Site icon Tin Nhanh 24h

Điều kiện để F1 được phép cách ly tại nhà, đỡ lo sợ nhiễm chéo trong khu cách ly

Advertisement

ғ𝟷 ở ᴛᴘ ʜᴄᴍ đượᴄ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛạɪ ɴʜà 𝟸𝟾 ɴɢàʏ, ɴếᴜ đảᴍ ʙảᴏ đủ đɪềᴜ ᴋɪệɴ, ɴʜư ᴄó ᴘʜòɴɢ ʀɪêɴɢ, ᴋʜéᴘ ᴋíɴ, ᴛáᴄʜ ʙɪệᴛ ᴋʜᴜ sɪɴʜ ʜᴏạᴛ ᴄʜᴜɴɢ ᴄủᴀ ɢɪᴀ đìɴʜ.

Advertisement
Advertisement

ʜướɴɢ ᴅẫɴ ᴛʜí đɪểᴍ ᴄáᴄʜ ʟʏ ғ𝟷 ᴛạɪ ɴʜà ở ᴛᴘ ʜᴄᴍ, đượᴄ ʙộ ʏ ᴛế ʙᴀɴ ʜàɴʜ ɴɢàʏ 𝟸𝟽/𝟼, ɴêᴜ ʀõ ᴅᴏ ᴄʜủɴɢ ᴠɪʀᴜs ᴍớɪ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ɴʜᴀɴʜ ᴛʀêɴ ᴅɪệɴ ʀộɴɢ, số ʟượɴɢ ɴɢườɪ ᴛɪếᴘ xúᴄ ɢầɴ (ғ𝟷) ʀấᴛ ʟớɴ, ɢâʏ ǫᴜá ᴛảɪ ᴄʜᴏ ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ. ʜướɴɢ ᴅẫɴ ɴàʏ ɴʜằᴍ ɢɪảᴍ ɴɢᴜʏ ᴄơ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ᴄʜéᴏ ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ.

ᴛʜᴇᴏ đó, ᴜʙɴᴅ ᴄấᴘ xã ᴛạɪ ᴛᴘ ʜᴄᴍ ᴄʜᴏ ᴘʜéᴘ ғ𝟷 ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛạɪ ɴʜà ɴếᴜ ʜọ ᴄó ɴʜà ở ʀɪêɴɢ (ʙɪệᴛ ᴛʜự, ɴʜà ở ʟɪềɴ ᴋề, ɴʜà ở độᴄ ʟậᴘ); ᴛʀướᴄ ɴʜà ᴛʀᴇᴏ ʙɪểɴ ᴄảɴʜ ʙáᴏ ɴềɴ đỏ, ᴄʜữ ᴠàɴɢ “Địᴀ đɪểᴍ ᴄáᴄʜ ʟʏ ʏ ᴛế ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿”. ɴʜà ᴄó ᴘʜòɴɢ ᴄáᴄʜ ʟʏ ʀɪêɴɢ, ᴋʜéᴘ ᴋíɴ, ᴛáᴄʜ ʙɪệᴛ ᴠớɪ ᴋʜᴜ sɪɴʜ ʜᴏạᴛ ᴄʜᴜɴɢ ᴄủᴀ ɢɪᴀ đìɴʜ. ɴʜà ɴʜɪềᴜ ᴛầɴɢ ᴛʜì ᴅùɴɢ ʀɪêɴɢ ᴍộᴛ ᴛầɴɢ để ᴄáᴄʜ ʟʏ ғ𝟷. ᴄáᴄ ʜộ ɢɪᴀ đìɴʜ đảᴍ ʙảᴏ ᴄó ᴍộᴛ ᴘʜòɴɢ ᴋʜáᴄ để ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʏ ᴛế đếɴ ᴋʜáᴍ, ʟấʏ ᴍẫᴜ, ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ғ𝟷.

ᴘʜòɴɢ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴄó ɴʜà ᴠệ sɪɴʜ, ɴʜà ᴛắᴍ ʀɪêɴɢ; đủ ᴅụɴɢ ᴄụ sɪɴʜ ʜᴏạᴛ ᴄá ɴʜâɴ; ᴄó ᴅụɴɢ ᴄụ đᴏ ᴛʜâɴ ɴʜɪệᴛ; ᴛʜùɴɢ đựɴɢ ʀáᴄ ᴄó ɴắᴘ đậʏ ᴠà ᴅáɴ ɴʜãɴ “ᴄʜấᴛ ᴛʜảɪ ᴄó ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴄʜứᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿”. ɴʜà ᴄó đɪềᴜ ᴋɪệɴ đượᴄ ᴋʜᴜʏếɴ ᴋʜíᴄʜ ᴅùɴɢ đɪềᴜ ʜòᴀ, ᴍáʏ ɢɪặᴛ ʀɪêɴɢ; đảᴍ ʙảᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛʜᴏáɴɢ ᴋʜí, ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ᴍở ᴄửᴀ sổ. ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ᴍỗɪ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄầɴ ᴄó ʙộ ᴘʜòɴɢ ʜộ ᴄá ɴʜâɴ ɴʜư ᴋʜẩᴜ ᴛʀᴀɴɢ ʏ ᴛế, ɢăɴɢ ᴛᴀʏ, ɢɪàʏ, ᴋíɴʜ, ǫᴜầɴ áᴏ ʙảᴏ ʜộ để ᴄáᴄ ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ ᴅùɴɢ ᴋʜɪ ᴛɪếᴘ xúᴄ ᴠớɪ ғ𝟷.

ɴɢườɪ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ đượᴄ đᴏ ɴʜɪệᴛ độ, ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴍỗɪ ɴɢàʏ ʙởɪ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʏ ᴛế. Ảɴʜ: ʜữᴜ ᴋʜᴏᴀ


ғ𝟷 ᴄó sᴜấᴛ ăɴ ʀɪêɴɢ, đượᴄ ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴍᴀɴɢ đếɴ, để ở ʙàɴ ᴛʀướᴄ ᴄửᴀ ᴘʜòɴɢ ᴄáᴄʜ ʟʏ. ᴄáᴄ ɴʜᴜ ᴄầᴜ sɪɴʜ ʜᴏạᴛ ᴋʜáᴄ ᴄũɴɢ đượᴄ để ᴛʀêɴ ʙàɴ ɴàʏ.

ɴɢườɪ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛạɪ ɴʜà ᴄᴀᴍ ᴋếᴛ ᴠớɪ ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴋʜôɴɢ ʀᴀ ᴋʜỏɪ ᴘʜòɴɢ; ᴋʜôɴɢ ᴛɪếᴘ xúᴄ ᴠớɪ ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴠà ᴍọɪ ɴɢườɪ; ᴋʜôɴɢ ᴛɪếᴘ xúᴄ ᴠớɪ ᴠậᴛ ɴᴜôɪ. ғ𝟷 ʟᴜôɴ ᴄàɪ đặᴛ ᴠà ʙậᴛ ứɴɢ ᴅụɴɢ ᴋʜᴀɪ ʙáᴏ ʏ ᴛế ʜàɴɢ ɴɢàʏ ɴʜư ᴠʜᴅ (ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍ ʜᴇᴀʟᴛʜ ᴅᴇᴄʟᴀʀᴀᴛɪᴏɴ), ʙʟᴜᴢᴏɴᴇ; ᴛự đᴏ ᴛʜâɴ ɴʜɪệᴛ, ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ sứᴄ ᴋʜỏᴇ để ᴄậᴘ ɴʜậᴛ. ɴếᴜ ᴋʜôɴɢ ᴄó đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ᴛʜôɴɢ ᴍɪɴʜ, ғ𝟷 ʙáᴏ ᴄʜᴏ ᴄáɴ ʙộ ʏ ᴛế ǫᴜᴀ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ; ᴋʜɪ ʜᴏ, sốᴛ, đᴀᴜ ʀáᴛ ʜọɴɢ, ᴋʜó ᴛʜở… ᴘʜảɪ ʙáᴏ ɴɢᴀʏ ɴʜà ᴄʜứᴄ ᴛʀáᴄʜ.

ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴄáᴄʜ ʟʏ ғ𝟷 ᴛạɪ ɴʜà ʟà 𝟸𝟾 ɴɢàʏ; ʟấʏ ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ íᴛ ɴʜấᴛ 𝟻 ʟầɴ. ʙộ ʏ ᴛế ʟưᴜ ý, ᴄáᴄ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴋʜôɴɢ để ɴɢườɪ ɢɪà, ɴɢườɪ ᴄó ʙệɴʜ ɴềɴ ở ᴄʜᴜɴɢ ᴠớɪ ғ𝟷. ɴɢườɪ ɴʜà ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ɢɪáᴍ sáᴛ ғ𝟷; ʟấʏ ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɢộᴘ 𝟻 ʟầɴ; ᴋʜôɴɢ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ đếɴ ɴʜà.

ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ʙộ ʏ ᴛế, ғ𝟷 (ᴛɪếᴘ xúᴄ ғ𝟶) ᴘʜảɪ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ, ғ𝟸 ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛạɪ ɴʜà ᴠà ᴄʜờ ᴋếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄủᴀ ғ𝟷. ᴛạɪ ᴄᴜộᴄ ʜọᴘ ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴄʜốɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛᴘ ʜᴄᴍ ᴄʜɪềᴜ 𝟸𝟻/𝟼, ᴛʜứ ᴛʀưởɴɢ ʏ ᴛế ɴɢᴜʏễɴ ᴛʀườɴɢ sơɴ ɴóɪ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ɴêɴ ᴄʜᴏ ғ𝟷 đủ đɪềᴜ ᴋɪệɴ đượᴄ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛạɪ ɴʜà để ɢɪảᴍ ʙớᴛ ᴛầɴ sᴜấᴛ, ᴍậᴛ độ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ.

ʜɪệɴ ʜơɴ 𝟷𝟸.𝟶𝟶𝟶 ɴɢườɪ ở ᴛᴘ ʜᴄᴍ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴠà ᴋʜᴏảɴɢ 𝟸𝟼.𝟶𝟶𝟶 ɴɢườɪ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛạɪ ɴʜà. số ʟượɴɢ ғ𝟷 ᴛạɪ ᴛᴘ ʜᴄᴍ ᴛăɴɢ ʀấᴛ ɴʜᴀɴʜ ᴋʜɪếɴ ᴍộᴛ số ᴄơ sở ᴄáᴄʜ ʟʏ ɢặᴘ ᴋʜó ᴋʜăɴ, đặᴄ ʙɪệᴛ ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ ở ᴋý ᴛúᴄ xá Đạɪ ʜọᴄ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴛᴘ ʜᴄᴍ. “ᴍặᴄ ᴅù ᴄʜỉ ᴄáᴄʜ ʟʏ 𝟸.𝟶𝟶𝟶 ɴɢườɪ ᴛʜôɪ, ɴʜưɴɢ ᴀɴʜ ᴇᴍ ʏ ᴛế ɴóɪ ᴋɪệᴛ sứᴄ ʀồɪ. ʀáᴄ ᴛʜảɪ ᴠẫɴ ᴄòɴ ứ đọɴɢ, ᴄʜưᴀ xử ʟý ᴋịᴘ”, ôɴɢ sơɴ ɴóɪ.

ᴠấɴ đề ᴄáᴄʜ ʟʏ ғ𝟷 ᴛạɪ ɴʜà ở ᴛᴘ ʜᴄᴍ đượᴄ ᴘʜó ɢɪáᴍ đốᴄ sở ʏ ᴛế ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ɴɢᴜʏễɴ ʜữᴜ ʜưɴɢ ɴêᴜ ᴛạɪ ᴄᴜộᴄ ʜọᴘ ᴠề ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴍớɪ đâʏ. ᴛʜᴇᴏ đó ɴɢàɴʜ ʏ ᴛế ᴛʜàɴʜ ᴘʜố đᴀɴɢ ᴄâɴ ɴʜắᴄ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄáᴄʜ ʟʏ ғ𝟷 ᴛạɪ ɴʜà, ᴛʀướᴄ ᴍắᴛ sẽ ᴛʜí đɪểᴍ ở ᴍộᴛ số ᴋʜᴜ ᴠựᴄ, sᴀᴜ đó ɴʜâɴ ʀộɴɢ ʀᴀ. ᴠɪệᴄ ɢɪáᴍ sáᴛ ғ𝟷 ᴛạɪ ɴơɪ ở ɢɪúᴘ ɴɢườɪ ʙị ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛâᴍ ʟý ɴʜẹ ɴʜàɴɢ, ɴʜà ɴướᴄ đỡ ᴄʜᴜẩɴ ʙị ᴄơ sở, ᴠậᴛ ᴄʜấᴛ để ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴋʜɪ số ᴄᴀ ғ𝟷 ᴛăɴɢ ᴄᴀᴏ.

Advertisement
Exit mobile version