ᴛʜốɴɢ ᴋê ᴄủᴀ ʙộ ɢᴅ&Đᴛ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ướᴄ ᴛíɴʜ 𝟽,𝟹𝟻 ᴛʀɪệᴜ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴄáᴄ ᴄấᴘ đᴀɴɢ ʜọᴄ ᴛʀựᴄ ᴛᴜʏếɴ, ᴛʀᴏɴɢ đó 𝟷,𝟻 ᴛʀɪệᴜ ᴇᴍ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴍáʏ ᴛíɴʜ, đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ, ɪᴘᴀᴅ để ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ʜọᴄ ᴛậᴘ. ᴛʜủ ᴛướɴɢ đã ᴄʜỉ đạᴏ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ “sóɴɢ ᴠà ᴍáʏ ᴛíɴʜ ᴄʜᴏ ᴇᴍ” để ʜỗ ᴛʀợ ᴛʜɪếᴛ ʙị, đườɴɢ ᴛʀᴜʏềɴ ᴄʜᴏ ɴʜữɴɢ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴛʜᴜộᴄ ᴅɪệɴ ᴋʜó ᴋʜăɴ.

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *