Kinh nghiệm khi bạn là F1, F2 phải chuẩn bị gì để không bị động

ɴʜỮɴɢ ĐɪỀᴜ ᴄẦɴ ʙɪẾᴛ ᴋʜɪ ʙẠɴ ʟÀ ғ𝟷, ғ𝟸:
ᴍụᴄ đíᴄʜ để ғ𝟸 ᴋʜôɴɢ ᴄó ɴʜữɴɢ ᴄảᴍ xúᴄ ʜᴏảɴɢ ʜốᴛ, ʟᴏ sợ ɴʜư ᴋʜáɴʜ đã ᴛʀảɪ ǫᴜᴀ.
ᴍụᴄ đíᴄʜ để ᴄáᴄ ʙạɴ ғ𝟷 ᴛạɪ ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴄó ᴛʜể ʙảᴏ ᴠệ ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴄʜᴏ ᴄʜíɴʜ ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴍìɴʜ. ᴋʜáɴʜ sẽ ᴄʜɪᴀ sẽ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ʙạɴ

ᴍôᴛ số ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ɴʜư sᴀᴜ:
𝟷. ᴋʜɪ ᴍìɴʜ ʟà ғ𝟸:

 • ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠớɪ ʙạɴ ғ𝟷. ᴛìɴʜ ʜìɴʜ sứᴄ ᴋʜᴏẻ, độɴɢ ᴠɪêɴ ᴛɪɴʜ ᴛʜầɴ ᴠớɪ ʙạɴ ғ𝟷, ʜỏɪ ᴛʜăᴍ ᴋɪɴʜ ɴɢʜɪệᴍ ᴄủᴀ ʙạɴ ғ𝟷 ᴛạɪ ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ (ʙấᴛ ᴋỳ ʟúᴄ ɴàᴏ ᴍìɴʜ ᴄũɴɢ ᴄó ᴛʜể ɴâɴɢ ʜạɴɢ, ʟạᴄ ǫᴜᴀɴ ɴʜưɴɢ ᴘʜảɪ ɴʜìɴ ᴛʜẳɴɢ ᴠàᴏ ᴛʜựᴄ ᴛế, ᴋʜôɴɢ ᴛự áᴍ ᴛʜị ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴍìɴʜ, ᴋʜôɴɢ ᴛự ᴀɴ ủɪ, ɴʜìɴ ᴛʜẳɴɢ để ʙướᴄ ᴛɪếᴘ, ᴠà ᴠượᴛ ǫᴜᴀ).
 • ᴄʜᴜẩɴ ʙị ʟɪsᴛ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ ɴʜữɴɢ đồ ᴅùɴɢ ᴄá ɴʜâɴ để đɪ ᴄáᴄʜ ʟʏ:
  𝟷.𝟷 Đồ ᴅùɴɢ ᴄá ɴʜâɴ:
 • ǫᴜầɴ áᴏ: 𝟻 ʙộ ᴍặᴄ ở ɴʜà.
 • ʙàɴ ᴄʜảɪ đáɴʜ ʀăɴɢ + ᴋᴇᴍ đáɴʜ ʀăɴɢ (ᴄʜỗ ᴋʜáɴʜ ᴄó ᴘʜáᴛ, ɴʜưɴɢ ᴘʜáᴛ ᴋᴇᴍ, ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴘʜáᴛ ʙàɴ ᴄʜảɪ).
 • ǫᴜạᴛ đɪệɴ: ở ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴋʜáɴʜ ở ᴋʜôɴɢ ᴄó ǫᴜạᴛ.
 • ᴅâʏ ᴛʜéᴘ + đɪɴʜ + ᴍóᴄ ᴘʜơɪ ǫᴜầɴ áᴏ 𝟻 ᴄáɪ.
 • ᴅᴀᴏ ᴛʜáɪ ʟᴀɴ để ᴄấᴛ ᴄʜᴀɴʜ, ᴄᴀᴍ: ɴɢườɪ ɴʜà sᴀᴜ ɴàʏ ᴄó ᴛʜể ᴛɪếᴘ ᴛế ᴛʜêᴍ ɴʜữɴɢ đồ ᴅùɴɢ ɴʜưɴɢ ᴅᴀᴏ ᴛʜì ᴋʜôɴɢ đượᴄ đᴇᴍ ᴠàᴏ ǫᴜᴀ đườɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛế.
 • sạᴄ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ.
 • ǫᴜʏểɴ sáᴄʜ ʏêᴜ ᴛʜíᴄʜ.
 • ʟᴏᴀ ᴄầᴍ ᴛᴀʏ ɴʜỏ để ɴɢʜᴇ ɴʜạᴄ, ᴛậᴘ ᴛʜể ᴅụᴄ.
 • ᴍáʏ ᴛíɴʜ (ɴếᴜ ᴄáᴄ ʙạɴ ᴄầɴ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ): ɴʜưɴɢ ᴛʜựᴄ ʀᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ, ᴄáᴄ ʙạɴ sẽ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ để ʟàᴍ ᴠɪệᴄ đượᴄ, ᴄảᴍ ɢɪáᴄ sợ ʜãɪ, sự ʟᴏ ʟắɴɢ ʟắᴘ đầʏ ᴛâᴍ ᴛʀí. ᴠà ở ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴡɪғɪ.
 • ɴướᴄ xả ᴠảɪ, ᴅầᴜ ɢộɪ, ᴅầᴜ xả 𝟷𝟺 ɢóɪ.
 • ᴋʜăɴ ᴛắᴍ.
 • ᴛô, đũᴀ, ᴍᴜỗɴɢ.
 • ɴướᴄ ʀửᴀ ᴄʜéɴ + ᴋʜăɴ ʀửᴀ ᴄʜéɴ.
  𝟷.𝟸 ᴘʜòɴɢ ʜộ ᴠà ᴛăɴɢ sứᴄ đề ᴋʜáɴɢ:
 • ᴄʜᴀɴʜ, ᴄᴀᴍ, đườɴɢ, ᴠɪᴛᴀᴍɪɴ ᴄ.
 • ɴướᴄ súᴄ ʜọɴɢ ʜᴏặᴄ ɴướᴄ ᴍᴜốɪ.
 • ɴướᴄ ʀửᴀ ᴛᴀʏ ᴋʜô ᴠà ɴướᴄ.
 • ʙᴀᴏ ᴛᴀʏ để đɪ ɴʜậɴ ᴄơᴍ, ʟàᴍ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ (ở ᴋʜᴜ ᴋʜáɴʜ ᴛᴏàɴ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴛɪếᴘ xúᴄ ᴠớɪ ғ𝟶 ɴêɴ ɴɢᴜʏ ᴄơ ʀấᴛ ᴄᴀᴏ).
 • ᴋíɴʜ ʙảᴏ ʜộ.
 • ᴋʜẩᴜ ᴛʀᴀɴɢ: 𝟷 ʜộᴘ, đượᴄ ᴘʜáᴛ ɴʜưɴɢ ᴄó ɴɢàʏ ᴄó, ᴄó ɴɢàʏ ᴋʜôɴɢ ɴêɴ ᴄʜᴜẩɴ ʙị ʟà ᴛốᴛ ɴʜấᴛ.
  𝟷.𝟹 Đồ ăɴ ᴠặᴛ:
 • Íᴛ ʙáɴʜ.
 • ᴍỳ ᴛôᴍ + xúᴄ xíᴄʜ để ʟỡ đóɪ ʙụɴɢ ᴛʜì ăɴ.
  𝟷.𝟺 ʟậᴘ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ ғ𝟹, ɢʜɪ ᴄʜú ʟịᴄʜ ᴛʀìɴʜ ᴅɪ ᴄʜᴜʏểɴ ᴛừ ɴɢàʏ ᴛɪếᴘ xúᴄ ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ ᴠớɪ ғ𝟷 ᴄʜᴏ đếɴ ʜɪệɴ ᴛạɪ, ʙáᴏ ᴠớɪ ᴛổ ᴛʀưởɴɢ để ɴʜậɴ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛạɪ ɴʜà.
  𝟸. ᴋʜɪ ʙạɴ ʙổɴɢ ᴄʜốᴄ ɴâɴɢ ʜạɴɢ ᴛʜàɴʜ ᴛᴀʏ đᴜᴀ ғ𝟷 :):
 • ʙạɴ sẽ ɴʜậɴ đượᴄ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴄủᴀ ᴄᴅᴄ, ᴄʜᴜẩɴ ʙị đồ ᴅùɴɢ ᴄá ɴʜâɴ ᴠà xᴇ sẽ đếɴ đóɴ. (ᴛʀậɴ ᴄʜɪếɴ ʙắᴛ đầᴜ).
 • ᴍặᴄ áᴏ ᴍưᴀ, đᴇᴏ 𝟶𝟸 ᴋʜẩᴜ ᴛʀᴀɴɢ, ᴋíɴʜ ʙảᴏ ʜộ, ᴠà ᴋʜôɴɢ ɢɪᴀᴏ ᴛɪếᴘ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴅɪ ᴄʜᴜʏểɴ đếɴ ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ.
 • Đếɴ ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴄáᴄ ʙạɴ ᴅɪ ᴄʜᴜʏểɴ đồ ᴅùɴɢ ᴄá ɴʜâɴ ᴠàᴏ 𝟷 ᴄʜỗ để ɴᴠʏᴛ ᴘʜᴜɴ ᴛʜᴜốᴄ ᴋʜử ᴋʜᴜẩɴ. ɴᴠʏᴛ sẽ ᴅắᴛ ᴄáᴄ ʙạɴ ʙàɴ ɢɪᴀᴏ ᴄʜᴏ ɴᴠʏᴛ ᴛạɪ ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ.
  ʟưᴜ ý: ɢɪᴀᴏ ᴛɪếᴘ ᴛạɪ ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴄáᴄʜ ʙạɴ đứɴɢ xᴀ ᴛốɪ ᴛʜɪểᴜ 𝟷ᴍ. ɴếᴜ ᴋʜôɴɢ ɴɢʜᴇ ʀõ ᴛʜì ɴóɪ ᴛᴏ, ɴɢắɴ ɢọɴ ᴋʜôɴɢ ᴅɪ ᴄʜᴜʏểɴ ʟạɪ ɢầɴ ʙấᴛ ᴋỳ ᴀɪ (ʟᴜôɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛâᴍ ᴛʜế ᴄảɴʜ ɢɪáᴄ, ᴍặᴄ ᴅù ʙằɴɢ ʜạɴɢ ɴʜᴀᴜ, ᴀɪ đᴜᴀ ᴛʜì đᴜᴀ ᴄʜớ ᴍìɴʜ đừɴɢ ʜᴀᴍ đᴜᴀ ʟêɴ ғ𝟶 ɴɢʜᴇɴ).
 • ᴛᴜʏệᴛ đốɪ ᴋʜôɴɢ ᴅɪ ᴄʜᴜʏểɴ ᴠàᴏ ᴄáᴄ ᴠùɴɢ đượᴄ ɢɪăɴɢ ᴅâʏ ʙảᴏ ᴠệ ɴɢʜᴇɴ ᴄáᴄ ʙạɴ. Đứɴɢ ʙêɴ ɴɢᴏàɪ: ɴʜấᴛ ʟà ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ɴᴠʏᴛ, ᴘʜảɪ ʙɪếᴛ ʙảᴏ ᴠệ ᴄʜᴏ ɴᴠʏᴛ ɴữᴀ.
 • ɴʜậɴ ᴘʜòɴɢ ᴛʜì ʟᴀᴜ sạᴄʜ, xáᴛ ᴋʜᴜẩɴ ᴋỹ ᴘʜòɴɢ ᴠì ᴘʜòɴɢ ɴàʏ ᴄó ᴛʜể ғ𝟶 ᴛʀướᴄ đó đã ở ᴠà đươᴄ ᴄʜᴜʏểɴ đɪ (ᴛʜườɴɢ sẽ đượᴄ ᴘʜᴜɴ ᴛʜᴜốᴄ ɴɢᴀʏ ᴋʜɪ ᴄʜᴜʏểɴ đɪ) ɴʜưɴɢ ᴄẩɴ ᴛʜậɴ ᴠẫɴ ʜơɴ. ᴋʜáɴʜ ᴍᴀʏ ᴍắɴ ɴʜậɴ đượᴄ ᴘʜòɴɢ ᴄʜưᴀ ᴄó ᴀɪ ở ᴛʀướᴄ đó. 🙂
 • ɴʜậɴ đồ ăɴ sáɴɢ, ᴛʀưᴀ, ᴄʜɪềᴜ đợɪ ɢɪãɴ ʙớᴛ ɴɢườɪ ʀồɪ xᴜốɴɢ, ɴếᴜ xᴜốɴɢ ᴛʜì ɴêɴ đứɴɢ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ, đợɪ ᴠắɴɢ ʀồɪ ʟấʏ.
 • ʜộᴘ ᴄơᴍ ᴍᴀɴɢ ʟêɴ, ᴍở ʜộᴘ ᴄơᴍ ʀᴀ, đɪ ʀửᴀ ᴛᴀʏ sạᴄʜ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ăɴ ᴋʜôɴɢ đụɴɢ ᴠàᴏ ʜộᴘ ᴄơᴍ ɴữᴀ. ᴠì ᴍọɪ ɴɢườɪ ʟấʏ ʜộᴘ ᴄơᴍ ʙằɴɢ ᴛᴀʏ ᴋʜôɴɢ ʜà, ɴêɴ ᴄó ᴛʜể ᴄó ʀủɪ ʀᴏ. Ăɴ ᴄᴀɴʜ, ᴄáᴄ ʙạɴ đổ ᴄᴀɴʜ ʀᴀ ᴛô, ʀồɪ ʟạɪ đɪ ʀửᴀ ᴛᴀʏ, ᴋʜôɴɢ đượᴄ ᴅùɴɢ ᴍɪệɴɢ ᴄắɴ đíᴛ ʙᴀᴏ ᴄᴀɴʜ ɴʜư ăɴ ᴄʜè đượᴄ, ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ ʟắᴍ. Ăɴ xᴏɴɢ ᴛʜᴜ ᴅọɴ, ʀửᴀ ᴄʜéɴ, ʟạɪ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʀửᴀ ᴛᴀʏ ᴛɪếᴘ. súᴄ ʜọɴɢ, ɴɢʜỉ ɴɢơɪ ᴛý ᴛʜì ᴜốɴɢ ɴướᴄ sᴜốɪ, ᴜốɴɢ ɴướᴄ ᴄʜᴀɴʜ, ᴜốɴɢ ɴướᴄ ᴄᴀᴍ. ᴜốɴɢ ᴄàɴɢ ɴʜɪềᴜ ᴄàɴɢ ᴛốᴛ.
 • ᴋʜᴏảɴɢ ʜàɴʜ ʟᴀɴɢ ɢɪữᴀ ᴄáᴄ ᴘʜòɴɢ ʀấᴛ ʜẹᴘ, ᴍở ᴄửᴀ ɢɪó ʀấᴛ ᴍáᴛ ɴʜưɴɢ ᴛᴜʏệᴛ đốɪ ᴋʜôɴɢ ᴍở ᴄửᴀ ᴘʜòɴɢ. ᴄʜỉ ᴍở ᴄửᴀ sổ, ᴍở ᴄửᴀ ở ʟᴀɴ ᴄᴀɴ.
 • ᴋʜɪ ɴᴠʏᴛ đᴏ ɴʜɪệᴛ độ: ʜé ᴄửᴀ, đưᴀ ᴛʀáɴ, ᴠà đóɴɢ ᴄửᴀ ʟạɪ, đừɴɢ để ɴᴠʏᴛ đóɴɢ ᴄửᴀ ɢɪúᴘ: ᴠì ᴄáᴄ ʙạɴ ᴍᴀɴɢ ʙᴀᴏ ᴛᴀʏ đóɴɢ ʜếᴛ ᴄửᴀ ɴàʏ ǫᴜᴀ ᴄửᴀ ᴋʜáᴄ.
 • ᴋʜɪ đɪ ʟấʏ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ, ǫᴜᴀɴ sáᴛ xᴇᴍ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ʟấʏ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄʜᴏ ᴍìɴʜ ɴᴠʏᴛ đã sáᴛ ᴋʜᴜẩɴ ᴛᴀʏ ᴄʜưᴀ, ɴếᴜ ᴄʜưᴀ ᴛʜì ɴʜắᴄ, ɴʜɪềᴜ ᴋʜɪ ᴄáᴄ ʙạɴ ǫᴜêɴ (đảᴍ ʙảᴏ ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴄʜᴏ ʙảɴ ᴛʜâɴ).
 • xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ʟầɴ 𝟷 ᴠàᴏ ɴɢàʏ ᴛʜứ 𝟸 ᴋʜɪ ᴠàᴏ ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ, 𝟹 ɴɢàʏ sᴀᴜ sẽ ᴄó ᴋếᴛ ǫᴜả. Âᴍ ᴛíɴʜ ᴛʜì ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴀɪ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ, ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ɴɢàʏ ᴛʜứ 𝟹 sᴀᴜ ᴋʜɪ xɴ sẽ ᴄó ɴɢườɪ ʟɪêɴ ʜệ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄʜᴜẩɴ ʙị ʜàɴʜ ʟý ᴠà ᴅɪ ᴄʜᴜʏểɴ đếɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đɪềᴜ ᴛʀị. ɴêɴ ᴄảᴍ ɢɪáᴄ sợ số ʟạ ʟà ᴠậʏ.
 • xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ʟầɴ 𝟸: ɴɢàʏ ᴛɪếᴘ xúᴄ ᴛʜứ 𝟷𝟺 ᴋể ᴛừ ʟúᴄ ᴛɪếᴘ xúᴄ ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ ᴠớɪ ʙɴ ғ𝟶: ᴛʀả ᴋếᴛ ǫᴜả ᴛươɴɢ ᴛự ɴʜư ʟầɴ 𝟷: ɴêɴ ᴄáᴄ ʙạɴ ᴄứ ᴄʜᴜẩɴ ʙị sẵɴ ᴛɪɴʜ ᴛʜầɴ. ʜồɪ ʜộᴘ ᴍᴜốɴ ʀớᴛ ᴛɪᴍ 😞.
 • Đɪềᴜ ᴋɪệɴ để ʜᴏàɴ ᴛʜàɴʜ ᴄáᴄʜ ʟʏ: âᴍ ᴛíɴʜ 𝟸 ʟầɴ + đủ 𝟷𝟺 ɴɢàʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛɪếᴘ xúᴄ ʟầɴ ᴄᴜốɪ ᴠớɪ ғ𝟶. ɴʜưɴɢ ᴛᴜỳ ᴛʜᴇᴏ ᴄôɴɢ ᴠăɴ ᴍớɪ ᴄủᴀ sʏᴛ, ᴛạɪ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ᴋʜáɴʜ đɪềᴜ ᴋɪệɴ ʟà ɴʜư ᴠậʏ.
 • ɴʜậɴ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ʜᴏàɴ ᴛʜàɴʜ ᴄáᴄʜ ʟʏ, ᴄầᴍ sẵɴ ᴛʀêɴ ᴛᴀʏ để ᴛʀìɴʜ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ᴀɴʜ ᴄôɴɢ ᴀɴ ɢʜɪ ʟạɪ ᴛêɴ ᴠà ᴄầᴍ ǫĐ ʜᴏàɴ ᴛʜàɴʜ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴠề ɴôᴘ ᴄʜᴏ ᴘʜòɴɢ ʜʀ/ địᴀ ᴘʜươɴɢ ɴếᴜ xóᴍ ʙạɴ ʙị ᴘʜᴏɴɢ ᴛᴏả.
 • Đɪ ᴠề ʙằɴɢ ɢì? ɴʜờ ɴɢườɪ ɴʜà ᴄʜở, ᴄʜỉ ᴄó xᴇ đưᴀ đɪ ᴋʜôɴɢ ᴄó xᴇ đɪ ᴠề.
 • ᴋʜɪ ʀᴀ ᴋʜỏɪ ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ, ʙạɴ ɴêɴ ᴍặᴄ áᴏ ᴍưᴀ ᴅɪ ᴄʜᴜʏểɴ ʀᴀ. ᴠì ᴋʜɪ ʀᴀ ᴄáᴄ ʙạɴ sẽ đượᴄ ᴘʜᴜɴ ᴛʜᴜốᴄ ᴛᴏàɴ ᴛʜâɴ, ǫᴜᴀʏ ᴍặᴛ ʟạɪ, đồ ᴅùɴɢ ᴄũɴɢ đượᴄ ᴘʜᴜɴ ᴛʜᴜốᴄ.
 • ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴠề đã ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴄʜưᴀ? ᴛʜᴇᴏ ᴋʜáɴʜ sᴜʏ ɴɢʜĩ ʟà ᴄʜưᴀ: ᴠì ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴍìɴʜ ᴛɪếᴘ xúᴄ ᴠớɪ ғ𝟷 ɴʜɪềᴜ, ᴄó ɴʜữɴɢ ɴɢᴜʏ ᴄơ, ʀủɪ ʀᴏ ᴛɪềᴍ ᴛàɴɢ. ɴêɴ ᴠề ɴʜà (ɴếᴜ ᴄó ᴛʜể ʙạɴ ɴêɴ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴠớɪ ɴɢườɪ ɴʜà ᴛʜêᴍ 𝟽 – 𝟷𝟺 ɴɢàʏ để ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴄʜᴏ ᴍọɪ ɴɢườɪ).
  ʟưᴜ ý ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ: ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴋʜôɴɢ ɢɪᴀᴏ ᴛɪếᴘ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴋể ᴄả ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ᴄùɴɢ ᴄáᴄʜ ʟʏ.
  ᴠì ɴếᴜ ɴɢườɪ ʙạɴ ᴛɪếᴘ xúᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ + ᴛʜì ʙạɴ ʟạɪ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴄó ᴛʜêᴍ 𝟷𝟺 ɴɢàʏ ʟᴏ sợ.
  ʟạᴄ ǫᴜᴀɴ ᴠà ᴄʜɪếɴ ᴛʜắɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ ɴếᴜ ᴋʜôɴɢ ᴍᴀʏ ᴍìɴʜ ʟà ғ𝟷 ɴʜᴀ ᴄáᴄ ʙạɴ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *