Clip CA Tiền Giang tấn công, bắt giữ kẻ ngáo đá, đốt nhà

sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄó ʙɪểᴜ ʜɪệɴ ɴɢáᴏ đá, ᴛʀọɴ đốᴛ 𝟸 ᴄăɴ ɴʜà ʀồɪ ᴅùɴɢ “ʙᴏᴍ xăɴɢ” ᴄố ᴛʜủ ɴʜưɴɢ ʙị ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴋʜốɴɢ ᴄʜế ɴʜư ᴘʜɪᴍ ʜàɴʜ độɴɢ.
ɴɢàʏ 𝟽-𝟻, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đã ɢɪᴀᴏ Đặɴɢ ʜᴏà ᴛʀọɴ (sɴ 𝟷𝟿𝟾𝟺; ɴɢụ xã ɴɢũ ʜɪệᴘ, ʜᴜʏệɴ ᴄᴀɪ ʟậʏ, ᴛỉɴʜ ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ) ᴄʜᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ᴄᴀɪ ʟậʏ để ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠề ᴠɪệᴄ đốᴛ 𝟸 ᴄăɴ ɴʜà ʀồɪ ᴅùɴɢ xăɴɢ, ʜᴜɴɢ ᴋʜí ᴄố ᴛʜủ.

ᴄʟɪᴘ ᴋʜỐɴɢ ᴄʜẾ ᴋẺ ɴɢÁᴏ ĐÁ

ᴛʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʙᴀɴ đầᴜ, ᴛừ sáɴɢ đếɴ ᴛʀưᴀ 𝟼-𝟻, ᴛʀọɴ ʟà đốɪ ᴛượɴɢ ᴄó sử ᴅụɴɢ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ ᴄáᴄ ᴍᴀ ᴛᴜý ᴠà đốᴛ 𝟸 ᴄăɴ ɴʜà ᴄủᴀ ᴍẹ ᴠà ᴄậᴜ ʀᴜộᴛ. sᴀᴜ đó, ᴄôɴɢ ᴀɴ xã ɴɢũ ʜɪệᴘ ᴍờɪ ᴛʀọɴ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ɴʜưɴɢ ᴋẻ ɴɢáᴏ đá ɴàʏ đã ᴅùɴɢ ʙᴏᴍ xăɴɢ ᴠà ʜᴜɴɢ ᴋʜí ᴄố ᴛʜủ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜà.

ᴄʟɪᴘ: ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴋʜốɴɢ ᴄʜế ᴋẻ ɴɢáᴏ đá đốᴛ ɴʜà ʀồɪ ᴄố ᴛʜủ ɴʜư ᴘʜɪᴍ ʜàɴʜ độɴɢ – Ảɴʜ 𝟸.
ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴋʜốɴɢ ᴄʜế ᴋẻ ɴɢáᴏ đá đốᴛ ɴʜà ʀồɪ ᴄố ᴛʜủ ʙằɴɢ “ʙᴏᴍ xăɴɢ”

ɴʜɪềᴜ ᴛʀɪɴʜ sáᴛ ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ đã ᴛʜᴜʏếᴛ ᴘʜụᴄ ɴʜưɴɢ ᴛʀọɴ ᴋʜôɴɢ ʀᴀ ᴋʜỏɪ ᴄăɴ ɴʜà. ᴋʜɪ ᴛʀɪɴʜ sáᴛ ᴛɪếᴘ ᴄậɴ ᴛʜì ᴛʀọɴ ɴéᴍ “ʙᴏᴍ xăɴɢ” ᴄáᴄ ᴠàᴏ ᴛʀɪɴʜ sáᴛ.

ᴛʀưᴀ ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, ᴄáᴄ ᴛʀɪɴʜ sáᴛ đã ᴛɪếᴘ ᴄậɴ ᴠàᴏ ᴄăɴ ɴʜà ᴛʀọɴ đᴀɴɢ ᴄố ᴛʜủ để ᴋʜốɴɢ ᴄʜế, ʙắᴛ ɢọɴ ɴʜư ᴘʜɪᴍ ʜàɴʜ độɴɢ.

ᴍ. sƠɴ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *