Giảng viên đại học mỉa mai sinh viên lên mạng xã hội vì xin nghỉ học khi nhà có tang

ɢɪảɴɢ ᴠɪêɴ ᴛʀườɴɢ Đʜ ᴋʜᴏᴀ ʜọᴄ xã ʜộɪ & ɴʜâɴ ᴠăɴ, ᴄôɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴇᴍᴀɪʟ ᴄủᴀ sɪɴʜ ᴠɪêɴ ʟêɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄá ɴʜâɴ, ᴄùɴɢ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ: “ɴʜưɴɢ ɴɢʜỉ ʜọᴄ ᴄó ʟàᴍ ᴇᴍ đỡ ʙᴜồɴ ʜơɴ ᴋʜôɴɢ”.


ᴛʀả ʟờɪ ᴄʜɪềᴜ 𝟷𝟹/𝟿, ɢs.ᴛs ʜᴏàɴɢ ᴀɴʜ ᴛᴜấɴ, ʜɪệᴜ ᴛʀưởɴɢ ᴛʀườɴɢ Đʜ ᴋʜᴏᴀ ʜọᴄ xã ʜộɪ & ɴʜâɴ ᴠăɴ, Đạɪ ʜọᴄ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ʜà ɴộɪ, ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ɴʜà ᴛʀườɴɢ đã ɴắᴍ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠề ᴠụ ᴠɪệᴄ.

ᴛʜᴇᴏ đó, ôɴɢ ʜᴏàɴɢ ᴀɴʜ ᴛᴜấɴ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ sử ᴅụɴɢ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ʟà ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ɴɢôɴ ʟᴜậɴ ᴠà ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄá ɴʜâɴ ᴄủᴀ ɢɪảɴɢ ᴠɪêɴ.

“sᴀᴜ ᴋʜɪ đăɴɢ sᴛᴀᴛᴜs, ɴʜậɴ ᴛʜấʏ ᴋʜôɴɢ ᴘʜù ʜợᴘ, ᴛʜầʏ ʟê ᴀɴʜ đã ɢỡ đɪ, đăɴɢ ʟờɪ xɪɴ ʟỗɪ đếɴ ᴄá ɴʜâɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴠà ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ, đɪềᴜ đó ᴛʜể ʜɪệɴ sự ứɴɢ xử ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴄủᴀ ᴛʜầʏ ʟê ᴀɴʜ. sự ᴠɪệᴄ ᴅɪễɴ ʀᴀ ʟà đɪềᴜ đáɴɢ ᴛɪếᴄ. ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ đã ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴛʜầʏ ᴛʀịɴʜ ʟê ᴀɴʜ để ʀúᴛ ᴋɪɴʜ ɴɢʜɪệᴍ”, ʜɪệᴜ ᴛʀưởɴɢ ɴʜà ᴛʀườɴɢ ɴóɪ.

ᴛʀướᴄ đó, ᴍộᴛ sɪɴʜ ᴠɪêɴ xɪɴ ᴠắɴɢ ᴍặᴛ ʙᴜổɪ ʜọᴄ ᴠì ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄó ᴄʜᴜʏệɴ ʙᴜồɴ. ᴅù ᴛʜừᴀ ɴʜậɴ ɴɢườɪ ɴàʏ đượᴄ ᴘʜéᴘ ɴɢʜỉ, ᴍᴄ ʟê ᴀɴʜ, ɢɪảɴɢ ᴠɪêɴ ᴄủᴀ ᴛʀườɴɢ, ᴠẫɴ ᴄʜụᴘ ᴍàɴ ʜìɴʜ đᴏạɴ ᴇᴍᴀɪʟ, đăɴɢ ʟêɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄá ɴʜâɴ.

“ᴋʜᴀɪ ɢɪảɴɢ ᴏɴʟɪɴᴇ, ᴋʜɪ sɪɴʜ ᴠɪêɴ ʙᴜồɴ! ᴇᴍ ᴋʜôɴɢ ᴄầɴ xɪɴ ʟỗɪ ᴠì ǫᴜʏềɴ ᴄủᴀ ᴇᴍ ʟà đượᴄ ᴘʜéᴘ ɴɢʜỉ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜỹ 𝟸𝟶% ᴛʜờɪ ʟượɴɢ ᴄʜᴏ ᴘʜéᴘ! ɴʜưɴɢ ɴɢʜỉ ʜọᴄ ᴄó ʟàᴍ ᴇᴍ đỡ ʙᴜồɴ ʜơɴ ᴋʜôɴɢ, ʟà đɪềᴜ ᴄáᴄ ᴇᴍ ᴄầɴ ᴄâɴ ɴʜắᴄ ᴠà ᴘʜảɪ ᴍạɴʜ ᴍẽ ʜơɴ, ɴʜé!”, ɴᴀᴍ ᴍᴄ ᴠɪếᴛ.

ɴɢᴀʏ ʟậᴘ ᴛứᴄ, ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ đã để ʟạɪ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ɢóᴘ ý, ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴄʜỉ ᴛʀíᴄʜ ᴛʜáɪ độ ᴛʜɪếᴜ ᴄảᴍ ᴛʜôɴɢ. ʜầᴜ ʜếᴛ ý ᴋɪếɴ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ đứɴɢ ᴛʀêɴ ᴄươɴɢ ᴠị ʟà ᴍộᴛ ɴʜà ɢɪáᴏ, ᴍᴄ ʟê ᴀɴʜ ɴêɴ ɢửɪ ʟờɪ ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ ᴀɴ ủɪ ᴛʜᴀʏ ᴠì sᴏɪ ᴍóɪ, ᴛʀáɴʜ ᴍóᴄ ᴍộᴛ sɪɴʜ ᴠɪêɴ đᴀɴɢ ɢặᴘ ᴘʜảɪ ᴄʜᴜʏệɴ ʙᴜồɴ ɢɪᴀ đìɴʜ.

ᴍᴄ ʟê ᴀɴʜ ʙị ᴄʜỉ ᴛʀíᴄʜ ᴠì ᴍỉᴀ ᴍᴀɪ ʟý ᴅᴏ ᴠắɴɢ ʜọᴄ ᴄủᴀ sɪɴʜ ᴠɪêɴ.ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ᴠɪệᴄ ᴄôɴɢ ᴋʜᴀɪ đᴏạɴ ᴇᴍᴀɪʟ ᴄủᴀ sɪɴʜ ᴠɪêɴ ᴍà ᴋʜôɴɢ ᴄʜᴇ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄá ɴʜâɴ ʙᴀᴏ ɢồᴍ địᴀ ᴄʜỉ ᴇᴍᴀɪʟ, ʜọ ᴛêɴ ᴠà ᴍã số sɪɴʜ ᴠɪêɴ ʙị ᴄʜᴏ ʟà ᴛʜɪếᴜ ᴛế ɴʜị, xâᴍ ᴘʜạᴍ ǫᴜʏềɴ ʙảᴏ ᴍậᴛ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄá ɴʜâɴ.

ɴɢᴀʏ sᴀᴜ đó, ᴍᴄ ɴàʏ đã ᴄôɴɢ ᴋʜᴀɪ xɪɴ ʟỗɪ.

“ᴍìɴʜ xɪɴ ʟỗɪ ʜọᴄ ᴛʀò ɴʜé. ᴍìɴʜ ᴍᴏɴɢ ᴄáᴄ ᴇᴍ ᴍạɴʜ ᴍẽ ʜơɴ ᴛʜôɪ, ɴʜưɴɢ ᴍìɴʜ ᴄʜưᴀ đủ ʙìɴʜ ᴛâᴍ ᴠà ᴄʜɪᴀ sẻ ᴠớɪ ᴇᴍ. xɪɴ ʟỗɪ ᴄáᴄ ʙạɴ đã ᴘʜảɪ ɴʜậɴ ᴄảᴍ xúᴄ ᴛɪêᴜ ᴄựᴄ ᴛừ đɪềᴜ ʟê ᴀɴʜ ᴠɪếᴛ sáɴɢ ɴᴀʏ ᴍà ᴄʜưᴀ ᴄâɴ ɴʜắᴄ ᴋỹ”.

ʜɪệɴ ʙàɪ đăɴɢ đã ʙị xóᴀ.

ᴍᴄ ʟê ᴀɴʜ sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟽𝟽 ᴛạɪ ʜà ɴộɪ. ᴀɴʜ ʜɪệɴ ʟà ᴘʜó ᴄʜủ ɴʜɪệᴍ ᴋʜᴏᴀ ᴅᴜ ʟịᴄʜ ʜọᴄ, Đạɪ ʜọᴄ ᴋʜᴏᴀ ʜọᴄ xã ʜộɪ & ɴʜâɴ ᴠăɴ, Đạɪ ʜọᴄ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ʜà ɴộɪ.

ʟê ᴀɴʜ đượᴄ ᴋʜáɴ ɢɪả ʙɪếᴛ đếɴ ǫᴜᴀ ᴠᴀɪ ᴛʀò ᴍᴄ ᴄʜᴏ ɴʜɪềᴜ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ʜìɴʜ ɴʜư ᴄà ᴘʜê sáɴɢ, ɢɪᴀɪ đɪệᴜ ᴛự ʜàᴏ, sứᴄ ɴướᴄ ɴɢàɴ ɴăᴍ, ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đấᴛ ɴướᴄ ᴄᴏɴ ɴɢườɪ, ᴄᴏɴ đườɴɢ âᴍ ɴʜạᴄ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *