Clip: Tài xế taxi khóc nức nở trách BV Q8 sao để bệnh nhân ho sốt nghi Covid lên xe mình

ᴍớɪ đâʏ, ᴍạɴɢ xã ʜộɪ đᴀɴɢ ᴄʜɪᴀ sẻ đᴏạɴ ᴄʟɪᴘ ɢʜɪ ʟạɪ ᴄảɴʜ ᴍộᴛ ᴛàɪ xế ᴛᴀxɪ ở ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ôᴍ ᴍặᴛ ᴋʜóᴄ ɴứᴄ ɴở ᴠì ᴄʜở ᴋʜáᴄʜ ɴɢʜɪ ɴʜɪễᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿. ‘ɴếᴜ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴛʜì đɪ ᴄáᴄʜ ʟʏ, ᴋʜôɴɢ đượᴄ ᴠề ɴʜà’, ᴛàɪ xế ᴠừᴀ ᴋʜóᴄ ᴠừᴀ ɴóɪ.

ᴛàɪ xế ᴛᴀxɪ ôᴍ ᴍặᴛ ᴋʜóᴄ ɴứᴄ ɴở ᴠì ᴄʜở ᴋʜáᴄʜ ɴɢʜɪ ɴʜɪễᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿


Đᴏạɴ ᴄʟɪᴘ ᴅàɪ 𝟷 ᴘʜúᴛ 𝟷𝟹 ɢɪâʏ ɢʜɪ ʟạɪ ᴄảɴʜ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴄủᴀ ᴛàɪ xế ᴛᴀxɪ ᴛạɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đᴀɴɢ ôᴍ ᴍặᴛ ᴋʜóᴄ ɴứᴄ ɴở ᴠì ᴄʜở ᴋʜáᴄʜ ɴɢʜɪ ɴʜɪễᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 đượᴄ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ɴʜậɴ đượᴄ sự đồɴɢ ᴄảᴍ ᴄủᴀ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ.
ᴛʜᴇᴏ đó, ᴛàɪ xế ᴛᴀxɪ ᴠẫɴ đᴀɴɢ ɴɢồɪ ᴛʀêɴ xᴇ, đᴇᴏ ᴋʜẩᴜ ᴛʀᴀɴɢ ᴠà ǫᴜᴀʏ ᴄʟɪᴘ ᴋể: “ᴋʜáᴄʜ xᴜốɴɢ ʀồɪ, ᴄó ɴɢᴜʏ ᴄơ ɴʜɪễᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿. ᴋʜáᴄʜ ʙị sốᴛ ʟêɴ xᴇ ᴍìɴʜ, ɢɪờ ᴋʜôɴɢ ᴠề đượᴄ. ɢɪờ đợɪ ᴄʜɪềᴜ ᴄó ᴋếᴛ ǫᴜả âᴍ ᴛíɴʜ ɴɢườɪ ᴛᴀ ᴍớɪ ʙáᴏ, ᴄòɴ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴛʜì đɪ ᴄáᴄʜ ʟʏ, ᴋʜôɴɢ ᴄó đượᴄ ᴠề ɴʜà. ɢɪờ ɴɢồɪ ᴘʜơɪ ɴắɴɢ ᴛʀêɴ xᴇ ɢɪữ xᴇ, ɴɢườɪ ᴛᴀ sốᴛ ᴋʜôɴɢ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴛᴀ ở ʟạɪ ᴄòɴ ᴋêᴜ ᴛᴀxɪ đɪ ɴữᴀ. ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ ăɴ ᴜốɴɢ ᴄáɪ ɢì ɴữᴀ đâʏ, ᴄʜɪềᴜ ɴᴀʏ ᴍớɪ ʙɪếᴛ ᴋếᴛ ǫᴜả”.
ᴠừᴀ ɴóɪ, ᴛàɪ xế ᴛᴀxɪ ᴠừᴀ ɴứᴄ ɴở ᴋʜóᴄ, ʀồɪ ôᴍ ᴍặᴛ, ʟấʏ ᴋʜăɴ ʟᴀᴜ ɴướᴄ ᴍắᴛ.


ᴛàɪ xế ᴛᴀxɪ ôᴍ ᴍặᴛ ᴋʜóᴄ ɴứᴄ ɴở ᴠì ᴄʜở ɴɢườɪ ɴɢʜɪ ɴʜɪễᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿

Ở ᴘʜầɴ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ, ᴛàɪ xế ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʜêᴍ, ᴀɴʜ ᴠừᴀ ᴄʜở ᴋʜáᴄʜ ᴛừ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ǫ.𝟾 ᴄʜᴜʏểɴ sᴀɴɢ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ǫᴜâɴ ʏ 𝟽ᴀ (đườɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʀãɪ, ǫ.𝟻). ᴋʜɪ ᴋʜáᴄʜ ʟêɴ xᴇ, ᴀɴʜ ɴɢʜĩ đâʏ ʟà ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴄʜᴜʏểɴ ᴛừ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ɴàʏ đếɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴋʜáᴄʜ ɴêɴ ᴋʜôɴɢ sᴀᴏ. ɴʜưɴɢ sᴀᴜ đó, ᴋʜáᴄʜ sốᴛ ɴêɴ đượᴄ ᴛàɪ xế ʏêᴜ ᴄầᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸. ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɴàʏ, ᴛàɪ xế ᴄʜủ độɴɢ ɴɢồɪ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛʀêɴ xᴇ, ᴋʜôɴɢ ᴛɪếᴘ xúᴄ ᴠớɪ ᴀɪ để ᴄʜờ ᴋếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ.
sᴀᴜ ᴋʜɪ đượᴄ ᴄʜɪᴀ sẻ, đᴏạɴ ᴄʟɪᴘ ɴʜậɴ đượᴄ sự đồɴɢ ᴄảᴍ, độɴɢ ᴠɪêɴ ᴄủᴀ ᴄư ᴅâɴ ᴍạɴɢ. ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ɴɢᴜʏễɴ ᴋɪᴍ ᴛʀúᴄ ᴠɪếᴛ: “ᴛộɪ ɴɢʜɪệᴘ ᴀɴʜ ǫᴜá, ᴄố ʟêɴ ᴀɴʜ ɴʜé”. ɴɪᴄᴋɴᴀᴍᴇ ᴋɪᴍ ᴛʜùʏ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ: “ᴛộɪ ᴄʜú ǫᴜá, ᴠì ᴋʜổ ᴍà ᴘʜảɪ đɪ ᴋɪếᴍ ᴛɪềɴ, ᴍᴏɴɢ ʟà ᴄʜú ᴋʜôɴɢ sᴀᴏ”.
xᴇᴍ xᴏɴɢ đᴏạɴ ᴄʟɪᴘ, ᴍộᴛ số ᴛàɪ xế ᴛᴀxɪ, xᴇ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴄũɴɢ đồɴɢ ᴄảᴍ ᴠớɪ ɴɢườɪ đồɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ᴠà ᴛʜở ᴅàɪ: “ɴɢʜề ɴàʏ ɴó ᴠậʏ”.
sáɴɢ 𝟻.𝟼, ᴛʀả ʟờɪ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ, ʙà ʟê ɴɢᴜʏễɴ ɴɢọᴄ ǫᴜỳɴʜ (ɢɪáᴍ đốᴄ ᴍᴀʀᴋᴇᴛɪɴɢ ᴠɪɴᴀsᴜɴ ᴛᴀxɪ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, sự ᴠɪệᴄ xảʏ ʀᴀ ᴠàᴏ 𝟹 ʜôᴍ ᴛʀướᴄ, ɴữ ʜàɴʜ ᴋʜáᴄʜ đã ᴄó ᴋếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ âᴍ ᴛíɴʜ ᴠớɪ sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸 ɴêɴ ᴛàɪ xế ᴄʜạʏ xᴇ ᴛʀở ʟạɪ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ.
ᴛʜᴇᴏ ʙà ǫᴜỳɴʜ, ᴛʀᴏɴɢ ʟúᴄ ᴄʜờ ᴋếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄủᴀ ᴋʜáᴄʜ, ᴛàɪ xế ᴛᴀxɪ đã ᴛự ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛʀêɴ xᴇ để đảᴍ ʙảᴏ ᴀɴ ᴛᴏàɴ. ᴛʀướᴄ đó, ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ, sᴀᴜ ᴍỗɪ ᴄʜᴜʏếɴ xᴇ, ᴛàɪ xế ᴛᴀxɪ đềᴜ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʀửᴀ ᴛᴀʏ sáᴛ ᴋʜᴜẩɴ, đᴇᴏ ᴋʜẩᴜ ᴛʀᴀɴɢ xᴜʏêɴ sᴜốᴛ ʜàɴʜ ᴛʀìɴʜ, ᴍở ᴄửᴀ ᴋíɴʜ, ᴋʜôɴɢ ᴍở đɪềᴜ ʜòᴀ để ᴘʜòɴɢ ᴛʀáɴʜ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *