Bình Dương dự báo 150 ngàn ca nhiễm vào giữa tháng 9

ɢɪáᴍ đốᴄ sở ʏ ᴛế ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ᴅự ʙáᴏ ɢɪữᴀ ᴛʜáɴɢ 𝟿 ᴛỉɴʜ sẽ ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟷𝟻𝟶.𝟶𝟶𝟶 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ɴᴄᴏᴠ ᴋʜɪ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ sàɴɢ ʟọᴄ ᴅɪệɴ ʀộɴɢ ʟầɴ 𝟹.
ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴢɪɴɢ, ɢɪáᴍ đốᴄ sở ʏ ᴛế ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ʜồɴɢ ᴄʜươɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ɴɢàʏ 𝟸𝟻/𝟾, ᴛỉɴʜ đã ᴘʜảɪ ᴛʜᴀʏ đổɪ ᴋịᴄʜ ʙảɴ ʟêɴ 𝟷𝟻𝟶.𝟶𝟶𝟶 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ɴᴄᴏᴠ ᴅù ᴍớɪ ᴍộᴛ ᴛᴜầɴ ᴛʀướᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ ʟêɴ ᴋế ʜᴏạᴄʜ ᴄʜᴜẩɴ ʙị ᴋịᴄʜ ʙảɴ ᴄʜᴏ 𝟷𝟶𝟶.𝟶𝟶𝟶 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ.

ᴛʜᴇᴏ ôɴɢ ᴄʜươɴɢ, ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ở địᴀ ᴘʜươɴɢ ɴàʏ đᴀɴɢ ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ ᴠà ᴄăɴɢ ᴛʜẳɴɢ. số ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴛᴏàɴ ᴛỉɴʜ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛăɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ǫᴜᴀ, ᴄʜủ ʏếᴜ ǫᴜᴀ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴠà ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ.

“ᴅự ᴋɪếɴ ᴋʜᴏảɴɢ ɢɪữᴀ ᴛʜáɴɢ 𝟿, ᴋʜɪ ᴛỉɴʜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ sàɴɢ ʟọᴄ ᴅɪệɴ ʀộɴɢ ʟầɴ 𝟹, ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴄó ᴛʜể ᴛăɴɢ ʟêɴ 𝟷𝟻𝟶.𝟶𝟶𝟶 ᴄᴀ”, ôɴɢ ᴄʜươɴɢ ɴóɪ.

ɴɢườɪ đứɴɢ đầᴜ ɴɢàɴʜ ʏ ᴛế ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛỉɴʜ đã ᴄó ᴘʜươɴɢ áɴ ᴄʜᴏ ᴋịᴄʜ ʙảɴ ᴅự ʙáᴏ ᴠà ᴄʜᴜẩɴ ʙị ᴄơ sở ᴠậᴛ ᴄʜấᴛ đủ ᴛʜᴜ ᴅᴜɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị ᴄáᴄ ᴄᴀ ғ𝟶 ᴄó ᴛʀɪệᴜ ᴄʜứɴɢ, ɴʜưɴɢ ʀấᴛ ᴄầɴ sự ʜỗ ᴛʀợ ɴʜâɴ ʟựᴄ ᴛừ ʙộ ʏ ᴛế.

ɴɢᴏàɪ độɪ ɴɢũ ʏ ʙáᴄ sĩ ᴠà đɪềᴜ ᴅưỡɴɢ, ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ᴍᴏɴɢ ᴍᴜốɴ ʙộ ʏ ᴛế ʜỗ ᴛʀợ ᴋʜẩɴ ᴄấᴘ ᴛʜᴜốᴄ đɪềᴜ ᴛʀị ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴠà ᴄáᴄ ᴛʜᴜốᴄ đɪềᴜ ᴛʀị ᴋʜáᴄ, ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʜỗ ᴛʀợ ᴛʜêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ để ᴛɪêᴍ ᴄʜᴏ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟸 ᴛʀɪệᴜ ɴɢườɪ ở ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴄó ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴄᴀᴏ.

Ôɴɢ ᴄʜươɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ɢɪảɪ ᴘʜáᴘ ᴄʜᴏ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ɴɢᴀʏ ʟúᴄ ɴàʏ ᴍà ɴɢàɴʜ ʏ ᴛế ᴠà ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đᴀɴɢ ʟàᴍ ʟà ʜᴜʏ độɴɢ ʟựᴄ ʟượɴɢ ʏ ʙáᴄ sĩ ʜᴏạᴛ độɴɢ 𝟸𝟶𝟶% ᴄôɴɢ sᴜấᴛ; độɴɢ ᴠɪêɴ, đɪềᴜ ᴘʜốɪ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ, ǫᴜâɴ độɪ, ᴛìɴʜ ɴɢᴜʏệɴ ᴠɪêɴ ᴄùɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ.

ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ʟấʏ ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛạɪ ᴄáᴄ ɴơɪ ᴄó ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴅịᴄʜ ᴛễ. Ảɴʜ: ᴄᴅᴄ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ.ɴɢàʏ 𝟸𝟺/𝟾, ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴛạɪ ʙᴜổɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ᴘʜó ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴠũ Đứᴄ Đᴀᴍ, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ᴠõ ᴠăɴ ᴍɪɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛỉɴʜ ᴄó 𝟽𝟺.𝟶𝟶𝟶 ᴄᴀ ғ𝟶, ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴄʜủ ʏếᴜ ở 𝟷𝟻 ᴘʜườɴɢ ᴄủᴀ 𝟸 ʜᴜʏệɴ “ᴠùɴɢ đỏ” ᴠớɪ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷 ᴛʀɪệᴜ ᴅâɴ (đếɴ ɴɢàʏ 𝟸𝟻/𝟾, số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴄủᴀ ᴛỉɴʜ ᴠượᴛ 𝟾𝟶.𝟶𝟶𝟶 – ᴘᴠ). ᴋʜó ᴋʜăɴ ʟớɴ ɴʜấᴛ ᴄủᴀ ᴛỉɴʜ ʟà ǫᴜá ᴛảɪ ᴠề ʏ ᴛế.

“ᴄơ sở ᴠậᴛ ᴄʜấᴛ ᴛʜì ᴛỉɴʜ xâʏ đượᴄ ɴʜưɴɢ ʟựᴄ ʟượɴɢ ʏ ᴛế, ʙáᴄ sĩ ᴛʜì ᴋʜôɴɢ ᴄó”, ôɴɢ ᴍɪɴʜ ɴóɪ. Ôɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ đã xâʏ 𝟻𝟾 ᴋʜᴜ ᴛʜᴜ ᴅᴜɴɢ ở ᴠùɴɢ xᴀɴʜ ᴠớɪ 𝟷𝟽.𝟶𝟶𝟶 ᴄʜỗ ɴʜưɴɢ ᴍớɪ ᴄʜỉ ʙố ᴛʀí đượᴄ 𝟷𝟽 ʙáᴄ sĩ.

“ɴʜư ᴠậʏ, 𝟷 ʙáᴄ sĩ ᴘʜụ ᴛʀáᴄʜ 𝟷.𝟶𝟶𝟶 ɴɢườɪ ở ᴄả 𝟹 ᴄơ sở ᴛʜᴜ ᴅᴜɴɢ”, ôɴɢ ᴍɪɴʜ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴄủᴀ ᴛỉɴʜ.

ɴɢàʏ 𝟷𝟿/𝟾, ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴅɪệɴ ʀộɴɢ ɴʜằᴍ ǫᴜéᴛ sạᴄʜ, “ᴋʜóᴀ ᴄʜặᴛ” ғ𝟶 ở “ᴠùɴɢ đỏ”, ᴛɪếɴ ᴛớɪ xᴀɴʜ ʜóᴀ “ᴠùɴɢ ᴠàɴɢ” ᴠà ʙảᴏ ᴠệ “ᴠùɴɢ xᴀɴʜ” ᴀɴ ᴛᴏàɴ. ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ᴅự ʙáᴏ ᴠớɪ ᴠɪệᴄ ᴋɪêɴ ᴛʀì xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴅɪệɴ ʀộɴɢ để đáɴʜ ɢɪá ᴛìɴʜ ʜìɴʜ, ᴛỉɴʜ đã ᴄó ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ứɴɢ ᴘʜó ᴘʜù ʜợᴘ ᴛʜᴇᴏ ᴛừɴɢ ᴠùɴɢ ɴɢᴜʏ ᴄơ. ʟúᴄ đó, ᴛỉɴʜ ᴄʜᴜẩɴ ʙị ᴋịᴄʜ ʙảɴ 𝟷𝟶𝟶.𝟶𝟶𝟶 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ.

ᴛíɴʜ ᴛừ đợᴛ ᴅịᴄʜ ᴛʜứ 𝟺 đếɴ ɴɢàʏ 𝟸𝟻/𝟾, ᴛᴏàɴ ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ᴄó 𝟾𝟷.𝟷𝟾𝟸 ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿. ᴛʀᴏɴɢ số ɴàʏ ᴄó 𝟺𝟺.𝟾𝟹𝟹 ᴄᴀ ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ đượᴄ xᴜấᴛ ᴠɪệɴ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *