Hàng loạt chợ truyền thống tại HCM có ca nhiễm và phải đóng cửa

ᴠɪệᴄ ᴄấᴘ ᴛʜẻ ʀᴀ ᴠàᴏ ᴄʜợ sẽ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ đượᴄ ʟượɴɢ ɴɢườɪ ʀᴀ ᴠàᴏ ᴄʜợ, ɢóᴘ ᴘʜầɴ ᴅễ ᴛʀᴜʏ ᴠếᴛ ᴄáᴄ đốɪ ᴛượɴɢ ᴋʜɪ ᴄó ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴛừɴɢ đếɴ đâʏ.
ᴄụ ᴛʜể, ᴄʜợ đầᴜ ᴍốɪ ʜóᴄ ᴍôɴ – ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ 𝟹 ᴄʜợ đầᴜ ᴍốɪ ʟớɴ ɴʜấᴛ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ – đã ᴘʜảɪ ᴛạᴍ ɴɢừɴɢ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛʀᴏɴɢ 𝟽 ɴɢàʏ ᴠì xᴜấᴛ ʜɪệɴ 𝟷𝟿 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ, ᴍộᴛ số ᴄᴀ ʙệɴʜ ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴄáᴄ ᴄʜợ ᴋʜáᴄ.

ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ đóɴɢ ᴄửᴀ, ᴄôɴɢ ᴛʏ ǫᴜảɴ ʟý ᴄʜợ sẽ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ xịᴛ ʀửᴀ ᴄʜợ, ᴘʜᴜɴ ᴋʜử ᴋʜᴜẩɴ ᴠà ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴄʜᴏ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟺.𝟶𝟶𝟶 ᴛʜươɴɢ ɴʜâɴ ᴠà ᴄáɴ ʙộ, ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛạɪ ᴄʜợ.

Đồɴɢ ᴛʜờɪ, ᴛʜươɴɢ ɴʜâɴ sẽ ᴄʜủ độɴɢ ʙáɴ ʜàɴɢ ǫᴜᴀ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ, ɢɪᴀᴏ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴛớɪ ᴋʜáᴄʜ ᴍᴜᴀ ʜàɴɢ. xᴇ ʜàɴɢ ᴄó ᴛʜể đậᴜ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ᴄáᴄ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ɴɢᴏàɪ ᴄʜợ, ɢɪᴀᴏ ɴʜỏ ʀᴀ ᴛừɴɢ ᴍốɪ sỉ ᴛʜᴀʏ ᴠì ᴛậᴘ ᴋếᴛ ᴍộᴛ ɴơɪ ɴʜɪềᴜ ɴʜư ᴛʀướᴄ

ᴛạɪ ᴄʜợ đầᴜ ᴍốɪ ʙìɴʜ Đɪềɴ, ɴơɪ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ 𝟽𝟶% ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ ᴄʜᴏ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴄũɴɢ ᴘʜảɪ ᴛạᴍ ɴɢưɴɢ ᴍộᴛ số ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴛạɪ ᴄʜợ để ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴋʜử ᴋʜᴜẩɴ ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ.

ᴄáᴄ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ʙáɴ ᴛʜịᴛ, ʀᴀᴜ ᴄủ ǫᴜả ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜợ ʙìɴʜ Đɪềɴ ᴠẫɴ ʜᴏạᴛ độɴɢ, ᴄʜỉ ᴛổ ᴄʜứᴄ ʙáɴ sỉ ᴠà ᴄấᴍ ɴɢườɪ ᴍᴜᴀ ʙáɴ ʟẻ ᴠàᴏ ᴄʜợ ʜᴏạᴛ độɴɢ

ᴛʀướᴄ đó, ɴɢàʏ 𝟷𝟿/𝟼, ᴍộᴛ ʙốᴄ xếᴘ ᴛạɪ ᴄʜợ ɴàʏ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴠà đếɴ ɴᴀʏ ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟹𝟸 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ.

ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴘʜᴜɴ ᴋʜử ᴋʜᴜẩɴ ɴʜữɴɢ địᴀ đɪểᴍ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴄᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 chợ bình điền


ʜɪệɴ, ᴄʜợ đầᴜ ᴍốɪ ɴàʏ ᴄũɴɢ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴛʜươɴɢ ɴʜâɴ ᴘʜảɪ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɢʜɪ ɴʜậᴛ ᴋý ᴛɪếᴘ xúᴄ ʜàɴɢ ɴɢàʏ đầʏ đủ ᴄáᴄ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ: ʜọ ᴠà ᴛêɴ ɴɢườɪ ᴛɪếᴘ xúᴄ (ɴɢườɪ ᴍᴜᴀ ʜàɴɢ, ᴛʜươɴɢ ʟáɪ, ʙạɴ ʜàɴɢ, ᴛàɪ xế…), số đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ɴɢườɪ ᴛɪếᴘ xúᴄ, địᴀ ᴄʜỉ ɴɢườɪ ᴛɪếᴘ xúᴄ, ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛɪếᴘ xúᴄ ɴʜằᴍ ᴛạᴏ đɪềᴜ ᴋɪệɴ ᴛʜᴜậɴ ʟợɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ᴛʀᴜʏ ᴠếᴛ ɴếᴜ ᴄó ʀủɪ ʀᴏ ᴠề ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ xảʏ ʀᴀ.

ʙêɴ ᴄạɴʜ đó, ɴʜɪềᴜ ᴄʜợ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜốɴɢ ʟớɴ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴄũɴɢ đã ᴘʜảɪ ᴛạᴍ ɴɢưɴɢ ʜᴏạᴛ độɴɢ. ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ 𝟸𝟽/𝟼, sᴀᴜ ᴋʜɪ xáᴄ địɴʜ ᴍộᴛ ᴄᴀ ɴɢʜɪ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛừɴɢ ᴛớɪ ᴄʜợ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đã ᴛạᴍ ᴛʜờɪ đóɴɢ ᴄửᴀ ᴄʜợ ʜòᴀ ʜưɴɢ (ǫᴜậɴ 𝟷𝟶) ᴠà ᴄʜợ ʜᴏàɴɢ ʜᴏᴀ ᴛʜáᴍ (ǫᴜậɴ ᴛâɴ ʙìɴʜ).

ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đã ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴛɪểᴜ ᴛʜươɴɢ ở 𝟸 ᴄʜợ ᴛạᴍ ɴɢừɴɢ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ. ɴɢàɴʜ ʏ ᴛế ᴄũɴɢ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʟấʏ ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴠà ᴘʜᴜɴ ᴋʜử ᴋʜᴜẩɴ ᴛᴏàɴ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ.

ᴛʀướᴄ đó, ɴɢàʏ 𝟸𝟼/𝟼, ᴄʜợ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʀɪ ᴘʜươɴɢ (ǫᴜậɴ 𝟷𝟶) ᴄũɴɢ ᴘʜảɪ đóɴɢ ᴄửᴀ để đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴅịᴄʜ ᴛễ, ʟấʏ ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴠà ᴛɪểᴜ ᴛʜươɴɢ ᴠì ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴍộᴛ ᴄᴀ ɴɢʜɪ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿. ɴɢườɪ ɴàʏ ʟà ᴋʜáᴄʜ đɪ ᴄʜợ, ᴛừɴɢ ᴛớɪ đâʏ ᴍᴜᴀ sắᴍ ɴɢàʏ 𝟸𝟹/𝟼.

ʜɪệɴ, ᴄʜợ ᴛʜáɪ ʙìɴʜ, ᴄʜợ ᴅâɴ sɪɴʜ (ǫᴜậɴ 𝟷), ᴄʜợ ᴘʜạᴍ ᴛʜế ʜɪểɴ (ǫᴜậɴ 𝟾), ᴄʜợ sơɴ ᴋỳ (ǫᴜậɴ ᴛâɴ ᴘʜú), ᴄʜợ ᴋʜᴜ ᴘʜố 𝟸 (ǫᴜậɴ ʙìɴʜ ᴛâɴ),… ᴄũɴɢ đã ᴛạᴍ đóɴɢ ᴄửᴀ ᴠì ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.

ᴛừ ɴɢàʏ 𝟸𝟶/𝟼, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đã ᴄấᴍ ᴄáᴄ ᴄʜợ ᴛự ᴘʜáᴛ ʜᴏạᴛ độɴɢ sᴀᴜ ᴋʜɪ đáɴʜ ɢɪá đâʏ ʟà ɴʜữɴɢ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴄᴀᴏ. ᴄáᴄ ᴄʜợ đᴀɴɢ ʜᴏạᴛ độɴɢ đềᴜ ᴘʜảɪ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴛổ ᴄʜứᴄ, sắᴘ xếᴘ ʟạɪ ᴄáᴄ ɴʜà ʟồɴɢ ɴʜằᴍ đảᴍ ʙảᴏ ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.

ᴠɪệᴄ ᴄấᴘ ᴛʜẻ ʀᴀ ᴠàᴏ ᴄʜợ sẽ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ đượᴄ ʟượɴɢ ɴɢườɪ ʀᴀ ᴠàᴏ ᴄʜợ, ɢóᴘ ᴘʜầɴ ᴅễ ᴛʀᴜʏ ᴠếᴛ ᴄáᴄ đốɪ ᴛượɴɢ ᴋʜɪ ᴄó ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴛừɴɢ đếɴ đâʏ.

ʙᴀɴ ǫᴜảɴ ʟý ᴄʜợ ʙìɴʜ ᴛʜớɪ (ǫᴜậɴ 𝟷𝟷, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ) áᴘ ᴅụɴɢ ᴛʜẻ ʀᴀ ᴠàᴏ ᴄʜợ ᴄʜᴏ ᴛᴏàɴ ʙộ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴠà ᴛɪểᴜ ᴛʜươɴɢ để ʜạɴ ᴄʜế ᴠɪệᴄ ᴛɪếᴘ xúᴄ ᴠà ᴛụ ᴛậᴘ đôɴɢ ɴɢườɪ. ᴄùɴɢ ᴛʜờɪ đɪểᴍ, ᴄʜợ ᴄʜỉ ᴄʜᴏ ᴘʜéᴘ ᴛốɪ đᴀ 𝟸𝟶𝟶 ɴɢườɪ ᴠàᴏ ᴍᴜᴀ sắᴍ.

ᴛʀướᴄ đó, ᴛạɪ ᴄᴜộᴄ ʜọᴘ ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄʜɪềᴜ 𝟸𝟻/𝟼, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜᴏɴɢ ɴʜìɴ ɴʜậɴ đáɴɢ ʟᴏ ɴɢạɪ ɴʜấᴛ ʟà ᴄáᴄ ᴄʜᴜỗɪ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴄʜợ đầᴜ ᴍốɪ, ᴄʜợ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜốɴɢ.

Ôɴɢ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴄáᴄ đơɴ ᴠị ᴄầɴ ᴛíɴʜ ᴛᴏáɴ, ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴍô ʜìɴʜ ǫᴜậɴ 𝟾 đᴀɴɢ áᴘ ᴅụɴɢ ʟà ʙố ᴛʀí ᴛɪểᴜ ᴛʜươɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜợ ʙᴜôɴ ʙáɴ ʟᴜâɴ ᴘʜɪêɴ ᴛʜᴇᴏ ɴɢàʏ. ʀɪêɴɢ ᴄáᴄ ᴄʜợ đầᴜ ᴍốɪ ᴘʜảɪ ᴄó ᴘʜươɴɢ áɴ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴄụ ᴛʜể.

Ôɴɢ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄáᴄ ʜộ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴛʜᴜộᴄ ɴʜữɴɢ ᴋʜᴜ ᴄʜợ ɴàʏ ᴄầɴ ᴘʜảɪ ᴋý ᴄᴀᴍ ᴋếᴛ, ᴛíɴʜ đɪểᴍ ᴄụ ᴛʜể. ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ, ᴄáᴄ ʜộ ɴàʏ sẽ ʙị ʙᴜộᴄ ᴛạᴍ ɴɢừɴɢ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *