Bắt đầu 1/09 Học sinh THCS, THPT tại TP.HCM bắt đầu năm học mới trực tuyến

ᴄʜỉ ᴄòɴ ᴍộᴛ ɴɢàʏ ɴữᴀ, ʜọᴄ sɪɴʜ ᴛʜᴄs, ᴛʜᴘᴛ sẽ ʟà ɴʜữɴɢ ʜọᴄ sɪɴʜ đầᴜ ᴛɪêɴ ʙướᴄ ᴠàᴏ ɴăᴍ ʜọᴄ ᴍớɪ ᴛʀᴏɴɢ ʙốɪ ᴄảɴʜ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ ᴠớɪ ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ ʜọᴄ ᴛʀựᴄ ᴛᴜʏếɴ.

ʜọᴄ sɪɴʜ ᴛʀᴜɴɢ ʜọᴄ sẽ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ʙướᴄ ᴠàᴏ ɴăᴍ ʜọᴄ ᴍớɪ ᴛừ ɴɢàʏ 𝟷.𝟿
ʙ.ᴛʜᴀɴʜ

ᴛừ ɴɢàʏ 𝟷.𝟿, ʜọᴄ sɪɴʜ ʙậᴄ ᴛʜᴄs, ᴛʜᴘᴛ ᴛạɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ sẽ ʙắᴛ đầᴜ ʜọᴄ ᴛʀựᴄ ᴛᴜʏếɴ ᴠớɪ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛổ ᴄʜứᴄ ʟớᴘ ᴠà ᴄủɴɢ ᴄố ᴋɪếɴ ᴛʜứᴄ. ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ ʜọᴄ ᴋỳ 𝟷 sẽ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ʙắᴛ đầᴜ ᴠàᴏ ɴɢàʏ 𝟼.𝟿.

ʜọᴄ sɪɴʜ sẽ đượᴄ ᴄấᴘ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ để ʜọᴄ ᴛʀựᴄ ᴛᴜʏếɴ
ᴛʜᴇᴏ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴄủᴀ ᴘʜóɴɢ ᴠɪêɴ ʙáᴏ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ, ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ đã sẵɴ sàɴɢ ᴄáᴄ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ để ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ʙướᴄ ᴠàᴏ ɴăᴍ ʜọᴄ. Ôɴɢ ᴘʜạᴍ ᴘʜươɴɢ ʙìɴʜ, ʜɪệᴜ ᴘʜó ᴛʀườɴɢ ᴛʜᴘᴛ ɴɢᴜʏễɴ ʜữᴜ ʜᴜâɴ (ᴛᴘ.ᴛʜủ Đứᴄ, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ), ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ɴʜà ᴛʀườɴɢ đã ᴛậᴘ ʜᴜấɴ ᴄʜᴏ ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ᴠà ᴄʜạʏ ᴛʜử ứɴɢ ᴅụɴɢ ᴍɪᴄʀᴏsᴏғᴛ ᴛᴇᴀᴍs. ɴɢàʏ 𝟷.𝟿 sẽ ᴄấᴘ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ᴍɪᴄʀᴏsᴏғᴛ ᴛᴇᴀᴍs ᴄʜᴏ ʜọᴄ sɪɴʜ để ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ʟớᴘ ʜọᴄ ᴛʀựᴄ ᴛᴜʏếɴ. ɴɢàʏ 𝟹.𝟿, ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ᴄʜủ ɴʜɪệᴍ sẽ ᴄó ʙᴜổɪ ʜọᴘ đầᴜ ɴăᴍ ᴠớɪ ʜọᴄ sɪɴʜ, sᴀᴜ đó ɴɢàʏ 𝟺.𝟿 sẽ ʜọᴘ ᴘʜụ ʜᴜʏɴʜ ᴠà ɴɢàʏ 𝟼.𝟿 sẽ ʙắᴛ đầᴜ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴛʜờɪ ᴋʜóᴀ ʙɪểᴜ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ᴄủᴀ ɴăᴍ ʜọᴄ.

ᴅự ᴋɪếɴ ᴛʀườɴɢ ᴛʜᴘᴛ ɴɢᴜʏễɴ ʜữᴜ ʜᴜâɴ sẽ ᴛổ ᴄʜứᴄ ɢɪảɴɢ ᴅạʏ ᴛʜᴇᴏ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ ᴄơ ʙảɴ, ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴄáᴄ ᴍôɴ ᴋɪếɴ ᴛʜứᴄ. ᴄòɴ ᴄáᴄ ᴍôɴ ɴʜư ᴛʜể ᴅụᴄ, ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ǫᴜốᴄ ᴘʜòɴɢ đòɪ ʜỏɪ ᴛậᴘ ʟᴜʏệɴ ᴛʜì ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ sẽ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄʜᴏ ʜọᴄ sɪɴʜ ʜọᴄ ʟý ᴛʜᴜʏếᴛ, ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴛʜᴇᴏ độɴɢ ᴛáᴄ ᴍẫᴜ ᴄó ᴛʀᴏɴɢ ɢɪáᴏ áɴ đɪệɴ ᴛử.

ʟãɴʜ đạᴏ ᴛʀườɴɢ ɴàʏ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ đᴀɴɢ ʀà sᴏáᴛ ʟạɪ số ʟượɴɢ ʜọᴄ sɪɴʜ ɢặᴘ ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ʜọᴄ ᴛʀựᴄ ᴛᴜʏếɴ, để ᴄó ᴋế ʜᴏạᴄʜ ɢɪúᴘ đỡ ᴄụ ᴛʜể ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴋʜôɴɢ ʜọᴄ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴛạɪ ᴛʀườɴɢ.

ᴛươɴɢ ᴛự, ᴄáᴄ ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ᴄʜủ ɴʜɪệᴍ ᴄủᴀ ᴛʀườɴɢ ᴛʜᴘᴛ ʙùɪ ᴛʜị xᴜâɴ (ǫ.𝟷) đᴀɴɢ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴠɪệᴄ ᴋʜảᴏ sáᴛ ɴʜᴀɴʜ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴄó ᴛʜɪếᴛ ʙị để ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ʟớᴘ ʜọᴄ ᴛʀựᴄ ᴛᴜʏếɴ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ. ᴋếᴛ ǫủᴀ ᴋʜảᴏ sáᴛ ɴàʏ sẽ đượᴄ ɢửɪ ᴠề ʙᴀɴ ɢɪáᴍ ʜɪệᴜ ᴛʀướᴄ ɴɢàʏ 𝟸.𝟿 để ɴʜà ᴛʀườɴɢ ᴄó ᴋế ʜᴏạᴄʜ ʜỗ ᴛʀợ ᴘʜù ʜợᴘ.

Để ᴠɪệᴄ ʜọᴄ ᴛʀựᴄ ᴛᴜʏếɴ sớᴍ đɪ ᴠàᴏ ɴề ɴếᴘ ᴠà đạᴛ ʜɪệᴜ ǫủᴀ ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ, ɴɢàʏ 𝟹.𝟿, ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ sẽ sɪɴʜ ʜᴏạᴛ ɴộɪ ǫᴜʏ ᴛʀườɴɢ, ɴộɪ ǫᴜʏ ʜọᴄ ᴛʀựᴄ ᴛᴜʏếɴ để ʟưᴜ ý ʜọᴄ sɪɴʜ ᴘʜảɪ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɴɢʜɪêᴍ ᴛúᴄ.

Ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ʜùɴɢ ᴋʜươɴɢ, ʜɪệᴜ ᴘʜó ᴛʀườɴɢ ᴛʜᴘᴛ ʙùɪ ᴛʜị xᴜâɴ, ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ɴʜà ᴛʀườɴɢ ᴋʜᴜʏếɴ ᴋʜíᴄʜ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ʙạɴ ʙè, ᴠớɪ ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ʙᴜổɪ ʜọᴄ ɴếᴜ ᴄʜưᴀ ʜɪểᴜ ʙàɪ. ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛớɪ, ᴋʜɪ đɪ ʜọᴄ ᴛʀở ʟạɪ, ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ sẽ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴋɪếɴ ᴛʜứᴄ. ɴʜà ᴛʀườɴɢ sẽ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴘʜụ đạᴏ ᴄʜᴏ ɴʜữɴɢ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴄʜưᴀ đảᴍ ʙảᴏ ᴋếᴛ ǫủᴀ ʜọᴄ ᴛậᴘ ᴛʀựᴄ ᴛᴜʏếɴ.

ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ᴅạʏ ᴛʀựᴄ ᴛᴜʏếɴ

ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ʜọᴄ sɪɴʜ ɴʜư ᴛʜế ɴàᴏ?
ɴʜằᴍ ʜướɴɢ ᴅẫɴ ᴄụ ᴛʜể ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ᴛʀᴜɴɢ ʜọᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ᴅạʏ ʜọᴄ, ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ đáɴʜ ɢɪá ᴛʀựᴄ ᴛᴜʏếɴ ᴛʜᴜậɴ ʟợɪ ᴛʀᴏɴɢ ʙốɪ ᴄảɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể đếɴ ᴛʀườɴɢ, ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴠăɴ ʜɪếᴜ, ɢɪáᴍ đốᴄ sở ɢᴅ-Đᴛ, ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ᴄầɴ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɴɢʜɪêᴍ ᴛúᴄ, ʟɪɴʜ ʜᴏạᴛ, sáɴɢ ᴛạᴏ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ, ᴋế ʜᴏạᴄʜ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ɴʜằᴍ ɴâɴɢ ᴄᴀᴏ ᴄʜấᴛ ʟượɴɢ, ʜɪệᴜ ǫủᴀ ʜᴏạᴛ độɴɢ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ. xâʏ ᴅựɴɢ, ʙổ sᴜɴɢ, đɪềᴜ ᴄʜỉɴʜ ǫᴜʏ ᴄʜế ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ đáɴʜ ɢɪá ʜọᴄ sɪɴʜ ᴘʜù ʜợᴘ ᴠớɪ ᴠɪệᴄ ᴅạʏ ʜọᴄ ᴛʀựᴄ ᴛᴜʏếɴ ᴠà ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ.

Đốɪ ᴠớɪ ᴠɪệᴄ đáɴʜ ɢɪá ʜọᴄ sɪɴʜ ᴛʀᴜɴɢ ʜọᴄ ᴋʜɪ ʜọᴄ ᴛʀựᴄ ᴛᴜʏếɴ, ʟãɴʜ đạᴏ sở ɢᴅ-Đᴛ ǫᴜʏ địɴʜ ɴʜà ᴛʀườɴɢ ʀà sᴏáᴛ ᴄáᴄ ǫᴜʏ địɴʜ ᴠề ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴠà đáɴʜ ɢɪá, xâʏ ᴅựɴɢ ᴠà ʙổ sᴜɴɢ ᴄáᴄ ᴛɪêᴜ ᴄʜí ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, đáɴʜ ɢɪá, ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ đáɴʜ ɢɪá ᴛʀựᴄ ᴛᴜʏếɴ ᴠàᴏ ǫᴜʏ ᴄʜế ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ đáɴʜ ɢɪá ᴄủᴀ ɴʜà ᴛʀườɴɢ. ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴋế ʜᴏạᴄʜ, ᴛɪêᴜ ᴄʜí ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ đáɴʜ ɢɪá ᴄầɴ đượᴄ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴄʜᴏ ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ, ʜọᴄ sɪɴʜ ᴠà ᴘʜụ ʜᴜʏɴʜ.

ʀɪêɴɢ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, đáɴʜ ɢɪá địɴʜ ᴋỳ, ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ʟạɪ, sở ɢᴅ-Đᴛ ǫᴜʏ địɴʜ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴛạɪ ᴛʀườɴɢ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, đáɴʜ ɢɪá địɴʜ ᴋỳ ᴄủᴀ ʙộ ɢᴅ-Đᴛ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể đếɴ ᴛʀườɴɢ ᴠì ʟý ᴅᴏ ʙấᴛ ᴋʜả ᴋʜáɴɢ, ᴠɪệᴄ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, đáɴʜ ɢɪá địɴʜ ᴋỳ ᴄó ᴛʜể đượᴄ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʙằɴɢ ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ ᴛʀựᴄ ᴛᴜʏếɴ.

ᴠề ᴠɪệᴄ ᴄʜᴜẩɴ ʙị ᴄʜᴏ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, đáɴʜ ɢɪá ʜọᴄ sɪɴʜ, ôɴɢ ᴘʜạᴍ ᴘʜươɴɢ ʙìɴʜ, ʜɪệᴜ ᴘʜó ᴛʀườɴɢ ᴛʜᴘᴛ ɴɢᴜʏễɴ ʜữᴜ ʜᴜâɴ, ᴄʜᴏ ʜᴀʏ ɢɪᴀɪ đᴏạɴ ʜọᴄ ᴛʀựᴄ ᴛᴜʏếɴ ᴄó ᴛʜể ᴋéᴏ ᴅàɪ ᴛừ 𝟼 – 𝟾 ᴛᴜầɴ ɴêɴ ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ᴄó ᴛʜể ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴠɪệᴄ đáɴʜ ɢɪá ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴛừ 𝟷 đếɴ 𝟸 ᴄộᴛ đɪểᴍ. ᴄáᴄ ʙàɪ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴘʜảɪ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴛʜᴇᴏ ᴍᴀ ᴛʀậɴ đề ᴠà ᴄó sự ᴛʜốɴɢ ɴʜấᴛ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴛổ ᴄʜᴜʏêɴ ᴍôɴ. ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴄó ᴛʜể ʟà ᴛʀắᴄ ɴɢʜɪệᴍ ʜᴏặᴄ ᴛự ʟᴜậɴ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴠà ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴛʀêɴ ᴄáᴄ ᴘʜầɴ ᴍềᴍ ɢᴏᴏɢʟᴇ ғᴏʀᴍ, ᴀᴢᴏᴛᴀ, 𝟽𝟾𝟿.ᴠɴ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *