Đã tìm ra được li do tại sao tập thể dục hàng ngày vẫn đột tử, tai biến

ʙạɴ ᴄó ʙɪếᴛ ʀằɴɢ, ᴄó ᴍộᴛ ʟᴏạɪ ʙàɪ ᴛậᴘ ʟàᴍ ᴛăɴɢ ɴɢᴜʏ ᴄơ ʟêɴ ᴄơɴ đᴀᴜ ᴛɪᴍ ᴄʜếᴛ ɴɢườɪ?

ᴄáᴄ ᴄʜᴜʏêɴ ɢɪᴀ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴋʜᴜʏêɴ, ᴛậᴘ ᴛʜể ᴅụᴄ ᴄó ᴠᴀɪ ᴛʀò ᴠô ᴄùɴɢ ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ để ᴄó ᴍộᴛ ᴛʀáɪ ᴛɪᴍ ᴋʜỏᴇ ᴍạɴʜ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴄó ᴍộᴛ ʟᴏạɪ ʙàɪ ᴛậᴘ ᴄó ᴛʜể ʟàᴍ ᴛăɴɢ ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴍắᴄ ʙệɴʜ ᴛɪᴍ, ᴛʜᴇᴏ ᴇxᴘʀᴇss.
ᴛʜᴇᴏ ᴍộᴛ đáɴʜ ɢɪá, đượᴄ ᴄôɴɢ ʙố ᴛʀêɴ ᴛạᴘ ᴄʜí ᴠề ᴛᴜầɴ ʜᴏàɴ ᴍáᴜ ᴄủᴀ ʜɪệᴘ ʜộɪ ᴛɪᴍ ᴍạᴄʜ ᴍỹ – ᴄɪʀᴄᴜʟᴀᴛɪᴏɴ – ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ 𝟷𝟻𝟶 ᴘʜúᴛ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴄườɴɢ độ ᴠừᴀ ᴘʜảɪ ᴍỗɪ ᴛᴜầɴ, ᴄó ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴍắᴄ ʙệɴʜ ᴛɪᴍ ᴍạᴄʜ ᴠàɴʜ ᴛʜấᴘ ʜơɴ 𝟷𝟺% sᴏ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴋʜôɴɢ ᴛậᴘ ᴛʜể ᴅụᴄ.
ᴠà ᴍọɪ ɴɢườɪ ɴêɴ ᴛậᴘ ᴛʜể ᴅụᴄ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ để ᴄảɪ ᴛʜɪệɴ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴛɪᴍ ᴍạᴄʜ ᴠà ɢɪảᴍ ɴɢᴜʏ ᴄơ đᴀᴜ ᴛɪᴍ.
ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ɴɢàʏ ᴄàɴɢ ᴄó ɴʜɪềᴜ ʙằɴɢ ᴄʜứɴɢ ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ, ᴋʜốɪ ʟượɴɢ ᴠà ᴄườɴɢ độ ɢắɴɢ sứᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴅàɪ ᴄó ᴛʜể ʟàᴍ ᴛăɴɢ ɴɢᴜʏ ᴄơ ʙɪếɴ ᴄố ᴛɪᴍ ᴄấᴘ ᴛíɴʜ, ᴛʜᴇᴏ ᴇxᴘʀᴇss.
ᴄáᴄ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ đã ᴛìᴍ ᴛʜấʏ ᴍộᴛ ʏếᴜ ᴛố ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴛɪềᴍ ẩɴ ɢâʏ ʀᴀ ᴄáᴄ ʙɪếɴ ᴄố ᴛɪᴍ ᴍạᴄʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴛươɴɢ ʟᴀɪ, ᴠà ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ʜᴏạᴛ độɴɢ ǫᴜá ᴍứᴄ sẽ ʟàᴍ ᴛăɴɢ ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴍắᴄ ʙệɴʜ ᴛɪᴍ ᴍạᴄʜ.
ᴍộᴛ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ đượᴄ ᴄôɴɢ ʙố ᴛʀêɴ ᴛʜư ᴠɪệɴ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴄủᴀ ᴠɪệɴ ʏ ᴛế ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴍỹ, đã ᴘʜâɴ ᴛíᴄʜ sâᴜ ʜơɴ ᴠề ᴛáᴄ độɴɢ ᴄủᴀ ᴠɪệᴄ ᴛậᴘ ᴛʜể ᴅụᴄ ᴄườɴɢ độ ᴄᴀᴏ đốɪ ᴠớɪ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴛɪᴍ ᴍạᴄʜ.
ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ʟưᴜ ý, ᴛậᴘ ᴛʜể ᴅụᴄ ᴄườɴɢ độ ᴄᴀᴏ ᴄó ᴛʜể ʟàᴍ ᴛăɴɢ ᴍộᴛ ᴄáᴄʜ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ, ᴍặᴄ ᴅù ᴄʜỉ ᴛʜᴏáɴɢ ǫᴜᴀ – ɴɢᴜʏ ᴄơ ɴɢừɴɢ ᴛɪᴍ độᴛ ɴɢộᴛ ʜᴏặᴄ độᴛ ᴛử ᴅᴏ ᴛɪᴍ ở ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴄó ʙệɴʜ ᴛɪᴍ ᴛɪềᴍ ẩɴ.
ᴍộᴛ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴄủᴀ ᴄᴀɴᴀᴅᴀ, ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ 𝟷𝟾,𝟻 ᴛʀɪệᴜ ɴɢườɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴛʜể ᴛʜᴀᴏ – ᴛʀᴏɴɢ độ ᴛᴜổɪ ᴛừ 𝟷𝟸 đếɴ 𝟺𝟻, ᴋéᴏ ᴅàɪ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜɪềᴜ ɴăᴍ, đã ᴛʜốɴɢ ᴋê đượᴄ 𝟽𝟺 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ʙị ɴɢừɴɢ ᴛɪᴍ độᴛ ɴɢộᴛ.
ᴛʀᴏɴɢ đó, ᴄó 𝟷𝟼 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ở ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴄʜơɪ ᴄáᴄ ᴍôɴ ᴛʜể ᴛʜᴀᴏ ᴄạɴʜ ᴛʀᴀɴʜ, ᴠớɪ ᴛỷ ʟệ ᴄứᴜ sốɴɢ ʟà 𝟺𝟺%, ᴠà 𝟻𝟾 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ʟà ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴄʜơɪ ᴄáᴄ ᴍôɴ ᴛʜể ᴛʜᴀᴏ ᴋʜôɴɢ ᴄạɴʜ ᴛʀᴀɴʜ, ᴄũɴɢ ᴠớɪ 𝟺𝟺% ᴛỷ ʟệ đượᴄ ᴄứᴜ sốɴɢ.
ᴄáᴄ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ɢầɴ đâʏ đã ᴄʜứɴɢ ᴍɪɴʜ ʀằɴɢ ᴋʜốɪ ʟượɴɢ ᴠà ᴄườɴɢ độ ᴛậᴘ ʟᴜʏệɴ ᴛʜể ᴛʜᴀᴏ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴅàɪ ᴄó ᴛʜể ᴅẫɴ đếɴ ᴍộᴛ số ʙệɴʜ ʟý ᴛɪᴍ ᴍạᴄʜ ᴅᴏ ǫᴜá sứᴄ ᴄʜịᴜ đựɴɢ ᴄủᴀ ᴛɪᴍ.
Đã ᴛìᴍ ʀᴀ ʟý ᴅᴏ ᴛạɪ sᴀᴏ ᴄó ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴛậᴘ ᴛʜể ᴅụᴄ ʜằɴɢ ɴɢàʏ ᴠẫɴ ʙị độᴛ ᴛử𝟷

ᴛậᴘ ᴛʜể ᴅụᴄ ᴄườɴɢ độ ᴄᴀᴏ ʟàᴍ ᴛăɴɢ ɴɢᴜʏ ᴄơ đᴀᴜ ᴛɪᴍ

ᴠɪệᴄ ᴛậᴘ ʟᴜʏệɴ ᴛʜể ᴅụᴄ ǫᴜá độ ᴠà ᴛʜɪ đấᴜ ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ sự ᴋɪệɴ sứᴄ ʙềɴ ᴄó ᴛʜể ᴅẫɴ đếɴ ᴛổɴ ᴛʜươɴɢ ᴛɪᴍ ᴠà ʀốɪ ʟᴏạɴ ɴʜịᴘ ᴛɪᴍ. ᴠà ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴄó ʏếᴜ ᴛố ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴅɪ ᴛʀᴜʏềɴ đặᴄ ʙɪệᴛ ᴄàɴɢ ᴅễ ɢặᴘ ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ, ᴛʜᴇᴏ ᴇxᴘʀᴇss.
ᴍộᴛ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ đượᴄ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴛʀêɴ ɴʜữɴɢ ᴠậɴ độɴɢ ᴠɪêɴ ᴄʜạʏ ᴍᴀʀᴀᴛʜᴏɴ, ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ ɴɢᴀʏ ᴄả sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴋếᴛ ᴛʜúᴄ ᴄáᴄ sự ᴋɪệɴ ᴄʜạʏ, ᴍẫᴜ ᴍáᴜ ᴄủᴀ ᴠậɴ độɴɢ ᴠɪêɴ ᴠẫɴ ᴄʜứᴀ ᴄáᴄ ᴅấᴜ ᴠếᴛ ᴄủᴀ ᴛổɴ ᴛʜươɴɢ ᴛɪᴍ.
ʜơɴ ɴữᴀ, ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴄòɴ ᴛìᴍ ᴛʜấʏ ʙằɴɢ ᴄʜứɴɢ ʀằɴɢ, ᴛậᴘ ᴛʜể ᴅụᴄ ᴄườɴɢ độ ᴄᴀᴏ ᴄó ᴛʜể ʟàᴍ ᴛăɴɢ đáɴɢ ᴋể ɴɢᴜʏ ᴄơ ɴɢừɴɢ ᴛɪᴍ độᴛ ɴɢộᴛ ʜᴏặᴄ độᴛ ᴛử ᴅᴏ ᴛɪᴍ ở ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴄó ʙệɴʜ ᴛɪᴍ ᴛɪềᴍ ẩɴ, ᴛʜᴇᴏ ᴇxᴘʀᴇss.
Đɪềᴜ ɴàʏ ᴄũɴɢ ᴄó ᴛʜể ʟàᴍ ᴛăɴɢ ɴɢᴜʏ ᴄơ ʀốɪ ʟᴏạɴ ɴʜịᴘ ᴛɪᴍ, đặᴄ ʙɪệᴛ ʟà đốɪ ᴠớɪ ᴍộᴛ số íᴛ ɴɢườɪ ʙị ʙệɴʜ ᴄơ ᴛɪᴍ ᴘʜì đạɪ ʜᴏặᴄ ʙệɴʜ ᴛɪᴍ ᴍạᴄʜ ᴠàɴʜ.
ᴄáᴄʜ đᴏ ᴄườɴɢ độ ᴛậᴘ ʟᴜʏệɴ ᴄủᴀ ʙạɴ
Để ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ xᴇᴍ ʙạɴ ᴄó đᴀɴɢ ᴛậᴘ ʟᴜʏệɴ ở ᴄườɴɢ độ ᴠừᴀ ᴘʜảɪ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ, ʜãʏ ᴛʜử ɴóɪ ᴄʜᴜʏệɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴛậᴘ. ɴếᴜ ʙạɴ ᴠẫɴ ᴄó ᴛʜể ɴóɪ ɴʜưɴɢ ᴄảᴍ ᴛʜấʏ ᴋʜó ᴛʜở, ʙạɴ đᴀɴɢ ᴛậᴘ ʟᴜʏệɴ ở ᴍứᴄ độ ᴠừᴀ ᴘʜảɪ.
ɴʜưɴɢ ɴếᴜ ʙạɴ ɢầɴ ɴʜư ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ɴóɪ ʀᴀ ᴍộᴛ ᴠàɪ ᴛừ ᴍà ᴋʜôɴɢ ʜíᴛ ᴛʜở ʟɪêɴ ᴛụᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴛậᴘ, ʙạɴ đᴀɴɢ ᴛậᴘ ʟᴜʏệɴ ở ᴄườɴɢ độ ᴄᴀᴏ, ᴛʜᴇᴏ ᴍᴀʏᴏ ᴄʟɪɴɪᴄ.
ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴠừᴀ ᴘʜảɪ ʟà ɴʜữɴɢ ʜᴏạᴛ độɴɢ ở ᴄườɴɢ độ ᴍà ʙạɴ ᴠẫɴ ᴄó ᴛʜể ᴠừᴀ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴠừᴀ ɴóɪ ᴄʜᴜʏệɴ đượᴄ.
ᴛậᴘ ᴛʜể ᴅụᴄ ᴠừᴀ ᴘʜảɪ ʙᴀᴏ ɢồᴍ ᴄáᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ ɴʜư đɪ ʙộ, ᴄʜạʏ ʙộ ɴʜẹ ɴʜàɴɢ ʜᴏặᴄ ʙơɪ ʟộɪ.
ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ɴếᴜ ʙạɴ ᴄó ᴄáᴄ ᴛʀɪệᴜ ᴄʜứɴɢ, ᴛɪềɴ sử ʙệɴʜ ᴛɪᴍ ʜᴏặᴄ ᴄáᴄ ʏếᴜ ᴛố ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴄủᴀ ʙệɴʜ ᴛɪᴍ, ʜãʏ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴠớɪ ʙáᴄ sĩ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ʙắᴛ đầᴜ ʜᴏặᴄ ᴛʜᴀʏ đổɪ ᴄʜế độ ᴛậᴘ ʟᴜʏệɴ.
ᴛɪếɴ sĩ ᴊᴀᴍᴀʟ ʀᴀɴᴀ – ᴛáᴄ ɢɪả ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ – ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛậᴘ ᴛʜể ᴅụᴄ ᴠớɪ ᴄườɴɢ độ ᴄᴀᴏ ᴛʜᴇᴏ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴄó ᴛʜể ɢâʏ ᴄăɴɢ ᴛʜẳɴɢ độɴɢ ᴍạᴄʜ, ᴅễ ᴅẫɴ đếɴ ᴠôɪ ʜóᴀ độɴɢ ᴍạᴄʜ ᴠàɴʜ ʜơɴ.
ᴛɪếɴ sĩ ʀᴀɴᴀ ɴóɪ ᴛʜêᴍ ʀằɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴄó ᴋế ʜᴏạᴄʜ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ để xᴇᴍ ᴄó ʙᴀᴏ ɴʜɪêᴜ ɴɢườɪ ʙị đᴀᴜ ᴛɪᴍ, ᴄáᴄ ᴠấɴ đề sứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴋʜáᴄ ʜᴏặᴄ ᴛử ᴠᴏɴɢ sớᴍ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *