5 mẫu gộp xung quanh hội giáo Phục Hưng dương tính, xét nghiệm gấp 50 ngàn người P15, Gò Vấp

ᴛᴘ ʜᴄᴍ𝟻 ᴍẫᴜ ɢộᴘ (ɢồᴍ 𝟸𝟻 ɴɢườɪ) ᴘʜườɴɢ 𝟷𝟻, ɢò ᴠấᴘ, xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ. ʜᴄᴅᴄ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜẩɴ ᴄấᴘ ʟấʏ ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟻𝟶.𝟶𝟶𝟶 ɴɢườɪ ᴅâɴ ǫᴜᴀɴʜ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ʜộɪ ᴛʀᴜʏềɴ ɢɪáᴏ.

ᴛʜᴇᴏ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ʙệɴʜ ᴛậᴛ ᴛᴘ ʜᴄᴍ, ᴄʜɪềᴜ 𝟸𝟾/𝟻 ᴄó 𝟻 ᴍẫᴜ ɢộᴘ ᴋếᴛ ǫᴜả ɴɢʜɪ ɴʜɪễᴍ ɴᴄᴏᴠ. ᴍẫᴜ ʟấʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ đã ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ ᴛạɪ ᴘʜườɴɢ 𝟷𝟻, ǫᴜậɴ ɢò ᴠấᴘ. ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ɴàʏ đã ɢʜɪ ɴʜậɴ ʜᴀɪ ᴄᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ʟà ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ ʜộɪ ᴛʜáɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɢɪáᴏ ᴘʜụᴄ ʜưɴɢ.

ʙáᴄ sĩ ɴɢᴜʏễɴ ʜữᴜ ʜưɴɢ, ᴘʜó ɢɪáᴍ đốᴄ sở ʏ ᴛế (ʙìᴀ ᴘʜảɪ) ᴠà ôɴɢ Đặɴɢ ᴄôɴɢ ᴛᴜấɴ, ᴘʜó ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴘʜườɴɢ 𝟷𝟻 ᴛạɪ đɪểᴍ ʟấʏ ᴍẫᴜ ɴʜà ᴛʜờ ᴛử Đìɴʜ, sáᴛ ᴄᴏɴ ʜẻᴍ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ ᴅᴏ ʜᴀɪ ᴄᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ᴄʜɪềᴜ 𝟸𝟾/𝟻. Ảɴʜ: ᴛʜư ᴀɴʜ.

ʙáᴄ sĩ ɴɢᴜʏễɴ ʜữᴜ ʜưɴɢ, ᴘʜó ɢɪáᴍ đốᴄ sở ʏ ᴛế ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ɴɢàɴʜ ʏ ᴛế đã ʟấʏ ʟạɪ ᴄáᴄ ᴍẫᴜ đơɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ, ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ để xáᴄ địɴʜ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴛʀᴏɴɢ 𝟻 ᴍẫᴜ ɢộᴘ ᴛʀêɴ. ʙêɴ ᴄạɴʜ đó, ᴛᴏàɴ ʙộ ɴɢườɪ ᴅâɴ sɪɴʜ sốɴɢ ᴛạɪ ᴘʜườɴɢ 𝟷𝟻 ɴɢᴀʏ ᴛʀᴏɴɢ đêᴍ 𝟸𝟾/𝟻 đượᴄ ʟấʏ ᴍẫᴜ để ᴛầᴍ sᴏáᴛ, sàɴɢ ʟọᴄ ɴɢᴜʏ ᴄơ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ᴛʀêɴ ᴅɪệɴ ʀộɴɢ.

ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ʙᴀ ɴɢàʏ ǫᴜᴀ đã ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ʟấʏ ᴍẫᴜ ɴɢườɪ ᴅâɴ ɴʜữɴɢ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴄáᴄ ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ, xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴛʜᴇᴏ ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ ᴍẫᴜ ɢộᴘ 𝟻 ɴɢườɪ ᴍộᴛ ᴍẫᴜ. ᴋʜɪ ᴍộᴛ ᴍẫᴜ ɢộᴘ ᴋếᴛ ǫᴜả ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴄó ɴɢʜĩᴀ íᴛ ɴʜấᴛ ᴍộᴛ ᴍẫᴜ ᴛʀᴏɴɢ số ɢộᴘ ɴàʏ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ. ᴋʜɪ đó, ᴍẫᴜ ɢộᴘ đượᴄ ᴛáᴄʜ ᴛʜàɴʜ 𝟻 ᴍẫᴜ đơɴ để xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ʟạɪ ᴛìᴍ ᴍẫᴜ ᴅươɴɢ.

ᴛʜᴇᴏ ôɴɢ Đặɴɢ ᴄôɴɢ ᴛᴜấɴ, ᴘʜó ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴘʜườɴɢ 𝟷𝟻, ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ 𝟸𝟽/𝟻, ɴɢàɴʜ ʏ ᴛế đã ʟấʏ 𝟻𝟼𝟷 ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ʜᴀɪ ᴄᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿. ᴛʀᴏɴɢ đó, 𝟻 ᴍẫᴜ ɢộᴘ ɴɢʜɪ ɴʜɪễᴍ (ɢồᴍ 𝟸𝟻 ᴍẫᴜ ᴄủᴀ 𝟸𝟻 ɴɢườɪ) đềᴜ ʟà ʜàɴɢ xóᴍ, ở ɢầɴ ɴʜà ᴄủᴀ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿. Đɪềᴜ ɴàʏ ᴋʜɪếɴ ôɴɢ ᴋʜá ʟᴏ ʟắɴɢ, ᴠì ᴄó ᴛʜể íᴛ ɴʜấᴛ 𝟻 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴠà “ᴅịᴄʜ đã ʟâʏ ʟᴀɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ”. ᴅᴏ đó, ᴠɪệᴄ ᴛầᴍ sᴏáᴛ ᴅɪệɴ ʀộɴɢ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴘʜườɴɢ ʜɪệɴ ᴛạɪ ʟà ʜếᴛ sứᴄ ᴄầɴ ᴛʜɪếᴛ.

ᴠɪệᴄ ʟấʏ ᴍẫᴜ đượᴄ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ở 𝟾 địᴀ đɪểᴍ, ᴘʜâɴ ᴛʜᴇᴏ ᴄáᴄ ᴋʜᴜ ᴘʜố ʜᴏặᴄ ɢɪáᴏ xứ. ᴍỗɪ địᴀ đɪểᴍ ᴛừ 𝟻.𝟶𝟶𝟶-𝟼.𝟶𝟶𝟶 ɴɢườɪ ᴠà ᴄʜɪᴀ ᴋʜᴜɴɢ ɢɪờ để ɴɢườɪ ᴅâɴ đảᴍ ʙảᴏ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ ᴀɴ ᴛᴏàɴ. ᴛʜàɴʜ ᴘʜố đã đɪềᴜ độɴɢ ᴄáᴄ độɪ ʟấʏ ᴍẫᴜ đếɴ ᴛừ ᴄáᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ để ʜỗ ᴛʀợ ǫᴜậɴ ɢò ᴠấᴘ.

𝟸𝟶 ʙáᴄ sĩ, đɪềᴜ ᴅưỡɴɢ, ᴋỹ ᴛʜᴜậᴛ ᴠɪêɴ ᴄủᴀ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ɴʜâɴ ᴅâɴ ɢɪᴀ Địɴʜ đã ᴄó ᴍặᴛ ᴛạɪ đɪểᴍ ʟấʏ ᴍẫᴜ ɴʜà ᴛʜờ ᴛử Đìɴʜ, số 𝟸𝟶/𝟸𝟹𝟹ᴀ ᴛʜốɴɢ ɴʜấᴛ, ᴛừ ᴄʜɪềᴜ 𝟸𝟾/𝟻. ʙáᴄ sĩ ᴛạ ᴠɪệᴛ ʜùɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴀɴʜ ᴠà đồɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ɴʜậɴ đɪềᴜ độɴɢ ᴋʜẩɴ ᴋʜɪ đᴀɴɢ ᴛʀựᴄ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ. ʜọ ʟêɴ đườɴɢ ɴɢᴀʏ ᴍà ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ ᴛʀướᴄ ᴍìɴʜ sẽ đếɴ ʟấʏ ᴍẫᴜ ở đâᴜ, ᴠớɪ số ʟượɴɢ ʙᴀᴏ ɴʜɪêᴜ.

“ᴋʜɪ ɴàᴏ xᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴍớɪ ᴠề. ᴅự ᴋɪếɴ ʟà ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ xᴜʏêɴ đêᴍ”, ʙáᴄ sĩ ʜùɴɢ ɴóɪ.


ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴘʜườɴɢ 𝟷𝟻 xếᴘ ʜàɴɢ ᴛʜᴇᴏ ɴʜóᴍ ʜộ ɢɪᴀ đìɴʜ, ᴄʜờ ʟấʏ ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴᴄᴏᴠ. Ảɴʜ: ᴛʜư ᴀɴʜ.

ᴛíɴʜ đếɴ ᴛốɪ 𝟸𝟾/𝟻, số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴛừ ᴄụᴍ ᴅịᴄʜ ʜộɪ ᴛʀᴜʏềɴ ɢɪáᴏ ʟêɴ 𝟻𝟾, ở 𝟷𝟼 ǫᴜậɴ, ʜᴜʏệɴ. ᴛíɴʜ ᴄả ʜᴀɪ ɴɢườɪ ᴄᴏɴ ᴄủᴀ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴍụᴄ sư, 𝟹𝟺 ɴɢườɪ ᴛʀᴏɴɢ ʜộɪ ᴛʜáɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɢɪáᴏ ᴘʜụᴄ ʜưɴɢ đã ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ. ᴋếᴛ ǫᴜả ɢɪảɪ ᴍã ᴛʀìɴʜ ᴛự ɢᴇɴᴇ ɴᴄᴏᴠ ᴄủᴀ 𝟻 ɴɢườɪ ʙệɴʜ ᴛʜᴜộᴄ ᴄụᴍ ᴅịᴄʜ ɴàʏ đềᴜ ᴛʜᴜộᴄ ʙɪếɴ ᴄʜủɴɢ Ấɴ Độ, ᴄó ᴛốᴄ độ ʟâʏ ʟᴀɴ ʀấᴛ ɴʜᴀɴʜ.

ʜɪệɴ, ᴛᴘ ʜᴄᴍ xáᴄ địɴʜ đượᴄ 𝟽𝟶𝟾 ғ𝟷 (𝟼𝟹𝟿 ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ âᴍ ᴛíɴʜ ɴᴄᴏᴠ, 𝟼𝟿 ᴄʜờ ᴋếᴛ ǫᴜả) ᴠà 𝟷𝟷.𝟼𝟺𝟺 ғ𝟸 (𝟻.𝟼𝟻𝟾 ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ âᴍ ᴛíɴʜ, 𝟻.𝟿𝟾𝟼 ᴄʜờ ᴋếᴛ ǫᴜả) ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴄᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ʜộɪ ᴛʜáɴʜ. Đâʏ ʟà ᴄʜᴜỗɪ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ đᴀɴɢ ᴅɪễɴ ᴛɪếɴ ᴠà ᴄáᴄ ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴄó ᴄʜỉ số xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ ᴍớɪ ɴʜɪễᴍ.

ʜᴀɪ ɴɢàʏ ǫᴜᴀ, ᴛᴘ ʜᴄᴍ đã ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ 𝟼𝟸 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴʜɪễᴍ ᴍớɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ, ʙᴀᴏ ɢồᴍ ʙốɴ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴋʜáᴄ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ʜᴀɪ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ở ǫᴜậɴ ᴛâɴ ᴘʜú đɪ ᴋʜáᴍ ʙệɴʜ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʜᴏàɴ ᴍỹ sàɪ ɢòɴ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *