Cuộc đời khốn khổ vì tin vào những app cho vay tiền 0% lãi suất

ɴɢâɴ (𝟹𝟾 ᴛᴜổɪ, ở Đà ɴẵɴɢ) ɴʜậɴ đượᴄ đườɴɢ ʟɪɴᴋ ᴄủᴀ ᴀᴘᴘ ᴄʜᴏ ᴠᴀʏ ᴛɪềɴ ᴏɴʟɪɴᴇ ɢửɪ ǫᴜᴀ ᴛɪɴ ɴʜắɴ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ᴠớɪ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ “ᴄʜᴏ ᴠᴀʏ 𝟸𝟶 ᴛʀɪệᴜ ʟãɪ sᴜấᴛ 𝟶%”.

ᴄʜị ᴍᴜốɴ ᴛìᴍ ʜɪểᴜ ɴêɴ đɪềɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄá ɴʜâɴ, ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ɴɢâɴ ʜàɴɢ ᴠà ᴄʜᴏ ᴘʜéᴘ ᴀᴘᴘ ᴛʀᴜʏ ᴄậᴘ ᴅᴀɴʜ ʙạ, ɴɢàʏ 𝟸𝟸/𝟽. ʜôᴍ sᴀᴜ, ᴍộᴛ ɴɢườɪ xưɴɢ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴀᴘᴘ ɢọɪ đɪệɴ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ đã ɢɪảɪ ɴɢâɴ 𝟷,𝟾 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ, ʏêᴜ ᴄầᴜ sᴀᴜ 𝟾 ɴɢàʏ ᴘʜảɪ ᴛʀả 𝟹 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ᴄả ɢốᴄ ʟẫɴ ʟãɪ. ᴛʜấʏ ʟãɪ sᴜấᴛ ᴄᴀᴏ “ᴄắᴛ ᴄổ”, ɴɢâɴ ʟậᴘ ᴛứᴄ ᴛừ ᴄʜốɪ ᴠᴀʏ.

ɴʜưɴɢ ᴠàɪ ᴛɪếɴɢ sᴀᴜ, ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ᴄủᴀ ᴄʜị đã ɴʜậɴ 𝟷,𝟾 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ. ɴɢâɴ ɢọɪ đɪệɴ ᴄʜᴏ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴀᴘᴘ để ᴄʜᴜʏểɴ ʟạɪ ᴛɪềɴ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ʟɪêɴ ʟạᴄ đượᴄ. ᴛʜờɪ đɪểᴍ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ, ᴄʜị ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ ʟàᴍ ᴛʜế ɴàᴏ, đàɴʜ ᴄʜờ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴀᴘᴘ ʟɪêɴ ʜệ ʟạɪ.

“ᴛự ɴʜɪêɴ ᴄó ᴛɪềɴ ᴛừ ᴛʀêɴ ᴛʀờɪ ʀơɪ xᴜốɴɢ ᴋʜɪếɴ ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ ᴘʜảɪ ʟàᴍ sᴀᴏ. ʜọ ᴛự ý ᴄʜᴜʏểɴ ᴛɪềɴ éᴘ ᴠᴀʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ᴛʜỏᴀ ᴛʜᴜậɴ. ᴛôɪ ɴɢʜĩ ᴍìɴʜ ᴄʜỉ đɪềɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠàᴏ ʟɪɴᴋ để ᴛìᴍ ʜɪểᴜ”, ᴄʜị ɴóɪ ᴠớɪ ᴠɴᴇxᴘʀᴇss.

ᴋʜôɴɢ ᴍᴜốɴ ᴅâʏ ᴅưᴀ, ɴɢâɴ ᴛʜᴇᴏ ʜướɴɢ ᴅẫɴ đã ʟàᴍ ᴛʜủ ᴛụᴄ ᴛʜᴀɴʜ ᴛᴏáɴ ᴋʜᴏảɴ ᴠᴀʏ. ᴛưởɴɢ đã ổɴ ɴʜưɴɢ 𝟷𝟶 ɴɢàʏ sᴀᴜ, ɴɢườɪ ʙêɴ ᴀᴘᴘ ɢọɪ đɪệɴ đòɪ ᴛʀả ᴛʜêᴍ ɢầɴ 𝟸 ᴛʀɪệᴜ ᴛɪềɴ ʟãɪ ᴘʜạᴛ ᴅᴏ ᴄʜậᴍ ᴛʜᴀɴʜ ᴛᴏáɴ ᴍộᴛ ɴɢàʏ. “ʜọ ᴅọᴀ ᴋʜôɴɢ ᴛʜᴀɴʜ ᴛᴏáɴ sẽ ɢọɪ đɪệɴ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴛʜâɴ, ʙạɴ ʙè ᴠà đăɴɢ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴛôɪ ʟêɴ ᴍạɴɢ để ʜủʏ ʜᴏạɪ ᴅᴀɴʜ ᴅự”, ᴄʜị ɴɢâɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ.

ᴛʜấʏ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ ɴằᴍ ɴɢᴏàɪ ᴛầᴍ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ, ɴɢâɴ ʟɪêɴ ʜệ ɴɢâɴ ʜàɴɢ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ᴠà ʙáᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴘʜườɴɢ ɴʜờ ᴄʜỉ ᴅẫɴ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ. “ᴛôɪ ǫᴜá ᴍệᴛ ᴍỏɪ, ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴄʜịᴜ đựɴɢ ᴛʜêᴍ ɴữᴀ; ʟúᴄ ɴàᴏ ᴄũɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀạɴɢ ᴛʜáɪ ᴜấᴛ ɴɢʜẹɴ ᴋʜɪ ʙị ʜọ ᴜʏ ʜɪếᴘ”.

ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴘʜườɴɢ xáᴄ ɴʜậɴ đã ɴʜậɴ đượᴄ đơɴ ᴄủᴀ ᴄʜị ɴɢâɴ ᴠà đᴀɴɢ xáᴄ ᴍɪɴʜ. Ảɴʜ: ɴᴠᴄᴄ


ʟɪêɴ ʜệ ᴠớɪ ᴀᴘᴘ ɴơɪ ɴɢâɴ ᴠᴀʏ ᴛɪềɴ ǫᴜᴀ số ʜᴏᴛʟɪɴᴇ, ᴄʜɪềᴜ 𝟷𝟽/𝟾, ᴍộᴛ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴛʀả ʟờɪ ᴠɴᴇxᴘʀᴇss ʀằɴɢ ᴄʜị đᴀɴɢ ᴄó ᴋʜᴏảɴ ɴợ 𝟻,𝟺𝟼 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ. ᴀᴘᴘ ᴄʜᴏ ᴠᴀʏ 𝟹 ᴛʀɪệᴜ, ʙᴀᴏ ɢồᴍ ᴛɪềɴ ɢɪảɪ ɴɢâɴ 𝟷,𝟾 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ, ᴘʜí ᴅịᴄʜ ᴠụ ᴠà ʟãɪ sᴜấᴛ ᴛʀᴏɴɢ 𝟾 ɴɢàʏ ʜếᴛ 𝟷,𝟸 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ. ɴɢâɴ đã ᴛʀả 𝟹 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ sᴏɴɢ ʙị ᴘʜạᴛ 𝟹𝟼𝟶.𝟶𝟶𝟶 đồɴɢ ᴠì ᴛʜᴀɴʜ ᴛᴏáɴ ᴍᴜộɴ ᴍộᴛ ɴɢàʏ. ᴄʜị ᴋʜôɴɢ ᴛʜᴀɴʜ ᴛᴏáɴ 𝟹𝟼𝟶.𝟶𝟶𝟶 đồɴɢ ɴêɴ sᴀᴜ 𝟷𝟽 ɴɢàʏ ᴛɪềɴ ʟãɪ ɴʜâɴ ʟêɴ ᴛʜàɴʜ 𝟸.𝟺𝟼𝟶.𝟶𝟶𝟶 đồɴɢ ᴠà ᴠẫɴ đᴀɴɢ ᴛăɴɢ. ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ɴàʏ ɴóɪ ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ ᴠɪệᴄ ᴋʜáᴄʜ ʜàɴɢ ᴛừ ᴄʜốɪ ᴠᴀʏ, ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ ᴄáᴄʜ ᴛíɴʜ ʟãɪ, ᴄʜỉ ᴛʀᴜʏ ᴛʜᴜ ɴợ ʟãɪ ᴛʜᴇᴏ số ᴛɪềɴ ᴛʀêɴ ʜệ ᴛʜốɴɢ.

ᴛʀêɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴡᴇʙ, ᴄáᴄ ᴀᴘᴘ ᴄʜᴏ ᴠᴀʏ ᴛɪềɴ ᴏɴʟɪɴᴇ ᴛʜườɴɢ đăɴɢ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ʟãɪ sᴜấᴛ ᴄựᴄ ᴛʜấᴘ, ᴄʜỉ ᴄầɴ ɴɢườɪ ᴠᴀʏ đɪềɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄá ɴʜâɴ ᴠàᴏ ʟɪɴᴋ ᴅẫɴ, ᴀᴘᴘ sẽ ᴛự độɴɢ xéᴛ ᴅᴜʏệᴛ ᴠà ɢɪảɪ ɴɢâɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠòɴɢ ᴠàɪ ᴄʜụᴄ ᴘʜúᴛ. ᴠɪệᴄ ᴀᴘᴘ ᴄʜᴏ đăɴɢ ᴋý ᴛʜủ ᴛụᴄ ᴅễ ᴅàɴɢ ᴠà ɢɪảɪ ɴɢâɴ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ ᴋʜɪếɴ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ “ʜá ᴍɪệɴɢ ᴍắᴄ ǫᴜᴀɪ”.

ʟâᴍ ᴛố ᴜʏêɴ (𝟹𝟾 ᴛᴜổɪ, ǫᴜê ʙìɴʜ Địɴʜ) ᴛʜấʏ ʟɪɴᴋ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ᴄʜᴏ ᴠᴀʏ ʟãɪ sᴜấᴛ 𝟶 đồɴɢ ɴêɴ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴠᴀʏ 𝟷𝟶 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ᴄủᴀ 𝟻 ᴀᴘᴘ, ᴍỗɪ ᴀᴘᴘ 𝟸 ᴛʀɪệᴜ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴋʜɪ ɢɪảɪ ɴɢâɴ, ᴄʜị ᴄʜỉ ɴʜậɴ đượᴄ 𝟻,𝟻 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ᴠà ʙᴜộᴄ ᴘʜảɪ ᴛʀả 𝟷𝟶 ᴛʀɪệᴜ ᴛʀᴏɴɢ 𝟽 ɴɢàʏ. ᴠì ʟãɪ sᴜấᴛ ᴄᴀᴏ, ᴜʏêɴ ᴄʜỉ ᴛʀả đượᴄ ᴠàɪ ᴋʜᴏảɴ, số ᴄòɴ ʟạɪ ᴋʜôɴɢ xᴏᴀʏ xở ᴋịᴘ ɴêɴ ᴘʜảɪ ᴄʜịᴜ ɴʜữɴɢ ᴋʜᴏảɴ ʟãɪ ᴘʜạᴛ ᴘʜáᴛ sɪɴʜ.

ᴜʏêɴ sᴀᴜ đó đượᴄ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴛư ᴠấɴ ɢọɪ đɪệɴ ɢɪớɪ ᴛʜɪệᴜ ᴄáᴄ ᴀᴘᴘ ᴋʜáᴄ để ᴠᴀʏ ᴛɪềɴ ᴛʜᴀɴʜ ᴛᴏáɴ. “ᴋʜᴏảɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɴàʏ, ᴛôɪ ᴠà ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ʙị ᴋʜủɴɢ ʙố ʙởɪ ᴛɪɴ ɴʜắɴ, ᴄᴜộᴄ ɢọɪ đòɪ ɴợ ᴠà đᴇ ᴅọᴀ. ʜọ ɴóɪ sẽ đếɴ ᴛậɴ ɴʜà ᴠà ɴơɪ ᴛôɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ, sẽ “xử ʟý ᴛừɴɢ ɴɢườɪ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ đìɴʜ” ɴếᴜ ᴋʜôɴɢ ᴛʀả ɴợ. ᴠì ǫᴜá ʟᴏ sợ, ᴛôɪ ᴘʜảɪ đăɴɢ ᴋý ᴠᴀʏ ᴛɪềɴ ở ᴄáᴄ ᴀᴘᴘ đượᴄ ɢɪớɪ ᴛʜɪệᴜ để ᴛʜᴀɴʜ ᴛᴏáɴ ɴợ ᴄũ, ɢɪữ ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴄʜᴏ ɢɪᴀ đìɴʜ”, ᴄʜị ᴜʏêɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ.

ᴠớɪ ᴍứᴄ ʟãɪ sᴜấᴛ ᴛăɴɢ ɴʜᴀɴʜ, ᴛừ ᴛʜáɴɢ 𝟿/𝟸𝟶𝟸𝟶 đếɴ 𝟹/𝟸𝟶𝟸𝟷, ᴜʏêɴ ᴅù đã ᴛʀả sᴏɴɢ ʜɪệɴ ᴄòɴ ɴợ ʜơɴ 𝟹𝟶𝟶 ᴛʀɪệᴜ. “ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể xᴏᴀʏ xở đượᴄ ɴữᴀ ᴠì số ᴛɪềɴ ʟãɪ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ᴛăɴɢ. ᴋʜɪ ɴɢừɴɢ ᴛʀả, ʙêɴ ᴀᴘᴘ ɢọɪ đɪệɴ đᴇ ᴅọᴀ ᴠà ᴄắᴛ ɢʜéᴘ ʜìɴʜ ᴛôɪ ɢửɪ ᴄʜᴏ ʙạɴ ʙè. ᴛôɪ đếɴ đườɴɢ ᴄùɴɢ ɴêɴ ᴘʜảɪ ᴛʀìɴʜ ʙáᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ”, ᴜʏêɴ ɴóɪ.

ʜɪệɴ, ᴄʜị ᴜʏêɴ đã ʟàᴍ đơɴ ᴋɪệɴ ɴʜɪềᴜ ᴀᴘᴘ ᴄùɴɢ ɴɢâɴ ʜàɴɢ ᴛʀᴜɴɢ ɢɪᴀɴ, ɢửɪ đếɴ ᴛᴀɴᴅ ǫᴜậɴ 𝟷 (ᴛᴘ ʜᴄᴍ) ᴠà đᴀɴɢ ᴄʜờ xử ʟý.

ʙảɴɢ ᴛʜốɴɢ ᴋê số ᴛɪềɴ ᴜʏêɴ ᴄầɴ ᴛʀả ᴄủᴀ ᴍộᴛ ᴀᴘᴘ. Ảɴʜ: ɴᴠᴄᴄ


ᴄʜᴜʏêɴ ɢɪᴀ ᴛàɪ ᴄʜíɴʜ ʟâᴍ ᴍɪɴʜ ᴄʜáɴʜ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴠớɪ ʟãɪ sᴜấᴛ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴀᴘᴘ ʜɪệɴ ɴᴀʏ ᴛʜì ɴɢườɪ ᴠᴀʏ ʀấᴛ ᴋʜó ᴛʀả ʜếᴛ ɴợ. ᴄáᴄ ᴀᴘᴘ ᴛʜườɴɢ ᴄʜᴏ ᴠᴀʏ số ᴛɪềɴ ɴʜỏ, ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɴɢắɴ ɴʜưɴɢ ᴛíɴʜ ᴘʜí ʀấᴛ ᴄᴀᴏ. ɴạɴ ɴʜâɴ ᴅíɴʜ ʙẫʏ ᴠì ɴɢʜĩ ᴄó ᴛʜể ᴛʜᴀɴʜ ᴛᴏáɴ ᴅễ ᴅàɴɢ. ɴʜưɴɢ ᴋʜɪ ᴋʜôɴɢ ᴛʀả đượᴄ ʜếᴛ, ᴍộᴛ ᴋʜᴏảɴ ɴʜỏ ᴄũɴɢ sẽ ᴘʜáᴛ sɪɴʜ ʟãɪ, ɴɢườɪ ᴠᴀʏ sẽ ᴋʜôɴɢ ʟườɴɢ đượᴄ ᴄᴏɴ số ɴàʏ ᴛăɴɢ ᴋɪɴʜ ᴋʜủɴɢ ᴛʜế ɴàᴏ.

ɴʜɪềᴜ ᴋʜᴏảɴ ᴀᴘᴘ ɢọɪ ʟà ᴘʜí ɴʜưɴɢ ᴠề ʙảɴ ᴄʜấᴛ ᴛʜì ɴʜư ᴛɪềɴ ʟãɪ. ᴠí ᴅụ, ᴜʏêɴ ᴠᴀʏ 𝟸 ᴛʀɪệᴜ, ʜọ sẽ ᴛʀừ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ 𝟾𝟶𝟶.𝟶𝟶𝟶 ᴛɪềɴ ᴘʜí, 𝟷𝟶𝟶.𝟶𝟶𝟶 ᴛɪềɴ ʟãɪ ᴠà ᴄʜỉ ᴄʜᴜʏểɴ 𝟷,𝟷 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ. sᴀᴜ 𝟽 ɴɢàʏ, ᴜʏêɴ ᴘʜảɪ ᴛʀả ʜọ 𝟸 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ.

Đếɴ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ đáᴏ ʜạɴ, ɴếᴜ ɴɢườɪ ᴠᴀʏ ᴋʜôɴɢ ᴛʀả đượᴄ ᴛʜì ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ɢɪớɪ ᴛʜɪệᴜ ᴄáᴄ ᴀᴘᴘ ᴍớɪ để ɴạɴ ɴʜâɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴠᴀʏ ᴛʀả ɴợ ᴄũ. “ᴠớɪ ᴍứᴄ ʟãɪ sᴜấᴛ ʟêɴ ᴛớɪ 𝟾𝟶%/ᴛᴜầɴ, ᴠòɴɢ xᴏáʏ ɴợ sẽ ᴅɪễɴ ʀᴀ ᴠớɪ ᴛốᴄ độ ʀấᴛ ɴʜᴀɴʜ. ɴạɴ ɴʜâɴ ᴄʜỉ ᴠᴀʏ ᴠàɪ ᴛʀɪệᴜ ɴʜưɴɢ số ɴợ ʟêɴ đếɴ ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ. Đó ʟà “ʙẫʏ” ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴀᴘᴘ”, ôɴɢ ᴄʜáɴʜ ɴóɪ.

ᴛʜᴇᴏ ʟᴜậᴛ sư ᴛʀầɴ ᴛᴜấɴ ᴀɴʜ, ᴄôɴɢ ᴛʏ ʟᴜậᴛ ᴍɪɴʜ ʙạᴄʜ, ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ʜɪệɴ ᴄʜưᴀ ᴄó ʜàɴʜ ʟᴀɴɢ ᴘʜáᴘ ʟý ᴄụ ᴛʜể ǫᴜʏ địɴʜ ᴠề ᴄʜᴏ ᴠᴀʏ ᴏɴʟɪɴᴇ ǫᴜᴀ ᴀᴘᴘ. ᴠì ᴛʜế, ɴʜɪềᴜ ᴀᴘᴘ đã ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴋẽ ʜở ɴàʏ để ᴄʜᴏ ᴠᴀʏ ᴠớɪ ʟãɪ sᴜấᴛ ᴄᴀᴏ ᴠượᴛ ᴍứᴄ ǫᴜʏ địɴʜ ᴛừ ʜàɴɢ ᴄʜụᴄ đếɴ ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ʟầɴ. Đâʏ ʟà ʜàɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự.

ɴɢườɪ ᴠᴀʏ ᴄó ᴛʜể ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ xử ʟý ʜìɴʜ sự đốɪ ᴠớɪ ᴀᴘᴘ ᴠề ᴛộɪ ᴄʜᴏ ᴠᴀʏ ɴặɴɢ ʟãɪ, ᴛʜᴇᴏ đɪềᴜ 𝟸𝟶𝟷 ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự 𝟸𝟶𝟷𝟻, ɴɢườɪ ᴠᴀʏ ᴄũɴɢ ᴄó ᴛʜể ᴋʜởɪ ᴋɪệɴ, ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴛòᴀ áɴ ᴛᴜʏêɴ ᴠô ʜɪệᴜ đốɪ ᴠớɪ ᴘʜầɴ ʟãɪ sᴜấᴛ ᴠượᴛ ǫᴜá ǫᴜʏ địɴʜ.

ᴠớɪ ʜàɴʜ ᴠɪ ɴʜắɴ ᴛɪɴ, ɢọɪ đɪệɴ đòɪ ɴợ ᴍᴀɴɢ ᴛíɴʜ ᴄʜấᴛ đᴇ ᴅọᴀ ʜᴀʏ ᴛᴜɴɢ ᴛɪɴ ʙôɪ ɴʜọ, ɢâʏ ảɴʜ ʜưởɴɢ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ đếɴ ᴅᴀɴʜ ᴅự ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴠᴀʏ, ᴀᴘᴘ sẽ ʙị xử ᴘʜạᴛ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ ᴛừ 𝟷𝟶 đếɴ 𝟸𝟶 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ᴠề ᴛộɪ ʟàᴍ ɴʜụᴄ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ, ᴛʜᴇᴏ đɪềᴜ 𝟷𝟻𝟻 ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự 𝟸𝟶𝟷𝟻.

ᴠề ᴠɪệᴄ éᴘ ᴠᴀʏ ᴛɪềɴ, ʟᴜậᴛ sư ᴛʀầɴ sỹ ᴛɪếɴ, ᴄôɴɢ ᴛʏ ʟᴜậᴛ ʜà ɴộɪ ᴠᴅᴛ, ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴠɪệᴄ ᴛự độɴɢ ɢửɪ ᴛɪềɴ, éᴘ ɴɢườɪ ᴠᴀʏ ᴘʜảɪ ᴛʀả ʟãɪ ʟà ᴠɪ ᴘʜạᴍ ɴɢᴜʏêɴ ᴛắᴄ ᴛự ᴅᴏ, ᴛự ɴɢᴜʏệɴ ᴛʜỏᴀ ᴛʜᴜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀᴏ ᴋếᴛ ᴅâɴ sự, ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ǫᴜʏềɴ ᴠà ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴠᴀʏ, ᴛʜᴇᴏ ᴋʜᴏảɴ 𝟸 đɪềᴜ 𝟹 ʙộ ʟᴜậᴛ ᴅâɴ sự 𝟸𝟶𝟷𝟻. ɴếᴜ ʙêɴ ᴠᴀʏ đã ᴛừ ᴄʜốɪ ᴍà ᴀᴘᴘ ᴠẫɴ ɢửɪ ᴛɪềɴ ᴛʜì ɴɢườɪ ᴠᴀʏ ᴋʜôɴɢ ᴄó ɴɢʜĩᴀ ᴠụ ᴛʀả ɴợ. ᴋʜɪ đó, ɴɢườɪ ᴠᴀʏ ᴄầɴ ʟɪêɴ ʜệ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, đồɴɢ ᴛʜờɪ ʙảᴏ ᴠệ ǫᴜʏềɴ ᴠà ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ.

ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ sử ᴅụɴɢ ᴛʜủ đᴏạɴ, ᴜʏ ʜɪếᴘ ᴛɪɴʜ ᴛʜầɴ, éᴘ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴠᴀʏ ᴠà ᴛʀả ʟãɪ ᴄᴀᴏ, ᴀᴘᴘ sẽ ʙị xử ᴘʜạᴛ ᴠề ᴛộɪ ᴄưỡɴɢ đᴏạᴛ ᴛàɪ sảɴ, ᴠớɪ ᴍứᴄ ᴘʜạᴛ ᴛừ 𝟷 đếɴ 𝟸𝟶 ɴăᴍ ᴛù, ᴛùʏ ᴛʜᴇᴏ ᴛíɴʜ ᴄʜấᴛ, ᴍứᴄ độ.

ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴀᴘᴘ ᴠᴀʏ ᴛɪềɴ ᴏɴʟɪɴᴇ ᴛʜựᴄ ᴄʜấᴛ ʟà ứɴɢ ᴅụɴɢ ᴄʜᴏ ᴠᴀʏ ᴛíɴ ᴄʜấᴘ. ᴄáᴄ ɢɪᴀᴏ ᴅịᴄʜ đượᴄ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴛʀựᴄ ᴛᴜʏếɴ, ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴛʀᴀɴɢ ᴡᴇʙ ʜᴏặᴄ ᴄáᴄ ứɴɢ ᴅụɴɢ đượᴄ ᴄàɪ đặᴛ ᴛʀêɴ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ᴛʜôɴɢ ᴍɪɴʜ. ᴠɪệᴄ ɢɪᴀᴏ ᴅịᴄʜ ǫᴜᴀ ᴀᴘᴘ ʀấᴛ ᴅễ ᴅàɴɢ, ɴɢườɪ ᴠᴀʏ ᴄʜỉ ᴄầɴ đɪềɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄá ɴʜâɴ, số ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ɴʜậɴ ᴛɪềɴ, ɢửɪ ảɴʜ ᴄʜụᴘ, ᴄʜứɴɢ ᴍɪɴʜ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴠà đồɴɢ ý ᴄʜᴏ ᴀᴘᴘ ᴛʀᴜʏ ᴄậᴘ ᴅᴀɴʜ ʙạ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ.

ᴍộᴛ số ɴɢườɪ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴠᴀʏ ᴛɪềɴ ǫᴜᴀ ᴀᴘᴘ ᴋʜôɴɢ ᴛìᴍ ʜɪểᴜ ᴋỹ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ đɪềᴜ ᴋʜᴏảɴ, ᴅịᴄʜ ᴠụ, ᴄáᴄ ǫᴜʏ địɴʜ ᴠề ʟãɪ, ᴘʜí ᴠà ʜạɴ ᴍứᴄ ᴛʀả ɴợ ɴêɴ ɢặᴘ ɴʜɪềᴜ ʀắᴄ ʀốɪ. ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ʙị ʟừᴀ đảᴏ ʜᴏặᴄ đᴇ ᴅọᴀ, ᴄôɴɢ ᴅâɴ ᴄó ᴛʜể ʟàᴍ đơɴ ᴛố ᴄáᴏ ɢửɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴋèᴍ ᴄáᴄ ᴛàɪ ʟɪệᴜ, ᴄʜứɴɢ ᴄứ ᴄʜứɴɢ ᴍɪɴʜ.

ᴛừ 𝟷𝟻/𝟺/𝟸𝟶𝟷𝟿 đếɴ 𝟷𝟻/𝟺/𝟸𝟶𝟸𝟶, ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ đã ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ᴛɪɴ ʙáᴏ, ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ 𝟷.𝟷𝟻𝟸 ᴠụ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴛíɴ ᴅụɴɢ đᴇɴ, ᴛʀᴏɴɢ số ɴàʏ ʜơɴ 𝟼𝟶𝟶 ᴠụ đã ᴋʜởɪ ᴛố ᴠớɪ ᴛʀêɴ 𝟷.𝟺𝟶𝟶 ʙị ᴄᴀɴ, ᴘʜạᴛ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ 𝟹𝟾𝟸 ᴠụ ᴠớɪ 𝟿𝟷𝟷 ɴɢườɪ.

  • ᴛêɴ ɴɢườɪ ᴠᴀʏ đã ᴛʜᴀʏ đổɪ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *