Chính Phủ chi hơn 2.652 tỷ từ quỹ vacxin mua 20 triệu liều Pfizer cho trẻ em

Advertisement

ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴠề ᴋɪɴʜ ᴘʜí ᴍᴜᴀ ʙổ sᴜɴɢ 𝟷𝟿.𝟿𝟿𝟾.𝟾𝟷𝟶 ʟɪềᴜ ᴠắᴄ xɪɴ ᴘʜòɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ʙɴᴛ𝟷𝟼𝟸 ᴄủᴀ ᴘғɪᴢᴇʀ.

Advertisement
Advertisement

ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ đồɴɢ ý ᴘʜê ᴅᴜʏệᴛ ᴋɪɴʜ ᴘʜí ᴍᴜᴀ ᴠắᴄ xɪɴ ᴘғɪᴢᴇʀ ᴄʜᴏ ᴛʀẻ ᴇᴍ – Ảɴʜ: ᴛ.ᴛ.

ᴛʜᴀʏ ᴍặᴛ ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ, ᴘʜó ᴛʜủ ᴛướɴɢ ʟê ᴍɪɴʜ ᴋʜáɪ ᴠừᴀ ᴋý ǫᴜʏếᴛ địɴʜ số 𝟷𝟻𝟺𝟽 ᴄủᴀ ᴛʜủ ᴛướɴɢ ɴɢàʏ 𝟷𝟽-𝟿 ᴠề ᴋɪɴʜ ᴘʜí để ᴍᴜᴀ ʙổ sᴜɴɢ ɢầɴ 𝟸𝟶 ᴛʀɪệᴜ ʟɪềᴜ ᴠắᴄ xɪɴ ɴɢừᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ʙɴᴛ𝟷𝟼𝟸 ᴄủᴀ ᴘғɪᴢᴇʀ.

ᴛʜᴇᴏ đó, ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ đồɴɢ ý sử ᴅụɴɢ ʜơɴ 𝟸.𝟼𝟻𝟸 ᴛỉ đồɴɢ ᴛừ ɴɢᴜồɴ ǫᴜỹ ᴠắᴄ xɪɴ ᴘʜòɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ để ᴍᴜᴀ số ᴠắᴄ xɪɴ ᴛʀêɴ ᴄủᴀ ʜãɴɢ ᴘғɪᴢᴇʀ, ᴄũɴɢ ɴʜư ᴄʜɪ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄáᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ᴠắᴄ xɪɴ ᴘʜòɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʜᴇᴏ đề ɴɢʜị ᴄủᴀ ʙộ ʏ ᴛế.

ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ ɢɪᴀᴏ ʙộ ᴛàɪ ᴄʜíɴʜ xᴜấᴛ ǫᴜỹ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ. ʙộ ʏ ᴛế, ʙộ ᴛàɪ ᴄʜíɴʜ ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴠề ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴠà số ʟɪệᴜ ʙáᴏ ᴄáᴏ. ᴠɪệᴄ ǫᴜảɴ ʟý, sử ᴅụɴɢ, ᴛʜᴀɴʜ ǫᴜʏếᴛ ᴛᴏáɴ số ᴋɪɴʜ ᴘʜí ɴêᴜ ᴛʀêɴ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴛʜᴇᴏ đúɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ, đúɴɢ ᴍụᴄ đíᴄʜ, ᴛɪếᴛ ᴋɪệᴍ, ʜɪệᴜ ǫᴜả, ᴄôɴɢ ᴋʜᴀɪ, ᴍɪɴʜ ʙạᴄʜ.

ᴛʀướᴄ đó, ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ ʙᴀɴ ʜàɴʜ ɴɢʜị ǫᴜʏếᴛ số 𝟿𝟶 ᴠề ᴍᴜᴀ ʙổ sᴜɴɢ ᴠắᴄ xɪɴ ɴɢừᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ʙɴᴛ𝟷𝟼𝟸 ᴄủᴀ ᴘғɪᴢᴇʀ. Đâʏ ʟà số ᴠắᴄ xɪɴ ᴍà ʙộ ʏ ᴛế ᴠà ᴘғɪᴢᴇʀ ᴛʜỏᴀ ᴛʜᴜậɴ ᴅàɴʜ ᴄʜᴏ ᴛʀẻ ᴠị ᴛʜàɴʜ ɴɪêɴ 𝟷𝟸-𝟷𝟽 ᴛᴜổɪ.

ʜɪệɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đã ᴄó ʜợᴘ đồɴɢ ᴍᴜᴀ ʜơɴ 𝟻𝟷 ᴛʀɪệᴜ ʟɪềᴜ ᴠắᴄ xɪɴ ᴘғɪᴢᴇʀ ɴɢừᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟸𝟶 ᴛʀɪệᴜ ʟɪềᴜ để ᴛɪêᴍ ᴄʜᴏ ᴛʀẻ 𝟷𝟸-𝟷𝟽 ᴛᴜổɪ. ʟô ʜàɴɢ ᴘғɪᴢᴇʀ đầᴜ ᴛɪêɴ ᴠề ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴠàᴏ đầᴜ ᴛʜáɴɢ 𝟽 ᴠà đếɴ ɴᴀʏ đã ɴʜậɴ ʜơɴ 𝟷,𝟸 ᴛʀɪệᴜ ʟɪềᴜ.

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *