Cô gái tiêm khoe lên MXH được chích 2 mũi vacxin Pfizer nhờ “ông anh” cán bộ phường


ᴛᴘᴏ – ɴɢàʏ 𝟽/𝟾, ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴛɪềɴ ᴘʜᴏɴɢ, ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ɴɢọᴄ Áɴʜ – ᴘʜó ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ǫᴜậɴ ɴɪɴʜ ᴋɪềᴜ, ᴛᴘ ᴄầɴ ᴛʜơ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, đã xáᴄ ᴍɪɴʜ sự ᴠɪệᴄ ᴍộᴛ ᴄô ɢáɪ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴛʀêɴ ᴛʀᴀɴɢ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄá ɴʜâɴ ᴠừᴀ ʜᴏàɴ ᴛʜàɴʜ ᴍũɪ ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ ᴛʜứ 𝟸 (ᴠắᴄ xɪɴ ʟᴏạɪ ᴘғɪᴢᴇʀ) ᴠà ᴅòɴɢ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ đượᴄ ᴛɪêᴍ ᴅᴏ “xɪɴ ôɴɢ ᴀɴʜ”.
ᴠàᴏ ɴɢàʏ 𝟼/𝟿, ʙáᴏ ᴛɪềɴ ᴘʜᴏɴɢ ɴʜậɴ đượᴄ ᴘʜảɴ áɴʜ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ǫᴜậɴ ɴɪɴʜ ᴋɪềᴜ ᴠề ᴠɪệᴄ ᴄô ɢáɪ ᴄó ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴛêɴ ʟ.ʜ ᴄʜɪᴀ sẻ ʟêɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄá ɴʜâɴ ᴠớɪ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ “Đã đủ 𝟸 ᴍũɪ ᴠữɴɢ ᴛâᴍ” ᴋèᴍ ᴛʜᴇᴏ đó ʟà ʜìɴʜ ᴄʜụᴘ ɢɪấʏ xáᴄ ɴʜậɴ đã ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ ᴘʜòɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴠớɪ ʟᴏạɪ ᴠắᴄ xɪɴ ᴘғɪᴢᴇʀ – ʙɪᴏɴᴛᴇᴄʜ.

ᴄʜủ ɴʜâɴ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ʟ.ʜ – Ảɴʜ: ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ.


ᴅòɴɢ ᴛʀạɴɢ ᴛʜáɪ ᴋèᴍ ᴛʜᴇᴏ ʜìɴʜ ᴄʜụᴘ ɢɪấʏ xáᴄ ɴʜậɴ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ᴍà ʜ. đã đăɴɢ ᴛảɪ – Ảɴʜ: ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ.


sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ đăɴɢ ᴛảɪ đã ɴʜɪềᴜ ʙạɴ ʙè ᴄủᴀ ᴛáᴄ ɢɪả đã ɢửɪ ʟờɪ ᴄʜúᴄ ᴍừɴɢ. ᴛʀᴏɴɢ đó, ᴄó ɴɢườɪ ʜỏɪ “ɴàʏ ᴄʜíᴄʜ ᴛư ʜả ᴇ” ʜᴏặᴄ “s ᴛɪêᴍ ᴅᴄ ᴘғɪᴢᴇʀ ᴠậʏ ʙà?”. ᴛạɪ ᴄáᴄ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ, ʟ.ʜ đã ᴛʀả ʟờɪ ʀằɴɢ “ᴅᴀ ᴇ xɪɴ ɴɢᴛᴀ đó” ᴠà “ᴛᴜɪ xɪɴ ôɴɢ ᴀɴʜ ɴè ʙ”.

ᴄáᴄ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ᴄủᴀ ʙạɴ ʙè ʜỏɪ ᴠề ᴠɪệᴄ ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ ᴠà ᴄâᴜ ᴛʀả ʟờɪ ᴄủᴀ ᴛáᴄ ɢɪả ɢâʏ ʙứᴄ xúᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴅư ʟᴜậɴ xã ʜộɪ – Ảɴʜ: ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ.


ᴠớɪ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴛʀêɴ, ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ǫᴜậɴ ɴɪɴʜ ᴋɪềᴜ, ᴛᴘ ᴄầɴ ᴛʜơ ᴛỏ ʀᴀ ʙứᴄ xúᴄ. Đồɴɢ ᴛʜờɪ, ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴄô ɢáɪ ɴàʏ ʟà ɴɢườɪ ɴʜà ᴄủᴀ ᴄáɴ ʙộ ɴàᴏ đó ɴêɴ đượᴄ ưᴜ ᴛɪêɴ, ɴʜư ᴠậʏ ᴄó đảᴍ ʙảᴏ ᴄôɴɢ ʙằɴɢ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ đốɪ ᴠớɪ ɴɢườɪ ᴅâɴ.

ᴛʀầɴ ᴛìɴʜ ᴠề ᴘʜảɴ áɴʜ ᴄủᴀ ʙà ᴄᴏɴ, ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ɴɢọᴄ Áɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ǫᴜᴀ xáᴄ ᴍɪɴʜ, ᴄô ɢáɪ ᴛʀêɴ ᴛêɴ ʟ.ᴛ.ᴄ.ʜ (𝟸𝟼 ᴛᴜổɪ, ɴɢụ ᴘʜườɴɢ ᴀɴ ᴘʜú, ǫᴜậɴ ɴɪɴʜ ᴋɪềᴜ, ᴛᴘ ᴄầɴ ᴛʜơ). Đượᴄ ʙɪếᴛ, ʜ. ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ ᴍũɪ 𝟷 ᴠàᴏ ɴɢàʏ 𝟷𝟷/𝟾, ᴍũɪ 𝟸 ᴠàᴏ ɴɢàʏ 𝟼/𝟿 ᴛạɪ đơɴ ᴠị ᴛɪêᴍ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ʏ ᴛế ǫᴜậɴ ɴɪɴʜ ᴋɪềᴜ.

“ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴄủᴀ ʜ. ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ đượᴄ ᴛɪêᴍ ᴅᴏ ɴʜờ ɴɢườɪ ǫᴜᴇɴ, ᴍà ʜ. ʟà ᴇᴍ ʙạɴ ᴅì ở sáᴛ ɴʜà ᴄủᴀ cán bộ ᴜʙɴᴅ ᴘʜườɴɢ ᴀɴ ᴘʜú. ᴅᴏ đồɴɢ ᴄʜí ɴàʏ ᴛʀᴏɴɢ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴛᴜʏếɴ đầᴜ đɪ ᴛʀᴜʏ ᴠếᴛ, ᴛɪếᴘ xúᴄ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴠớɪ ғ𝟶, ғ𝟷. ᴠì ᴠậʏ, ǫᴜậɴ ᴄó ᴄʜᴏ ᴄʜủ ᴛʀươɴɢ ưᴜ ᴛɪêɴ ᴛɪêᴍ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ɴʜà ᴄủᴀ ᴄáᴄ đốɪ ᴛượɴɢ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ʟàᴍ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛʀᴜʏ ᴠếᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ để ʜọ ʏêɴ ᴛâᴍ ʟàᴍ ɴʜɪệᴍ ᴠụ ᴠà ʜ. ᴄũɴɢ ᴄó ᴛêɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ ᴛɪêᴍ” – ᴘʜó ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ǫᴜậɴ ɴɪɴʜ ᴋɪềᴜ ɢɪảɪ ᴛʜíᴄʜ.

ᴛʜᴇᴏ ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴄủᴀ sở ʏ ᴛế ᴛᴘ ᴄầɴ ᴛʜơ, ᴛíɴʜ đếɴ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ʜɪệɴ ᴛạɪ ᴛᴘ ᴄầɴ ᴛʜơ đã ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ ᴍũɪ 𝟷 đượᴄ 𝟸𝟻𝟷.𝟿𝟺𝟿 ʟɪềᴜ, ᴍũɪ 𝟸 ʟà 𝟹𝟺.𝟽𝟾𝟿 ʟɪềᴜ; ᴛổɴɢ ᴄộɴɢ 𝟸𝟾𝟼.𝟽𝟹𝟾/𝟸𝟼𝟸.𝟷𝟼𝟽 ʟɪềᴜ đượᴄ ᴘʜâɴ ʙổ, đạᴛ 𝟷𝟶𝟿%.

ᴛʀướᴄ đó ᴛɪềɴ ᴘʜᴏɴɢ đã đưᴀ ᴛɪɴ, ᴠàᴏ ᴄʜɪềᴜ 𝟷𝟶/𝟾, ôɴɢ ᴅươɴɢ ᴛấɴ ʜɪểɴ – ᴘʜó ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴛʜườɴɢ ᴛʀựᴄ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ ᴄầɴ ᴛʜơ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴛʜᴇᴏ ᴋế ʜᴏạᴄʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜáɴɢ 𝟽 ᴠừᴀ ǫᴜᴀ, ʙộ ʏ ᴛế sẽ ᴘʜâɴ ʙổ ᴄʜᴏ ᴄầɴ ᴛʜơ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟸𝟻𝟺.𝟶𝟶𝟶 ʟɪềᴜ ᴠắᴄ-xɪɴ. ɴʜưɴɢ ʜɪệɴ ᴛạɪ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴍớɪ ᴄʜỉ đượᴄ ᴄấᴘ 𝟷𝟻𝟾.𝟶𝟶𝟶 ʟɪềᴜ.

ᴄầɴ ᴛʜơ đᴀɴɢ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴄʜɪếɴ ᴅịᴄʜ ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ ᴛʀêɴ ᴅɪệɴ ʀộɴɢ ᴄʜᴏ ᴛᴏàɴ ᴅâɴ, ᴠớɪ ɴăɴɢ ʟựᴄ ᴛɪêᴍ ᴄó ᴛʜể ʟêɴ ᴛớɪ 𝟹𝟶.𝟶𝟶𝟶 ʟɪềᴜ/ɴɢàʏ, ǫᴜʏ ᴍô 𝟷𝟻𝟶 ʙàɴ ᴛɪêᴍ. ᴛíɴʜ đếɴ ʜôᴍ ɴᴀʏ, ʟượɴɢ ᴠắᴄ xɪɴ ᴘʜâɴ ʙổ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ǫᴜậɴ, ʜᴜʏệɴ đềᴜ đã ʜếᴛ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ɢầɴ ɴʜư ᴋʜôɴɢ ᴄòɴ đủ để ᴛɪêᴍ ᴄʜᴏ ᴅâɴ.

ᴛʀướᴄ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴛʀêɴ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố đã ᴄó ᴠăɴ ʙảɴ ʙáᴏ ᴄáᴏ ʙộ ʏ ᴛế. ᴄầɴ ᴛʜơ đề ɴɢʜị ʙộ ʏ ᴛế ᴛʀướᴄ ᴍắᴛ ᴄấᴘ ᴛʜêᴍ 𝟹𝟶𝟶.𝟶𝟶𝟶 ʟɪềᴜ, ᴄộɴɢ ᴠớɪ ʜơɴ 𝟼𝟿.𝟶𝟶𝟶 ʟɪềᴜ ᴄʜưᴀ ᴄấᴘ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜáɴɢ 𝟽 để ɢấᴘ ʀúᴛ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴛɪêᴍ ᴘʜòɴɢ ᴄʜᴏ ᴅâɴ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *