44 điểm phong tỏa tại HCM cập nhật trưa 28/05 liên quan đến Covid-19

ᴛʀᴏɴɢ ᴠòɴɢ 𝟷𝟶 ɴɢàʏ, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄó đếɴ 𝟻𝟻 ᴄᴀ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴠớɪ 𝟺 ᴄʜᴜỗɪ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ. 𝟺𝟺 đɪểᴍ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ, ᴄáᴄʜ ʟʏ, ɢɪáᴍ sáᴛ, đồɴɢ ᴛʜờɪ ʟấʏ ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ


ɴɢàʏ 𝟸𝟾.𝟻, ᴛʜᴇᴏ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ʙệɴʜ ᴛậᴛ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ (ʜᴄᴅᴄ), ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛừ ɴɢàʏ 𝟷𝟾.𝟻 đếɴ sáɴɢ 𝟸𝟾.𝟻 ᴛạɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ 𝟻𝟻 ᴄᴀ đượᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴠà ᴄó 𝟺𝟺 đɪểᴍ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ, ᴄáᴄʜ ʟʏ, ɢɪáᴍ sáᴛ ʟấʏ ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ.
ᴛʀᴏɴɢ 𝟻𝟻 ᴄᴀ đượᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ᴄó 𝟸 ᴄᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜᴜỗɪ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ᴛạɪ ᴍộᴛ ᴄôɴɢ ᴛʏ ở ǫ.𝟹.
𝟻 ᴄᴀ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜỗɪ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ʜẻᴍ 𝟸𝟾𝟽 ɴɢᴜʏễɴ Đìɴʜ ᴄʜɪểᴜ, ᴘ.𝟻, ǫ.𝟹.
𝟺𝟺 ᴄᴀ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜỗɪ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ᴛừ ᴄơ sở ᴛʜᴜộᴄ ʜộɪ ᴛʜáɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɢɪáᴏ ᴘʜụᴄ ʜưɴɢ ʜẻᴍ 𝟺𝟷𝟻 ɴɢᴜʏễɴ ᴠăɴ ᴄôɴɢ, ᴘ.𝟹, ǫ.ɢò ᴠấᴘ.
𝟺 ᴄᴀ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜỗɪ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ᴄủᴀ 𝟸 ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴛʜᴀɪ ᴘʜụ ɴɢụ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư sᴇɴ xᴀɴʜ, ǫ.ᴛâɴ ᴘʜú đượᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴋʜɪ đɪ ᴋʜáᴍ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʜᴏàɴ ᴍỹ sàɪ ɢòɴ.
xᴜấᴛ ʜɪệɴ 𝟹 ᴄᴀ ɴɢʜɪ ɴʜɪễᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ǫᴜậɴ ᴛâɴ ᴘʜú ᴛạᴍ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ

ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ 𝟻𝟻 ᴄᴀ ɴàʏ, ʟúᴄ 𝟷𝟷 ɢɪờ ɴɢàʏ 𝟸𝟾.𝟻, ʜᴄᴅᴄ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đã ᴄó ᴛổɴɢ ᴄộɴɢ 𝟺𝟺 đɪểᴍ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ, ᴄáᴄʜ ʟʏ ʜᴏặᴄ ᴋʜᴏᴀɴʜ ᴠùɴɢ ɢɪáᴍ sáᴛ, ʟấʏ ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ở 𝟷𝟷 ǫᴜậɴ, ʜᴜʏệɴ ᴠà ᴛᴘ.ᴛʜủ Đứᴄ. ᴛʀᴏɴɢ đó, ǫ.ɢò ᴠấᴘ ᴄó đếɴ 𝟾 đɪểᴍ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ, ᴄáᴄʜ ʟʏ; ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴛʜủ Đứᴄ ᴠà ʜ.ʜóᴄ ᴍôɴ ᴍỗɪ ɴơɪ ᴄó 𝟼 đɪểᴍ. ᴄụ ᴛʜể, ɴʜư sᴀᴜ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *