Đi lừa đảo nhưng có chứng nhận tâm thần

Advertisement

ɴữ ǫᴜáɪ ᴄó ᴛɪềɴ sự ʙị ʙệɴʜ ᴛâᴍ ᴛʜầɴ ᴠà ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʟừᴀ đảᴏ ʟà ʟê ᴛʜị ᴛâᴍ (𝟹𝟶 ᴛᴜổɪ, ᴛʀú ở xã ʜᴏằɴɢ Đạᴛ, ʜᴜʏệɴ ʜᴏằɴɢ ʜóᴀ, ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ).

Advertisement
Advertisement

ᴄụ ᴛʜể ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ ɴăᴍ ᴛừ 𝟸𝟶𝟷𝟸 – 𝟸𝟶𝟷𝟺, ʟê ᴛʜị ᴛâᴍ đã ʙị ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ɴɢᴀ sơɴ ᴠà ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ ᴋʜởɪ ᴛố đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠề ᴛộɪ “ʟừᴀ đảᴏ ᴄʜɪếᴍ đᴏạᴛ ᴛàɪ sảɴ”. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, sᴀᴜ ᴋʜɪ đốɪ ᴛượɴɢ đượᴄ đưᴀ đɪ ɢɪáᴍ địɴʜ ᴘʜáᴘ ʏ ᴠề ᴛâᴍ ᴛʜầɴ đềᴜ ᴄʜᴏ ᴋếᴛ ǫᴜả: ʟê ᴛʜị ᴛâᴍ ᴋʜôɴɢ đủ (ᴍấᴛ) ɴăɴɢ ʟựᴄ ʜàɴʜ ᴠɪ ɴêɴ ᴠụ áɴ đượᴄ đìɴʜ ᴄʜỉ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠà đốɪ ᴛượɴɢ đượᴄ đưᴀ đɪ ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ ʙắᴛ ʙᴜộᴄ.

ᴛʜế ɴʜưɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛừ ᴛʜáɴɢ 𝟸 đếɴ ᴛʜáɴɢ 𝟼/𝟸𝟶𝟸𝟷, ʟê ᴛʜị ᴛâᴍ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ ʟừᴀ đảᴏ ᴄʜɪếᴍ đᴏạᴛ ᴛàɪ sảɴ ᴄủᴀ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ʜᴜʏệɴ ʜᴏằɴɢ ʜóᴀ ᴠà ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ ᴠớɪ ᴛổɴɢ số ᴛɪềɴ ʜơɴ 𝟸 ᴛỷ đồɴɢ.

ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴘᴠ, ʟᴜậᴛ sư ɴɢᴜʏễɴ ᴠăɴ ᴛú, ᴄôɴɢ ᴛʏ ʟᴜậᴛ ᴛɴʜʜ ғᴀɴᴄɪ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴠụ ᴠɪệᴄ ɴàʏ ᴄó ᴘʜầɴ ᴋỳ ʟạ ᴠà ᴄầɴ ʟàᴍ ʀõ ɴʜɪềᴜ ᴄâᴜ ʜỏɪ đặᴛ ʀᴀ.

ᴛʜứ ɴʜấᴛ ʟà ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ʙệɴʜ ᴛậᴛ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ɴàʏ ᴄó đếɴ ᴍứᴄ độ đó ᴋʜôɴɢ ᴠà ʙệɴʜ đó ɢɪờ ᴄòɴ ᴋʜôɴɢ? ʜᴏặᴄ ᴄũɴɢ ᴄó ᴛʜể ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ đó ᴄó ʙệɴʜ ᴛâᴍ ᴛʜầɴ ɴʜưɴɢ ʙệɴʜ đó ᴋʜôɴɢ ʟàᴍ ảɴʜ ʜưởɴɢ ǫᴜá ɴʜɪềᴜ đếɴ ᴛʀí ᴛᴜệ ᴠà ʜọ ᴠẫɴ ᴅùɴɢ ᴛʀí ᴛᴜệ để ᴛạᴏ ɴɪềᴍ ᴛɪɴ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʜàɴʜ ᴠɪ ʟừᴀ đảᴏ.

ᴛʜứ ʜᴀɪ ᴘʜảɪ xᴇᴍ xéᴛ ʟạɪ ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ɢɪáᴍ địɴʜ ᴛâᴍ ᴛʜầɴ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ɴàʏ ᴠà đưᴀ ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴄʜíɴʜ xáᴄ ʙởɪ ᴛâᴍ ᴛʜầɴ ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴛʜể ʟᴏạɪ ᴠà ᴍứᴄ độ ᴋʜáᴄ ɴʜᴀᴜ.

“”ɴếᴜ ᴍộᴛ ɴɢườɪ ʙị ᴛâᴍ ᴛʜầɴ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ʟàᴍ ảɴʜ ʜưởɴɢ ɴʜɪềᴜ đếɴ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴛʜì ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴘʜảɪ ᴄó ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴘʜù ʜợᴘ. ᴄụ ᴛʜể ɴếᴜ ᴋʜôɴɢ ᴛʀᴜʏ ᴛố ɴɢườɪ đó ᴛʜì ᴘʜảɪ đưᴀ ʀᴀ ɢɪảɪ ᴘʜáᴘ ᴛɪếᴘ ᴛʜᴇᴏ ʟà đưᴀ ʜọ đɪ ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ ʙắᴛ ʙᴜộᴄ.

ᴠớɪ ɢɪảɪ ᴘʜáᴘ ɴàʏ, ʙᴜộᴄ ʜọ ᴘʜảɪ ở ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đɪềᴜ ᴛʀị ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể để ʜọ ʀᴀ ɴɢᴏàɪ xã ʜộɪ. ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ đᴀɴɢ ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ, ɴɢườɪ ɴàʏ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ ʟừᴀ đảᴏ ᴛɪếᴘ ᴛʜì ᴋʜɪ ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ xᴏɴɢ ɴɢườɪ đó ᴘʜảɪ ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ʜìɴʜ sự. ᴋʜôɴɢ ᴛʜể để xảʏ ʀᴀ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ʟúᴄ đɪ ᴋʜáᴍ ᴛʜì ᴄó ʙệɴʜ, ʟúᴄ ʀᴀ ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʟạɪ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʟừᴀ đảᴏ”, ᴠị ʟᴜậᴛ sư đề xᴜấᴛ.

ʟᴜậᴛ sư ᴛú ᴄũɴɢ ᴘʜâɴ ᴛíᴄʜ ʀõ ʜơɴ ᴠề ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴɢườɪ ʜạɴ ᴄʜế (ᴍấᴛ) ɴăɴɢ ʟựᴄ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴠà ʜướɴɢ xử ʟý ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴàʏ.

“ᴠớɪ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ʟừᴀ đảᴏ ᴛʀêɴ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴘʜảɪ đưᴀ đɪ ɢɪáᴍ địɴʜ ᴛâᴍ ᴛʜầɴ ʜᴀɪ ʟầɴ để xáᴄ địɴʜ ᴋỹ ʟạɪ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ʙệɴʜ ᴛậᴛ ᴄủᴀ đốɪ ᴛượɴɢ.

ɴếᴜ ᴍộᴛ ɴɢườɪ đượᴄ xáᴄ địɴʜ ʙị ᴛâᴍ ᴛʜầɴ ᴛʜì ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴄũɴɢ sẽ ᴋʜôɴɢ ʙắᴛ ʜọ ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ɴɢᴀʏ ʟậᴘ ᴛứᴄ đượᴄ. ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴄó ᴛʜể sẽ ʏêᴜ ᴄầᴜ ɴɢườɪ ɴàʏ đɪềᴜ ᴛʀị ᴠớɪ ᴘʜáᴄ đồ ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ, ʟúᴄ ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ sẽ ǫᴜᴀʏ ʟạɪ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴛʀᴜʏ ᴛố đúɴɢ ʜàɴʜ ᴠɪ đó.

ᴄòɴ ᴠớɪ ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴍấᴛ ɴăɴɢ ʟựᴄ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴅâɴ sự sẽ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ, ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ để xáᴄ địɴʜ ʜọ ᴍấᴛ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ ᴍấᴛ ɴăɴɢ ʟựᴄ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ sẽ ᴛốɴ ɴʜɪềᴜ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ, đòɪ ʜỏɪ ɴʜà ɢɪáᴍ địɴʜ ᴠà ᴘʜáᴘ ʟý ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ɴʜɪềᴜ ᴘʜɪêɴ ᴄʜɪ ᴛɪếᴛ để đưᴀ ʀᴀ ᴋếᴛ ʟᴜậɴ”, ʟᴜậᴛ sư ᴛú ᴄʜỉ ʀõ.

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *