Cô giáo chủ nhiệm nhiễm Covid 19 sau ngày tựu trường khiến 2 học sinh lớp 1 thành F0

ʟớᴘ ʜọᴄ ở xã ᴘʜú ɴʜᴜậɴ (ʜ.ɴʜư ᴛʜᴀɴʜ, ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ) ᴄó ᴄô ɢɪáᴏ ɴʜɪễᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛɪếᴘ xúᴄ ᴠớɪ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ ᴛựᴜ ᴛʀườɴɢ đã ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟸 ʜọᴄ sɪɴʜ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ.

sáɴɢ 𝟸𝟽.𝟾, ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛừ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ʙệɴʜ ᴛậᴛ ᴛỉɴʜ ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ (ᴄᴅᴄ ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴠừᴀ ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟸 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ʟà ᴄáᴄ ʜọᴄ sɪɴʜ ʟớᴘ 𝟷ᴇ ᴛʀườɴɢ ᴛɪểᴜ ʜọᴄ ᴘʜú ɴʜᴜậɴ (xã ᴘʜú ɴʜᴜậɴ, ʜ.ɴʜư ᴛʜᴀɴʜ, ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ).
ᴄáᴄ ʜọᴄ sɪɴʜ ɴàʏ đã đượᴄ ᴄáᴄʜ ʟʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴɢàɴʜ ʏ ᴛế ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴄô ɢɪáᴏ ᴄʜủ ɴʜɪệᴍ ʟớᴘ (ɴɢụ ʜ.ɴôɴɢ ᴄốɴɢ, ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ) ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴠàᴏ sáɴɢ 𝟸𝟼.𝟾.


ᴛʀướᴄ đó, ɴɢàʏ 𝟸𝟹.𝟾, ᴛʀườɴɢ ᴛɪểᴜ ʜọᴄ ᴘʜú ɴʜᴜậɴ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄʜᴏ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴛựᴜ ᴛʀườɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴋế ʜᴏạᴄʜ ɴăᴍ ʜọᴄ 𝟸𝟶𝟸𝟷 – 𝟸𝟶𝟸𝟸.
ᴛạɪ đɪểᴍ ᴛʀườɴɢ ᴋʜᴜ ʙ (ᴛʜôɴ ᴘʜú sơɴ, xã ᴘʜú ɴʜᴜậɴ) ᴄủᴀ ᴛʀườɴɢ ᴛɪểᴜ ʜọᴄ ᴘʜú ɴʜᴜậɴ, ɴữ ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ đã ᴛɪếᴘ xúᴄ ᴠớɪ 𝟸𝟹 ʜọᴄ sɪɴʜ ʟớᴘ 𝟷ᴇ ᴅᴏ ᴄô ɢɪáᴏ ɴàʏ ʟàᴍ ᴄʜủ ɴʜɪệᴍ. ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ɴữ ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ᴄòɴ ᴛɪếᴘ xúᴄ ᴠớɪ 𝟺 ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ᴠà 𝟹 ᴘʜụ ʜᴜʏɴʜ.
Đếɴ sáɴɢ 𝟸𝟼.𝟾, ᴋếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ xáᴄ địɴʜ ɴữ ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴠớɪ sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸. ɴɢᴀʏ ʟậᴘ ᴛứᴄ, 𝟹𝟶 ɴɢườɪ (𝟸𝟹 ʜọᴄ sɪɴʜ, 𝟺 ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ᴠà 𝟹 ᴘʜụ ʜᴜʏɴʜ) ʟà ғ𝟷 đượᴄ ᴄáᴄʜ ʟʏ, ʟấʏ ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ.
ʜɪệɴ 𝟸 ʜọᴄ sɪɴʜ đã đượᴄ ᴠậɴ ᴄʜᴜʏểɴ đếɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴘʜổɪ ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ để ᴄáᴄʜ ʟʏ, đɪềᴜ ᴛʀị ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.
Để ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ʟâʏ ʟᴀɴ, ᴛừ ɴɢàʏ 𝟸𝟻.𝟾, ᴜʙɴᴅ ʜ.ɴʜư ᴛʜᴀɴʜ đã ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴄáᴄʜ ʟʏ xã ʜộɪ ᴛᴏàɴ xã ᴘʜú ɴʜᴜậɴ ᴛʜᴇᴏ ᴄʜỉ ᴛʜị 𝟷𝟼 ᴄủᴀ ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴄʜíɴʜ; ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ xã ʜộɪ ᴛʜᴇᴏ ᴄʜỉ ᴛʜị 𝟷𝟻 ᴄủᴀ ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ đốɪ ᴠớɪ ᴛᴏàɴ ʙộ xã ʏêɴ ᴛʜọ (ʀɪêɴɢ ᴛʜôɴ ʏêɴ ᴛʀᴜɴɢ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛʜᴇᴏ ᴄʜỉ ᴛʜị 𝟷𝟼) ᴠà ᴛᴏàɴ ʙộ ᴛᴛ.ʙếɴ sᴜɴɢ (ʜ.ɴʜư ᴛʜᴀɴʜ).
ᴠɪệᴄ ʜ.ɴʜư ᴛʜᴀɴʜ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɴʜɪềᴜ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ɴɢʜɪêᴍ ɴɢặᴛ ʜơɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ đềᴜ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴄáᴄ ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ɴɢᴏàɪ ᴄộɴɢ đồɴɢ ở ʜ.ɴôɴɢ ᴄốɴɢ (ɢɪáᴘ ʀᴀɴʜ ᴠớɪ ʜ.ɴʜư ᴛʜᴀɴʜ).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *