Bắt cán bộ phường TP.Thử Đức vì đưa nhiều người thân vào danh sách nhận tiền cứu trợ nhà nước

ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ᴛʜủ Đứᴄ (ᴛᴘ.ʜᴄᴍ) ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ, ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ, ʙắᴛ ɢɪᴀᴍ ᴍộᴛ ᴄáɴ ʙộ ᴘʜườɴɢ ᴠì ᴠɪệᴄ đưᴀ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ᴠàᴏ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ ɴʜậɴ ʜỗ ᴛʀợ ʙị ảɴʜ ʜưởɴɢ ʙởɪ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.


ᴛʜᴇᴏ đó, ᴄʜɪềᴜ ᴛốɪ 𝟺/𝟿, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ᴛʜủ Đứᴄ đã ᴛốɴɢ đạᴛ ᴄáᴄ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ, ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ ᴠà ᴛʜɪ ʜàɴʜ ʟệɴʜ ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ đốɪ ᴠớɪ ôɴɢ ʜᴜỳɴʜ ʜồɴɢ sơɴ (sɴ 𝟷𝟿𝟽𝟶, ɴɢụ ᴘʜườɴɢ ᴘʜú ʜữᴜ, ᴛᴘ.ᴛʜủ Đứᴄ) ᴠề ᴛộɪ “ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄʜứᴄ ᴠụ, ǫᴜʏềɴ ʜạɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴛʜɪ ʜàɴʜ ᴄôɴɢ ᴠụ” ᴛʜᴇᴏ Đɪềᴜ 𝟹𝟻𝟼 ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự.

ᴄáᴄ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛʀêɴ đã đượᴄ ᴠɪệɴ ᴋsɴᴅ ᴄùɴɢ ᴄấᴘ ᴘʜê ᴄʜᴜẩɴ.

Ôɴɢ ʜᴜỳɴʜ ʜồɴɢ sơɴ ʟà ᴄáɴ ʙộ ᴘʜụ ᴛʀáᴄʜ ʙảᴏ ᴛʀợ xã ʜộɪ, ʟᴀᴏ độɴɢ ᴠà ᴠɪệᴄ ʟàᴍ ᴄủᴀ ᴜʙɴᴅ ᴘʜườɴɢ ᴘʜú ʜữᴜ.

Bị can Huỳnh Hồng Sơn


Ôɴɢ ᴄũɴɢ ʟà ɴɢườɪ đượᴄ ᴜʙɴᴅ ᴘʜườɴɢ ɢɪᴀᴏ ɴʜɪệᴍ ᴠụ ᴛổɴɢ ʜợᴘ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ ɴɢườɪ ʟᴀᴏ độɴɢ ảɴʜ ʜưởɴɢ ʙởɪ ᴅịᴄʜ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴛổ ᴛʀưởɴɢ ᴋʜᴜ ᴘʜố ɢửɪ ʟêɴ.

ɴɢᴜồɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ᴛʜủ Đứᴄ, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠề ᴠɪệᴄ đưᴀ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ᴠàᴏ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ để ɴʜậɴ ɢóɪ ʜỗ ᴛʀợ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.

ʙướᴄ ᴛɪếᴘ ᴛʜᴇᴏ, ɴɢườɪ ɴàʏ đã ɢửɪ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ ᴄʜᴏ ʟãɴʜ đạᴏ ᴘʜườɴɢ để ᴅᴜʏệᴛ ᴄʜɪ ᴛɪềɴ ʜỗ ᴛʀợ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ.

ʟợɪ ᴅụɴɢ ɴʜɪệᴍ ᴠụ đượᴄ ɢɪᴀᴏ, ôɴɢ sơɴ đã ᴍóᴄ ɴốɪ ᴠớɪ ᴍộᴛ ᴄʜủ ɴʜà ᴛʀọ, đưᴀ ᴠàᴏ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟽 – 𝟾 ɴɢườɪ ᴄó ᴍốɪ ǫᴜᴀɴ ʜệ ᴠớɪ ᴍìɴʜ, để ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ɴàʏ đượᴄ ɴʜậɴ ᴛɪềɴ ʜỗ ᴛʀợ ᴛʜᴇᴏ ᴅạɴɢ ɴɢườɪ ʟᴀᴏ độɴɢ ʙị ảɴʜ ʜưởɴɢ ʙởɪ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.

ᴛʜᴇᴏ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ, ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ᴄủᴀ ᴄáɴ ʙộ ɴàʏ ᴋʜôɴɢ đủ đɪềᴜ ᴋɪệɴ, ᴋʜôɴɢ ʟà đốɪ ᴛượɴɢ đượᴄ ɴʜậɴ ᴋʜᴏảɴ ᴛʀợ ᴄấᴘ ɴóɪ ᴛʀêɴ.

ᴋʜɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ, ôɴɢ sơɴ đã ʜợᴘ ᴛáᴄ, ᴛʜừᴀ ɴʜậɴ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ.

ᴛʀướᴄ đó, ᴛʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʙᴀɴ đầᴜ, ǫᴜᴀ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ xử ʟý ᴛɪɴ ʙáᴏ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴛᴘ ᴛʜủ Đứᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴄó ɴɢʜɪ ᴠấɴ ᴛɪêᴜ ᴄựᴄ ᴛʀᴏɴɢ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴄấᴘ ᴘʜáᴛ ɢóɪ ʜỗ ᴛʀợ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ʟᴀᴏ độɴɢ xảʏ ʀᴀ ᴛạɪ ᴘʜườɴɢ ᴘʜú ʜữᴜ. ᴄôɴɢ ᴀɴ đã ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ để ʟàᴍ ʀõ ᴠấɴ đề.

ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ᴛʜàɴʜ ủʏ ᴠà ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ ᴛʜủ Đứᴄ ᴄũɴɢ đᴀɴɢ ʟàᴍ ʀõ, xᴇᴍ xéᴛ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴄủᴀ ʟãɴʜ đạᴏ ᴜʙɴᴅ ᴘʜườɴɢ ᴘʜú ʜữᴜ.

ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ, ɴʜữɴɢ ʜàɴʜ ᴠɪ ɢâʏ ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ʜᴀʏ ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ để ᴛʀụᴄ ʟợɪ, sẽ ʙị xử ʟý ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ.

ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɢầɴ đâʏ ɴʜɪềᴜ ᴠụ ᴠɪệᴄ ɴʜư: đăɴɢ ᴛảɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ sᴀɪ sự ᴛʜậᴛ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ, ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴠề ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴄáᴄ ǫᴜʏ địɴʜ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ, ᴄʜốɴɢ đốɪ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴛạɪ ᴄáᴄ ᴄʜốᴛ ᴛʀạᴍ, đườɴɢ ᴅâʏ ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ ᴅịᴄʜ ᴠụ, ᴛʀụᴄ ʟợɪ ᴛừ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴄấᴘ ᴘʜáᴛ ɢóɪ ʜỗ ᴛʀợ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ʟᴀᴏ độɴɢ… đềᴜ sẽ ʙị xử ʟý ɴɢʜɪêᴍ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *