F0 khỏi, chưa có chứng nhận, làm sao để có thẻ xanh quyền lực

ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴛʜᴜộᴄ ᴅɪệɴ ғ𝟶 đã ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ, ᴛɪêᴍ ᴍộᴛ ᴍũɪ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ɴʜưɴɢ ᴄʜưᴀ ᴄó ᴄʜứɴɢ ɴʜậɴ ᴄó ᴛʜể đốɪ ᴍặᴛ ᴠớɪ ɴỗɪ ʟᴏ ᴋʜôɴɢ ᴋịᴘ ᴄó “ᴛʜẻ xᴀɴʜ” ᴋʜɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴍở ᴄửᴀ ᴛʀở ʟạɪ.
ᴛʜᴇᴏ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ʙệɴʜ ᴛậᴛ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ (ʜᴄᴅᴄ), ᴛừ ᴄᴜốɪ ᴛʜáɴɢ 𝟾, ʜᴄᴅᴄ đã ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴋêɴʜ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴘʜòɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ để ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ đɪềᴜ ᴄʜỉɴʜ ᴛʀêɴ sổ sứᴄ ᴋʜỏᴇ đɪệɴ ᴛử. ᴛíɴʜ đếɴ ʜếᴛ ɴɢàʏ 𝟷𝟶/𝟿, ʜơɴ 𝟹𝟻𝟶.𝟶𝟶𝟶 ʟượᴛ ɢửɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ đɪềᴜ ᴄʜỉɴʜ.

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ғ𝟶 ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ ᴄʜưᴀ ᴄó ᴄʜứɴɢ ɴʜậɴ ʜᴏặᴄ ᴛʜɪếᴜ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ᴛíɴʜ đếɴ 𝟷𝟷/𝟿, ʜọ đốɪ ᴍặᴛ ᴠớɪ ɴỗɪ ʟᴏ ᴋʜôɴɢ ᴋịᴘ ᴄó “ᴛʜẻ xᴀɴʜ” ᴋʜɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴍở ᴄửᴀ ᴛʀở ʟạɪ.

ғ𝟶 ᴛự ᴋʜỏɪ, đã ᴄʜíᴄʜ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ, ᴄʜưᴀ ᴄó xáᴄ ɴʜậɴ
“ᴛôɪ ᴛự xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴛạɪ ɴʜà, ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴠớɪ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿. sᴀᴜ ɴʜɪềᴜ ᴛᴜầɴ ᴛự ᴄʜữᴀ ᴛʀị ᴛôɪ đã ᴋʜỏɪ. ᴛᴜʏ ᴠậʏ, ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄủᴀ ᴛôɪ ʜɪệɴ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ đượᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ. ʜɪệɴ ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ʀõ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ sẽ đượᴄ ᴄậᴘ ɴʜậᴛ ᴛʜᴇᴏ ᴄáᴄʜ ɴàᴏ để đủ đɪềᴜ ᴋɪệɴ ᴄó ᴛʜẻ xᴀɴʜ sᴀᴜ ɴɢàʏ 𝟷𝟻/𝟿”, ôɴɢ ʟê ʙửᴜ ʜòᴀ, ɴɢụ ᴘʜườɴɢ 𝟸𝟸, ʙìɴʜ ᴛʜạɴʜ, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ, ɴóɪ ᴠớɪ ᴢɪɴɢ.

ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴅâɴ ʟᴏ ʟắɴɢ ᴠì ᴄʜưᴀ ɴʜậɴ đượᴄ ᴄʜứɴɢ ɴʜậɴ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ᴛʀêɴ ᴀᴘᴘ.ɢầɴ ɢɪốɴɢ ᴠớɪ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴄủᴀ ôɴɢ ʜòᴀ, ʙà ᴍɪɴʜ ᴛʀᴀɴɢ, ɴɢụ ᴛạɪ ʙìɴʜ ᴛʜạɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴍìɴʜ đã ᴛɪêᴍ ᴍộᴛ ᴍũɪ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴠàᴏ ɴɢàʏ 𝟸𝟸/𝟽 ɴʜưɴɢ ᴄʜưᴀ ɴʜậɴ đượᴄ ᴄʜứɴɢ ɴʜậɴ ᴛʀêɴ ᴀᴘᴘ. Đếɴ ɴɢàʏ 𝟸𝟿/𝟾, ʙà ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴍìɴʜ ʙị ɴʜɪễᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿. sᴀᴜ đó, ʙà ᴛʀᴀɴɢ ɢọɪ đɪệɴ ʟêɴ ᴄơ sở ʏ ᴛế ᴘʜườɴɢ để ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴠề ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ᴠà đượᴄ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴛự đɪềᴜ ᴛʀị ᴛạɪ ɴʜà.

ɴɢàʏ 𝟿/𝟿, ʙà ᴛʀᴀɴɢ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴘᴄʀ ᴠà ɴʜậɴ đượᴄ ᴋếᴛ ǫᴜả âᴍ ᴛíɴʜ ʟầɴ 𝟷, ɴʜưɴɢ ᴄʜưᴀ ᴛʜể ʟɪêɴ ʟạᴄ ᴠớɪ địᴀ ᴘʜươɴɢ để xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ʟầɴ 𝟸, ʜᴏặᴄ đượᴄ ʜướɴɢ ᴅẫɴ ᴛʜêᴍ ɴʜằᴍ xáᴄ ɴʜậɴ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ.

“ɴếᴜ sắᴘ ᴛớɪ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ‘ᴛʜẻ xᴀɴʜ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ’, ᴛʜì ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴄó ᴛɪêᴍ ᴍộᴛ ᴍũɪ ᴠà ʟà ғ𝟶 đã ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ ɴʜư ᴛôɪ ʟàᴍ ᴄáᴄʜ ɴàᴏ ᴄʜứɴɢ ᴍɪɴʜ để ɴʜậɴ đượᴄ ʟᴏạɪ ɢɪấʏ ᴛờ ɴàʏ”, ʙà ᴛʀᴀɴɢ ʙàʏ ᴛỏ.

Ôɴɢ ᴘʜᴀɴ Đìɴʜ ᴀɴ – ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴘʜườɴɢ 𝟼, ǫᴜậɴ ɢò ᴠấᴘ – ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ғ𝟶 ᴄáᴄʜ ʟʏ, đɪềᴜ ᴛʀị ᴛạɪ ɴʜà ʙáᴏ ᴘʜườɴɢ ᴠà đượᴄ ǫᴜảɴ ʟý, sᴀᴜ ᴋʜɪ đɪềᴜ ᴛʀị ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ, ʙệɴʜ ɴʜâɴ sẽ đượᴄ ᴘʜườɴɢ ᴄấᴘ ɢɪấʏ xáᴄ ɴʜậɴ đã ᴋʜỏɪ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿. ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ғ𝟶 đɪềᴜ ᴛʀị ᴛạɪ ᴄáᴄ ᴄơ sở ʏ ᴛế ᴄũɴɢ ᴛươɴɢ ᴛự.

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴠớɪ ᴄáᴄ ғ𝟶 ᴛự ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴠà đɪềᴜ ᴛʀị ᴛạɪ ɴʜà ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ʙáᴏ ᴛʜì ᴠɪệᴄ ᴘʜườɴɢ ᴄấᴘ ɢɪấʏ ᴄʜứɴɢ ɴʜậɴ đã ᴋʜỏɪ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ʟà ᴋʜôɴɢ ᴛʜể.

“Để ᴄʜứɴɢ ᴍɪɴʜ ᴍìɴʜ đã ᴛừɴɢ ʟà ғ𝟶 đã ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ, ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴄó ᴛʜể đɪ ʟàᴍ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴋʜáɴɢ ᴛʜể, ᴋếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴàʏ sẽ ᴛươɴɢ đươɴɢ ᴠớɪ ɢɪấʏ xáᴄ ɴʜậɴ đã ᴋʜỏɪ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿”, ôɴɢ ᴀɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ.

ʙà ᴛô ᴍỹ ᴅᴜʏêɴ ɴɢụ ᴛạɪ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴛʜủ Đứᴄ, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đᴀɴɢ ʀấᴛ ʜᴏᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴠì ʙị ᴍấᴛ ᴄʜứɴɢ ɴʜậɴ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ᴛʀêɴ ᴀᴘᴘ, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ địᴀ ᴘʜươɴɢ sắᴘ áᴘ ᴅụɴɢ “ᴛʜẻ xᴀɴʜ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ”.

“ᴠàɪ ɴɢàʏ ᴛʀướᴄ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄậᴘ ɴʜậᴛ ứɴɢ ᴅụɴɢ, ᴛôɪ ʙị ᴍấᴛ ᴄʜứɴɢ ɴʜậɴ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ đượᴄ ᴄấᴘ ᴛʀướᴄ đó. ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ᴄủᴀ ᴛôɪ ᴄầɴ đɪ ʟạɪ ɢɪữᴀ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ᴠà ᴛᴘ.ʜᴄᴍ, ɴɢʜᴇ ɴóɪ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố sắᴘ ᴄấᴘ ‘ᴛʜẻ xᴀɴʜ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ’ để ᴅɪ ᴄʜᴜʏểɴ ᴄʜᴏ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴛɪêᴍ đủ ʜᴀɪ ᴍũɪ ɴʜưɴɢ ứɴɢ ᴅụɴɢ ʟạɪ ʙị ᴍấᴛ ᴄʜứɴɢ ɴʜậɴ ʟàᴍ ᴛôɪ ʀấᴛ ʟᴏ ʟắɴɢ”, ʙà ᴅᴜʏêɴ ᴄʜɪᴀ sẻ

ᴛươɴɢ ᴛự ʙà ᴅᴜʏêɴ, ôɴɢ ᴠũ ᴛᴜấɴ, ɴɢụ ǫᴜậɴ ʙìɴʜ ᴛʜạɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đã ᴛɪêᴍ ᴍũɪ 𝟸 đượᴄ ɢầɴ ᴍộᴛ ᴛʜáɴɢ ɴʜưɴɢ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ đượᴄ ᴄậᴘ ɴʜậᴛ ᴄʜứɴɢ ɴʜậɴ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ, đồɴɢ ᴛʜờɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ɴɢàʏ ᴛɪêᴍ ᴍũɪ đầᴜ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄʜíɴʜ xáᴄ ᴅù ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ᴘʜảɴ ʜồɪ ʟêɴ ʜệ ᴛʜốɴɢ.

“ᴅù đᴀɴɢ ᴄó ᴄʜứɴɢ ɴʜậɴ ᴛɪêᴍ ʜᴀɪ ᴍũɪ ʙằɴɢ ɢɪấʏ ɴʜưɴɢ ᴛôɪ ᴠẫɴ ʀấᴛ ʟᴏ ʟắɴɢ ᴠì ᴛʀêɴ ᴀᴘᴘ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ᴄậᴘ ɴʜậᴛ. ɴếᴜ ᴋʜôɴɢ ᴍᴀʏ ʟàᴍ ᴍấᴛ ɢɪấʏ ɴàʏ ᴛʜì ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ ʟàᴍ ᴄáᴄʜ ɴàᴏ để đượᴄ ᴄấᴘ ‘ᴛʜẻ xᴀɴʜ’ để ʀᴀ đườɴɢ sắᴘ ᴛớɪ”, ôɴɢ ᴛᴜấɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ.

ᴛʜᴇᴏ ᴋʜảᴏ sáᴛ 𝟿𝟶% độᴄ ɢɪả ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ʙìɴʜ ᴄʜọɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴄó ɢặᴘ ᴠấɴ đề ᴠớɪ ứɴɢ ᴅụɴɢ sổ sứᴄ ᴋʜỏᴇ đɪệɴ ᴛử. ᴄáᴄ ᴠấɴ đề đượᴄ ᴘʜảɴ áɴʜ ᴄʜủ ʏếᴜ ɴằᴍ ở ᴠɪệᴄ ᴀᴘᴘ ᴄậᴘ ɴʜậᴛ ᴄʜậᴍ ʜᴏặᴄ sᴀɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄʜứɴɢ ɴʜậɴ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ. Đếɴ sáɴɢ 𝟷𝟷/𝟿, ᴍộᴛ số ɴɢườɪ ʙị ᴍấᴛ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴍũɪ ᴛɪêᴍ đã đượᴄ ᴄậᴘ ɴʜậᴛ đúɴɢ, ɴʜưɴɢ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ sᴀɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠẫɴ đượᴄ ɴʜɪềᴜ độᴄ ɢɪả ᴘʜảɴ áɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ.

ᴠề ᴠấɴ đề ᴄậᴘ ɴʜậᴛ ᴄʜậᴍ ᴄʜứɴɢ ɴʜậɴ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ, đạɪ ᴅɪệɴ ᴠɪᴇᴛᴛᴇʟ sᴏʟᴜᴛɪᴏɴs, đơɴ ᴠị ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ʜệ ᴛʜốɴɢ ứɴɢ ᴅụɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴠɪệᴄ ᴄậᴘ ɴʜậᴛ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ sẽ ᴘʜụ ᴛʜᴜộᴄ ᴠàᴏ độɪ ɴɢũ ᴄáɴ ʙộ ʏ ᴛế ᴛạɪ ᴄơ sở ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ.

“ᴠɪệᴄ ɴʜậᴘ ᴅữ ʟɪệᴜ sẽ ᴅᴏ ᴄʜíɴʜ ᴄáɴ ʙộ ᴛạɪ ᴄơ sở ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ. ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴄó ᴛʜể ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴄʜứɴɢ ɴʜậɴ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄáᴄ ᴄơ sở ʏ ᴛế ɴʜậᴘ ᴛᴏàɴ ʙộ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ ʟêɴ ʜệ ᴛʜốɴɢ ǫᴜảɴ ʟý ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ. ᴅᴏ số ʟượɴɢ ɴɢườɪ ᴛɪêᴍ ʀấᴛ ʟớɴ, ᴄáᴄ ᴄơ sở ʏ ᴛế ᴄầɴ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ để ɴʜậᴘ ʟɪệᴜ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄủᴀ ᴛừɴɢ đốɪ ᴛượɴɢ, ᴠì ᴠậʏ ᴍộᴛ số ɴɢườɪ sẽ ᴄó ᴄʜứɴɢ ɴʜậɴ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ᴍᴜộɴ”, đạɪ ᴅɪệɴ ᴠɪᴇᴛᴛᴇʟ sᴏʟᴜᴛɪᴏɴs ᴛʀả ʟờɪ

ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄố ɢắɴɢ ᴄậᴘ ɴʜậᴛ ᴅữ ʟɪệᴜ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ᴛʀướᴄ 𝟷𝟻/𝟿
ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴢɪɴɢ ᴄʜɪềᴜ 𝟷𝟷/𝟿, ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ʜᴏàɪ ɴᴀᴍ, ᴘʜó ɢɪáᴍ đốᴄ sở ʏ ᴛế ᴛᴘ.ʜᴄᴍ, ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đơɴ ᴠị ɴàʏ đã ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ᴄáᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴘʜảɴ áɴʜ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴠề ᴠɪệᴄ ᴄʜưᴀ ᴄó ᴅữ ʟɪệᴜ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ.

“ᴄáᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠề ᴅữ ʟɪệᴜ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ, ʙộ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠà ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ ᴠà ᴄơ ǫᴜᴀɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đᴀɴɢ ʙổ sᴜɴɢ, đɪềᴜ ᴄʜỉɴʜ ᴠà ᴄậᴘ ɴʜậᴛ. ᴅᴏ đó, ɴɢườɪ ᴅâɴ đừɴɢ ʜᴏᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ, ʟᴏ ʟắɴɢ. ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ đᴀɴɢ ᴄậᴘ ɴʜậᴛ, sẽ đɪềᴜ ᴄʜỉɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ sớᴍ ɴʜấᴛ, ᴄố ɢắɴɢ ᴛʀướᴄ ɴɢàʏ 𝟷𝟻/𝟿”, ôɴɢ ɴᴀᴍ ɴóɪ.

Để ᴛạᴏ ᴛʜᴜậɴ ʟợɪ ᴠà ᴛʜốɴɢ ɴʜấᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ, đɪềᴜ ᴄʜỉɴʜ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, ʜᴄᴅᴄ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴛʜᴀʏ đổɪ ᴘʜươɴɢ ᴛʜứᴄ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ đɪềᴜ ᴄʜỉɴʜ ᴛʀêɴ sổ sứᴄ ᴋʜỏᴇ đɪệɴ ᴛử. ᴄụ ᴛʜể, ᴋêɴʜ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ᴄủᴀ ʜᴄᴅᴄ sẽ đóɴɢ. ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ đɪềᴜ ᴄʜỉɴʜ đượᴄ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴄổɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.

Để ɢửɪ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄậᴘ ɴʜậᴛ, ᴄʜỉɴʜ sửᴀ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴘʜòɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʀêɴ ᴄổɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄáᴄ ʙướᴄ ɴʜư sᴀᴜ:

  • ʙướᴄ 𝟷: ᴛʀᴜʏ ᴄậᴘ đườɴɢ ᴅẫɴ ᴛɪᴇᴍᴄʜᴜɴɢᴄᴏᴠɪᴅ𝟷𝟿.ɢᴏᴠ.ᴠɴ, ᴄʜọɴ ᴍụᴄ “ᴘʜảɴ áɴʜ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ” (ᴍàᴜ ᴄᴀᴍ, ᴘʜíᴀ ʙêɴ ᴘʜảɪ ɢɪᴀᴏ ᴅɪệɴ ᴡᴇʙsɪᴛᴇ) ʜᴏặᴄ ᴛʀᴜʏ ᴄậᴘ đườɴɢ ᴅẫɴ Cổng thông tin tiêm chủng Covid (tiemchungcovid19.gov.vn)
  • ʙướᴄ 𝟸: Đɪềɴ đầʏ đủ ᴄáᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄầɴ ᴛʜɪếᴛ ʙᴀᴏ ɢồᴍ ʜọ ᴛêɴ, ɴɢàʏ ᴛʜáɴɢ ɴăᴍ sɪɴʜ, đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ, số ᴄʜứɴɢ ᴍɪɴʜ ɴʜâɴ ᴅâɴ/ᴄăɴ ᴄướᴄ ᴄôɴɢ ᴅâɴ (ᴄᴍɴᴅ/ᴄᴄᴄᴅ), ᴛỉɴʜ/ᴛʜàɴʜ ᴘʜố…, ᴠà ʟựᴀ ᴄʜọɴ ʟᴏạɪ ᴘʜảɴ áɴʜ ᴘʜù ʜợᴘ.
  • ʙướᴄ 𝟹: Đɪềɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴍũɪ ᴛɪêᴍ ᴠà ᴛảɪ ʜìɴʜ ảɴʜ/ғɪʟᴇ “ɢɪấʏ xáᴄ ɴʜậɴ đã ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿”.
  • ʙướᴄ 𝟺: ɴʜậᴘ ᴍã xáᴄ ɴʜậɴ ᴠà ʙấᴍ “ɢửɪ ᴘʜảɴ ʜồɪ”.
  • ʙướᴄ 𝟻: ɴʜậᴘ ᴍã ᴏᴛᴘ ɴʜậɴ đượᴄ ᴛừ số đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴛạɪ ʙướᴄ 𝟸 ᴠàᴏ ᴘʜầɴ “xáᴄ ᴛʜựᴄ ᴏᴛᴘ” ᴠà ʙấᴍ “xáᴄ ɴʜậɴ” để ᴋếᴛ ᴛʜúᴄ ᴘʜảɴ áɴʜ.

ʟưᴜ ý: ɴʜữɴɢ ᴍụᴄ ᴄó ᴅấᴜ sᴀᴏ (*) ᴍàᴜ đỏ ʙắᴛ ʙᴜộᴄ ᴘʜảɪ đɪềɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, ᴋʜôɴɢ đượᴄ ʙỏ ᴛʀốɴɢ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *