4 người lớn và 4 đừa trẻ chết trong căn nhà cháy tại Q11 HCM

T͙ối͙ 7͙.5͙, n͙g͙u͙ồn͙ t͙i͙n͙ c͙ủa͙ T͙h͙a͙n͙h͙ N͙i͙ên͙ c͙h͙o͙ b͙i͙ết͙, v͙ụ c͙h͙áy͙ t͙r͙ên͙ đườn͙g͙ L͙ạc͙ L͙o͙n͙g͙ Q͙u͙ân͙ (Q͙.1͙1͙, T͙P͙.H͙C͙M͙) t͙r͙o͙n͙g͙ c͙h͙i͙ều͙ c͙ùn͙g͙ n͙g͙ày͙ k͙h͙i͙ến͙ 8͙ n͙g͙ười͙ c͙h͙ết͙.
C͙h͙i͙ều͙ 7͙.5͙, n͙g͙ọn͙ l͙ửa͙ b͙ất͙ n͙g͙ờ b͙ùn͙g͙ p͙h͙át͙ ở m͙ột͙ địa͙ c͙h͙ỉ t͙r͙o͙n͙g͙ h͙ẻm͙ 4͙7͙ L͙ạc͙ L͙o͙n͙g͙ Q͙u͙ân͙ (P͙.1͙, Q͙.1͙1͙, T͙P͙.H͙C͙M͙). P͙h͙át͙ h͙i͙ện͙ v͙ụ c͙h͙áy͙ n͙h͙à, n͙g͙ười͙ d͙ân͙ l͙ập͙ t͙ức͙ b͙áo͙ c͙h͙o͙ l͙ực͙ l͙ượn͙g͙ c͙h͙ức͙ n͙ăn͙g͙ đến͙ c͙h͙ữa͙ c͙h͙áy͙.
C͙h͙áy͙ n͙h͙à t͙h͙ảm͙ k͙h͙ốc͙ ở q͙u͙ận͙ 1͙1͙, ít͙ n͙h͙ất͙ 7͙ n͙g͙ười͙ c͙h͙ết͙

N͙h͙ận͙ được͙ t͙i͙n͙ b͙áo͙, l͙ực͙ l͙ượn͙g͙ C͙ản͙h͙ s͙át͙ P͙C͙C͙C͙ C͙ôn͙g͙ a͙n͙ Q͙.1͙1͙ p͙h͙ối͙ h͙ợp͙ l͙ực͙ l͙ượn͙g͙ C͙ản͙h͙ s͙át͙ P͙C͙C͙C͙ C͙ôn͙g͙ a͙n͙ T͙P͙.H͙C͙M͙ x͙u͙ốn͙g͙ h͙i͙ện͙ t͙r͙ườn͙g͙ d͙ập͙ l͙ửa͙.
T͙ối͙ 7͙.5͙, t͙r͙a͙o͙ đổi͙ v͙ới͙ P͙V͙ T͙h͙a͙n͙h͙ N͙i͙ên͙, m͙ột͙ l͙ãn͙h͙ đạo͙ C͙ôn͙g͙ a͙n͙ Q͙.1͙1͙ x͙ác͙ n͙h͙ận͙, v͙ụ c͙h͙áy͙ t͙r͙ên͙ đườn͙g͙ L͙ạc͙ L͙o͙n͙g͙ Q͙u͙ân͙ k͙h͙i͙ến͙ 7͙ n͙g͙ười͙ c͙h͙ết͙.
Đại͙ t͙á H͙u͙ỳn͙h͙ Q͙u͙a͙n͙g͙ T͙âm͙, T͙r͙ưởn͙g͙ P͙h͙òn͙g͙ C͙ản͙h͙ s͙át͙ P͙C͙C͙C͙ C͙ôn͙g͙ a͙n͙ T͙P͙.H͙C͙M͙ c͙h͙o͙ b͙i͙ết͙, v͙ụ c͙h͙áy͙ n͙ói͙ t͙r͙ên͙ k͙h͙i͙ến͙ 7͙ n͙g͙ười͙ t͙h͙i͙ệt͙ m͙ạn͙g͙.

M͙ột͙ l͙ãn͙h͙ đạo͙ V͙ăn͙ p͙h͙òn͙g͙ Q͙u͙ận͙ ủy͙ Q͙.1͙1͙ t͙h͙ôn͙g͙ t͙i͙n͙, v͙ụ c͙h͙áy͙ l͙ớn͙ x͙ảy͙ r͙a͙ l͙úc͙ k͙h͙o͙ản͙g͙ 1͙7͙ g͙i͙ờ h͙ôm͙ n͙a͙y͙ 7͙.5͙, ở n͙g͙ôi͙ n͙h͙à t͙r͙o͙n͙g͙ h͙ẻm͙ 4͙7͙ L͙ạc͙ L͙o͙n͙g͙ Q͙u͙ân͙, P͙.1͙1͙. H͙i͙ện͙ đám͙ c͙h͙áy͙ đã được͙ d͙ập͙ t͙ắt͙. C͙ơ q͙u͙a͙n͙ c͙ôn͙g͙ a͙n͙ v͙à c͙ác͙ đơn͙ v͙ị l͙i͙ên͙ q͙u͙a͙n͙ đa͙n͙g͙ p͙h͙o͙n͙g͙ t͙ỏa͙ h͙i͙ện͙ t͙r͙ườn͙g͙, c͙ứu͙ h͙ộ c͙ứu͙ n͙ạn͙, đi͙ều͙ t͙r͙a͙ n͙g͙u͙y͙ên͙ n͙h͙ân͙.

Đến͙ 2͙0͙ g͙i͙ờ c͙ùn͙g͙ n͙g͙ày͙, l͙ực͙ l͙ượn͙g͙ c͙h͙ức͙ n͙ăn͙g͙ v͙ẫn͙ đa͙n͙g͙ p͙h͙o͙n͙g͙ t͙ỏa͙ c͙o͙n͙ h͙ẻm͙ 4͙7͙ L͙ạc͙ L͙o͙n͙g͙ Q͙u͙ân͙ (P͙.1͙, Q͙.1͙1͙) k͙h͙ám͙ n͙g͙h͙i͙ệm͙ h͙i͙ện͙ t͙r͙ườn͙g͙. K͙h͙u͙ v͙ực͙ h͙ẻm͙ 4͙7͙ c͙ũn͙g͙ b͙ị m͙ất͙ đi͙ện͙ d͙i͙ện͙ r͙ộn͙g͙ s͙a͙u͙ v͙ụ h͙ỏa͙ h͙o͙ạn͙.
T͙r͙ước͙ k͙h͙u͙ v͙ực͙ h͙i͙ện͙ t͙r͙ườn͙g͙, r͙ất͙ đôn͙g͙ n͙g͙ười͙ d͙ân͙ t͙ụ t͙ập͙ t͙h͙e͙o͙ d͙õi͙, l͙ực͙ l͙ượn͙g͙ c͙h͙ức͙ n͙ăn͙g͙ p͙h͙ải͙ l͙i͙ên͙ t͙ục͙ đi͙ều͙ t͙i͙ết͙ g͙i͙a͙o͙ t͙h͙ôn͙g͙ q͙u͙a͙ k͙h͙u͙ v͙ực͙ n͙ày͙.
M͙ột͙ n͙h͙ân͙ c͙h͙ứn͙g͙ c͙h͙o͙ b͙i͙ết͙, k͙h͙o͙ản͙g͙ 1͙7͙ g͙i͙ờ c͙ùn͙g͙ n͙g͙ày͙, n͙g͙ười͙ d͙ân͙ s͙ốn͙g͙ t͙ại͙ c͙o͙n͙ h͙ẻm͙ 4͙7͙ b͙ất͙ n͙g͙ờ n͙g͙h͙e͙ t͙i͙ến͙g͙ n͙ổ l͙ớn͙ p͙h͙át͙ r͙a͙ t͙ừ m͙ột͙ c͙ăn͙ n͙h͙à t͙r͙o͙n͙g͙ h͙ẻm͙. M͙ột͙ l͙úc͙ s͙a͙u͙, n͙g͙ười͙ d͙ân͙ h͙ô h͙o͙án͙ n͙h͙a͙u͙ b͙áo͙ c͙h͙áy͙ đồn͙g͙ t͙h͙ời͙ g͙ọi͙ đi͙ện͙ c͙h͙o͙ l͙ực͙ l͙ượn͙g͙ c͙h͙ữa͙ c͙h͙áy͙.
N͙h͙ận͙ được͙ t͙i͙n͙ b͙áo͙, l͙ực͙ l͙ượn͙g͙ P͙C͙C͙C͙ T͙P͙.H͙C͙M͙ đã đi͙ều͙ n͙h͙i͙ều͙ x͙e͙ c͙h͙ữa͙ c͙h͙áy͙ c͙ùn͙g͙ c͙án͙ b͙ộ c͙h͙i͙ến͙ s͙ĩ đến͙ d͙ập͙ l͙ửa͙. D͙o͙ t͙h͙ời͙ đi͙ểm͙ c͙h͙áy͙ x͙ảy͙ r͙a͙ v͙ào͙ g͙i͙ờ c͙a͙o͙ đi͙ểm͙ n͙ên͙ l͙ực͙ l͙ượn͙g͙ C͙S͙G͙T͙ p͙h͙ải͙ đi͙ều͙ t͙i͙ết͙ l͙i͙ên͙ t͙ục͙ đảm͙ b͙ảo͙ k͙h͙u͙ v͙ực͙ t͙h͙ôn͙g͙ t͙h͙o͙án͙g͙.
Đến͙ 2͙1͙ g͙i͙ờ 4͙0͙, l͙ực͙ l͙ượn͙g͙ c͙h͙ức͙ n͙ăn͙g͙ đã t͙h͙áo͙ b͙ỏ p͙h͙o͙n͙g͙ h͙ẻm͙ 4͙7͙ L͙ạc͙ L͙o͙n͙g͙ Q͙u͙ân͙, n͙g͙ười͙ d͙ân͙ được͙ l͙ưu͙ t͙h͙ôn͙g͙ b͙ìn͙h͙ t͙h͙ườn͙g͙ t͙r͙ở l͙ại͙. T͙u͙y͙ n͙h͙i͙ên͙, c͙ôn͙g͙ a͙n͙ v͙ẫn͙ đa͙n͙g͙ t͙i͙ến͙ h͙àn͙h͙ k͙h͙ám͙ n͙g͙h͙i͙ệm͙ h͙i͙ện͙ t͙r͙ườn͙g͙ v͙ụ c͙h͙áy͙. T͙ại͙ đây͙ c͙òn͙ r͙ất͙ đôn͙g͙ l͙ực͙ l͙ượn͙g͙ d͙ân͙ p͙h͙òn͙g͙ t͙úc͙ t͙r͙ực͙ n͙h͙ắc͙ n͙h͙ở n͙g͙ưởi͙ d͙ân͙ d͙i͙ t͙ản͙ r͙a͙ x͙a͙ h͙i͙ện͙ t͙r͙ườn͙g͙.
S͙a͙u͙ k͙h͙i͙ d͙ỡ b͙ỏ p͙h͙o͙n͙g͙ t͙ỏa͙ c͙o͙n͙ h͙ẻm͙, r͙ất͙ đôn͙g͙ n͙g͙ười͙ d͙ân͙ h͙i͙ếu͙ k͙ỳ k͙éo͙ đến͙ b͙àn͙ t͙án͙ t͙r͙ước͙ n͙ơi͙ x͙ảy͙ r͙a͙ v͙ụ h͙ỏa͙ h͙o͙ạn͙ k͙h͙i͙ến͙ n͙ơi͙ đây͙ b͙ị ùn͙ t͙ắc͙.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *