Gia đình Mục sư Truyền Giáo Phục Hưng giấu thông tin, không chịu hợp tác khai báo

Ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʀí ᴅũɴɢ – ɢɪáᴍ đốᴄ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ʙệɴʜ ᴛậᴛ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ – ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴍụᴄ sư ᴄủᴀ ʜộɪ ᴛʜáɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɢɪáᴏ ᴘʜụᴄ ʜưɴɢ ɢɪấᴜ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, ᴋʜôɴɢ ᴄʜịᴜ ʜợᴘ ᴛáᴄ ᴠà ᴘʜảɪ ɴʜờ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴘʜốɪ ʜợᴘ.

ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴛạɪ ʙᴜổɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄʜɪềᴜ ᴛốɪ 𝟸𝟾-𝟻, ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʀí ᴅũɴɢ – ɢɪáᴍ đốᴄ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ʙệɴʜ ᴛậᴛ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ (ʜᴄᴅᴄ) – ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴋʜɪ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ổ ᴅịᴄʜ ᴛạɪ ʜộɪ ᴛʜáɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɢɪáᴏ ᴘʜụᴄ ʜưɴɢ, ᴄáᴄ đơɴ ᴠị ɴɢàɴʜ ʏ ᴛế ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ ᴛʀᴜʏ ᴠếᴛ ɴʜưɴɢ ᴠɪệᴄ ᴋʜᴀɪ ᴛʜáᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴅịᴄʜ ᴛễ ʀấᴛ ᴋʜó.

“ɢɪᴀ đìɴʜ ᴍụᴄ sư ᴋʜôɴɢ ᴄʜịᴜ ʜợᴘ ᴛáᴄ, đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴋʜôɴɢ đượᴄ, ᴘʜảɪ ɴʜờ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴘʜốɪ ʜợᴘ. ʜàɴɢ xóᴍ ᴠớɪ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴍụᴄ sư ᴄũɴɢ đượᴄ ᴍờɪ ʀᴀ ᴛɪếᴘ xúᴄ ᴋʜᴀɪ ᴛʜáᴄ ɴʜưɴɢ ᴛừ ᴄʜốɪ, ᴠà ɴóɪ ʀằɴɢ ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ʜộɪ ᴛʜáɴʜ ɴêɴ ᴋʜôɴɢ ᴄầɴ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ.

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ sᴀᴜ ᴋʜɪ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴠà ᴄó ᴋếᴛ ǫᴜả ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴠớɪ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜʏêɴ ᴍôɴ ᴍớɪ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ɴɢườɪ ɴàʏ ʟà ᴍẹ ᴠợ ᴄủᴀ ᴍụᴄ sư. ʜọ ɢɪấᴜ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠà ᴋʜôɴɢ ʜợᴘ ᴛáᴄ”, ôɴɢ ᴅũɴɢ ɴóɪ.

ᴅự ʙáᴏ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ᴛớɪ ᴄó ᴛʜể ᴄʜᴜʏểɴ ᴄʜở ᴄùɴɢ ʟúᴄ ᴍộᴛ ʟượɴɢ ʟớɴ ᴄᴀ ғ𝟷 ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ổ ᴅịᴄʜ ɴàʏ, ʜᴄᴅᴄ đề xᴜấᴛ ɴɢàɴʜ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴘʜốɪ ʜợᴘ, đɪềᴜ độɴɢ ɴɢᴜồɴ ʟựᴄ ᴠậɴ ᴄʜᴜʏểɴ, đồɴɢ ᴛʜờɪ ᴄó ɢɪảɪ ᴘʜáᴘ đề ᴘʜòɴɢ ɴɢᴜʏ ᴄơ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ᴄʜéᴏ.

ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜᴏɴɢ ɴêᴜ ý ᴋɪếɴ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴘʜảɴ áɴʜ ǫᴜᴀ ᴄổɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ 𝟷𝟶𝟸𝟸 ᴠà ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴛừ ᴄʜᴜỗɪ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ở ʜộɪ ᴛʜáɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɢɪáᴏ ᴘʜụᴄ ʜưɴɢ, ɴɢườɪ ᴅâɴ ʀấᴛ ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ, ʟᴏ ʟắɴɢ đếɴ ᴠɪệᴄ sɪɴʜ ʜᴏạᴛ ᴛôɴ ɢɪáᴏ ᴋʜôɴɢ đảᴍ ʙảᴏ ᴀɴ ᴛᴏàɴ.

“ɴʜɪệᴍ ᴠụ ʜàɴɢ đầᴜ ʙâʏ ɢɪờ ʟà ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛʀᴜʏ ᴠếᴛ ᴠà đưᴀ ᴠàᴏ ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ɴɢᴀʏ đốɪ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ғ𝟷 ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ʜộɪ ᴛʜáɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɢɪáᴏ ᴘʜụᴄ ʜưɴɢ”, ôɴɢ ᴘʜᴏɴɢ ɴʜấɴ ᴍạɴʜ.

Ôɴɢ đề ɴɢʜị sᴏɴɢ sᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛʀᴜʏ ᴠếᴛ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ, ɴɢàɴʜ ʏ ᴛế ᴘʜảɪ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴄʜᴏ ɴʜữɴɢ ǫᴜậɴ, ʜᴜʏệɴ ᴄó ʜộɪ ᴠɪêɴ ᴄủᴀ ʜộɪ ɴàʏ đã đɪ ʙầᴜ ᴄử, ʜᴏặᴄ đếɴ ɴʜữɴɢ địᴀ đɪểᴍ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ, ᴛừ đó ᴄó ɢɪảɪ ᴘʜáᴘ ᴋʜᴏᴀɴʜ ᴠùɴɢ, xử ʟý.

ɴɢᴏàɪ ổ ᴅịᴄʜ ᴛʀọɴɢ đɪểᴍ ɴàʏ, ôɴɢ ᴘʜᴏɴɢ đề ɴɢʜị ᴄáᴄ ʙᴀɴ, ɴɢàɴʜ, địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴠàᴏ ɴɢᴜʏ ᴄơ ở ᴄáᴄ ᴋʜᴜ ᴄôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ. Đề ɴɢʜị sở ʏ ᴛế ᴛᴘ, ᴠăɴ ᴘʜòɴɢ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ ᴄʜᴜẩɴ ʙị đầʏ đủ ɢɪảɪ ᴘʜáᴘ, ᴘʜảɴ áɴʜ ɴʜữɴɢ ɴɢᴜʏ ᴄơ để sẵɴ sàɴɢ ứɴɢ ᴘʜó.

ᴛíɴʜ đếɴ 𝟷𝟿ʜ ɴɢàʏ 𝟸𝟾-𝟻, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đã ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ 𝟻𝟾 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴʜɪễᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ổ ᴅịᴄʜ ᴛạɪ ʜộɪ ᴛʜáɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɢɪáᴏ ᴘʜụᴄ ʜưɴɢ (ᴛʀụ sở ʜᴏạᴛ độɴɢ ở ǫᴜậɴ ɢò ᴠấᴘ). ᴄᴀ́ᴄ ǫᴜậɴ/ʜᴜʏệɴ ᴄᴏ́ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ɢồᴍ: ᴛᴘ ᴛʜᴜ̉ Đứᴄ, ʜᴏ́ᴄ ᴍôɴ, ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴀ̣ɴʜ, ɢᴏ̀ ᴠấᴘ, ᴘʜᴜ́ ɴʜᴜậɴ, ᴛâɴ ʙɪ̀ɴʜ, ᴛâɴ ᴘʜᴜ́, ɴʜᴀ̀ ʙᴇ̀, ʙɪ̀ɴʜ ᴛâɴ, ʙɪ̀ɴʜ ᴄʜᴀ́ɴʜ, ǫᴜậɴ 𝟷, 𝟹, 𝟺, 𝟻, 𝟷𝟶 ᴠà 𝟷𝟸.

sáɴɢ ɴᴀʏ ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟻𝟸 ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ, 𝟺𝟻 ᴄᴀ ᴛạɪ ʙắᴄ ɢɪᴀɴɢ ᴠà ᴛᴘ.ʜᴄᴍ
sáɴɢ ɴᴀʏ, 𝟹𝟶.𝟻 ʙộ ʏ ᴛế ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ 𝟻𝟸 ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ; 𝟺𝟻 ᴄᴀ ᴛạɪ ʙắᴄ ɢɪᴀɴɢ ᴠà ᴛᴘ.ʜᴄᴍ. ᴄó 𝟷𝟶 ᴛỉɴʜ đã ǫᴜᴀ 𝟷𝟺 ɴɢàʏ ᴋʜôɴɢ ɢʜɪ ɴʜậɴ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴍớɪ.

ʙộ ʏ ᴛế ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴛᴇsᴛ ɴʜᴀɴʜ sàɴɢ ʟọᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴄôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ᴛạɪ ᴛỉɴʜ ʙắᴄ ɢɪᴀɴɢ.
Ảɴʜ ᴛᴜẤɴ ᴅŨɴɢ
ᴛʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴄủᴀ ʙộ ʏ ᴛế, 𝟻𝟸 ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴍớɪ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛạɪ ʙắᴄ ɢɪᴀɴɢ 𝟹𝟻 ᴄᴀ, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ 𝟷𝟶 ᴄᴀ, ʙắᴄ ɴɪɴʜ 𝟼 ᴄᴀ ᴠà ʜảɪ ᴘʜòɴɢ 𝟷 ᴄᴀ.

sáɴɢ 𝟹𝟶.𝟻: ᴛʜêᴍ 𝟻𝟸 ᴄᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ, 𝟾 ᴄᴀ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ʜộɪ ᴛʜáɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɢɪáᴏ ᴘʜụᴄ ʜưɴɢ
ᴛừ 𝟷𝟾 ɢɪờ ɴɢàʏ 𝟸𝟿.𝟻 đếɴ 𝟼 ɢɪờ sáɴɢ ɴᴀʏ ᴄó 𝟻𝟸 ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴍớɪ ʟà ᴄáᴄ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʜứ 𝟼.𝟾𝟻𝟽 – 𝟼.𝟿𝟶𝟾 ᴛạɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ.
ᴄụ ᴛʜể, ᴄáᴄ ʙệɴʜ ɴʜâɴ 𝟼𝟾𝟻𝟽 – 𝟼𝟾𝟼𝟸 ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛạɪ ᴛỉɴʜ ʙắᴄ ɴɪɴʜ. ᴛʀᴏɴɢ đó, 𝟸 ᴄᴀ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ổ ᴅịᴄʜ ʜ.ᴛʜᴜậɴ ᴛʜàɴʜ, 𝟺 ᴄᴀ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ổ ᴅịᴄʜ ʜ.ǫᴜế ᴠõ. ᴋếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴɢàʏ 𝟸𝟿.𝟻 xáᴄ địɴʜ ᴄáᴄ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴠớɪ ᴠɪʀᴜs sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸.
ʙệɴʜ ɴʜâɴ 𝟼𝟾𝟼𝟹 ʟà ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛạɪ ᴛᴘ.ʜảɪ ᴘʜòɴɢ (ɴữ, 𝟻𝟹 ᴛᴜổɪ) địᴀ ᴄʜỉ ᴛạɪ ǫ.ʟê ᴄʜâɴ. Đâʏ ʟà ғ𝟷ᴄủᴀ ʙệɴʜ ɴʜâɴ 𝟺𝟹𝟾𝟶, đã đượᴄ ᴄáᴄʜ ʟʏ. ᴋếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴɢàʏ 𝟸𝟿.𝟻 xáᴄ địɴʜ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴠớɪ sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸. ʜɪệɴ, ʙệɴʜ ɴʜâɴ đượᴄ ᴄáᴄʜ ʟʏ đɪềᴜ ᴛʀị ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʜữᴜ ɴɢʜị ᴠɪệᴛ ᴛɪệᴘ.
ᴄáᴄ ʙệɴʜ ɴʜâɴ 𝟼𝟾𝟼𝟺 – 𝟼𝟾𝟿𝟾 ʟà 𝟹𝟻 ᴄᴀ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛạɪ ᴛỉɴʜ ʙắᴄ ɢɪᴀɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴠà ᴋʜᴜ ᴠựᴄ đã đượᴄ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ, ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴄôɴɢ ɴʜâɴ ʟàᴍ ᴛạɪ ᴄáᴄ ᴋʜᴜ ᴄôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ. ᴋếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ ᴄáᴄ ʙệɴʜ ɴʜâɴ đềᴜ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴠớɪ sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸.
ᴄáᴄ ʙệɴʜ ɴʜâɴ 𝟼𝟾𝟿𝟿 – 𝟼𝟿𝟶𝟾 ʟà 𝟷𝟶 ᴄᴀ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛạɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ. ᴛʀᴏɴɢ đó, 𝟾 ᴄᴀ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ʜộɪ ᴛʜáɴʜ ᴘʜụᴄ ʜưɴɢ; 𝟷 ᴄᴀ ʟà ғ𝟷 ᴄủᴀ ʙệɴʜ ɴʜâɴ 𝟼𝟺𝟺𝟽 ᴠà 𝟷 ᴄᴀ ʟà ғ𝟷 ᴄủᴀ ʙệɴʜ ɴʜâɴ 𝟼𝟽𝟾𝟷, đã đượᴄ ᴄáᴄʜ ʟʏ. ᴋếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴɢàʏ 𝟸𝟿.𝟻 xáᴄ địɴʜ ᴄáᴄ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴠớɪ sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸.

ᴛốɪ 𝟸𝟿.𝟻: ᴛʜêᴍ 𝟷𝟶 ᴄᴀ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟷𝟶𝟶 ᴄᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄʜỉ ᴛʀᴏɴɢ 𝟹 ɴɢàʏ
ʙộ ʏ ᴛế ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, sᴀᴜ 𝟹 ɴɢàʏ (ᴛừ 𝟸𝟽 – 𝟸𝟿.𝟻), ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ đã ᴛɪêᴍ 𝟷.𝟾𝟽𝟷 ʟɪềᴜ ᴠắᴄ xɪɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄʜᴏ ᴄôɴɢ ɴʜâɴ ᴄáᴄ ᴋʜᴜ ᴄôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ᴛạɪ 𝟸 ᴛỉɴʜ ʙắᴄ ɢɪᴀɴɢ ᴠà ʙắᴄ ɴɪɴʜ.
ʜɪệɴ ᴄó 𝟷𝟶 ᴛỉɴʜ: ʏêɴ ʙáɪ, ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ, Đồɴɢ ɴᴀɪ, ɴɢʜệ ᴀɴ, ǫᴜảɴɢ ɴɪɴʜ, ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ, ǫᴜảɴɢ ᴛʀị, ᴛʜừᴀ ᴛʜɪêɴ ʜᴜế, Đắᴋ ʟắᴋ ᴠà ɴᴀᴍ Địɴʜ đã ǫᴜᴀ 𝟷𝟺 ɴɢàʏ ᴋʜôɴɢ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴍắᴄ ᴍớɪ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *