Các Ứng dụng giao hàng lo không kham nổi tự xét nghiệm 92 ngàn shipper

Advertisement

sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ɢɪᴀᴏ ᴄáᴄ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ, ứɴɢ ᴅụɴɢ ɢọɪ xᴇ ᴛự ᴛổ ᴄʜứᴄ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄʜᴏ sʜɪᴘᴘᴇʀ, ᴘʜầɴ ʟớɴ đềᴜ ʟᴏ ɴɢạɪ ᴋʜôɴɢ đủ ᴋɪɴʜ ɴɢʜɪệᴍ, ɴɢᴜồɴ ʟựᴄ để ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ.
sáɴɢ ǫᴜᴀ 𝟸𝟷/𝟿, ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ʙᴀɴ ʜàɴʜ ᴠăɴ ʙảɴ ᴋʜẩɴ ᴠề ᴠɪệᴄ ᴛạᴏ đɪềᴜ ᴋɪệɴ ᴛʜᴜậɴ ʟợɪ ᴄʜᴏ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄủᴀ sʜɪᴘᴘᴇʀ, ᴛɪếɴ ᴛớɪ ǫᴜảɴ ʟý ʙằɴɢ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ. ᴛʜᴇᴏ đó, ᴛừ ɴɢàʏ 𝟸𝟺 – 𝟹𝟶/𝟿, ᴄáᴄ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ǫᴜảɴ ʟý sʜɪᴘᴘᴇʀ ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴛổ ᴄʜứᴄ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴠà ᴄậᴘ ɴʜậᴛ ᴋếᴛ ǫᴜả ᴠàᴏ ᴋʜᴏ ᴅữ ʟɪệᴜ ᴅùɴɢ ᴄʜᴜɴɢ ᴄủᴀ ᴛᴘ ᴛʜᴇᴏ ʜướɴɢ ᴅẫɴ ᴄủᴀ sở ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ – ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ.

Advertisement
Advertisement

ʙộ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴʜᴀɴʜ ᴋʜáɴɢ ɴɢᴜʏêɴ sẽ ᴅᴏ sở ʏ ᴛế ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴛʀêɴ ᴄơ sở số ʟượɴɢ đăɴɢ ᴋý ᴄủᴀ sʜɪᴘᴘᴇʀ ᴠớɪ sở ᴄôɴɢ ᴛʜươɴɢ ᴛʜᴇᴏ ɴɢᴜʏêɴ ᴛắᴄ ᴍẫᴜ ɢộᴘ 𝟹 ɴɢườɪ, 𝟹 ɴɢàʏ/ʟầɴ. ᴄáᴄ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ǫᴜảɴ ʟý sʜɪᴘᴘᴇʀ ɴʜậɴ ʙộ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴʜᴀɴʜ ᴋʜáɴɢ ɴɢᴜʏêɴ ᴛạɪ sở ᴄôɴɢ ᴛʜươɴɢ. ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɴàʏ ᴄáᴄ sʜɪᴘᴘᴇʀ ᴄó ᴛʜể sử ᴅụɴɢ ᴋếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄòɴ ɢɪá ᴛʀị.

ᴄʜɪᴀ sẻ ᴠớɪ ᴢɪɴɢ, ɢᴏᴊᴇᴋ ɴʜậɴ địɴʜ ᴄáᴄ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ɢọɪ xᴇ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄʜᴜʏêɴ ᴍôɴ ᴠề ʏ ᴛế ᴄũɴɢ ɴʜư ɴɢᴜồɴ ʟựᴄ ᴄầɴ ᴛʜɪếᴛ để ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴠɪệᴄ ᴛᴇsᴛ ɴʜᴀɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ᴅᴏ đó ᴄó ᴛʜể ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴋʜôɴɢ đúɴɢ ᴋỹ ᴛʜᴜậᴛ ᴛᴇsᴛ ᴍẫᴜ ɢộᴘ ở ǫᴜʏ ᴍô ʟớɴ, ᴅễ ᴅẫɴ đếɴ ʟãɴɢ ᴘʜí ᴅụɴɢ ᴄụ ᴛᴇsᴛ, ᴠà ᴋếᴛ ǫᴜả ᴋʜôɴɢ ᴄʜíɴʜ xáᴄ.

ʟᴏ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄʜậᴍ, ᴛʜɪếᴜ sʜɪᴘᴘᴇʀ đẩʏ ɢɪá sʜɪᴘ ʟêɴ ᴄᴀᴏ
“ɴʜư ᴠậʏ sẽ ᴄó ᴋʜả ɴăɴɢ để sóᴛ ғ𝟶 ʜᴏặᴄ xáᴄ địɴʜ ɴʜầᴍ ғ𝟶, ᴛăɴɢ ᴋʜả ɴăɴɢ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ᴄʜéᴏ, ᴋʜó ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴍứᴄ độ ʟâʏ ʟᴀɴ ᴄủᴀ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ. Đó ʟà ᴄʜưᴀ ᴋể đếɴ ᴠɪệᴄ ᴍỗɪ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ᴋʜôɴɢ ᴄó đủ ɴɢᴜồɴ ʟựᴄ để ᴛổ ᴄʜứᴄ ɴʜɪềᴜ đɪểᴍ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ, ᴠớɪ ɢᴏᴊᴇᴋ ʟà xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄʜᴏ ʜàɴɢ ᴄʜụᴄ ɴɢʜìɴ sʜɪᴘᴘᴇʀ”, đạɪ ᴅɪệɴ ɢᴏᴊᴇᴋ ɴóɪ.

“sʜɪᴘᴘᴇʀ sẽ ᴘʜảɪ ᴅɪ ᴄʜᴜʏểɴ xᴀ ʜơɴ, ᴄʜờ đợɪ ʟâᴜ ʜơɴ để đượᴄ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄʜᴜʏêɴ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ʟấʏ ᴍẫᴜ ᴠà đọᴄ ᴋếᴛ ǫᴜả, ɢâʏ ʟãɴɢ ᴘʜí ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴠà ɴɢᴜồɴ ʟựᴄ xã ʜộɪ”, đạɪ ᴅɪệɴ ứɴɢ ᴅụɴɢ ɴàʏ ʟᴏ ɴɢạɪ.

ᴄáᴄ ứɴɢ ᴅụɴɢ ʟᴏ ɴɢạɪ ᴋʜôɴɢ đủ ᴄʜᴜʏêɴ ᴍôɴ, ᴋɪɴʜ ɴɢʜɪệᴍ để ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄʜᴏ 𝟿𝟸.𝟶𝟶𝟶 sʜɪᴘᴘᴇʀ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴠàɪ ɴɢàʏ ᴛớɪ. Ảɴʜ: ᴅᴜʏ ʜɪệᴜ.


ᴄũɴɢ ᴛʜᴇᴏ ɢᴏᴊᴇᴋ, ᴋʜɪ ʜɪệᴜ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴛʜấᴘ, để đảᴍ ʙảᴏ ᴛíɴʜ ᴛᴜâɴ ᴛʜủ, ɴʜɪềᴜ ᴋʜả ɴăɴɢ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ sẽ ᴘʜảɪ ᴛự ᴄắᴛ ɢɪảᴍ số ʟượɴɢ sʜɪᴘᴘᴇʀ đượᴄ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ʟưᴜ ᴛʜôɴɢ. Ứɴɢ ᴅụɴɢ ɴàʏ ɴʜậɴ địɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ʙốɪ ᴄảɴʜ ɴʜᴜ ᴄầᴜ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ ʀấᴛ ᴄᴀᴏ ᴄòɴ ɴɢᴜồɴ ᴄᴜɴɢ ᴛàɪ xế ʀấᴛ ᴛʜấᴘ, ʜàɴɢ ʜᴏá ᴋʜó đếɴ đượᴄ ᴛᴀʏ ɴɢườɪ ᴅâɴ, ᴄʜᴜỗɪ ᴄᴜɴɢ ứɴɢ ʜàɴɢ ʜᴏá sẽ ʙị ɢɪáɴ đᴏạɴ, ɴʜᴜ ᴄầᴜ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴋʜôɴɢ đượᴄ đáᴘ ứɴɢ.

“Đồɴɢ ᴛʜờɪ, sự ʙấᴛ ᴄâɴ đốɪ ɢɪữᴀ ᴄᴜɴɢ ᴠà ᴄầᴜ sẽ ᴅẫɴ đếɴ ɢɪá ᴄả ᴅịᴄʜ ᴠụ ᴛăɴɢ ᴄᴀᴏ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ ʟᴜậᴛ ᴄủᴀ ᴛʜị ᴛʀườɴɢ, ᴅᴏ đó ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ”, ɢᴏᴊᴇᴋ ᴅự ʙáᴏ.

ᴛươɴɢ ᴛự, đạɪ ᴅɪệɴ ᴍộᴛ ứɴɢ ᴅụɴɢ ɢọɪ xᴇ ᴋʜáᴄ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴠớɪ ᴢɪɴɢ ᴄáᴄ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ɢọɪ xᴇ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ʜɪệɴ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴋɪɴʜ ɴɢʜɪệᴍ, ᴋɪếɴ ᴛʜứᴄ ᴛổ ᴄʜứᴄ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ số ʟượɴɢ ʟớɴ. “ᴄʜưᴀ ᴋể ᴋʜâᴜ ɴʜâɴ ʟựᴄ, ᴠậᴛ ʟựᴄ, ᴋʜâᴜ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴠà xáᴄ ɴʜậɴ ᴋếᴛ ǫᴜả, ʀấᴛ ᴋʜó ᴄʜᴏ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ᴄʜᴜẩɴ ʙị ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɢấᴘ ʀúᴛ”, ᴠị ɴàʏ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ.

“ɢɪᴀᴏ ᴄʜᴏ ứɴɢ ᴅụɴɢ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴄũɴɢ ᴘʜảɪ ᴛíɴʜ ᴛớɪ ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴄó ứɴɢ ᴅụɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄʜấᴘ ʜàɴʜ ɴɢʜɪêᴍ ᴛúᴄ, ʟàᴍ ɢɪả ᴋếᴛ ǫᴜả ᴠì ᴍᴜốɴ ʙấᴛ ᴄʜấᴘ để ᴄó sʜɪᴘᴘᴇʀ ᴄʜạʏ ᴄʜᴏ ɴʜᴀɴʜ, ᴄʜᴏ ɴʜɪềᴜ”, đạɪ ᴅɪệɴ ɴàʏ ᴄảɴʜ ʙáᴏ.

ɴêɴ ɢɪãɴ ᴛầɴ sᴜấᴛ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴛʜᴀʏ ᴠì ɢɪᴀᴏ ᴄʜᴏ ứɴɢ ᴅụɴɢ
ᴠề ʜướɴɢ ᴄảɪ ᴛʜɪệɴ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ǫᴜá ᴛảɪ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄʜᴏ sʜɪᴘᴘᴇʀ, ɢᴏᴊᴇᴋ đề xᴜấᴛ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴄâɴ ɴʜắᴄ ᴠɪệᴄ ɢɪãɴ ᴛầɴ sᴜấᴛ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴʜᴀɴʜ, ᴅựᴀ ᴛʀêɴ ᴄơ sở ᴛʜựᴄ ᴛɪễɴ, ᴄáᴄ ʏếᴜ ᴛố ᴅịᴄʜ ᴛễ ᴠà độ ᴘʜủ ᴄủᴀ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ.

“ᴛấᴛ ᴄả ᴛàɪ xế đượᴄ ᴘʜéᴘ ʜᴏạᴛ độɴɢ đềᴜ đã ᴛɪêᴍ íᴛ ɴʜấᴛ 𝟷 ᴍũɪ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ɴɢừᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ᴍộᴛ số đã ᴛɪêᴍ đủ 𝟸 ᴍũɪ, ᴠì ᴠậʏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄầɴ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ đạɪ ᴛʀà ᴛấᴛ ᴄả ᴛàɪ xế ᴛʜᴇᴏ ᴛầɴ sᴜấᴛ 𝟸-𝟹 ɴɢàʏ/ʟầɴ ᴄó ᴛʜể ᴋʜôɴɢ ᴄòɴ ᴘʜù ʜợᴘ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ ᴋʜɪ ᴄâɴ ɴʜắᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴛươɴɢ ǫᴜᴀɴ ᴠớɪ ᴄáᴄ ưᴜ ᴠà ɴʜượᴄ đɪểᴍ ᴄủᴀ ᴠɪệᴄ ᴄʜᴏ ᴘʜéᴘ sʜɪᴘᴘᴇʀ ʟưᴜ ᴛʜôɴɢ ᴛʀêɴ đườɴɢ”, ứɴɢ ᴅụɴɢ ɴàʏ ᴋɪếɴ ɴɢʜị.

ᴘʜíᴀ ɢᴏᴊᴇᴋ ᴘʜâɴ ᴛíᴄʜ, ᴛừ ɴɢàʏ 𝟷𝟿/𝟿, ᴛổɴɢ số ʟượɴɢ sʜɪᴘᴘᴇʀ đượᴄ ᴘʜéᴘ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴄủᴀ 𝟹𝟺 ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ʟà 𝟿𝟸.𝟶𝟶𝟶 ᴛàɪ xế, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đó ᴄó ʜơɴ 𝟺𝟶𝟶 ᴛʀạᴍ ʏ ᴛế ʟưᴜ độɴɢ ʜỗ ᴛʀợ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜɴɢ ɢɪờ ᴛừ 𝟼ʜ đếɴ 𝟸𝟷ʜ. ɢᴏᴊᴇᴋ ᴛíɴʜ ᴛᴏáɴ ɴếᴜ ᴍỗɪ ᴛàɪ xế ᴛᴇsᴛ 𝟹 ɴɢàʏ/ ʟầɴ ᴛʜì ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴠề ɴɢᴜồɴ ʟựᴄ ᴛừ ᴄáᴄ ᴛʀạᴍ ʏ ᴛế ʟà ᴛʀᴜɴɢ ʙìɴʜ ᴍỗɪ ɴɢàʏ ᴍỗɪ ᴛʀạᴍ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟽𝟻 ɴɢườɪ.

“ᴛʀêɴ ᴛʜựᴄ ᴛế, số ᴛàɪ xế ᴛʜựᴄ sự ʜᴏạᴛ độɴɢ ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ᴠừᴀ ǫᴜᴀ ᴄòɴ ᴄó ᴛʜể ᴛʜấᴘ ʜơɴ ɴʜɪềᴜ (ᴛʜᴇᴏ ᴄᴏɴ số ᴛʜốɴɢ ᴋê ᴋʜôɴɢ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ᴄủᴀ sở ᴄôɴɢ ᴛʜươɴɢ, ᴄᴏɴ số ɴàʏ ʟà ᴋʜᴏảɴɢ 𝟻𝟶%). ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴛɪɴ ʀằɴɢ ɴăɴɢ ʟựᴄ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴛʀạᴍ ʏ ᴛế ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ đáᴘ ứɴɢ đượᴄ ɴếᴜ đɪềᴜ ᴘʜốɪ ᴛốᴛ”, ɢᴏᴊᴇᴋ ɴʜậɴ địɴʜ

ᴄả ᴄʜᴜʏêɴ ɢɪᴀ ᴠà ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ đềᴜ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ɢɪãɴ ᴛầɴ sᴜấᴛ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ʟà ᴘʜươɴɢ áɴ ʜợᴘ ʟý ᴛʜᴀʏ ᴠì ɢɪᴀᴏ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ứɴɢ ᴅụɴɢ ᴛự xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ. Ảɴʜ: ᴅᴜʏ ʜɪệᴜ.

ᴅᴏ đó, ứɴɢ ᴅụɴɢ ɴàʏ đề xᴜấᴛ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ɴʜậɴ đượᴄ sự ʜỗ ᴛʀợ ᴠề ɴăɴɢ ʟựᴄ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴛừ ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴄáᴄ ᴛʀạᴍ ʏ ᴛế ʟưᴜ độɴɢ để đảᴍ ʙảᴏ ᴄʜấᴛ ʟượɴɢ ᴄʜᴜʏêɴ ᴍôɴ, ᴠà ᴄáᴄ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ɢọɪ xᴇ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ đượᴄ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄʜᴜɴɢ ᴛᴀʏ ᴄùɴɢ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ để ứɴɢ ᴅụɴɢ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴠàᴏ ᴠɪệᴄ đɪềᴜ ᴘʜốɪ ᴛàɪ xế, ɴʜằᴍ ɢɪảᴍ ᴛảɪ ᴄʜᴏ ᴍộᴛ số ᴄơ sở ʏ ᴛế ᴠà ᴛăɴɢ ᴛíɴʜ ʜɪệᴜ ǫᴜả, ᴛʀáɴʜ ʟãɴɢ ᴘʜí ɴɢᴜồɴ ʟựᴄ xã ʜộɪ.

ᴠề ᴍặᴛ ᴄʜɪ ᴘʜí, ʜãɴɢ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴄáᴄ ᴄôɴɢ ᴠăɴ ʜɪệɴ ʜàɴʜ, ᴄáᴄ sʜɪᴘᴘᴇʀ đᴀɴɢ đượᴄ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴʜᴀɴʜ ᴍɪễɴ ᴘʜí ᴄʜᴏ đếɴ ʜếᴛ ɴɢàʏ 𝟹𝟶/𝟿 để đảᴍ ʙảᴏ ᴄáᴄ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴠề ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ. sᴀᴜ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɴàʏ, ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ ɴêɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʜỗ ᴛʀợ ᴄáᴄ ᴄʜɪ ᴘʜí xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴʜᴀɴʜ.

“Đâʏ sẽ ʟà ᴍộᴛ ɢáɴʜ ɴặɴɢ ᴄʜɪ ᴘʜí ʟớɴ ɴếᴜ ɴʜư ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ᴘʜảɪ ᴛự ᴛʀᴀɴɢ ᴛʀảɪ, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ʜầᴜ ʜếᴛ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴄủᴀ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ đềᴜ ɢầɴ ɴʜư ɴɢưɴɢ ᴛʀệ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ để đảᴍ ʙảᴏ ᴛᴜâɴ ᴛʜủ ᴄáᴄ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴠề ᴘʜòɴɢ ᴅịᴄʜ, ᴄʜưᴀ ᴋể ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ᴄʜɪ ᴘʜí ᴘʜáᴛ sɪɴʜ ᴅᴏ ʙốɪ ᴄảɴʜ ᴋɪɴʜ ᴛế – xã ʜộɪ ᴛʜᴀʏ đổɪ ᴛʀᴏɴɢ đạɪ ᴅịᴄʜ”, ɢᴏᴊᴇᴋ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴠề áᴘ ʟựᴄ ᴄʜɪ ᴘʜí xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄʜᴏ sʜɪᴘᴘᴇʀ.

ᴛấᴛ ᴄả ᴛàɪ xế đượᴄ ᴘʜéᴘ ʜᴏạᴛ độɴɢ đềᴜ đã ᴛɪêᴍ íᴛ ɴʜấᴛ 𝟷 ᴍũɪ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ɴɢừᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ᴍộᴛ số đã ᴛɪêᴍ đủ 𝟸 ᴍũɪ, ᴠì ᴠậʏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄầɴ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ đạɪ ᴛʀà ᴛấᴛ ᴄả ᴛàɪ xế ᴛʜᴇᴏ ᴛầɴ sᴜấᴛ 𝟸-𝟹 ɴɢàʏ/ʟầɴ ᴄó ᴛʜể ᴋʜôɴɢ ᴄòɴ ᴘʜù ʜợᴘ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ

Đạɪ ᴅɪệɴ ɢᴏᴊᴇᴋ

ᴄòɴ ᴛʜᴇᴏ ᴍộᴛ ᴄʜᴜʏêɴ ɢɪᴀ ʟᴏɢɪsᴛɪᴄ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴠớɪ ᴢɪɴɢ, ᴠɪệᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đẩʏ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄʜᴏ sʜɪᴘᴘᴇʀ ᴠề ᴄʜᴏ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ đᴀɴɢ ʟàᴍ ʀốɪ ᴛʜêᴍ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ, ɢɪáɴ đᴏạɴ ᴄʜᴜỗɪ ᴄᴜɴɢ ứɴɢ ᴛạɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ, ɴɢᴜʏ ᴄơ đẩʏ ɢɪá sʜɪᴘ ʟêɴ ᴄᴀᴏ.

“ᴠớɪ ᴠɪệᴄ sʜɪᴘᴘᴇʀ ᴘʜầɴ ʟớɴ đã đượᴄ ᴛɪêᴍ 𝟷 ᴍũɪ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ, xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ 𝟷 ᴛᴜầɴ/ʟầɴ ʟà ᴛầɴ sᴜấᴛ ʜợᴘ ʟý, ɢɪúᴘ ɢɪảᴍ ᴛảɪ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ᴛʀạᴍ ʏ ᴛế ʟưᴜ độɴɢ. ɴếᴜ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ɢặᴘ ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴠề ɴɢᴜồɴ ʟựᴄ, ᴄó ᴛʜể ᴋêᴜ ɢọɪ ᴄáᴄ ứɴɢ ᴅụɴɢ, ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ǫᴜảɴ ʟý sʜɪᴘᴘᴇʀ ᴄʜɪᴀ sẻ ɢáɴʜ ɴặɴɢ, ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ ᴋʜôɴɢ ɴêɴ đá ǫᴜả ʙóɴɢ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ sʜɪᴘᴘᴇʀ ᴠề ᴄʜâɴ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ᴅᴏ ɴʜóᴍ ɴàʏ ᴛʜɪếᴜ ᴋɪɴʜ ɴɢʜɪệᴍ, ᴄʜᴜʏêɴ ᴍôɴ ᴄầɴ ᴛʜɪếᴛ”, ᴄʜᴜʏêɴ ɢɪᴀ ɴàʏ ɴʜậɴ địɴʜ.

ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴘʜầɴ ʟớɴ ứɴɢ ᴅụɴɢ đᴀɴɢ ʙốɪ ʀốɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ᴘʜảɪ ᴛự ᴛổ ᴄʜứᴄ xéᴛ ɴɢʜɪệᴘ ᴄʜᴏ sʜɪᴘᴘᴇʀ, ᴛʜì ᴛốɪ 𝟸𝟷/𝟿, ʙᴇ ᴄôɴɢ ʙố ᴛừ ɴɢàʏ 𝟸𝟺/𝟿, ɴʜữɴɢ ᴛàɪ xế ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴄủᴀ ʜãɴɢ sẽ đượᴄ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴʜᴀɴʜ ᴋʜáɴɢ ɴɢᴜʏêɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 đạᴛ ᴄʜᴜẩɴ ᴄủᴀ ʙộ ʏ ᴛế ᴛạɪ ᴄáᴄ địᴀ đɪểᴍ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴅᴏ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ᴛổ ᴄʜứᴄ.

ʙᴇ ɴʜậɴ địɴʜ ᴠớɪ ᴍô ʜìɴʜ ɴàʏ, ứɴɢ ᴅụɴɢ sẽ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴄùɴɢ ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴠà đốɪ ᴛáᴄ ᴛổ ᴄʜứᴄ địᴀ đɪểᴍ ᴠà độɪ ɴɢũ ᴄʜᴜʏêɴ ᴠɪêɴ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ʀɪêɴɢ ᴄʜᴏ ᴛàɪ xế ᴄủᴀ ứɴɢ ᴅụɴɢ ɢọɪ xᴇ ʙᴇ. ᴛʜᴇᴏ đó, ᴛàɪ xế đượᴄ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ʟɪɴʜ ʜᴏạᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ ᴠà ᴄó ᴋếᴛ ǫᴜả ɴɢᴀʏ sᴀᴜ 𝟹𝟶 ᴘʜúᴛ, ɴʜậɴ ᴋếᴛ ǫᴜả ᴛʀựᴄ ᴛᴜʏếɴ, ʟᴏạɪ ʙỏ ɪɴ ɢɪấʏ ᴋếᴛ ǫᴜả. ᴄʜɪ ᴘʜí xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ địɴʜ ᴋỳ sẽ đượᴄ ứɴɢ ᴅụɴɢ ʜỗ ᴛʀợ ᴍộᴛ ᴘʜầɴ.

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *