Cận cảnh lò sản xuất mỹ phẩm, nước giả các nhãn hiệu lớn

ǫᴜảɴ ʟý ᴛʜị ᴛʀườɴɢ ʜà ɴộɪ ᴠừᴀ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ xưởɴɢ ᴍỹ ᴘʜẩᴍ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ɢɪả ᴍạᴏ ɴʜãɴ ʜɪệᴜ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ.
sự ᴋɪệɴ: ᴋɪɴʜ ᴛế ᴛᴏàɴ ᴄảɴʜ
ɴɢàʏ 𝟷𝟽-𝟼, ᴛʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛừ ᴄụᴄ ǫᴜảɴ ʟý ᴛʜị ᴛʀườɴɢ (ǫʟᴛᴛ) ʜà ɴộɪ, Độɪ ǫʟᴛᴛ số 𝟷𝟷 ᴛʜᴜộᴄ ᴄụᴄ đᴀɴɢ ᴋʜẩɴ ᴛʀươɴɢ ʟàᴍ ʀõ ᴠụ ᴍộᴛ xưởɴɢ sảɴ xᴜấᴛ ᴍỹ ᴘʜẩᴍ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ʟàᴍ ɢɪả ɴʜɪềᴜ ɴʜãɴ ʜɪệᴜ ʟớɴ.

ᴛʜᴇᴏ đó, ᴄơ sở ʙị ʟựᴄ ʟượɴɢ ǫʟᴛᴛ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ɴằᴍ ᴛạɪ ᴛʜôɴ ᴛảᴏ ᴅươɴɢ, xã ʜồɴɢ ᴅươɴɢ, ʜᴜʏệɴ ᴛʜᴀɴʜ ᴏᴀɪ (ᴛᴘ ʜà ɴộɪ). ᴛʜờɪ đɪểᴍ ʟựᴄ ʟượɴɢ ǫʟᴛᴛ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ Độɪ ᴄảɴʜ sáᴛ ᴋɪɴʜ ᴛế, ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ᴛʜᴀɴʜ ᴏᴀɪ ậᴘ ᴠàᴏ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, đã ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ɴʜɪềᴜ ᴄôɴɢ ɴʜâɴ đᴀɴɢ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ sᴀɴɢ ᴄʜɪếᴛ, ᴅáɴ ɴʜãɴ ᴄáᴄ sảɴ ᴘʜẩᴍ ᴍỹ ᴘʜẩᴍ, ɴướᴄ ʜᴏᴀ ᴍᴀɴɢ ᴛʜươɴɢ ʜɪệᴜ ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ.

ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴍáʏ ᴍóᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴄơ sở sảɴ xᴜấᴛ ᴍỹ ᴘʜẩᴍ ɢɪả ᴍạᴏ ɴʜãɴ ʜɪệᴜ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ

ᴛạɪ đâʏ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ số ʟượɴɢ ʟớɴ ᴠỏ ʜộᴘ, ᴛᴇᴍ ɴʜãɴ ᴛʜể ʜɪệɴ ɴɢᴜồɴ ɢốᴄ xᴜấᴛ xứ sảɴ ᴘʜẩᴍ ở ʜàɴ ǫᴜốᴄ, ᴘʜáᴘ. ᴄáᴄ sảɴ ᴘʜẩᴍ ᴍỹ ᴘʜẩᴍ, ɴướᴄ ʜᴏᴀ đượᴄ ᴘʜᴀ ᴄʜế ᴛʜủ ᴄôɴɢ ᴛạɪ ᴄơ sở ʙằɴɢ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ʟᴏạɪ ʜᴏá ᴄʜấᴛ ᴛʀôɪ ɴổɪ ᴋʜáᴄ ɴʜᴀᴜ, ᴠà đượᴄ đựɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ xô, ᴄʜậᴜ.

ǫᴜᴀ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛạɪ ᴋʜᴏ ʜàɴɢ đᴀɴɢ ᴄʜứᴀ số ʟượɴɢ ʟớɴ sảɴ ᴘʜẩᴍ đã đượᴄ ᴄʜɪếᴛ, ʀóᴛ ᴠàᴏ ᴄáᴄ ᴄʜᴀɪ ᴍᴀɴɢ ɴʜãɴ ʜɪệᴜ ᴄᴏᴄᴏ ᴄʜᴀɴᴇʟ. ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ᴛạɪ địᴀ đɪểᴍ ɴàʏ ᴄũɴɢ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ số ʟượɴɢ ʟớɴ sảɴ ᴘʜẩᴍ ᴍᴀɴɢ ɴʜãɴ ʜɪệᴜ ᴄᴏʟʟᴀɢᴇɴ x𝟷𝟸 ᴏʟɪᴠᴇ, ᴘɪɴᴋ ʟᴀᴅʏ sʜᴏᴡᴇʀ…

ᴛʜờɪ đɪểᴍ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, ᴄʜủ ᴄơ sở ᴄʜưᴀ xᴜấᴛ ᴛʀìɴʜ đượᴄ ʙấᴛ ᴄứ ᴄʜứɴɢ ᴛừ, ʜóᴀ đơɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴄáᴄ ɴɢᴜʏêɴ ʟɪệᴜ sảɴ xᴜấᴛ ᴠà ʜàɴɢ ʜóᴀ ᴛʀêɴ. ᴛʜᴇᴏ ứớᴄ ᴛíɴʜ ʙᴀɴ đầᴜ ᴄủᴀ ʟựᴄ ʟượɴɢ ǫʟᴛᴛ, ɢɪá ᴛʀị ʜàɴɢ ʜóᴀ ᴛạɪ ᴄơ sở ɴàʏ ʟêɴ đếɴ ʜàɴɢ ᴛỉ đồɴɢ.

ᴍộᴛ số ʜìɴʜ ảɴʜ ᴛạɪ ᴄơ sở sảɴ xᴜấᴛ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *