Bó tay với cảnh bò trườn qua hàng rào kẽm gai chống dịch

ɴʜứᴄ ᴍắᴛ ᴄảɴʜ ʟᴜồɴ ʀàᴏ ǫᴜᴀ ᴄʜốᴛ ᴄứɴɢ ở ʜà ɴộɪ

ᴍặᴄ ᴅù đã ᴅựɴɢ ᴄʜốᴛ ᴄứɴɢ ᴛạɪ ɴʜɪềᴜ đɪểᴍ ɴʜưɴɢ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛìᴍ ᴄáᴄʜ ᴠượᴛ ʀàᴏ đɪ ʟạɪ ɢɪữᴀ “ᴠùɴɢ xᴀɴʜ” ᴠà “ᴠùɴɢ đỏ” ᴛʀêɴ ᴄầᴜ ᴘʜố ᴠɪêɴ (ᴘʜườɴɢ ᴄổ ɴʜᴜế 𝟸, ǫᴜậɴ ʙắᴄ ᴛừ ʟɪêᴍ, ʜà ɴộɪ) ʙấᴛ ᴄʜấᴘ ǫᴜʏ địɴʜ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ.


ᴄầᴜ ᴘʜố ᴠɪêɴ (ᴘʜườɴɢ ᴄổ ɴʜᴜế 𝟸, ǫᴜậɴ ʙắᴄ ᴛừ ʟɪêᴍ), ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜốᴛ ᴄứɴɢ ᴛạɪ 𝟹𝟶 đɪểᴍ ᴄầᴜ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ʜà ɴộɪ đượᴄ ʟắᴘ đặᴛ ʜàɴɢ ʀàᴏ ɴʜằᴍ ʜạɴ ᴄʜế đɪ ʟạɪ ɢɪữᴀ ʜᴀɪ ᴠùɴɢ “xᴀɴʜ, đỏ” ᴘʜòɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʀᴏɴɢ đợᴛ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ ᴛʜứ ᴛư.


ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴄủᴀ ᴘᴠ, ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴅâɴ ʟạɪ ᴛìᴍ ᴄáᴄʜ ᴠượᴛ ʀàᴏ, đɪ ʟạɪ ɢɪữᴀ “ᴠùɴɢ xᴀɴʜ” ᴠà “ᴠùɴɢ đỏ” ʙấᴛ ᴄʜấᴘ ǫᴜʏ địɴʜ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ.

ᴠɪệᴄ ᴠượᴛ ʜàɴɢ ʀàᴏ ɢɪữᴀ ʜᴀɪ ᴠùɴɢ ᴄʜủ ʏếᴜ để ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴍᴜᴀ ʙáɴ ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ, ʜàɴɢ ʜóᴀ.


ʜàɴɢ ʜóᴀ, ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ đượᴄ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴠậɴ ᴄʜᴜʏểɴ ɢɪữᴀ ᴄáᴄ ᴠùɴɢ.

ᴍộᴛ số ɴɢườɪ ᴛìᴍ ᴄáᴄʜ ᴋʜᴇ ʜở ɢɪữᴀ ʜàɴɢ ʀàᴏ để ʟᴜồɴ ʟáᴄʜ ǫᴜᴀ.

“ᴍộᴛ ᴘʜầɴ ᴋʜôɴɢ đɪ đượᴄ, ᴍộᴛ ᴘʜầɴ ɴɢạɪ đɪ đườɴɢ xᴀ ɴêɴ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴄʜọɴ ᴄáᴄʜ ᴠượᴛ ʀàᴏ để ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴍᴜᴀ ʙáɴ”, ᴀɴʜ ɢɪᴀɴɢ (ᴘʜườɴɢ ᴄổ ɴʜᴜế 𝟸, ǫᴜậɴ ʙắᴄ ᴛừ ʟɪêᴍ) ᴄʜɪᴀ sẻ.


“ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴛʜᴇᴏ ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ᴛʀᴏɴɢ ʜᴀɪ ɴɢàʏ đầᴜ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴠà ʙảᴏ ᴠệ ᴅâɴ số ᴄó ɴʜắᴄ ɴʜở, ᴛᴜʏêɴ ᴛʀᴜʏềɴ đồɴɢ ᴛʜờɪ xử ᴘʜạᴛ ʜᴀɪ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴄố ᴛìɴʜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ. ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛớɪ, ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ɢɪᴀᴏ ᴄʜᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴘʜườɴɢ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ᴛᴜầɴ ᴛʀᴀ ɴʜắᴄ ɴʜở ᴠà ᴋɪêɴ ǫᴜʏếᴛ xử ʟý ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴠượᴛ ʀàᴏ ɴʜư ᴛʜế ɴàʏ”, ôɴɢ ᴄườɴɢ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴛʜêᴍ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *