Đà Nẵng dùng flycam giám sát dân ra khỏi nhà – Nhiều cảnh dân bỏ chạy

ɴɢàʏ 𝟸𝟿-𝟾, ǫᴜậɴ ʜảɪ ᴄʜâᴜ, Đà ɴẵɴɢ đã ʙắᴛ đầᴜ ᴛʜử ɴɢʜɪệᴍ sử ᴅụɴɢ ᴛʜɪếᴛ ʙị ғʟʏᴄᴀᴍ để ɢʜɪ ʜìɴʜ ᴠɪệᴄ ᴄʜấᴘ ʜàɴʜ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴛạɪ ᴋɪệᴛ, ʜẻᴍ.


ᴛʀᴏɴɢ ʙᴜổɪ sáɴɢ, ᴍộᴛ độɪ ʙᴀʏ ᴠớɪ sự ɢɪúᴘ đỡ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ ʜộɪ ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ Đà ɴẵɴɢ ɢồᴍ 𝟷𝟻 ғʟʏᴄᴀᴍ ʙᴀʏ ɢʜɪ ʜìɴʜ ʙấᴛ ɴɢờ ᴛạɪ ᴄáᴄ ᴋɪệᴛ, ʜẻᴍ.

ᴄáᴄ ᴅữ ʟɪệᴜ ɴàʏ đượᴄ ᴛʀᴜʏềɴ ᴠề ǫᴜậɴ ʜảɪ ᴄʜâᴜ để ᴄó ᴅữ ʟɪệᴜ đáɴʜ ɢɪá ᴠɪệᴄ ᴄʜấᴘ ʜàɴʜ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛạɪ ᴄáᴄ ᴘʜườɴɢ.

ᴋếᴛ ǫᴜả ɢʜɪ ɴʜậɴ ʙᴀɴ đầᴜ ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ ᴄó ᴍộᴛ số ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴɢườɪ ᴅâɴ đɪ ʀᴀ ᴋʜỏɪ ɴʜà, ᴋʜɪ ᴛʜấʏ ғʟʏᴄᴀᴍ ᴛʜì ᴄʜạʏ ᴠàᴏ ɴʜà.

Ôɴɢ ᴠũ ǫᴜᴀɴɢ ʜùɴɢ – ʙí ᴛʜư ǫᴜậɴ ủʏ ʜảɪ ᴄʜâᴜ – ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴠɪệᴄ ʙᴀʏ ғʟʏᴄᴀᴍ ᴛʜử ɴɢʜɪệᴍ ʟà để xᴇᴍ xéᴛ, đáɴʜ ɢɪá ᴠɪệᴄ ᴄʜấᴘ ʜàɴʜ “ᴀɪ ở đâᴜ ở ʏêɴ đó” ᴛạɪ ᴄáᴄ ʜẻᴍ sâᴜ. ᴛʜᴇᴏ đó, ᴄáᴄ ᴄʜᴜʏếɴ ʙᴀʏ ᴛʜử ɴɢʜɪệᴍ đã đượᴄ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴛạɪ ᴛấᴛ ᴄả ᴄáᴄ ᴘʜườɴɢ.

“ʙêɴ ᴄạɴʜ ᴄáᴄ ɢɪảɪ ᴘʜáᴘ ɴʜư ʟắᴘ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ, ᴛᴜầɴ ᴛʀᴀ ʟưᴜ độɴɢ ᴛʜì ᴛʀᴏɴɢ sáɴɢ ɴᴀʏ, ᴄáᴄ độɪ ʙᴀʏ ᴛʜử ɴɢʜɪệᴍ để ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴄó ᴄơ sở đáɴʜ ɢɪá đúɴɢ ᴠɪệᴄ ᴛự ɢɪáᴄ ᴄʜấᴘ ʜàɴʜ ᴄáᴄ ᴄʜủ ᴛʀươɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ.

ᴠɪệᴄ ᴅùɴɢ ғʟʏᴄᴀᴍ ᴍớɪ ở ᴍứᴄ ᴛʜử ɴɢʜɪệᴍ, ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ đᴀɴɢ ʜướɴɢ ᴛớɪ ᴛìᴍ ɴʜɪềᴜ ɢɪảɪ ᴘʜáᴘ để ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴄʜấᴘ ʜàɴʜ ᴛᴜʏệᴛ đốɪ ᴄáᴄ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄủᴀ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố, ᴋʜôɴɢ để ᴅịᴄʜ ʙùɴɢ ᴘʜáᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴋɪệᴛ, ʜẻᴍ” – ôɴɢ ʜùɴɢ ɴóɪ.

ᴄũɴɢ ᴛʜᴇᴏ ôɴɢ ʜùɴɢ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙᴀʏ ᴛʜử ɴɢʜɪệᴍ, ǫᴜậɴ sẽ ᴛổɴɢ ʜợᴘ ᴅữ ʟɪệᴜ, ʟắɴɢ ɴɢʜᴇ ý ᴋɪếɴ đóɴɢ ɢóᴘ để xᴇᴍ xéᴛ ᴄó ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ɢɪáᴍ sáᴛ ɴàʏ ᴋʜôɴɢ.

Đâʏ ʟà ɢɪảɪ ᴘʜáᴘ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ đượᴄ áᴘ ᴅụɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴛạɪ Đà ɴẵɴɢ.

ᴛʀướᴄ đó, ôɴɢ ʟê ᴛʀᴜɴɢ ᴄʜɪɴʜ – ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ Đà ɴẵɴɢ – đã ᴄó ᴄʜỉ đạᴏ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄáᴄ ǫᴜậɴ ʜᴜʏệɴ ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ ᴄáᴄ ᴄʜốᴛ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴅâɴ ᴄư, đặᴄ ʙɪệᴛ ʟà ᴄáᴄ ᴋɪệᴛ, ʜẻᴍ.

Đồɴɢ ᴛʜờɪ ǫᴜʏ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ đứɴɢ đầᴜ ɴếᴜ để ɴɢườɪ ᴅâɴ ʀᴀ ɴɢᴏàɪ ᴋʜôɴɢ ᴄó ʟý ᴅᴏ, đặᴄ ʙɪệᴛ ᴛạɪ ᴄáᴄ ᴋɪệᴛ, ʜẻᴍ. ᴛʀướᴄ đó, ᴛạɪ ɴʜɪềᴜ ǫᴜậɴ ʜᴜʏệɴ ở địᴀ ᴘʜươɴɢ ɴàʏ đã xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ʟỏɴɢ ʟẻᴏ, ᴛʜɪếᴜ ᴛᴜầɴ ᴛʀᴀ, ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ ᴋʜᴜ ᴅâɴ ᴄư, đặᴄ ʙɪệᴛ ʟà ᴄáᴄ ᴋɪệᴛ, ʜẻᴍ ɴêɴ ᴄó ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ “ɴɢᴏàɪ ᴄʜặᴛ, ᴛʀᴏɴɢ ʟỏɴɢ”.

ᴄáᴄ ғʟʏᴄᴀᴍ ʙᴀʏ ᴛʀêɴ ᴄáᴄ ᴋɪệᴛ ʜẻᴍ, ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ʙị ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ
ᴍộᴛ ᴛổ ᴛʀưởɴɢ ở ǫᴜậɴ ʜảɪ ᴄʜâᴜ ɴʜắᴄ ɴʜở ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴋʜôɴɢ ʀᴀ ᴋʜỏɪ ɴʜà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *