Công An TP.HCM phát hiện 63F0 đi qua các chốt ngoài đường

ǫᴜᴀ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ɢɪáᴍ sáᴛ ᴛạɪ ᴄáᴄ đɪểᴍ ᴄʜốᴛ ᴄʜặɴ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜᴄᴍ đã ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ 𝟼𝟹 ғ𝟶 ʟưᴜ ᴛʜôɴɢ ᴛʀêɴ đườɴɢ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟸𝟿 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴛʜᴜộᴄ ᴅɪệɴ đượᴄ ᴄấᴘ ɢɪấʏ đɪ đườɴɢ.

ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴛʀêɴ đườɴɢ ᴠõ ᴠăɴ ᴋɪệᴛ, ǫᴜậɴ 𝟷. Ảɴʜ: ɴɢọᴄ ʜᴜʏᴛʜᴇᴏ ᴛʜốɴɢ ᴋê ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜᴄᴍ, ᴛừ ɴɢàʏ 𝟸𝟹-𝟾 đếɴ 𝟼-𝟿, ᴛạɪ 𝟿𝟷𝟺 ᴄʜốᴛ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴛʀêɴ ᴛᴏàɴ địᴀ ʙàɴ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ đã ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ʜơɴ 𝟸,𝟷 ᴛʀɪệᴜ ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó ɢầɴ 𝟻𝟼𝟻 ɴɢàɴ ô ᴛô, ʜơɴ 𝟷 ᴛʀɪệᴜ ᴍô ᴛô, 𝟺𝟾𝟾 ɴɢàɴ xᴇ ᴛảɪ; ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ʜơɴ 𝟿𝟹𝟾 ɴɢàɴ ʟượᴛ ɴɢườɪ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó ʜơɴ 𝟺𝟶𝟶 ɴɢườɪ ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ…

ᴋếᴛ ǫᴜả đã ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴠà ʟậᴘ ʙɪêɴ ʙảɴ xử ʟý ʜơɴ 𝟷𝟷 ɴɢàɴ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴠớɪ số ᴛɪềɴ đề xᴜấᴛ xử ᴘʜạᴛ ɢầɴ 𝟷𝟾 ᴛỷ đồɴɢ, ᴛʀᴏɴɢ đó, ʟỗɪ ʀᴀ đườɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄó ʟý ᴅᴏ ᴄʜíɴʜ đáɴɢ ᴄʜɪếᴍ 𝟿𝟿,𝟷% ᴛổɴɢ số ᴠɪ ᴘʜạᴍ.

ǫᴜᴀ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴍã ǫʀ ᴄᴏᴅᴇ ᴛạɪ ᴄáᴄ ᴄʜốᴛ ᴛʀạᴍ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ đã ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ 𝟼𝟹 ғ𝟶 ʟưᴜ ᴛʜôɴɢ ᴛʀêɴ đườɴɢ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟸𝟿 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴛʜᴜộᴄ ᴅɪệɴ đượᴄ ᴄấᴘ ɢɪấʏ đɪ đườɴɢ. ǫᴜᴀ xáᴄ ᴍɪɴʜ, ᴄó 𝟷𝟶 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ғ𝟶 đã ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ; 𝟷𝟽 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ đᴀɴɢ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴠà số ᴄòɴ ʟạɪ đᴀɴɢ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛạɪ ɴʜà.

ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜᴄᴍ ᴄũɴɢ đã ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴛʜᴜ ʜồɪ 𝟿 ɢɪấʏ ᴘʜéᴘ ʟưᴜ ᴛʜôɴɢ, đưᴀ 𝟸 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴠàᴏ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ ᴄảɴʜ ʙáᴏ, ʜủʏ ɢɪấʏ đɪ đườɴɢ.

ɴʜằᴍ ᴋʜắᴄ ᴘʜụᴄ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ғ𝟶 ᴠɪ ᴘʜạᴍ ǫᴜʏ địɴʜ ᴠề ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ xã ʜộɪ, sáɴɢ 𝟽-𝟿, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜᴄᴍ đã ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴛậᴘ ʜᴜấɴ, ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, ᴛʀᴀɴɢ ᴛʜɪếᴛ ʙị ᴠà ʜướɴɢ ᴅẫɴ ʟắᴘ đặᴛ ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ǫʀ ᴄᴏᴅᴇ, ᴘʜấɴ đấᴜ ʜᴏàɴ ᴛʜàɴʜ ʟắᴘ đặᴛ 𝟷𝟶𝟶 đầᴜ ǫᴜéᴛ ᴄʜᴏ 𝟸𝟸 ǫᴜậɴ, ʜᴜʏệɴ, ᴛᴘ ᴛʜủ Đứᴄ ɴɢᴀʏ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *