Khẩn cấp: F2 chuỗi lây nhiễm Truyền Giáo Phục Hưng đã dương tính, mức độ lây lan cực cao

ᴛʜᴇᴏ ʜᴄᴅᴄ, ɴɢườɪ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ʜộɪ ᴛʜáɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɢɪáᴏ ᴘʜụᴄ ʜưɴɢ ᴄó ɴɢᴜʏ ᴄơ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ʀấᴛ ᴄᴀᴏ. ғ𝟸 ᴄủᴀ ᴄʜᴜỗɪ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ɴàʏ ᴄũɴɢ đã ʙị ɴʜɪễᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.

ᴛạᴍ ᴋʜᴏᴀʜ ᴠùɴɢ 𝟷 ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴛʀêɴ đườɴɢ ʜòᴀ ʜưɴɢ, ǫ.𝟷𝟶, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ʟấʏ ᴍẫᴜ ᴠàᴏ ɴɢàʏ 𝟸𝟿.𝟻
Ảɴʜ: ĐỘᴄ ʟẬᴘ
ʟúᴄ 𝟷𝟼 ɢɪờ 𝟹𝟶 ɴɢàʏ 𝟸𝟿.𝟻, ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ʙệɴʜ ᴛậᴛ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ (ʜᴄᴅᴄ), ʀᴀ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴋêᴜ ɢọɪ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ sɪɴʜ ʜᴏạᴛ ᴛạɪ ʜộɪ ᴛʜáɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɢɪáᴏ ᴘʜụᴄ ʜưɴɢ ᴄʜủ độɴɢ ᴋʜᴀɪ ʙáᴏ ʏ ᴛế.

ʜᴄᴅᴄ đề ɴɢʜị ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ʜộɪ ᴛʜáɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɢɪáᴏ ᴘʜụᴄ ʜưɴɢ ᴄʜủ độɴɢ ʟɪêɴ ʜệ ʏ ᴛế địᴀ ᴘʜươɴɢ để ᴋʜᴀɪ ʙáᴏ ᴋể ᴄả ᴋʜɪ ᴋʜôɴɢ ᴄó ʙấᴛ ᴄứ ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴍắᴄ ʙệɴʜ, ᴋʜôɴɢ đợɪ đếɴ ᴋʜɪ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ʙệɴʜ ᴍớɪ đɪ ᴋʜᴀɪ ʙáᴏ. ɢɪᴀ đìɴʜ, ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ɴếᴜ ʙɪếᴛ ᴄᴏɴ ᴇᴍ ᴍìɴʜ sɪɴʜ ʜᴏạᴛ ᴛạɪ ʜộɪ ᴛʜáɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɢɪáᴏ ᴘʜụᴄ ʜưɴɢ, ʜãʏ ᴠậɴ độɴɢ ʜọ ᴋʜᴀɪ ʙáᴏ ʏ ᴛế ᴄàɴɢ sớᴍ ᴄàɴɢ ᴛốᴛ.

ᴛʀưᴀ 𝟸𝟿.𝟻: ᴛʜêᴍ 𝟻𝟼 ᴄᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, 𝟷 ᴄᴀ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ʜộɪ ᴛʜáɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɢɪáᴏ ᴘʜụᴄ ʜưɴɢ

ᴛʜᴇᴏ ʜᴄᴅᴄ, ʜộɪ ᴛʜáɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɢɪáᴏ ᴘʜụᴄ ʜưɴɢ ᴄó ᴄᴀᴍ ᴋếᴛ số ʟượɴɢ ʜộɪ ᴠɪêɴ ʟà 𝟺𝟾 ɴɢườɪ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đáɴʜ ɢɪá ᴄó ᴛʜể ᴄᴏɴ số ɴàʏ ᴄᴀᴏ ʜơɴ ᴠà ᴠẫɴ ᴄòɴ ɴʜữɴɢ ʜộɪ ᴠɪêɴ ᴄʜưᴀ ʀᴀ ᴋʜᴀɪ ʙáᴏ. ᴠì ɴʜɪềᴜ ʟý ᴅᴏ ᴍà ʜọ ᴋʜôɴɢ ᴅáᴍ ᴋʜᴀɪ ʙáᴏ ᴄʜᴏ đếɴ ᴋʜɪ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ʙệɴʜ. ʙằɴɢ ᴄʜứɴɢ ʟà đã ᴄó ɴʜữɴɢ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴄó ᴛʀɪệᴜ ᴄʜứɴɢ đếɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴋʜᴀɪ ʙáᴏ ᴠà ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ɴʜɪễᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.

ᴛʜᴇᴏ ʜᴄᴅᴄ, ʜộɪ ᴛʜáɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɢɪáᴏ ᴘʜụᴄ ʜưɴɢ sɪɴʜ ʜᴏạᴛ ᴄùɴɢ ɴʜᴀᴜ ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ᴋʜôɴɢ ɢɪᴀɴ ɴʜỏ ʜẹᴘ, ᴋéᴍ ᴛʜôɴɢ ᴛʜᴏáɴɢ, ᴋʜôɴɢ đᴇᴏ ᴋʜẩᴜ ᴛʀᴀɴɢ.

Đɪềᴜ ᴋɪệɴ ᴋʜôɴɢ đảᴍ ʙảᴏ ɴʜư ᴛʀêɴ ᴄùɴɢ ᴠớɪ ʙɪếɴ ᴄʜủɴɢ ᴠɪ ʀúᴛ Ấɴ Độ đã ᴛạᴏ ᴛʜàɴʜ ᴍộᴛ ᴄʜᴜỗɪ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ᴍạɴʜ, số ʟượɴɢ ɴʜɪễᴍ ᴄᴀᴏ.

sᴀᴜ 𝟹 ɴɢàʏ, đã ᴄó 𝟾𝟻 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴʜɪễᴍ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ, ᴛʀᴏɴɢ đó đã xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ғ𝟸. ʙɪếɴ ᴄʜủɴɢ ᴍớɪ ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ ᴠì ᴛíɴʜ ᴄʜấᴛ ʟâʏ ʟᴀɴ ɴʜᴀɴʜ, ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ɴɢắɴ. ɴếᴜ ᴋʜôɴɢ ᴋʜᴏᴀɴʜ ᴠùɴɢ, ᴛìᴍ ʀᴀ sớᴍ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴛʜì sẽ ʟà ɴɢᴜồɴ ʟâʏ ᴄʜᴏ ᴄộɴɢ đồɴɢ.

Để ᴄʜặɴ đứɴɢ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴄʜᴜỗɪ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ɴàʏ, ʙêɴ ᴄạɴʜ ᴠɪệᴄ đẩʏ ɴʜᴀɴʜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ, ᴛʀᴜʏ ᴠếᴛ để ᴅịᴄʜ ᴋʜôɴɢ ʟâʏ ʟᴀɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛừ ɴʜữɴɢ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ đã ʙɪếᴛ ᴛʜì ᴠɪệᴄ ᴄầɴ ᴘʜảɪ ʟàᴍ ʟà ᴛìᴍ ʀᴀ ᴛấᴛ ᴄả ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ sɪɴʜ ʜᴏạᴛ ᴄʜᴜɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʜộɪ ᴛʜáɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɢɪáᴏ ᴘʜụᴄ ʜưɴɢ. ɴɢᴜʏ ᴄơ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ᴛʀᴏɴɢ ʜộɪ ᴛʜáɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɢɪáᴏ ᴘʜụᴄ ʜưɴɢ ʀấᴛ ᴄᴀᴏ. ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ɴàʏ, ɴếᴜ ᴄòɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ, sẽ ᴛʜàɴʜ ɴɢᴜồɴ ʟâʏ ʀấᴛ ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ – đặᴄ ʙɪệᴛ ở ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴛʀɪệᴜ ᴄʜứɴɢ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *