Lời khai nghi phạm phóng hỏa đốt 4 cửa hàng xe máy, điện máy

sáɴɢ 𝟸/𝟿, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ᴘʜúᴄ ʏêɴ, ᴛỉɴʜ ᴠĩɴʜ ᴘʜúᴄ, đã ᴛạᴍ ɢɪữ ʜìɴʜ sự ɴɢᴜʏễɴ Đìɴʜ ʜᴜʏ (𝟹𝟼 ᴛᴜổɪ) để ʟàᴍ ʀõ ʜàɴʜ ᴠɪ ɴéᴍ ʙᴏᴍ xăɴɢ, ʜủʏ ʜᴏạɪ ᴛàɪ sảɴ ɴʜɪềᴜ ᴄăɴ ɴʜà ᴛʀêɴ đườɴɢ ᴛʀầɴ ʜưɴɢ Đạᴏ.

ɴɢᴜʏễɴ Đìɴʜ ʜᴜʏ. Ảɴʜ: ɴ.ᴛ.

ʜᴜʏ ᴋʜᴀɪ ᴅᴏ ᴍâᴜ ᴛʜᴜẫɴ ᴠớɪ ᴄʜủ ᴄửᴀ ʜàɴɢ ʙáɴ xᴇ ᴍáʏ ɴêɴ ᴀɴʜ ᴛᴀ ᴄʜế ʙᴏᴍ xăɴɢ ʀồɪ ɴéᴍ ᴠàᴏ ɴʜà đốɪ ᴘʜươɴɢ. ʜỏᴀ ʜᴏạɴ ᴋʜɪếɴ 𝟺 ᴄăɴ ɴʜà ʙị ᴄʜáʏ.

ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ ᴋʜᴀɪ ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴠà ᴀɴʜ ɴ.ᴍ.ᴘ. (ᴄʜủ ᴍộᴛ ᴄửᴀ ʜàɴɢ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ xᴇ ᴍáʏ ở ᴘʜườɴɢ ʜùɴɢ ᴠươɴɢ) ᴄó ᴍâᴜ ᴛʜᴜẫɴ ᴠớɪ ɴʜᴀᴜ.

ᴄʜɪềᴜ 𝟷/𝟿, ʜᴜʏ sử ᴅụɴɢ ɴʜɪềᴜ ᴛúɪ ɴʏʟᴏɴ ᴄʜế ʙᴏᴍ xăɴɢ, ᴄʜâᴍ ʟửᴀ ʀồɪ ɴéᴍ ᴠàᴏ ᴄửᴀ ʜàɴɢ ᴄủᴀ ᴀɴʜ ᴘ. ᴛʀêɴ đườɴɢ ᴛʀầɴ ʜưɴɢ Đạᴏ. ʜỏᴀ ʜᴏạɴ ᴋʜɪếɴ 𝟺 ᴄăɴ ɴʜà ᴍặᴛ ᴘʜố ʙị ᴄʜáʏ.

ᴛʜᴇᴏ ʜìɴʜ ảɴʜ đượᴄ ɴʜâɴ ᴄʜứɴɢ ǫᴜᴀʏ ʟạɪ, ɴʜɪềᴜ ᴛɪếɴɢ ɴổ ʟớɴ ᴘʜáᴛ ʀᴀ ᴛừ đáᴍ ᴄʜáʏ. ᴍộᴛ số ɴɢườɪ ᴅùɴɢ ɴướᴄ ᴠà ʙìɴʜ ᴄʜữᴀ ᴄʜáʏ ᴍɪɴɪ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴅậᴘ đượᴄ ɴɢọɴ ʟửᴀ.

sᴀᴜ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟻 ᴘʜúᴛ, ᴄảɴʜ sáᴛ ᴘᴄᴄᴄ đɪềᴜ 𝟸 xᴇ ᴄʜữᴀ ᴄʜáʏ đếɴ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴠà ᴋʜốɴɢ ᴄʜế ɴɢọɴ ʟửᴀ. ʜỏᴀ ʜᴏạɴ ᴋʜɪếɴ 𝟺 ɴɢôɪ ɴʜà ᴄùɴɢ ɴʜɪềᴜ xᴇ ᴍáʏ, ᴛàɪ sảɴ ʙêɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜáʏ ʀụɪ.

ᴛốɪ ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ᴠĩɴʜ ʏêɴ ʙắᴛ ɢɪữ ɴɢᴜʏễɴ Đìɴʜ ʜᴜʏ để ɢʜɪ ʟờɪ ᴋʜᴀɪ. ᴛʜᴇᴏ ᴄảɴʜ sáᴛ, ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ ᴛʜườɴɢ ᴛʀú ở ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ɴàʏ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *