Cập Nhật liên tục :Học sinh từ mầm non đến THPT trên địa bàn Hà Nội tạm dừng đến trường từ ngày 4/5

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa gửi công điện, theo ấy cho học sinh, học viên các cấp học, bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên -chuyên nghiệp; trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài, cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn Thành phố lâm thời ngừng đến trường nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 từ ngày 04/5/2021 cho đến lúc có thông báo mới của Thành phố.

Trong thời gian ko tới trường, học trò chuyển sang học trực tuyến.

Nội dung thông báo cụ thể như sau:

1. Cho cho học sinh, học viên các cấp học, bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên; trường sở hữu vốn đầu tư nước ngoài; những trọng tâm ngoại ngữ, tin học, tẩm bổ văn hóa, tẩm bổ kỹ năng; các cơ sở đào tạo, tẩm bổ ngắn hạn với vốn đầu tư nước ngoài; các cơ sở giáo dục măng non trên địa bàn Thành phố trợ thì ngừng đến trường nhằm bảo đảm công việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 kể từ ngày 04/5/2021 cho đến lúc sở hữu thông tin mới của Thành phố.

2. Trong thời kì học sinh nhất thời dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các trường đơn vị dạy học trực tuyến qua Internet:

a) Đối mang giáo dục mầm non: thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 401/SGDĐT-GDMN ngày 04/02/2021 của Sở GDĐT.

b) Đối giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên:

– Triển khai việc dạy và học qua Internet theo hướng dẫn tại Công văn số 356/SGDĐT-GDPT ngày 31/01/2021 của Sở GDĐT về việc tổ chức dạy học qua Internet trong thời kì phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  Việc kiểm tra, kiểm tra thường xuyên kết quả học tập trực tuyến của học sinh được thực hiện trong công đoạn dạy học. Đánh giá thường xuyên trong dạy học trực tuyến được thực hiện theo quy định về kiểm tra, kiểm tra thường xuyên của Bộ GDĐT. Việc kiểm tra, kiểm tra định kỳ kết quả học tập trực tuyến của học sinh được thực hành trực tiếp tại những trường tiểu học, THCS, THPT, trọng điểm GDNN-GDTX theo quy định về kiểm tra, kiểm tra định kỳ của Bộ GDĐT.

– Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 1125/SGDĐT-GDPT ngày 09/4/2021 của Sở GDĐT về việc công ty dạy học trong học kỳ II, tổng kết năm học 2020 – 2021 cấp THCS, Công văn số 1728/SGDĐT-GDPT ngày 19/4/2021 của Sở GDĐT về việc đơn vị dạy học trong học kỳ 2 và ôn thi phải chăng nghiệp THPT năm 2021 bảo đảm hiệu quả, thích hợp tình hình học sinh không tới trường để phòng chống dịch, bệnh Covid-19.

– Việc đơn vị khảo sát đối với lớp 12 theo Công văn số 1162/SGDĐT-GDPT ngày 12/4/2021 của Sở GDĐT về việc chỉ dẫn đánh giá khảo sát đối với lớp 12 THPT năm học 2020 – 2021 trợ thì hoãn, việc triển khai tiếp theo sẽ sở hữu hướng dẫn sau.

3. Các công ty trường học, những cơ sở giáo dục chủ động phối hợp phụ huynh học trò trong công tác quản lý và theo dõi sức khỏe của học sinh, bảo đảm thực hiện thấp công việc phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ GDĐT và Thành phố.

Như vậy, đến nay, không tính Hà Nội, hai tỉnh giấc Hà Nam, Vĩnh Phúc đã cho học sinh toàn tỉnh nhất thời giới hạn tới trường.

Hưng Yên, Yên Bái cũng chuyển sang dạy học trực tuyến đối với học sinh tại một số địa phương.

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với người từng đi các địa điểm hay chuyến bay được giám sát khi đến thành phố. Cụ thể như sau:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *