Bộ Văn Hóa đang làm dự thảo qui tắc ứng xử của nghệ sĩ

ʙộ ᴠăɴ ʜóᴀ, ᴛʜể ᴛʜᴀᴏ ᴠà ᴅᴜ ʟịᴄʜ đᴀɴɢ xɪɴ ý ᴋɪếɴ ᴄáᴄ ʜộɪ ɴɢàɴʜ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ để sᴏạɴ ᴅự ᴛʜảᴏ ǫᴜʏ ᴛắᴄ ứɴɢ xử ᴄủᴀ ɴɢʜệ sĩ.

Ôɴɢ ᴛạ ǫᴜᴀɴɢ Đôɴɢ – ᴛʜứ ᴛʀưởɴɢ ᴘʜụ ᴛʀáᴄʜ ᴋʜốɪ ɴɢʜệ ᴛʜᴜậᴛ – ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴠăɴ ʙảɴ đượᴄ xâʏ ᴅựɴɢ để ɴɢʜệ sĩ ứɴɢ xử ᴄó ᴠăɴ ʜóᴀ, ɢɪữ ɢìɴ ᴠà ᴘʜáᴛ ʜᴜʏ ɢɪá ᴛʀị ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜốɴɢ, ɴâɴɢ ᴄᴀᴏ ý ᴛʜứᴄ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ, ᴄʜᴜẩɴ ᴍựᴄ đạᴏ đứᴄ. Ôɴɢ ǫᴜᴀɴɢ Đôɴɢ ɴóɪ: “Đâʏ ʟà ᴋʜᴜɴɢ ᴠề ǫᴜʏ ᴛắᴄ ứɴɢ xử ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ǫᴜʏ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ, ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴘʜầɴ xử ᴘʜạᴛ, ᴠì ᴛʜế ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄʜᴜʏệɴ ᴄấᴍ sóɴɢ ᴄáᴄ ɴɢʜệ sĩ”. ᴛʜᴇᴏ ôɴɢ, ʙộ ǫᴜʏ ᴛắᴄ áᴘ ᴅụɴɢ ᴠớɪ ɴɢʜệ sĩ ᴛự ᴅᴏ ʟẫɴ ᴛʜᴜộᴄ ᴄáᴄ đơɴ ᴠị ɴɢʜệ ᴛʜᴜậᴛ ᴄôɴɢ ʟậᴘ.

ɴɢᴏàɪ ǫᴜʏ địɴʜ ɴɢʜề ɴɢʜɪệᴘ, ʙảɴ ᴅự ᴛʜảᴏ đề ᴄậᴘ ᴍộᴛ số ᴠấɴ đề ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ứɴɢ xử ᴛʀêɴ ʙáᴏ ᴄʜí, ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ, ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ᴠà ᴄáᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ. ᴛʜᴇᴏ đó, ᴠớɪ đồɴɢ ɴɢʜɪệᴘ, ɴɢʜệ sĩ ᴋʜôɴɢ ᴄôɴɢ ᴋíᴄʜ, ʙàɪ xíᴄʜ ᴍà ɴêɴ ᴄạɴʜ ᴛʀᴀɴʜ ʟàɴʜ ᴍạɴʜ. ᴠớɪ ᴄôɴɢ ᴄʜúɴɢ, ɴɢʜệ sĩ ᴄầɴ ᴛậɴ ᴛâᴍ ᴄốɴɢ ʜɪếɴ, ʟắɴɢ ɴɢʜᴇ ɢóᴘ ý ᴄủᴀ ᴋʜáɴ ɢɪả, ᴋʜôɴɢ ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴅᴀɴʜ ᴛɪếɴɢ để ᴛʀụᴄ ʟợɪ.

ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ xã ʜộɪ, ɴɢʜệ sĩ ᴘʜảɪ ᴄó ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ đóɴɢ ɢóᴘ ᴄʜᴏ ᴄộɴɢ đồɴɢ, đồɴɢ ᴛʜờɪ ᴍɪɴʜ ʙạᴄʜ ʜᴏạᴛ độɴɢ xã ʜộɪ, ᴛừ ᴛʜɪệɴ. ᴅự ᴛʜảᴏ ɴʜấɴ ᴍạɴʜ ɴɢʜệ sĩ ᴋʜôɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ sảɴ ᴘʜẩᴍ ᴋéᴍ ᴄʜấᴛ ʟượɴɢ, ủɴɢ ʜộ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴍê ᴛíɴ ᴅị đᴏᴀɴ. ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ, ɴɢʜệ sĩ ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ ᴛʀᴜɴɢ ᴛʜựᴄ, ᴋʜôɴɢ ᴅùɴɢ ɴɢôɴ ɴɢữ ᴘʜảɴ ᴄảᴍ, ᴛʀáɪ ᴛʜᴜầɴ ᴘʜᴏɴɢ ᴍỹ ᴛụᴄ, ᴋʜôɴɢ đăɴɢ ᴛảɪ ᴄáᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ sᴀɪ sự ᴛʜậᴛ, xúᴄ ᴘʜạᴍ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ…

ʙộ ᴠăɴ ʜóᴀ, ᴛʜể ᴛʜᴀᴏ ᴠà ᴅᴜ ʟịᴄʜ đã ɢửɪ ᴠăɴ ʙảɴ ᴅự ᴛʜảᴏ ᴄʜᴏ sáᴜ đơɴ ᴠị ɢồᴍ ʜộɪ Đɪệɴ ảɴʜ, ʜộɪ ᴍỹ ᴛʜᴜậᴛ, ʜộɪ ɴɢʜệ sĩ ᴍúᴀ, ʜộɪ ɴɢʜệ sĩ sâɴ ᴋʜấᴜ, ʜộɪ ɴɢʜệ sĩ ɴʜɪếᴘ ảɴʜ, ʜộɪ ɴʜạᴄ sĩ. Ôɴɢ Đɪɴʜ ᴄôɴɢ ᴛʜᴜậɴ – ᴄʜáɴʜ ᴠăɴ ᴘʜòɴɢ ʜộɪ ɴʜạᴄ sĩ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ – ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đã ɴʜậɴ đượᴄ ᴠăɴ ʙảɴ. “ᴛôɪ ᴛʜấʏ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏ địɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴅự ᴛʜảᴏ ᴄòɴ ᴋʜá ᴄʜᴜɴɢ ᴄʜᴜɴɢ, ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄʜế ᴛàɪ ᴄụ ᴛʜể, ʀấᴛ ᴋʜó áᴘ ᴅụɴɢ ᴠớɪ ᴄáᴄ ɴɢʜệ sĩ ᴛʜᴜộᴄ ᴋʜốɪ ɴɢᴏàɪ ᴄôɴɢ ʟậᴘ”, ôɴɢ ᴛʜᴜậɴ ɴóɪ.

ᴊᴀᴄᴋ ʟà ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ɴɢʜệ sĩ ᴠướɴɢ sᴄᴀɴᴅᴀʟ ᴠề đạᴏ đứᴄ, ʟốɪ sốɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ. sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙị ɴʜɪềᴜ ᴄô ɢáɪ ᴛố ᴄáᴏ ʟăɴɢ ɴʜăɴɢ, ᴀɴʜ ᴛʜừᴀ ɴʜậɴ ᴄó ᴄᴏɴ ᴠớɪ ʙạɴ ᴅɪễɴ, ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ sẽ ɴɢʜỉ ɴɢơɪ ᴍộᴛ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ, ᴛᴜ ᴅưỡɴɢ ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ᴛʀở ʟạɪ sʜᴏᴡʙɪᴢ. Ảɴʜ: ᴊᴀᴄᴋ𝟿𝟽

Ôɴɢ ʟươɴɢ xᴜâɴ Đᴏàɴ – ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ʜộɪ ᴍỹ ᴛʜᴜậᴛ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ – ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʙộ ᴠăɴ ʜóᴀ, ᴛʜể ᴛʜᴀᴏ, ᴅᴜ ʟịᴄʜ ᴍớɪ ᴄʜỉ ɢửɪ ʙảɴ ᴅự ᴛʜảᴏ ᴄʜᴜɴɢ, ᴄʜưᴀ ᴄó ʜướɴɢ ᴅẫɴ ᴄụ ᴛʜể, ᴛʜờɪ ʜạɴ. Ôɴɢ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴠɪệᴄ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ xâʏ ᴅựɴɢ ʙộ ǫᴜʏ ᴛắᴄ ᴄầɴ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ, áᴘ ᴅụɴɢ ʀɪêɴɢ ᴠớɪ ᴛừɴɢ ʟĩɴʜ ᴠựᴄ. “ᴛʀướᴄ ʜếᴛ, ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ɴêɴ ᴘʜâɴ ᴛíᴄʜ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ xã ʜộɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ʜɪệɴ ᴛạɪ, ᴛʀả ʟờɪ ᴄâᴜ ʜỏɪ: ‘ᴛạɪ sᴀᴏ ʟạɪ ᴄầɴ ᴍộᴛ ᴠăɴ ʙảɴ ɴʜư ᴛʜế ᴠàᴏ ʟúᴄ ɴàʏ?’. ɴʜữɴɢ ɢɪá ᴛʀị đạᴏ đứᴄ ᴄủᴀ ɢɪớɪ ᴠăɴ ɴɢʜệ sĩ đᴀɴɢ ʙăɴɢ ʜᴏạɪ đếɴ đâᴜ, ᴅẫɴ đếɴ ɴʜữɴɢ ʜệ ʟụʏ ɢì”, ôɴɢ ʟươɴɢ xᴜâɴ Đᴏàɴ ɴóɪ.

ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ʜộɪ ᴍỹ ᴛʜᴜậᴛ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ɴɢᴏàɪ ɴʜữɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄʜᴜɴɢ, ᴍỗɪ ɴɢàɴʜ ɴɢʜề ᴄầɴ ǫᴜʏ ᴛắᴄ ʀɪêɴɢ, ᴅᴏ ʜọ ᴄó ᴄáᴄʜ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ, ᴋʜôɴɢ ɢɪᴀɴ sáɴɢ ᴛáᴄ, ɢɪᴀᴏ ʟưᴜ ᴋʜáᴄ ɴʜᴀᴜ. Ôɴɢ ɴʜậɴ địɴʜ ʙộ ǫᴜʏ ᴛắᴄ ᴋʜôɴɢ ɴêɴ ᴄʜỉ ǫᴜʏ địɴʜ ᴠề đạᴏ đứᴄ ᴄʜᴜɴɢ ᴄʜᴜɴɢ, ᴄầɴ ᴄó ᴄʜế ᴛàɪ xử ᴘʜạᴛ ʀõ ʀàɴɢ.

ᴛʀêɴ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ, ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ủɴɢ ʜộ độɴɢ ᴛʜáɪ ᴄủᴀ ʙộ ᴠăɴ ʜóᴀ, ᴛʜể ᴛʜᴀᴏ ᴠà ᴅᴜ ʟịᴄʜ. ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ, ɴʜɪềᴜ sᴀᴏ ᴠɪệᴛ ᴠướɴɢ ᴛᴀɪ ᴛɪếɴɢ ɴʜư: ʜᴏàɪ ʟɪɴʜ ɢɪảɪ ɴɢâɴ ᴛɪềɴ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴄʜậᴍ, ᴊᴀᴄᴋ ᴄó ᴄᴏɴ ᴠớɪ ʙạɴ ᴅɪễɴ, ɴʜɪềᴜ ɴɢʜệ sĩ đưᴀ ᴛɪɴ sᴀɪ ᴠề ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *