Danh sách 382 điểm phong tỏa tại HCM đến ngày 15/06 . Số lượng khủng khiếp

Cho đến 10 giờ ngày 15/06, thành phố chúng ta đã có tổng cộng 382 điểm phong toản, con số này không ngừng tăng lên hàng ngày khi số ca nhiễm vượt 50 ca 1 ngày.

Danh sách:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *