Học sinh ngoài công lập TP.HCM được miễn học phí học kì 1

ᴄùɴɢ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ᴄôɴɢ ʟậᴘ, ᴛʀẻ ᴍầᴍ ɴᴏɴ, ʜọᴄ sɪɴʜ ᴋʜốɪ ᴛʀườɴɢ ɴɢᴏàɪ ᴄôɴɢ ʟậᴘ (ᴛʀừ ᴛʀườɴɢ ᴄó ᴠốɴ đầᴜ ᴛư ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ) ở ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄũɴɢ ᴛʜᴜộᴄ đốɪ ᴛượɴɢ đượᴄ ᴍɪễɴ ʜọᴄ ᴘʜí Học Kì 1


ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đã ᴄó ᴠăɴ ʙảɴ ᴄʜấᴘ ᴛʜᴜậɴ ᴄʜủ ᴛʀươɴɢ xâʏ ᴅựɴɢ ᴄơ ᴄʜế ʜỗ ᴛʀợ 𝟷𝟶𝟶% ʜọᴄ ᴘʜí ʜọᴄ ᴋỳ ɪ ɴăᴍ ʜọᴄ 𝟸𝟶𝟸𝟶-𝟸𝟶𝟸𝟷 đốɪ ᴠớɪ ᴛᴏàɴ ʙộ ᴛʀẻ ᴇᴍ ᴍầᴍ ɴᴏɴ, ʜọᴄ sɪɴʜ ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ᴘʜổ ᴛʜôɴɢ ᴄôɴɢ ʟậᴘ ᴠà ɴɢᴏàɪ ᴄôɴɢ ʟậᴘ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴅᴏ ảɴʜ ʜưởɴɢ ᴄủᴀ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 (ᴛʀừ ᴄáᴄ ᴄơ sở ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴄó ᴠốɴ đầᴜ ᴛư ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ).

ʜọᴄ sɪɴʜ ở ᴛᴘ.ʜᴄᴍ sẽ đượᴄ ᴍɪễɴ ʜọᴄ ᴘʜí ᴋỳ ɪ ɴăᴍ ʜọᴄ 𝟸𝟶𝟸𝟷-𝟸𝟶𝟸𝟸ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ɢɪᴀᴏ sở ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴘʜốɪ ʜợᴘ sở ᴛàɪ ᴄʜíɴʜ ᴠà ᴄáᴄ sở, ʙᴀɴ, ɴɢàɴʜ ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴛʜᴀᴍ ᴍưᴜ ᴜʙɴᴅ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴛʀìɴʜ ʜộɪ đồɴɢ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴅự ᴛʜảᴏ ɴɢʜị ǫᴜʏếᴛ ʙᴀɴ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ sáᴄʜ ʜỗ ᴛʀợ ɴàʏ.

sở ɢᴅ&Đᴛ ʜướɴɢ ᴅẫɴ ᴄáᴄ ᴄơ sở ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴄôɴɢ ʟậᴘ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛạᴍ ᴛʜờɪ ᴄʜưᴀ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴛʜᴜ ʜọᴄ ᴘʜí ʜọᴄ ᴋỳ ɪ ɴăᴍ ʜọᴄ 𝟸𝟶𝟸𝟷-𝟸𝟶𝟸𝟸 ᴄʜᴏ đếɴ ᴋʜɪ ᴄó ʜướɴɢ ᴅẫɴ ᴍớɪ, ᴠậɴ độɴɢ ᴄơ sở ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴄó ᴠốɴ đầᴜ ᴛư ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ ɢɪảᴍ ʜọᴄ ᴘʜí ᴄʜᴏ ᴛʀẻ ᴍầᴍ ɴᴏɴ ᴠà ʜọᴄ sɪɴʜ.

ᴛʀướᴄ đó, để ᴄʜɪᴀ sẻ ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴠớɪ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛʀᴏɴɢ ʙốɪ ᴄảɴʜ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ᴋéᴏ ᴅàɪ, sở ɢᴅ&Đᴛ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đề xᴜấᴛ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴍɪễɴ ʜọᴄ ᴘʜí ʜọᴄ ᴋỳ ɪ ᴄʜᴏ ᴛʀẻ ᴍầᴍ ɴᴏɴ, ʜọᴄ sɪɴʜ ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ᴘʜổ ᴛʜôɴɢ ᴄôɴɢ ʟậᴘ.

ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ “ᴅâɴ ʜỏɪ – ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴛʀả ʟờɪ” ᴛốɪ 𝟹𝟶/𝟾, ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴠăɴ ʜɪếᴜ, ɢɪáᴍ đốᴄ sở ɢᴅ&Đᴛ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ, ɢɪảɪ ᴛʜíᴄʜ ᴛʜẩᴍ ǫᴜʏềɴ ᴍɪễɴ, ɢɪảᴍ ʜọᴄ ᴘʜí ᴛʜᴜộᴄ ǫᴜốᴄ ʜộɪ. Để ʜọᴄ sɪɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ đóɴɢ ʜọᴄ ᴘʜí ʜọᴄ ᴋỳ ɪ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴘʜảɪ ᴄʜɪ ɴɢâɴ sáᴄʜ để ᴄấᴘ ʙù.

ᴛừ đầᴜ ᴛʜáɴɢ sáᴜ, sở đã ᴄó ᴠăɴ ʙảɴ ᴛʀᴀᴏ đổɪ, đề ɴɢʜị ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ɴɢᴏàɪ ᴄôɴɢ ʟậᴘ ᴋʜôɴɢ ᴛăɴɢ ʜọᴄ ᴘʜí ɴăᴍ ʜọᴄ ᴍớɪ. ɴʜưɴɢ ᴛʜựᴄ ᴛế, đᴀ số ᴛʀườɴɢ ɴɢᴏàɪ ᴄôɴɢ ʟậᴘ đềᴜ ᴛăɴɢ ʜọᴄ ᴘʜí.

ʜɪệɴ, ᴛᴏàɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴄó ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷,𝟽𝟷 ᴛʀɪệᴜ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴛừ ᴍầᴍ ɴᴏɴ, ᴛɪểᴜ ʜọᴄ, ᴛʜᴄs đếɴ ᴛʜᴘᴛ (ᴄʜưᴀ ᴛíɴʜ ʜệ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ). sᴏ ᴠớɪ ɴăᴍ ʜọᴄ ᴛʀướᴄ, ʜọᴄ sɪɴʜ ᴛăɴɢ ᴛʜêᴍ 𝟹𝟷.𝟶𝟶𝟶, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴋʜốɪ ᴛʀườɴɢ ᴄôɴɢ ʟậᴘ ᴛăɴɢ 𝟸𝟾.𝟶𝟶𝟶 ᴇᴍ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *