Người dân kí tên vào phiếu nhận tiền cứu trợ nhưng 2 tuần chẳng thấy tiền đâu

ɢầɴ 𝟻𝟶 ʜộ ᴅâɴ ᴛổ 𝟼, ᴋʜᴜ ᴘʜố 𝟷, ᴘʜườɴɢ ᴛăɴɢ ɴʜơɴ ᴘʜú ʙ, ᴛᴘ ᴛʜủ Đứᴄ, ᴘʜảɪ ᴋý ᴠàᴏ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ ɴʜậɴ ʜỗ ᴛʀợ 𝟷,𝟻 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ, ɴʜưɴɢ 𝟸 ᴛᴜầɴ ᴋʜôɴɢ đượᴄ ʟĩɴʜ.

ᴄʜị ʟê ᴛʜị ᴛʜᴀɴʜ ᴍᴀɪ, 𝟺𝟼 ᴛᴜổɪ, ᴋʜᴜ ᴛʀọ số 𝟻𝟺, đườɴɢ số 𝟷 ᴛʜᴜộᴄ ᴛổ 𝟼 ᴋể đầᴜ ᴛʜáɴɢ 𝟿, ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴛʜᴜê ᴛʀọ ᴛʀᴏɴɢ 𝟷𝟽 ᴘʜòɴɢ ɴơɪ ᴄʜị ở đượᴄ ᴛổ ᴛʀưởɴɢ ᴅâɴ ᴘʜố ᴄầᴍ ᴘʜɪếᴜ đếɴ ᴛừɴɢ ɴʜà ʟấʏ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ ɴʜậɴ ᴛɪềɴ ʜỗ ᴛʀợ ᴋʜó ᴋʜăɴ ʙởɪ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿. ᴍọɪ ɴɢườɪ đượᴄ ʏêᴜ ᴄầᴜ đɪềɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄá ɴʜâɴ ᴠà ᴋý ᴛêɴ ᴠàᴏ ô ᴋý ɴʜậɴ ʙêɴ ɢóᴄ ᴘʜảɪ ᴛờ ᴘʜɪếᴜ, ʙêɴ ᴄạɴʜ ᴄó ɢʜɪ ᴍứᴄ ʜỗ ᴛʀợ 𝟷,𝟻 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ. ᴄáɴ ʙộ ᴘʜườɴɢ ɴóɪ sᴀᴜ 𝟷-𝟸 ɴɢàʏ sẽ ᴘʜáᴛ ᴛɪềɴ ɴʜưɴɢ ɴɢᴜờɪ ᴅâɴ ᴄʜờ ᴍãɪ ᴋʜôɴɢ ᴛʜấʏ.

ᴄʜị ʟê ᴛʜị ᴛʜᴀɴʜ ᴍᴀɪ ᴠớɪ ʙảɴ ᴋê ᴋʜᴀɪ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴋý ɴʜậɴ ᴛɪềɴ. Ảɴʜ: ʜà ᴀɴ

ᴄùɴɢ ở địᴀ ᴄʜỉ ᴛʀêɴ, ᴀɴʜ ʟươɴɢ ᴛʜᴀɴʜ ǫᴜʏ, 𝟸𝟸 ᴛᴜổɪ, ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ɴʜà ʜàɴɢ, ʙị ᴍấᴛ ᴠɪệᴄ ʜơɴ 𝟹 ᴛʜáɴɢ ᴅᴏ ǫᴜáɴ đóɴɢ ᴄửᴀ, ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ᴅựᴀ ᴠàᴏ ɴʜữɴɢ ᴘʜầɴ ǫᴜà ʜỗ ᴛʀợ ᴄủᴀ ɴʜà ʜảᴏ ᴛâᴍ. “ᴛʜấʏ ᴄáɴ ʙộ ᴋʜᴜ ᴘʜố ʟậᴘ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ ᴘʜáᴛ ᴛɪềɴ, ᴛôɪ ᴋý ɴʜậɴ ᴠì ɴɢʜĩ ᴍìɴʜ đúɴɢ ɴʜóᴍ đượᴄ ʜỗ ᴛʀợ ɴʜưɴɢ ɢɪờ ᴄʜưᴀ ᴛʜấʏ ᴛɪềɴ đâᴜ”, ᴀɴʜ ǫᴜʏ ɴóɪ ᴠà ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴄáᴄʜ đâʏ ʜᴀɪ ɴɢàʏ, ʜàɴɢ ᴄʜụᴄ ɴɢườɪ đếɴ ɴʜà ᴛổ ᴛʀưởɴɢ ᴛổ 𝟼 ʏêᴜ ᴄầᴜ ʟấʏ ʟạɪ ᴛờ ᴋʜᴀɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, xóᴀ ᴄʜữ ᴋý ᴛʀᴏɴɢ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ.

ᴠɴᴇxᴘʀᴇss ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ʟɪêɴ ʜệ ᴠớɪ ʙà ᴋɪềᴜ xᴜâɴ, ᴛổ ᴛʀưởɴɢ ᴛổ 𝟼, ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ɴʜậɴ đượᴄ ᴄâᴜ ᴛʀả ʟờɪ. ᴛʜᴇᴏ ôɴɢ ᴄᴀᴏ ᴠăɴ ʜᴏàɴɢ, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴘʜườɴɢ ᴛăɴɢ ɴʜơɴ ᴘʜú ʙ, đếɴ ɴᴀʏ địᴀ ᴘʜươɴɢ đã ᴘʜáᴛ ᴛɪềɴ ᴄʜᴏ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟺.𝟼𝟶𝟶 ɴɢườɪ ᴅâɴ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴠẫɴ ᴄòɴ ᴘʜáᴛ sɪɴʜ ɴʜɪềᴜ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴄầɴ ɢɪúᴘ đỡ ɴêɴ ᴘʜườɴɢ ɢɪᴀᴏ ᴄáᴄ ᴛổ ᴛʀưởɴɢ ᴅâɴ ᴘʜố, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ʟậᴘ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ ʙổ sᴜɴɢ.

ᴠề ᴠɪệᴄ ᴄáɴ ʙộ ᴋʜᴜ ᴘʜố ʏêᴜ ᴄầᴜ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴋý ᴛêɴ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ɴʜậɴ đượᴄ ᴛɪềɴ, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴘʜườɴɢ ᴛăɴɢ ɴʜơɴ ᴘʜú ʙ ɢɪảɪ ᴛʜíᴄʜ, ᴘʜườɴɢ ᴄó 𝟸 ᴍẫᴜ ᴘʜɪếᴜ ɢồᴍ ᴘʜɪếᴜ ᴋʜảᴏ sáᴛ ᴠà ᴘʜɪếᴜ ᴄʜɪ ᴛɪềɴ ʜỗ ᴛʀợ. ᴘʜɪếᴜ ᴋʜảᴏ sáᴛ ᴄʜỉ ɢʜɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄá ɴʜâɴ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴠà ᴋý ᴛêɴ ᴠớɪ ᴍụᴄ đíᴄʜ “để xáᴄ ɴʜậɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ”, ᴘʜɪếᴜ ᴄʜɪ ᴛɪềɴ ᴛươɴɢ ᴛự ɴʜưɴɢ ᴛʜêᴍ ᴍụᴄ 𝟷,𝟻 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ.

“ᴄó ᴛʜể ᴄáɴ ʙộ ᴋʜᴜ ᴘʜố ɴʜɪềᴜ ᴠɪệᴄ, ʟấʏ ɴʜầᴍ ᴍẫᴜ ᴘʜɪếᴜ ᴄʜɪ ᴛɪềɴ ʜỗ ᴛʀợ ᴠà ʏêᴜ ᴄầᴜ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴋý ɴêɴ ᴍớɪ xảʏ ʀᴀ sự ᴠɪệᴄ ɴʜư ᴠậʏ”, ôɴɢ ʜᴏàɴɢ ɴóɪ ᴠà ᴋʜẳɴɢ địɴʜ “ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄʜᴜʏệɴ ᴛʀụᴄ ʟợɪ”. ᴘʜườɴɢ sẽ ᴄʜấɴ ᴄʜỉɴʜ ᴄáᴄ ᴛổ ᴛʀưởɴɢ ᴅâɴ ᴘʜố để ᴋʜôɴɢ xảʏ ʀᴀ sự ᴠɪệᴄ ᴛươɴɢ ᴛự.

Ôɴɢ ʜᴏàɴɢ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛớɪ, ᴘʜườɴɢ sẽ ʀà sᴏáᴛ ɴɢườɪ ᴅâɴ ở ᴄáᴄ ᴋʜᴜ ᴛʀọ ɴàʏ, ʜỗ ᴛʀợ ᴘʜầɴ ǫᴜà ɢồᴍ ʟươɴɢ ᴛʜựᴄ, ɴʜᴜ ʏếᴜ ᴘʜẩᴍ. ᴠề ᴠɪệᴄ ʟậᴘ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ ᴘʜáᴛ ᴛɪềɴ, ᴘʜườɴɢ sẽ ᴘʜâɴ ᴄôɴɢ ᴄáɴ ʙộ ᴘʜụ ᴛʀáᴄʜ ᴛừɴɢ ᴋʜᴜ ᴘʜố để ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ, ɢɪáᴍ sáᴛ đảᴍ ʙảᴏ ᴋʜáᴄʜ ǫᴜᴀɴ, ᴄʜíɴʜ xáᴄ.

ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛổ 𝟼 ᴅùɴɢ ʙúᴛ xóᴀ ᴄʜữ ᴋý ᴛʀêɴ ʙảɴ ᴋê ᴋʜᴀɪ ɴʜậɴ ᴛɪềɴ ʜỗ ᴛʀợ. Ảɴʜ: ʜà ᴀɴ.

ᴛʜᴇᴏ ᴍộᴛ ʟãɴʜ đạᴏ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ ᴛʜủ Đứᴄ, ǫᴜʏ ᴛʀìɴʜ ʟà ᴛổ ᴅâɴ ᴘʜố ʟậᴘ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ ɴɢườɪ ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴛʀìɴʜ ᴘʜườɴɢ, sᴀᴜ đó đưᴀ ʟêɴ ᴛᴘ ᴛʜủ Đứᴄ ᴅᴜʏệᴛ, ᴘʜâɴ ʙổ ᴋɪɴʜ ᴘʜí ᴠề ᴍớɪ ʟàᴍ ᴛʜᴇᴏ ʙɪểᴜ ᴍẫᴜ ᴋý ɴʜậɴ ᴛɪềɴ. Đằɴɢ ɴàʏ ᴄáɴ ʙộ ᴛổ ᴅâɴ ᴘʜố ᴘʜườɴɢ ᴛăɴɢ ɴʜơɴ ᴘʜú ʙ ʟạɪ ᴅùɴɢ ʙɪểᴜ ᴍẫᴜ ᴋý ɴʜậɴ ᴛɪềɴ để ᴛʜốɴɢ ᴋê ᴋʜɪếɴ ɴɢườɪ ᴅâɴ ʜɪểᴜ ʟầᴍ. ᴛʜàɴʜ ᴘʜố đã ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴜʙɴᴅ ᴘʜườɴɢ ᴛăɴɢ ɴʜơɴ ᴘʜú ʙ ɢɪảɪ ᴛʀìɴʜ.

ᴄũɴɢ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ʜỗ ᴛʀợ, ᴍộᴛ ᴛᴜầɴ ᴛʀướᴄ ʜơɴ 𝟷𝟺𝟶 ʜộ ᴅâɴ ᴘʜườɴɢ ʙìɴʜ ʜưɴɢ ʜòᴀ ʙ, ǫᴜậɴ ʙìɴʜ ᴛâɴ, ᴄʜỉ ɴʜậɴ ɢạᴏ ʜỗ ᴛʀợ ɴʜưɴɢ ᴄáɴ ʙộ ᴋʜᴜ ᴘʜố ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴋý ᴛêɴ ᴠàᴏ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ ɴʜậɴ ᴛɪềɴ. ʟãɴʜ đạᴏ ᴘʜườɴɢ ɢɪảɪ ᴛʜíᴄʜ ʟà “ʟỗɪ ᴋỹ ᴛʜᴜậᴛ” ᴄủᴀ ᴄáɴ ʙộ ᴋʜᴜ ᴘʜố ᴅᴏ ᴛʜɪếᴜ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴋʜɪ ᴘʜáᴛ ɢạᴏ. Địᴀ ᴘʜươɴɢ sᴀᴜ đó ɢặᴘ ɴɢườɪ ᴅâɴ để xɪɴ ʟỗɪ.

ᴛạɪ ᴄᴜộᴄ ʜọᴘ ʙáᴏ ʜôᴍ 𝟷𝟹/𝟿, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴘʜᴀɴ ᴠăɴ ᴍãɪ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ǫᴜᴀ ʜᴀɪ đợᴛ ʜỗ ᴛʀợ, ᴛᴘ ʜᴄᴍ đã ɢɪảɪ ɴɢâɴ ɢầɴ 𝟼.𝟻𝟶𝟶 ᴛỷ đồɴɢ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, số ᴛɪềɴ ɴàʏ ᴠẫɴ ᴋʜôɴɢ đủ ɢɪúᴘ đỡ ᴠì ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ ᴋéᴏ ᴅàɪ, ʟàᴍ ᴘʜáᴛ sɪɴʜ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴋʜó ᴋʜăɴ. ᴛʀướᴄ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ đó, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ɢóɪ ᴛʜứ ʙᴀ ᴛổɴɢ ᴋɪɴʜ ᴘʜí ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟶.𝟶𝟶𝟶 ᴛỷ đồɴɢ.

ʟãɴʜ đạᴏ ᴛᴘ ʜᴄᴍ ɴʜìɴ ɴʜậɴ, đếɴ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ɴàʏ, ʜầᴜ ɴʜư ᴍọɪ ɴɢườɪ ᴅâɴ đềᴜ ɢặᴘ ᴋʜó ᴋʜăɴ. ᴅᴏ đó, ɢóɪ ʜỗ ᴛʀợ sắᴘ ᴛớɪ sẽ ᴋʜôɴɢ ᴘʜâɴ ʙɪệᴛ ɴɢàɴʜ ɴɢʜề, ɢɪà ᴛʀẻ, ʜộ ᴋʜẩᴜ ᴛʜườɴɢ ᴛʀú ʜᴀʏ ᴛạᴍ ᴛʀú… ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴍấᴛ ᴠɪệᴄ, ᴋʜôɴɢ ᴛʜᴜ ɴʜậᴘ, ảɴʜ ʜưởɴɢ ʙởɪ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 sẽ đượᴄ ɢɪúᴘ đỡ.

ɴɢườɪ đứɴɢ đầᴜ ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ ᴛᴘ ʜᴄᴍ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ʜỗ ᴛʀợ ᴠẫɴ ᴄó ᴍộᴛ ᴠàɪ ʜạɴ ᴄʜế ɴʜư ɢɪảɪ ɴɢâɴ ᴄʜậᴍ ʜᴏặᴄ sᴀɪ ɴɢườɪ đượᴄ ʜưởɴɢ, ᴋʜôɴɢ đúɴɢ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ ʙᴀɴ đầᴜ. ᴛʜàɴʜ ᴘʜố đã ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, ᴄʜấɴ ᴄʜỉɴʜ ᴠà xử ʟý ɴɢʜɪêᴍ ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴠɪ ᴘʜạᴍ.

ᴍớɪ đâʏ, ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ ᴛᴘ ʜᴄᴍ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ʟậᴘ đᴏàɴ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴠɪệᴄ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ, ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴄấᴘ ʙáᴄʜ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴛʜᴇᴏ ᴘʜảɴ áɴʜ ᴄủᴀ ᴅư ʟᴜậɴ, ᴛʀᴏɴɢ đó ʙᴀᴏ ɢồᴍ ᴄáᴄ ɢóɪ ʜỗ ᴛʀợ ᴛɪềɴ, ᴀɴ sɪɴʜ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *