Ireland thu hồi mì Hảo Hảo vì chứa chất có thể gây ung thư nếu ăn nhiều

ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ ɪʀᴇʟᴀɴᴅ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛʜᴜ ʜồɪ ᴍộᴛ số ʟô ᴍì ʜảᴏ ʜảᴏ ᴠà ᴍɪếɴ ɢᴏᴏᴅ ᴅᴏ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴀᴄᴇᴄᴏᴏᴋ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ sảɴ xᴜấᴛ ᴠì sử ᴅụɴɢ ᴄʜấᴛ ᴋʜôɴɢ đượᴄ ᴘʜéᴘ.
ɴɢàʏ 𝟸𝟶/𝟾, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ ɪʀᴇʟᴀɴᴅ (ғsᴀɪ) ʀᴀ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴛʜᴜ ʜồɪ ᴍộᴛ số ʟô sảɴ ᴘʜẩᴍ ᴍì ăɴ ʟɪềɴ ᴄó ᴄʜứᴀ ᴄʜấᴛ ᴇᴛʜʏʟᴇɴᴇ ᴏxɪᴅᴇ. Đâʏ ʟà ᴄʜấᴛ ᴄó ʜạɪ ᴄʜᴏ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴄᴏɴ ɴɢườɪ ᴠà ᴋʜôɴɢ đượᴄ ᴘʜéᴘ sử ᴅụɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ ᴘʜâɴ ᴘʜốɪ ᴛạɪ ʟɪêɴ ᴍɪɴʜ ᴄʜâᴜ Âᴜ.

ʜɪệɴ ᴄó 𝟹 ᴅòɴɢ sảɴ ᴘʜẩᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ ᴛʜᴜ ʜồɪ ᴄủᴀ ғsᴀɪ, ʙᴀᴏ ɢồᴍ ᴍì ʜảᴏ ʜảᴏ ᴠị ᴛôᴍ ᴄʜᴜᴀ ᴄᴀʏ (ʟᴏạɪ 𝟽𝟽 ɢ, ʜạɴ sử ᴅụɴɢ đếɴ 𝟸𝟺/𝟿/𝟸𝟶𝟸𝟸), ᴍɪếɴ ɢᴏᴏᴅ ᴠị sườɴ ʜᴇᴏ (ʟᴏạɪ 𝟻𝟼 ɢ, ʜạɴ sử ᴅụɴɢ đếɴ 𝟷𝟶/𝟷𝟷/𝟸𝟶𝟸𝟸), ᴍì ʏᴀᴛᴏ ᴠị ʜảɪ sảɴ (ʟᴏạɪ 𝟷𝟸𝟶 ɢ, ʜạɴ sử ᴅụɴɢ đếɴ 𝟹𝟶/𝟷𝟷/𝟸𝟶𝟸𝟸).

ᴛʀᴏɴɢ đó, 𝟸 sảɴ ᴘʜẩᴍ ʟà ᴍì ʜảᴏ ʜảᴏ ᴠà ᴍɪếɴ ɢᴏᴏᴅ ᴅᴏ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴀᴄᴇᴄᴏᴏᴋ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ sảɴ xᴜấᴛ

ᴛʜᴇᴏ ғsᴀɪ, ᴠɪệᴄ ᴛɪêᴜ ᴛʜụ ᴄáᴄ sảɴ ᴘʜẩᴍ ɴʜɪễᴍ ᴇᴛʜʏʟᴇɴᴇ ᴏxɪᴅᴇ ᴛᴜʏ ᴋʜôɴɢ ɢâʏ ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ ᴄấᴘ ᴛíɴʜ ᴄʜᴏ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ɴʜưɴɢ ᴄó ᴛʜể ɢâʏ ᴜɴɢ ᴛʜư ɴếᴜ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ sử ᴅụɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴅàɪ. ᴅᴏ đó, ɴɢườɪ ᴛɪêᴜ ᴅùɴɢ ᴄầɴ ʜạɴ ᴄʜế ᴠɪệᴄ ᴛɪếᴘ xúᴄ ᴠớɪ ᴄʜấᴛ ɴàʏ.

ғsᴀɪ sẽ ɢửɪ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴛʜᴜ ʜồɪ ʟô sảɴ ᴘʜẩᴍ ᴛʀêɴ ᴛạɪ ᴄáᴄ đɪểᴍ ʙáɴ ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴘʜâɴ ᴘʜốɪ.

ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴛʜᴜ ʜồɪ sảɴ ᴘʜẩᴍ ᴍì ʜảᴏ ʜảᴏ ᴠị ᴛôᴍ ᴄʜᴜᴀ ᴄᴀʏ ʟô ʜàɴɢ ʜạɴ sử ᴅụɴɢ đếɴ 𝟸𝟺/𝟿/𝟸𝟶𝟸𝟸 ᴄủᴀ ᴀᴍᴀᴢᴏɴ. Ảɴʜ: ɴᴠᴄᴄ.
ᴛʜᴇᴏ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴄủᴀ ᴢɪɴɢ, ᴍộᴛ ᴋʜáᴄʜ ʜàɴɢ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴍᴜᴀ sảɴ ᴘʜẩᴍ ᴍì ʜảᴏ ʜảᴏ ᴠị ᴛôᴍ ᴄʜᴜᴀ ᴄᴀʏ ᴄủᴀ ᴀᴄᴇᴄᴏᴏᴋ ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ sàɴ


ᴀᴍᴀᴢᴏɴ ᴜᴋ đã ɴʜậɴ đượᴄ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛʜᴜ ʜồɪ. ᴀᴍᴀᴢᴏɴ ᴜᴋ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴅᴏ ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴄảɴʜ ʙáᴏ ɴʜᴀɴʜ ᴠề ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ ᴠà ᴛʜứᴄ ăɴ ᴄʜăɴ ɴᴜôɪ ᴄʜâᴜ Âᴜ (ʀᴀsғғ) ʙᴀɴ ʜàɴʜ. ᴋʜáᴄʜ ʜàɴɢ sᴀᴜ ᴋʜɪ ʜᴏàɴ ʜàɴɢ sẽ đượᴄ sàɴ ᴛʀả ʟạɪ ᴛɪềɴ.

ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴢɪɴɢ, đạɪ ᴅɪệɴ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴀᴄᴇᴄᴏᴏᴋ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ʟô ʜàɴɢ ʙị ᴛʜᴜ ʜồɪ ʟà sảɴ ᴘʜẩᴍ xᴜấᴛ ᴋʜẩᴜ, ᴋʜôɴɢ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ɴʜữɴɢ sảɴ ᴘʜẩᴍ ɴộɪ địᴀ ᴛạɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ.

ᴠị ɴàʏ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴀᴄᴇᴄᴏᴏᴋ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴋʜôɴɢ sử ᴅụɴɢ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴇᴛʜʏʟᴇɴᴇ ᴏxɪᴅᴇ ở ʙấᴛ ᴋỳ ᴄôɴɢ đᴏạɴ sảɴ xᴜấᴛ ɴàᴏ. ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ɴàʏ đᴀɴɢ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴘʜâɴ ᴛíᴄʜ, ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴠà đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴛʀêɴ ᴅɪệɴ ʀộɴɢ ở ᴄáᴄ ɴɢᴜʏêɴ ʟɪệᴜ, ᴛʜɪếᴛ ʙị, ǫᴜʏ ᴛʀìɴʜ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ để ɴʜậɴ địɴʜ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴠà sẽ ᴄó ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ đốɪ ứɴɢ ᴋịᴘ ᴛʜờɪ.

ʙêɴ ᴄạɴʜ đó, ᴄáᴄ ɴʜà ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ɴɢᴜʏêɴ ᴠậᴛ ʟɪệᴜ ᴄʜᴏ ᴀᴄᴇᴄᴏᴏᴋ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄũɴɢ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ᴋʜôɴɢ sử ᴅụɴɢ ᴇᴛʜʏʟᴇɴᴇ ᴏxɪᴅᴇ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜʏ ᴛʀìɴʜ sảɴ xᴜấᴛ.

Đâʏ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟầɴ đầᴜ ᴛɪêɴ ᴄáᴄ sảɴ ᴘʜẩᴍ ăɴ ʟɪềɴ ᴅᴏ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴀᴄᴇᴄᴏᴏᴋ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ sảɴ xᴜấᴛ ʙị ᴛʜᴜ ʜồɪ. ᴛʜáɴɢ 𝟷𝟸/𝟸𝟶𝟸𝟶, ʜãɴɢ ᴛɪɴ ʜàɴ ǫᴜốᴄ ʏᴏɴʜᴀᴘ ɴᴇᴡs ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʙộ ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ ᴠà ᴅượᴄ ᴘʜẩᴍ ʜàɴ ǫᴜốᴄ (ᴋғᴅᴀ) ᴄùɴɢ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đã ᴛʜᴜ ʜồɪ ᴠà xử ʟý sảɴ ᴘʜẩᴍ ᴘʜở ʙò ăɴ ʟɪềɴ ᴘᴇᴀᴄᴏᴏᴋ ᴄủᴀ ᴀᴄᴇᴄᴏᴏᴋ ᴅᴏ ᴄʜứᴀ ʜàᴍ ʟượɴɢ ʙᴇɴᴢᴏᴘʏʀᴇɴᴇ ᴠượᴛ ǫᴜá ɢɪá ᴛʀị ᴛɪêᴜ ᴄʜᴜẩɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴅầᴜ ʜươɴɢ ʟɪệᴜ.

ᴄơ ǫᴜᴀɴ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴜɴɢ ᴛʜư ǫᴜốᴄ ᴛế (ɪᴀʀᴄ) ᴛʜᴜộᴄ ᴛổ ᴄʜứᴄ ʏ ᴛế ᴛʜế ɢɪớɪ (ᴡʜᴏ) xếᴘ ʟᴏạɪ ʙᴇɴᴢᴏᴘʏʀᴇɴᴇ ᴠàᴏ ɴʜóᴍ 𝟷 ᴠề ᴄʜấᴛ ɢâʏ ᴜɴɢ ᴛʜư.

Nguồn: Ireland thu hồi lô mì Hảo Hảo vì chứa chất có thể gây ung thư – Kinh doanh – ZINGNEWS.VN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *