Ai từng đến Khách sạn, quán caphê này, liên hệ gấp để cách ly

ʜᴄᴅᴄ ᴄʜɪềᴜ 𝟹𝟷/𝟻 ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴘᴇᴘsɪ ở ᴋʜáᴄʜ sạɴ sʜᴇʀᴀᴛᴏɴ sàɪ ɢòɴ ǫᴜậɴ 𝟷, ᴄᴀғᴇ ᴛʀᴜɴɢ ɴɢᴜʏêɴ ʟᴇɢᴇɴᴅ ᴛâɴ ʙìɴʜ ᴠà 𝟾 đɪểᴍ ᴋʜáᴄ ở ᴛᴘ ʜᴄᴍ, ʙìɴʜ ᴅươɴɢ, ʟạɴɢ sơɴ ᴠàᴏ ᴅɪệɴ ɢɪáᴍ sáᴛ ʏ ᴛế.

ᴄụ ᴛʜể, ᴛʜᴇᴏ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ʙệɴʜ ᴛậᴛ ᴛᴘ ʜᴄᴍ (ʜᴄᴅᴄ), ɴɢườɪ ở/đếɴ ᴋʜᴜ ʙếᴘ ᴠà ᴛầɴɢ 𝟺, ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴘᴇᴘsɪ ᴛạɪ ᴋʜáᴄʜ sạɴ sʜᴇʀᴀᴛᴏɴ sàɪ ɢòɴ, 𝟾𝟾 Đồɴɢ ᴋʜởɪ, ᴘʜườɴɢ ʙếɴ ɴɢʜé, ǫᴜậɴ 𝟷, ᴘʜảɪ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ 𝟸𝟷 ɴɢàʏ. ɴɢườɪ đếɴ ᴄáᴄ ᴛầɴɢ ᴄòɴ ʟạɪ ᴄủᴀ ᴋʜáᴄʜ sạɴ sʜᴇʀᴀᴛᴏɴ sàɪ ɢòɴ ᴛʜì ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛạɪ ɴʜà đủ 𝟷𝟺 ɴɢàʏ ᴠà ʟấʏ ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ.

ᴛᴘ ʜᴄᴍ ᴄũɴɢ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ɴɢườɪ ở/đếɴ ʜᴜʏệɴ ʜữᴜ ʟũɴɢ, ᴛỉɴʜ ʟạɴɢ sơɴ, ᴛừ ɴɢàʏ 𝟷𝟽/𝟻 ᴋʜɪ ᴛớɪ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố.

ɴɢᴏàɪ ʀᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ ᴍớɪ, ʜᴄᴅᴄ ʙổ sᴜɴɢ ᴛʜêᴍ ᴍộᴛ số đɪểᴍ ɢɪáᴍ sáᴛ ʏ ᴛế, ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛạɪ ɴʜà ɢồᴍ:

ʙìɴʜ ᴅươɴɢ:

 • ᴄʜợ ʙìɴʜ ᴄʜᴜẩɴ ʟúᴄ 𝟻-𝟼ʜ ᴛừ ɴɢàʏ 𝟷𝟻/𝟻-𝟸𝟽/𝟻.
 • ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄấᴘ ᴛʜᴏáᴛ ɴướᴄ ᴛʜᴜậɴ ᴀɴ ᴛừ 𝟼ʜ-𝟷𝟹ʜ ᴛừ ɴɢàʏ 𝟷𝟻/𝟻 – 𝟸𝟽/𝟻.
 • ᴠăɴ ᴘʜòɴɢ ᴋʜᴜ ᴘʜố ʙìɴʜ ǫᴜớɪ ʙ ᴛừ 𝟾-𝟷𝟶ʜ ɴɢàʏ 𝟸𝟹/𝟻.
 • ɴʜà ʜàɴɢ ᴅᴀ ʜᴜᴍᴀ (sɪêᴜ ᴛʜị ᴀᴇᴏɴ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ) sáɴɢ 𝟸𝟺/𝟻, ᴛốɪ 𝟸𝟻/𝟻, ɴɢàʏ 𝟸𝟼/𝟻, sáɴɢ 𝟸𝟽/𝟻.
 • ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴛɴʜʜ ᴄᴊ ᴠɪɴᴀ ᴄʜɪ ɴʜáɴʜ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ, số 𝟷𝟸 đườɴɢ 𝟷𝟽, ᴋʜᴜ ᴅâɴ ᴄư ʜɪệᴘ ᴛʜàɴʜ 𝟹, ᴘʜườɴɢ ʜɪệᴘ ᴛʜàɴʜ, ᴛᴘ ᴛʜủ ᴅầᴜ ᴍộᴛ ᴛừ ɴɢàʏ 𝟷𝟶/𝟻.

ᴛᴘ ʜᴄᴍ:

 • ʜẻᴍ 𝟻𝟽/𝟻𝟻 Đɪệɴ ʙɪêɴ ᴘʜủ, ᴘʜườɴɢ 𝟷𝟻, ǫᴜậɴ ʙìɴʜ ᴛʜạɴʜ.
 • ᴄᴀғᴇ ᴛʀᴜɴɢ ɴɢᴜʏêɴ ʟᴇɢᴇɴᴅ, 𝟷𝟶𝟺 ᴘʜổ ǫᴜᴀɴɢ, ᴘʜườɴɢ 𝟸, ǫᴜậɴ ᴛâɴ ʙìɴʜ.
 • ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴘɪᴀɴᴏ, 𝟹𝟶𝟸 ᴄộɴɢ ʜòᴀ, ᴘʜườɴɢ 𝟷𝟹, ǫᴜậɴ ᴛâɴ ʙìɴʜ.

ɴʜư ᴠậʏ, ᴛíɴʜ đếɴ 𝟹𝟷/𝟻, ᴛᴘ ʜᴄᴍ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴠớɪ ɴɢườɪ ở/đếɴ 𝟻 đɪểᴍ ᴄó ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛạɪ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴠà ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛạɪ ɴʜà ᴠớɪ 𝟺𝟾 địᴀ đɪểᴍ, ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ ɢồᴍ:

ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ:

 • ᴛầɴɢ 𝟼 ᴛòᴀ ɴʜà ᴄᴏɴᴄᴇɴᴛʀɪx, ᴄôɴɢ ᴠɪêɴ ᴘʜầɴ ᴍềᴍ ǫᴜᴀɴɢ ᴛʀᴜɴɢ, ǫᴜậɴ 𝟷𝟸.
 • ɴʜà ᴛʜờ ʜộɪ ᴛʜáɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɢɪáᴏ ᴘʜụᴄ ʜưɴɢ, ɴɢᴜʏễɴ ᴠăɴ ᴄôɴɢ, ǫᴜậɴ ɢò ᴠấᴘ.
 • ᴛòᴀ ɴʜà 𝟶𝟷 ʜᴏàɴɢ ᴠɪệᴛ, ǫ. ᴛâɴ ʙìɴʜ ᴛừ 𝟷𝟽/𝟻.
 • ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴛɴʜʜ ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ɢɪảɪ ᴘʜáᴘ ᴛầᴍ ɴʜìɴ ɪᴅs,𝟼𝟽 Đườɴɢ ᴛ𝟺ᴀ, ᴘʜườɴɢ ᴛâʏ ᴛʜạɴʜ, ǫᴜậɴ ᴛâɴ ᴘʜú ᴛừ 𝟷𝟿/𝟻.
 • ᴋʜᴜ ʙếᴘ ᴠà ᴛầɴɢ 𝟺, ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴘᴇᴘsɪ ᴋʜáᴄʜ sạɴ sʜᴇʀᴀᴛᴏɴ sàɪ ɢòɴ – 𝟾𝟾 Đồɴɢ ᴋʜởɪ, ᴘʜườɴɢ ʙếɴ ɴɢʜé, ǫᴜậɴ 𝟷.

ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛạɪ ɴʜà:

ǫᴜậɴ 𝟷:

 • ǫᴜầʏ ᴛʜᴜ ɴɢâɴ ᴛầɴɢ ᴛʀệᴛ, ʙêɴ ᴛʀáɪ ᴄửᴀ ʀᴀ ᴠàᴏ ɴʜà sáᴄʜ ɴɢᴜʏễɴ ʜᴜệ, ᴘʜườɴɢ ʙếɴ ɴɢʜé, ǫᴜậɴ 𝟷 ᴛừ 𝟷𝟾ʜ𝟹𝟶-𝟷𝟾ʜ𝟺𝟶 ɴɢàʏ 𝟷𝟺/𝟻.
 • ᴋʜáᴄʜ sạɴ sʜᴇʀᴀᴛᴏɴ, 𝟾𝟾 Đồɴɢ ᴋʜởɪ, ǫᴜậɴ 𝟷.
 • sᴛᴀʀʙᴜᴄᴋ ᴄᴏғғᴇᴇ 𝟽𝟼 ʟê ʟᴀɪ, ǫᴜậɴ 𝟷 ᴛừ 𝟸𝟷ʜ-𝟸𝟷ʜ𝟺𝟻 ɴɢàʏ 𝟷𝟹/𝟻.
 • ᴄáᴄ ᴛầɴɢ (ᴛʀừ ᴋʜᴜ ʙếᴘ ᴠà ᴛầɴɢ 𝟺, ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴘᴇᴘsɪ) ᴋʜáᴄʜ sạɴ sʜᴇʀᴀᴛᴏɴ sàɪ ɢòɴ – 𝟾𝟾 Đồɴɢ ᴋʜởɪ, ᴘʜườɴɢ ʙếɴ ɴɢʜé, ǫᴜậɴ 𝟷.

ǫᴜậɴ 𝟹:

 • ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ ᴛậᴘ đᴏàɴ ɢʀᴏᴠᴇ, 𝟷𝟸𝟿 ᴘᴀsᴛᴇᴜʀ, ᴘʜườɴɢ ᴠõ ᴛʜị sáᴜ, ǫᴜậɴ 𝟹.
 • ʜẻᴍ 𝟸𝟾𝟽, 𝟸𝟾𝟿 ɴɢᴜʏễɴ Đìɴʜ ᴄʜɪểᴜ, ᴘʜườɴɢ 𝟻, ǫᴜậɴ 𝟹, ᴛừ ɴɢàʏ 𝟷𝟸/𝟻-𝟸𝟶/𝟻.
 • ʜẻᴍ 𝟺𝟶𝟺 ɴɢᴜʏễɴ Đìɴʜ ᴄʜɪểᴜ, ǫᴜậɴ 𝟹.

ǫᴜậɴ 𝟽:

 • ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ đườɴɢ số 𝟹, ᴘʜườɴɢ ᴛâɴ ᴋɪểɴɢ, ǫᴜậɴ 𝟽.
 • ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴊᴀғ, 𝟸𝟶ᴄ𝟺, đườɴɢ số 𝟼, ᴋʜᴜ ᴘʜố 𝟸, ᴘʜườɴɢ ᴛâɴ ᴘʜᴏɴɢ, ǫᴜậɴ 𝟽 .

-ɴɢâɴ ʜàɴɢ ᴠɪʙ số 𝟻 -𝟽 ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜị ᴛʜậᴘ, ᴘʜườɴɢ ᴛâɴ ʜưɴɢ, ǫᴜậɴ 𝟽 ᴛừ 𝟷𝟽/𝟻 đếɴ 𝟸𝟽/𝟻.

ǫᴜậɴ 𝟷𝟶:

 • ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ʏ ᴋʜᴏᴀ ᴍᴇᴅɪᴄ (ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʜòᴀ ʜảᴏ), ǫᴜậɴ 𝟷𝟶 ᴛừ 𝟾ʜ-𝟷𝟺ʜ ɴɢàʏ 𝟷𝟿/𝟻.

ǫᴜậɴ 𝟷𝟸:

 • ʙʟᴏᴄᴋ ᴀ𝟸 ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍᴏsᴄᴏᴡ ᴛᴏᴡᴇʀ 𝟷𝟿 ᴛâɴ ᴛʜớɪ ɴʜấᴛ 𝟷𝟽, ǫᴜậɴ 𝟷𝟸.
 • ᴛổ 𝟾, ᴋʜᴜ ᴘʜố 𝟹ʙ, ᴛʜạɴʜ ʟộᴄ 𝟷𝟿, ǫᴜậɴ 𝟷𝟸.

ʙìɴʜ ᴛʜạɴʜ:

 • ʜẻᴍ 𝟷𝟽𝟾 ʙìɴʜ ǫᴜớɪ, ᴛổ 𝟺𝟷, ᴋᴘ𝟺, ʙìɴʜ ᴛʜạɴʜ.
 • ʜẻᴍ 𝟻𝟽/𝟻𝟻 Đɪệɴ ʙɪêɴ ᴘʜủ, ᴘʜườɴɢ 𝟷𝟻, ʙìɴʜ ᴛʜạɴʜ.

ɢò ᴠấᴘ:

 • ʜẻᴍ 𝟾𝟿𝟷/𝟷𝟶𝟶 ɴɢᴜʏễɴ ᴋɪệᴍ, ɢò ᴠấᴘ.
 • ᴘʜòɴɢ ᴋʜáᴍ ᴛʜɪêɴ ᴋʜᴀɪ, ᴘ𝟿, ɢò ᴠấᴘ ᴛừ 𝟷𝟺ʜ-𝟷𝟾ʜ𝟸𝟶 ɴɢàʏ 𝟸𝟼/𝟻.
 • ᴘʜòɴɢ ᴋʜáᴍ ᴛʀầɴ ᴅɪệᴘ ᴋʜᴀɴʜ, 𝟸𝟻 ɴɢᴜʏễɴ ᴏᴀɴʜ, ǫᴜậɴ ɢò ᴠấᴘ ɴɢàʏ 𝟸𝟶/𝟻.
 • ʜẻᴍ 𝟼𝟹𝟽/𝟹𝟽 ǫᴜᴀɴɢ ᴛʀᴜɴɢ, ǫᴜậɴ ɢò ᴠấᴘ.
 • Đườɴɢ 𝟻𝟹, ᴛổ 𝟹𝟼 ᴋʜᴜ ᴘʜố 𝟻 ᴘʜườɴɢ 𝟷𝟺, ǫᴜậɴ ɢò ᴠấᴘ.
 • ʜẻᴍ 𝟷𝟹𝟻𝟾/𝟹𝟶 ǫᴜᴀɴɢ ᴛʀᴜɴɢ, ǫᴜậɴ ɢò ᴠấᴘ.
 • ʜẻᴍ 𝟺𝟻𝟼/𝟹 ɴɢᴜʏễɴ ᴠăɴ ᴄôɴɢ, ǫᴜậɴ ɢò ᴠấᴘ.
 • ᴄôɴɢ ᴛʏ ɴàɴɢ ᴋʜô, 𝟹𝟺𝟽/𝟺𝟶 ʟê ᴠăɴ ᴛʜọ, ᴘʜườɴɢ 𝟿, ǫᴜậɴ ɢò ᴠấᴘ.

ʜóᴄ ᴍôɴ:

 • ʜẻᴍ ᴄụᴛ đườɴɢ ᴛʜớɪ ᴛᴀᴍ ᴛʜôɴ 𝟷𝟻, ᴛᴀᴍ Đôɴɢ 𝟸, ᴛʜớɪ ᴛᴀᴍ ᴛʜôɴ, ʜóᴄ ᴍôɴ.
 • ʜẻᴍ ᴄụᴛ đườɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜị ᴛʜàɴʜ, ᴛᴀᴍ Đôɴɢ 𝟸, ᴛʜớɪ ᴛᴀᴍ ᴛʜôɴ, ʜóᴄ ᴍôɴ.
 • ʜẻᴍ đốɪ ᴅɪệɴ số 𝟷𝟸𝟿/𝟻, ᴛᴀᴍ Đôɴɢ 𝟸 ᴛʜớɪ ᴛᴀᴍ ᴛʜôɴ, ʜóᴄ ᴍôɴ
 • ʜẻᴍ 𝟾𝟹/𝟸ᴀ ᴛổ 𝟷𝟻, ʜưɴɢ ʟâɴ, ʙà Đɪểᴍ.

ɴʜà ʙè:

 • ʜẻᴍ 𝟹𝟹 Đàᴏ ᴛôɴɢ ɴɢᴜʏêɴ, ᴋᴘ𝟽, ɴʜà ʙè

ᴘʜú ɴʜᴜậɴ:

 • 𝟹𝟶 Đặɴɢ ᴠăɴ ɴɢữ, ᴘ𝟷𝟶, ᴘʜú ɴʜᴜậɴ.
 • 𝟻𝟽 Đặɴɢ ᴠăɴ ɴɢữ, ᴘ𝟷𝟹, ᴘʜú ɴʜᴜậɴ.
 • ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʜᴏàɴ ᴍỹ sàɪ ɢòɴ, ᴘʜú ɴʜᴜậɴ ᴛừ 𝟿ʜ – 𝟷𝟷ʜ ɴɢàʏ 𝟸𝟽/𝟻.

ᴛâɴ ʙìɴʜ:

 • ᴄăɴ ʜộ ᴅịᴄʜ ᴠụ ʜẻᴍ 𝟹𝟹𝟹 ʟê ᴠăɴ sỹ, ᴘ𝟷, ᴛâɴ ʙìɴʜ – ɴʜà ᴛʀọ 𝟷𝟹𝟿 ʙạᴄʜ Đằɴɢ, ᴛâɴ ʙìɴʜ.
 • ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴠɴᴘᴛ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ʜạ ᴛầɴɢ ᴍạɴɢ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ (số 𝟸 ʙắᴄ ʜảɪ ɴốɪ ᴅàɪ), ᴛâɴ ʙìɴʜ.
 • ᴄᴀғᴇ ᴛʀᴜɴɢ ɴɢᴜʏêɴ ʟᴇɢᴇɴᴅ, 𝟷𝟶𝟺 ᴘʜổ ǫᴜᴀɴɢ, ᴘʜườɴɢ 𝟸, ǫᴜậɴ ᴛâɴ ʙìɴʜ.
 • ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴘɪᴀɴᴏ, 𝟹𝟶𝟸 ᴄộɴɢ ʜòᴀ, ᴘʜườɴɢ 𝟷𝟹, ǫᴜậɴ ᴛâɴ ʙìɴʜ.

ᴛâɴ ᴘʜú:

 • ʜẻᴍ 𝟸𝟻 ɴɢᴜʏễɴ ᴍɪɴʜ ᴄʜâᴜ, ᴘʜú ᴛʀᴜɴɢ, ᴛâɴ ᴘʜú.
 • ʟô ᴄ, ᴄʜᴜɴɢ ᴄư sơɴ ᴋỳ 𝟷, sơɴ ᴋỳ, ᴛâɴ ᴘʜú.
 • ʜẻᴍ 𝟷𝟽 ɢò ᴅầᴜ, ᴛâɴ ǫᴜý, ᴛâɴ ᴘʜú.
 • ʜẻᴍ 𝟽𝟷𝟶 ʟũʏ ʙáɴ ʙíᴄʜ, ᴛâɴ ᴛʜàɴʜ, ᴛâɴ ᴘʜú.
 • ʜẻᴍ 𝟾𝟶 ʟưᴜ ᴄʜí ʜɪếᴜ, ᴛâʏ ᴛʜạɴʜ, ᴛâɴ ᴘʜú.
 • ᴄôɴɢ ᴛʏ 𝟸𝟹ᴄ ʟũʏ ʙáɴ ʙíᴄʜ, ᴛâɴ ᴛʜớɪ ʜòᴀ, ᴛâɴ ᴘʜú.
 • ʟô ʙ, ᴄʜᴜɴɢ ᴄư sᴇɴ xᴀɴʜ (ʟᴏᴛᴜs ɢᴀʀᴅᴇɴ) số 𝟹𝟼 ᴛʀịɴʜ Đìɴʜ ᴛʜảᴏ, ʜòᴀ ᴛʜạɴʜ, ᴛâɴ ᴘʜú.
 • Đɪểᴍ ʙầᴜ ᴄử ᴛʀườɴɢ ᴄᴀᴏ đẳɴɢ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, ᴛâɴ ᴘʜú 𝟷𝟽ʜ -𝟷𝟽ʜ𝟹𝟶 ɴɢàʏ 𝟸𝟹/𝟻.

ᴛᴘ ᴛʜủ Đứᴄ:

 • ʙʟᴏᴄᴋ ᴀ𝟷, ᴄʜᴜɴɢ ᴄư sᴜɴᴠɪᴇᴡ, ᴛʜủ Đứᴄ.
 • số 𝟹𝟻 đườɴɢ 𝟻𝟿, ᴛʜảᴏ Đɪềɴ, ᴛᴘ ᴛʜủ Đứᴄ.
 • số 𝟸𝟿 ᴛʜảᴏ Đɪềɴ, ᴛᴘ ᴛʜủ Đứᴄ.
 • số 𝟷𝟺ᴇ ǫᴜốᴄ ʜươɴɢ, ᴛʜảᴏ Đɪềɴ, ᴛᴘ ᴛʜủ Đứᴄ.
 • ʙʟᴏᴄᴋ ᴄ𝟸 ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴛʀᴏᴘɪᴄ ɢᴀʀᴅᴇɴ, số 𝟺𝟿 đườɴɢ 𝟼𝟼, ᴛʜảᴏ Đɪềɴ, ᴛᴘ ᴛʜủ Đứᴄ.

ᴛíɴʜ ᴛừ đầᴜ ᴅịᴄʜ 𝟸𝟽/𝟺 đếɴ ɴᴀʏ, ᴛᴘ ʜᴄᴍ ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟷𝟻𝟽 ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ. ʀɪêɴɢ 𝟺 ɴɢàʏ ǫᴜᴀ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ʟà 𝟷𝟺𝟿 ᴄᴀ. ᴛừ ɴɢàʏ 𝟸𝟽/𝟻, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố đã ɢʜɪ ɴʜậɴ ʜᴀɪ ᴄụᴍ ᴅịᴄʜ, ᴄʜưᴀ ʀõ ɴɢᴜồɴ ʟâʏ. ᴛʀᴏɴɢ đó, ᴄụᴍ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ʜộɪ ᴛʜáɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɢɪáᴏ ᴘʜụᴄ ʜưɴɢ ʟớɴ ɴʜấᴛ ᴛừ ᴛʀướᴄ đếɴ ɴᴀʏ ᴠớɪ 𝟷𝟺𝟸 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ. ᴄụᴍ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ʜᴀɪ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ở ǫᴜậɴ ᴛâɴ ᴘʜú đếɴ ɴᴀʏ ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟽 ᴄᴀ. ᴛʜᴇᴏ đáɴʜ ɢɪá ʙᴀɴ đầᴜ, ʜᴀɪ ᴄụᴍ ɴàʏ ᴄó ᴛʜể ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ɴʜᴀᴜ.

ᴛʜᴇᴏ ʜᴄᴅᴄ, ɴʜɪềᴜ ᴄᴀ ғ𝟸 ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜỗɪ ʜộɪ ᴛʀᴜʏềɴ ɢɪáᴏ đã ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ғ𝟶, ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ ʜɪệɴ ᴄʜưᴀ ᴛʜốɴɢ ᴋê ʀõ số ʟượɴɢ. ᴄáᴄ ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ɢʜɪ ɴʜậɴ ở ʜầᴜ ʜếᴛ ᴄáᴄ ǫᴜậɴ, ʜᴜʏệɴ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛᴘ.

ᴛᴘ ʜᴄᴍ đᴀɴɢ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ xã ʜộɪ ᴛᴏàɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴛʜᴇᴏ ᴄʜỉ ᴛʜị 𝟷𝟻, ʀɪêɴɢ ǫᴜậɴ ɢò ᴠấᴘ ᴠà ᴘʜườɴɢ ᴛʜạɴʜ ʟộᴄ (ǫᴜậɴ 𝟷𝟸) ᴛʜᴇᴏ ᴄʜỉ ᴛʜị 𝟷𝟼, ᴛừ 𝟶ʜ ɴɢàʏ 𝟹𝟷/𝟻. Đâʏ ʟà ʟầɴ ᴛʜứ ʜᴀɪ ᴛᴘ ʜᴄᴍ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ xã ʜộɪ ᴛᴏàɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố. ᴛʀướᴄ đó đầᴜ ᴛʜáɴɢ 𝟺/𝟸𝟶𝟸𝟶, ᴄùɴɢ ᴠớɪ 𝟷𝟷 ᴛỉɴʜ ᴛʜàɴʜ “ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴄᴀᴏ”, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴄó 𝟸𝟸 ɴɢàʏ áᴘ ᴅụɴɢ ᴄʜỉ ᴛʜị 𝟷𝟼 ᴠớɪ ᴄấᴘ độ ᴄᴀᴏ ʜơɴ.

ʜᴄᴅᴄ ᴋʜᴜʏếɴ ᴄáᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴋʜôɴɢ ʜᴏᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ, ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴛʜᴇᴏ ᴄáᴄ ᴋʜᴜʏếɴ ᴄáᴏ ᴘʜòɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄủᴀ ɴɢàɴʜ ʏ ᴛế. Đɪ ᴋʜáᴍ ʙệɴʜ ɴɢᴀʏ ᴋʜɪ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ sốᴛ, ʜᴏ, ᴋʜó ᴛʜở… ᴛʀᴜɴɢ ᴛʜựᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴀɪ ʙáᴏ ʏ ᴛế ᴋʜɪ đɪ ᴋʜáᴍ ʙệɴʜ.

ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ɴʜữɴɢ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜỗɪ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ʜộɪ ᴛʜáɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɢɪáᴏ ᴘʜụᴄ ʜưɴɢ.


ᴛᴘ.ʜᴄᴍ: ᴛʜêᴍ 𝟽 ᴄᴀ ɴɢʜɪ ɴʜɪễᴍ ᴛạɪ ǫ.ʙìɴʜ ᴛʜạɴʜ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜỗɪ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ʜộɪ ᴛʜáɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɢɪáᴏ ᴘʜụᴄ ʜưɴɢ

ᴄʜɪềᴜ 𝟹𝟷.𝟻, ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ʙệɴʜ ᴛậᴛ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ, ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛạɪ ǫ.ʙìɴʜ ᴛʜạɴʜ đã ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ 𝟽 ᴄᴀ ɴɢʜɪ ɴʜɪễᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜỗɪ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ʜộɪ ᴛʜáɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɢɪáᴏ ᴘʜụᴄ ʜưɴɢ.

ᴄʜɪềᴜ 𝟹𝟷.𝟻 ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ʙệɴʜ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ (ʜᴄᴅᴄ), ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴠừᴀ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛʀêɴ đườɴɢ Đɪệɴ ʙɪêɴ ᴘʜủ, ᴘ.𝟷𝟻, ǫ.ʙìɴʜ ᴛʜạɴʜ 𝟽 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴɢʜɪ ɴʜɪễᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿. Đâʏ ʟà ɴʜữɴɢ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ɴɢʜɪ ɴʜɪễᴍ ᴄó ᴛɪếᴘ xúᴄ ɢầɴ ᴠớɪ ʙɴ 𝟼𝟸𝟾𝟾 (ɴɢụ ᴘ.𝟷𝟻, ǫ.ʙìɴʜ ᴛʜᴀɴʜ) ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ʜộɪ ᴛʜáɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɢɪáᴏ ᴘʜụᴄ ʜưɴɢ, ʜẻᴍ 𝟺𝟷𝟻 ɴɢᴜʏễɴ ᴠăɴ ᴄôɴɢ, ᴘ.𝟹, ǫ.ɢò ᴠấᴘ. 𝟽 ʙệɴʜ ɴʜâɴ ɴɢʜɪ ɴʜɪễᴍ đã đượᴄ ᴄʜᴜʏểɴ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛừ ᴛʀướᴄ.
ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ʜɪệɴ ᴄó 𝟻 đɪểᴍ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ, 𝟺𝟿 đɪểᴍ ɢɪáᴍ sáᴛ ᴛạɪ ɴʜà ᴘʜòɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿

𝟽 ʙệɴʜ ɴʜâɴ ɴɢʜɪ ɴʜɪễᴍ ᴍớɪ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ʟà ʙạɴ ᴄủᴀ ʙɴ 𝟼𝟸𝟾𝟾, đã ᴛʜᴀᴍ ᴅự sɪɴʜ ɴʜậᴛ ᴄủᴀ ʙɴ 𝟼𝟸𝟾𝟾 ᴛạɪ ǫᴜáɴ ᴄà ᴘʜê ᴛʀᴜɴɢ ɴɢᴜʏêɴ số 𝟷𝟶𝟺 ᴘʜổ ǫᴜᴀɴɢ, ᴘ.𝟸, ǫ.ᴛâɴ ʙìɴʜ ᴠàᴏ ɴɢàʏ 𝟸𝟺.𝟻. ᴛʀᴏɴɢ 𝟽 ʙệɴʜ ɴʜâɴ ɴɢʜɪ ɴʜɪễᴍ, ᴄó 𝟼 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ở ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜôɴ ᴠɪêɴ 𝟷 ɴʜà ᴠà 𝟷 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴʜà ɢầɴ ʙêɴ.
sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜậɴ đượᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴɢʜɪ ɴʜɪễᴍ, ᴜʙɴᴅ ᴘ.𝟷𝟻 đã ᴘʜốɪ ʜợᴘ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴛạɪ ᴘʜườɴɢ ɴʜư ᴄôɴɢ ᴀɴ, ǫᴜâɴ sự, ᴛʀạᴍ ʏ ᴛế ᴠà ᴄáᴄ ʙᴀɴ ɴɢàɴʜ, đᴏàɴ ᴛʜể ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ ᴠớɪ 𝟺 ᴄʜốᴛ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ɴʜà ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴɢʜɪ ɴʜɪễᴍ, sᴀᴜ đó ᴛʀᴜʏ ᴠếᴛ, ʟấʏ ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴛɪếᴘ xúᴄ.
ᴅự ᴋɪếɴ ᴛʀêɴ 𝟹.𝟶𝟶𝟶 ᴍẫᴜ ᴛạɪ ʜẻᴍ 𝟸𝟽 ᴠà ʜẻᴍ 𝟽𝟷 đườɴɢ Đɪệɴ ʙɪêɴ ᴘʜủ,ᴘ.𝟷𝟻, ǫ.ʙìɴʜ ᴛʜạɴʜ đượᴄ ʟấʏ ɴʜằᴍ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ, ᴄắᴛ đứᴛ ᴄʜᴜỗɪ ʟâʏ ᴛʀᴜʏềɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ʜộɪ ᴛʜáɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɢɪáᴏ ᴘʜụᴄ ʜưɴɢ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *