Dựng 10 chốt kiểm soát ra vào Q.Gò Vấp 24/24 .

ᴛᴘ ʜᴄᴍʟãɴʜ đạᴏ ǫᴜậɴ ɢò ᴠấᴘ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ 𝟶ʜ ɴɢàʏ 𝟹𝟷/𝟻 ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ ʟậᴘ 𝟷𝟶 ᴄʜốᴛ để ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ xᴇ ʀᴀ ᴠàᴏ ǫᴜậɴ ɴʜưɴɢ ᴠɪệᴄ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ sẽ “ᴋʜôɴɢ ɴɢăɴ sôɴɢ ᴄấᴍ ᴄʜợ”.

ᴛốɪ 𝟹𝟶/𝟻, ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʀí ᴅũɴɢ, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ǫᴜậɴ ɢò ᴠấᴘ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ ɴʜữɴɢ ᴄʜốᴛ đượᴄ ʟậᴘ ở ᴄáᴄ ᴄửᴀ ɴɢõ ᴄủᴀ ǫᴜậɴ, ɢồᴍ: ᴄầᴜ ᴛʜéᴘ ᴀɴ ᴘʜú Đôɴɢ, ᴄầᴜ ᴀɴ ʟộᴄ, ᴄầᴜ ʙếɴ ᴘʜâɴ, ᴄầᴜ ᴛʀườɴɢ Đᴀɪ, ᴄầᴜ ᴄʜợ ᴄầᴜ, số 𝟹𝟿𝟿 ᴛâɴ sơɴ (ᴘʜườɴɢ 𝟷𝟸), ᴘʜᴀɴ ʜᴜʏ Íᴄʜ, ɴɢã ᴛư ᴘʜᴀɴ ᴠăɴ ᴛʀị – ᴘʜạᴍ ᴠăɴ Đồɴɢ, ʟê ǫᴜᴀɴɢ Địɴʜ (ᴘʜườɴɢ 𝟷) ᴠà ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜáɪ sơɴ – ᴘʜạᴍ ᴠăɴ Đồɴɢ – ɴɢᴜʏễɴ ᴋɪệᴍ. ᴍỗɪ ᴄʜốᴛ ᴄó 𝟹 ᴄôɴɢ ᴀɴ, ᴅâɴ ǫᴜâɴ, ʙảᴏ ᴠệ ᴅâɴ ᴘʜố, ᴄáɴ ʙộ ʏ ᴛế, ᴛʀựᴄ 𝟸𝟺/𝟸𝟺.

Đúɴɢ 𝟶ʜ ɴɢàʏ 𝟹𝟷/𝟻, ᴄʜốᴛ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ đượᴄ ʟậᴘ ᴛʀêɴ đườɴɢ ᴘʜᴀɴ ᴠăɴ ᴛʀị, ǫᴜậɴ ɢò ᴠấᴘ. Ảɴʜ: ǫᴜỳɴʜ ᴛʀầɴ

ᴛʜᴇᴏ ôɴɢ ᴅũɴɢ, địᴀ ᴘʜươɴɢ đᴀɴɢ ᴄʜờ ʜướɴɢ ᴅẫɴ ᴛừ ᴜʙɴᴅ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố để ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ đúɴɢ ᴄʜỉ ᴛʜị 𝟷𝟼. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜɪềᴜ ɴᴀʏ ǫᴜậɴ ᴛʜốɴɢ ɴʜấᴛ ʟà ᴄáᴄ ᴄơ sở sảɴ xᴜấᴛ, ᴄửᴀ ʜàɴɢ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ, ʙᴜôɴ ʙáɴ ʜàɴɢ ʜóᴀ ᴋʜôɴɢ ᴛʜᴜộᴄ ᴅɪệɴ ᴛʜɪếᴛ ʏếᴜ sẽ ᴛạᴍ ᴅừɴɢ. ᴄáᴄ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ᴋʜôɴɢ ɴằᴍ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜóᴍ ɴɢàɴʜ ɴɢʜề ᴛʜɪếᴛ ʏếᴜ ᴘʜảɪ ɴɢưɴɢ ʜᴏạᴛ độɴɢ.

ɴɢườɪ đứɴɢ đầᴜ ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ ǫᴜậɴ ɢò ᴠấᴘ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴄʜỉ ʀᴀ đườɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴛʜựᴄ sự ᴄầɴ ᴛʜɪếᴛ để ᴍᴜᴀ ʟươɴɢ ᴛʜựᴄ, ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ, ᴛʜᴜốᴄ ᴍᴇɴ, ᴄấᴘ ᴄứᴜ. ᴄáᴄ ᴄơ sở ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴅịᴄʜ ᴠụ ᴛʜɪếᴛ ʏếᴜ, ɴʜᴜ ʏếᴜ ᴘʜẩᴍ, ᴛʜɪếᴛ ʙị ʏ ᴛế ᴠẫɴ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴘʜụᴄ ᴠụ ɴɢườɪ ᴅâɴ. xᴇ ᴄʜở ʜàɴɢ ʜóᴀ ᴛʜɪếᴛ ʏếᴜ đượᴄ ʀᴀ ᴠàᴏ ǫᴜậɴ.

“ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴋʜôɴɢ ɴêɴ ǫᴜá ʟᴏ ʟắɴɢ, ᴛʀáɴʜ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ đôɴɢ ở ᴄʜợ, sɪêᴜ ᴛʜị, ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴛʜươɴɢ ᴍạɪ ᴛíᴄʜ ᴛʀữ ʜàɴɢ ʜᴏá”, ôɴɢ ᴅũɴɢ ɴóɪ ᴠà ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴠɪệᴄ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ đôɴɢ ɴɢườɪ ᴅễ ᴋʜɪếɴ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ʟâʏ ʟᴀɴ. ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ sớᴍ ɴʜấᴛ, ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ sẽ ʜỗ ᴛʀợ ᴄáᴄ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴋʜó ᴋʜăɴ, ɴɢườɪ ᴄơ ɴʜỡ, sɪɴʜ ᴠɪêɴ ᴠà ᴄôɴɢ ɴʜâɴ.

ɴɢườɪ ᴅâɴ ǫᴜậɴ ɢò ᴠấᴘ ᴛớɪ sɪêᴜ ᴛʜị ᴍᴜᴀ ʜàɴɢ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛᴘ ʜᴄᴍ áᴘ ᴅụɴɢ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ xã ʜộɪ ᴛʜᴇᴏ ᴄʜỉ ᴛʜị 𝟷𝟼 ở ǫᴜậɴ, ᴄʜɪềᴜ 𝟹𝟶/𝟻. Ảɴʜ: ʜữᴜ ᴋʜᴏᴀ.

ᴛʜᴇᴏ ôɴɢ ᴘʜᴀɴ Đìɴʜ ᴀɴ, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴘʜườɴɢ 𝟼, ǫᴜậɴ ɢò ᴠấᴘ, địᴀ ᴘʜươɴɢ sẽ ʟậᴘ 𝟺 ᴄʜốᴛ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ɢồᴍ ᴄôɴɢ ᴀɴ, ǫᴜâɴ sự, ʙảᴏ ᴠệ ᴅâɴ ᴘʜố ở ᴄáᴄ ᴛʀụᴄ đườɴɢ ᴄʜíɴʜ ɴʜằᴍ ʜạɴ ᴄʜế ɴɢườɪ ʀᴀ ᴠàᴏ ᴘʜườɴɢ. ᴄʜốᴛ ɴàʏ ᴄó ɴʜɪệᴍ ᴠụ ʜạɴ ᴄʜế ᴛốɪ đᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ ʀᴀ ᴋʜỏɪ ɴʜà.

ᴄáɴ ʙộ ᴘʜườɴɢ sẽ sử ᴅụɴɢ ʟᴏᴀ ᴘʜáᴛ ᴛʜᴀɴʜ đếɴ 𝟻𝟸 ᴛổ ᴅâɴ ᴘʜố ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴋêᴜ ɢọɪ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɴɢʜɪêᴍ ᴄʜỉ ᴛʜị 𝟷𝟼, ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴠɪ ᴘʜạᴍ sẽ xử ᴘʜạᴛ. “ᴘʜườɴɢ ʜɪệɴ ᴄʜưᴀ ᴄó ᴄᴀ ʙệɴʜ ɴʜưɴɢ ᴄó 𝟷𝟷 ɴɢườɪ ʟà ғ𝟷, ᴋʜả ɴăɴɢ ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ғ𝟶 ʀấᴛ ᴄᴀᴏ ɴêɴ sẽ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɴɢʜɪêᴍ ᴄʜỉ ᴛʜị để ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴅịᴄʜ”, ôɴɢ ᴀɴ ɴóɪ.

ᴛạɪ ᴘʜườɴɢ ᴛʜạɴʜ ʟộᴄ, ǫᴜậɴ 𝟷𝟸, ɴơɪ ᴄũɴɢ ʙị ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ xã ʜộɪ ɴʜư ǫᴜậɴ ɢò ᴠấᴘ, ôɴɢ ʜồ ᴛấɴ ᴛʜàɴʜ, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴘʜườɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛᴏàɴ ᴘʜườɴɢ ᴄó ʜơɴ 𝟷𝟽.𝟶𝟶𝟶 ʜộ ᴅâɴ ᴠớɪ ʜơɴ 𝟼𝟸.𝟶𝟶𝟶 ɴʜâɴ ᴋʜẩᴜ. ɴɢườɪ ᴅâɴ đượᴄ ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ ᴋʜôɴɢ ʀᴀ ᴋʜỏɪ ᴘʜườɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴠòɴɢ 𝟸 ᴛᴜầɴ để đảᴍ ʙảᴏ ᴘʜòɴɢ ᴅịᴄʜ.

“ᴘʜườɴɢ đᴀɴɢ ᴠậɴ độɴɢ ᴍạɴʜ ᴛʜườɴɢ ǫᴜâɴ, ɴɢᴜồɴ xã ʜộɪ ʜᴏá ʜỗ ᴛʀợ ᴄáᴄ ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ, đồ ᴅùɴɢ ᴛʜɪếᴛ ʏếᴜ để ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴄó ʜᴏàɴ ᴄảɴʜ ᴋʜó ᴋʜăɴ”, ôɴɢ ᴛʜàɴʜ ɴóɪ ᴠà ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴄó ʜơɴ 𝟸𝟶𝟶 ʜộ ᴅâɴ ʙị ᴘʜᴏɴɢ ᴛᴏả, ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴄầɴ đượᴄ ʜỗ ᴛʀợ.

ɴɢườɪ ᴅâɴ (ᴛʀáɪ) ᴘʜườɴɢ ᴛʜạɴʜ ʟộᴄ, ǫᴜậɴ 𝟷𝟸, đượᴄ ᴘʜáᴛ ᴘʜɪếᴜ ʜỗ ᴛʀợ ᴍᴜᴀ đồ ᴅùɴɢ, ᴄʜɪềᴜ 𝟹𝟶/𝟻. Ảɴʜ: Đìɴʜ ᴠăɴ.


ᴄʜɪềᴜ ɴᴀʏ ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ ᴛʜạɴʜ ʟộᴄ ᴄử ɴɢườɪ đếɴ ᴛừɴɢ ɴʜà ᴘʜáᴛ ᴘʜɪếᴜ ʜỗ ᴛʀợ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴍᴜᴀ đồ ᴅùɴɢ. 𝟾ʜ ɴɢàʏ ᴍᴀɪ, ᴄáᴄ ʜộ ᴅâɴ ᴄầɴ ᴍᴜᴀ ɢì sẽ ɢʜɪ ɢɪấʏ, ᴋèᴍ ᴛɪềɴ ɢửɪ ᴄʜᴏ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜốᴛ ᴛʀựᴄ ɴʜậɴ sᴀᴜ đó ɴɢườɪ ᴄủᴀ ᴘʜườɴɢ ʟɪêɴ ʜệ ᴄửᴀ ʜàɴɢ ᴛɪệɴ ʟợɪ ᴍᴜᴀ đồ, ɢɪᴀᴏ ᴛậɴ ᴛᴀʏ ɴɢườɪ ᴅâɴ. ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ɴɢườɪ ᴅâɴ sẽ đượᴄ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ 𝟹 ʙữᴀ ăɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ ɴếᴜ ᴄó ʏêᴜ ᴄầᴜ.

ᴛốɪ 𝟹𝟶/𝟻, sở ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴠậɴ ᴛảɪ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ ᴄáᴄ ᴛᴜʏếɴ xᴇ ʙᴜýᴛ (𝟶𝟹, 𝟹𝟸, 𝟻𝟾, 𝟻𝟿 ᴠà 𝟷𝟶𝟹), ᴛᴀxɪ, xᴇ ᴅướɪ 𝟿 ᴄʜỗ, xᴇ ᴅᴜ ʟịᴄʜ, xᴇ ʜợᴘ đồɴɢ ʜᴏạᴛ độɴɢ ở ǫᴜậɴ ɢò ᴠấᴘ ᴠà ᴘʜườɴɢ ᴛʜạɴʜ ʟộᴄ ᴅừɴɢ ᴛừ ɴɢàʏ 𝟹𝟷/𝟻 đếɴ 𝟷𝟺/𝟼, ᴛʀừ xᴇ ᴄôɴɢ ᴠụ, ᴄʜở ʟươɴɢ ᴛʜựᴄ, ɴʜᴜ ʏếᴜ ᴘʜẩᴍ ᴄầɴ ᴛʜɪếᴛ, ᴄʜở ᴄôɴɢ ɴʜâɴ, ᴄʜᴜʏêɴ ɢɪᴀ ᴄủᴀ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ, ᴄʜở ᴠậᴛ ʟɪệᴜ sảɴ xᴜấᴛ.

ᴄáᴄ xᴇ ᴛừ địᴀ ʙàɴ ᴋʜáᴄ ǫᴜᴀ ɢò ᴠấᴘ đượᴄ đɪ ᴛʀêɴ ᴍộᴛ số ᴛᴜʏếɴ đườɴɢ: ʟê Đứᴄ ᴛʜọ, ᴛʜốɴɢ ɴʜấᴛ, ǫᴜᴀɴɢ ᴛʀᴜɴɢ, ɴɢᴜʏễɴ ᴏᴀɴʜ, ᴄầᴜ ᴀɴ ᴘʜú Đôɴɢ, ᴘʜᴀɴ ʜᴜʏ Íᴄʜ, ᴛâɴ sơɴ, ᴘʜạᴍ ᴠăɴ ʙạᴄʜ, ᴘʜᴀɴ ᴠăɴ ᴛʀị, ʟê ǫᴜᴀɴɢ Địɴʜ, ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜáɪ sơɴ, ɴɢᴜʏễɴ ᴋɪệᴍ, ʜᴏàɴɢ ᴍɪɴʜ ɢɪáᴍ, ʙạᴄʜ Đằɴɢ, ʜồɴɢ ʜà.

xᴇ ǫᴜᴀ địᴀ ʙàɴ ᴘʜườɴɢ ᴛʜạɴʜ ʟộᴄ đượᴄ đɪ đườɴɢ ʜà ʜᴜʏ ɢɪáᴘ, ᴄầᴜ ᴘʜú ʟᴏɴɢ, ǫᴜốᴄ ʟộ 𝟷. ᴄáᴄ xᴇ ᴄʜỉ đɪ ǫᴜᴀ ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ đượᴄ ᴅừɴɢ, đỗ ᴠà đóɴ, ᴛʀả ᴋʜáᴄʜ.

sáɴɢ ɴᴀʏ, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴛᴘ ʜᴄᴍ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜᴏɴɢ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ xã ʜộɪ ᴛᴏàɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴛʜᴇᴏ ᴄʜỉ ᴛʜị 𝟷𝟻. ʀɪêɴɢ ʜᴀɪ địᴀ ʙàɴ ᴄó ɴɢᴜʏ ᴄơ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ᴅịᴄʜ ᴄᴀᴏ ɴʜư ǫᴜậɴ ɢò ᴠấᴘ ᴠà ᴘʜườɴɢ ᴛʜạɴʜ ʟộᴄ (ǫᴜậɴ 𝟷𝟸) sẽ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ ᴛʜᴇᴏ ᴄʜỉ ᴛʜị 𝟷𝟼, ᴛừ 𝟶ʜ ɴɢàʏ 𝟹𝟷/𝟻.

ɢò ᴠấᴘ ʟà ǫᴜậɴ ɴộɪ ᴛʜàɴʜ, ʀộɴɢ 𝟷𝟿,𝟽 ᴋᴍ𝟸, ᴅâɴ số ʜơɴ 𝟼𝟽𝟼.𝟶𝟶𝟶 (ᴛʜốɴɢ ᴋê ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟿), ᴄʜỉ sᴀᴜ ǫᴜậɴ đôɴɢ ᴅâɴ ɴʜấᴛ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ʟà ʙìɴʜ ᴛâɴ. ǫᴜậɴ ɢɪáᴘ ᴛâɴ ʙìɴʜ, ᴘʜú ɴʜᴜậɴ, ʙìɴʜ ᴛʜạɴʜ, ʜóᴄ ᴍôɴ ᴠà 𝟷𝟸. Đâʏ ʟà ᴄửᴀ ɴɢõ ɴốɪ ʟɪềɴ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴠớɪ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ, Đồɴɢ ɴᴀɪ, ᴛâʏ ɴɪɴʜ… ǫᴜᴀ đườɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴋɪệᴍ, ɴɢᴜʏễɴ ᴏᴀɴʜ, xᴀ ʟộ Đạɪ ʜàɴ, ᴛɪếᴘ ᴄậɴ sâɴ ʙᴀʏ ᴛâɴ sơɴ ɴʜấᴛ ᴠà đườɴɢ xᴇ ʟửᴀ ʙắᴄ ɴᴀᴍ.

Quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12 bị giãn cách xã hội từ 0h ngày 31/5

ᴘʜườɴɢ ᴛʜạɴʜ ʟộᴄ, ǫᴜậɴ 𝟷𝟸, ʀộɴɢ ʜơɴ 𝟻,𝟽 ᴋᴍ, ɢầɴ 𝟼𝟸.𝟶𝟶𝟶 ɴʜâɴ ᴋʜẩᴜ. ɴɢᴏàɪ ᴋế ᴘʜườɴɢ ᴛʜạɴʜ xᴜâɴ, ᴀɴ ᴘʜú Đôɴɢ ᴄủᴀ ǫᴜậɴ 𝟷𝟸, ᴛʜạɴʜ ʟộᴄ ᴄòɴ ɢɪáᴘ ᴘʜườɴɢ 𝟼 (ɢò ᴠấᴘ), xã ɴʜị ʙìɴʜ (ʜóᴄ ᴍôɴ) ᴠà ᴛʜị ᴛʀấɴ ʟáɪ ᴛʜɪêᴜ, xã ᴠĩɴʜ ᴘʜú, ʜᴜʏệɴ ᴛʜᴜậɴ ᴀɴ, ʙìɴʜ ᴅươɴɢ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *