‘Người đẹp’ khoe được chọn loại và tiêm vắc xin Covid-19 không cần đăng ký

ᴛʀướᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄô ɢáɪ ᴛʀẻ ʟêɴ ᴍạɴɢ ᴋʜᴏᴇ đượᴄ “ôɴɢ ɴɢᴏạɪ ɢọɪ đɪ ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿” ᴠà ᴋʜôɴɢ ᴄầɴ đăɴɢ ᴋý, ɢɪáᴍ đốᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ɴơɪ ᴛɪêᴍ ᴄʜᴏ ᴄô ɢáɪ ɴàʏ đã ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʙᴀɴ đầᴜ ᴠề sự ᴠɪệᴄ.

ᴄô ɢáɪ ᴛʀẻ ʟêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ᴋʜᴏᴇ đượᴄ ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ “xịɴ” ᴍà ᴋʜôɴɢ ᴄầɴ đăɴɢ ᴋý

ᴍớɪ đâʏ, ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴍộᴛ ᴄô ɢáɪ ᴋʜᴏᴇ đượᴄ ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ ᴘʜòɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ʟᴏạɪ “xịɴ” ᴍà ᴋʜôɴɢ ᴄầɴ đăɴɢ ᴋý, ᴋʜɪếɴ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴍạɴɢ xôɴ xᴀᴏ.
ᴛʜᴇᴏ đó, ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄó ᴛêɴ ᴠ.ᴘ.ᴀ đăɴɢ ᴛảɪ: “ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ᴄàɴɢ ɴɢàʏ ᴄàɴɢ đáɴɢ sợ, ᴋể ᴄả ᴀsᴛʀᴀ ᴄũɴɢ đượᴄ, ɴʜưɴɢ 𝟸 ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴄứ ᴍᴜốɴ ᴄʜờ ᴠắᴄ xɪɴ ᴘғɪᴢᴇʀ để ᴛɪêᴍ. Đúɴɢ ɴʜư sự ᴍᴏɴɢ đợɪ, ᴛốɪ ʜôᴍ ǫᴜᴀ ᴠừᴀ đọᴄ ʙáᴏ ʜà ɴộɪ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ ᴛʜì ôɴɢ ɴɢᴏạɪ ɢọɪ ᴍᴀɪ ᴛɪêᴍ ʟᴜôɴ ɴʜé ᴍà ᴛʜở ᴘʜàᴏ ɴʜẹ ɴʜõᴍ.
ʜᴏàɴ ᴛʜàɴʜ ᴍũɪ 𝟷, ᴠậʏ ʟà ᴄũɴɢ ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴄʜúᴛ ʏêɴ ᴛâᴍ ɢɪữᴀ đạɪ ᴅịᴄʜ ᴄàɴɢ ɴɢàʏ ᴄàɴɢ đáɴɢ sợ. ᴄảᴍ ơɴ ᴏʙᴀ ɴɢᴏạɪ ʟúᴄ ɴàᴏ ᴄũɴɢ ᴋịᴘ ᴛʜờɪ ʟúᴄ ᴄáᴄ ᴄᴏɴ ᴄầɴ”.
ᴅòɴɢ ᴛʀạɴɢ ᴛʜáɪ ᴋèᴍ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴍộᴛ ᴄô ɢáɪ đᴀɴɢ ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ, ᴄùɴɢ 𝟸 ᴛấᴍ ɢɪấʏ xáᴄ ɴʜậɴ đã ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ ᴘʜòɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ᴅᴏ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʜữᴜ ɴɢʜị (ʙộ ʏ ᴛế) ᴄấᴘ.
Đáɴɢ ᴄʜú ý, ᴋʜɪ ɴʜɪềᴜ ʙạɴ ʙè ᴠàᴏ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ, ʜỏɪ ᴠề ᴛʜủ ᴛụᴄ đăɴɢ ᴋý ᴛʜế ɴàᴏ để đượᴄ ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ ᴘʜòɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʜì ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ᴠ.ᴘ.ᴀ ᴛʀả ʟờɪ: “ᴄʜị ᴋʜôɴɢ đăɴɢ ᴋý ᴇᴍ ạ. ᴄʜờ đăɴɢ ᴋý ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ đếɴ ʙᴀᴏ ɢɪờ ᴍớɪ đượᴄ ᴛɪêᴍ”.
ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ ɴàʏ ᴋʜɪếɴ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴍạɴɢ ᴘʜẫɴ ɴộ. ɴʜɪềᴜ ý ᴋɪếɴ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ, ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴄầɴ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ ʟàᴍ ʀõ “ᴄô ɢáɪ ɴàʏ ʟà ᴄᴏɴ ᴄʜáᴜ đồɴɢ ᴄʜí ɴàᴏ” ᴋʜɪ ᴋʜôɴɢ ᴄầɴ đăɴɢ ᴋý ᴍà đượᴄ ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ đᴀɴɢ ᴄʜờ đợɪ để đăɴɢ ᴋý ᴛɪêᴍ.
ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ sự ᴠɪệᴄ ɴàʏ, ᴛʀưᴀ 𝟸𝟶.𝟽, ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ, ᴘɢs-ᴛs ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜᴀɴʜ ʜà, ɢɪáᴍ đốᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʜữᴜ ɴɢʜị, ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄʜᴜʏệɴ ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ ᴘʜòɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴍà ᴋʜôɴɢ ᴄầɴ đăɴɢ ᴋý.
ᴛʜᴇᴏ ᴘɢs ʜà, ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴàʏ ʟà ᴄᴏɴ ᴄủᴀ ᴍộᴛ ɢs-ᴛs ʟàᴍ ɢɪảɴɢ ᴠɪêɴ ᴛạɪ ʜọᴄ ᴠɪệɴ ǫᴜâɴ ʏ 𝟷𝟶𝟹, ᴠà ᴄʜíɴʜ ʙố ᴄô ɢáɪ ɴàʏ đã đăɴɢ ᴋý ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ.
“ʙố ᴄủᴀ ᴄô ɢáɪ ɴàʏ ᴄó ɢɪảɴɢ ᴅạʏ ᴄʜᴏ 𝟷 ʙáᴄ sĩ ᴄủᴀ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ, ᴛʀᴏɴɢ ᴛổ ᴛɪêᴍ, ɴêɴ ɴʜờ ɢɪúᴘ, đăɴɢ ᴋý ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ. ᴄô ấʏ ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ ᴄʜứ ʙố ᴄô ấʏ đăɴɢ ᴋý ᴄʜᴏ ʀồɪ, ᴛự ᴅưɴɢ ʟàᴍ ᴘʜảɴ ᴄảᴍ ǫᴜá”, ôɴɢ ʜà ᴄʜᴏ ʜᴀʏ.
ᴛʜᴇᴏ ôɴɢ ʜà, xéᴛ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ʙộ ʏ ᴛế, ᴄô ɢáɪ ɴàʏ ᴄó ᴛʜɪ ʜᴏᴀ ᴋʜôɪ, ᴠà ʟà ᴘʜóɴɢ ᴠɪêɴ ʙáᴏ ᴄʜí, ᴄũɴɢ ᴛʜᴜộᴄ ᴅɪệɴ ưᴜ ᴛɪêɴ ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ. ᴄụ ᴛʜể, ʟựᴄ ʟượɴɢ ʙáᴄ sĩ, ʏ ᴛế đượᴄ ưᴜ ᴛɪêɴ đầᴜ ᴛɪêɴ; sᴀᴜ đó đếɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ, ǫᴜâɴ độɪ; ᴛɪếᴘ đó ʟà ɴɢᴏạɪ ɢɪᴀᴏ; ʀồɪ đếɴ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴘʜóɴɢ ᴠɪêɴ, ʙáᴏ ᴄʜí,…
“ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ʜôᴍ đó ᴛɪêᴍ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ᴄáɴ ʙộ ᴄấᴘ ᴄᴀᴏ xᴏɴɢ ᴛʜì ᴛʜừᴀ ʀᴀ 𝟸 ʟɪềᴜ, ʙố ᴄô ấʏ ᴄó ɴʜờ ʙáᴄ sĩ ᴛʀᴏɴɢ ᴛổ ᴛɪêᴍ, ʟà ʜọᴄ ᴛʀò ᴄủᴀ ôɴɢ ấʏ ɢɪúᴘ, ᴄʜᴏ ᴛɪêᴍ. ᴛôɪ đã ʏêᴜ ᴄầᴜ ʙáᴄ sĩ ɴàʏ ɢɪảɪ ᴛʀìɴʜ, ᴠà sẽ ᴄôɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴛʀêɴ ᴡᴇʙsɪᴛᴇ ᴄủᴀ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ”, ôɴɢ ʜà ɴóɪ.
ʜỏɪ ᴠề ᴠɪệᴄ ᴄô ɢáɪ ɴàʏ ᴋʜôɴɢ ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ ᴀsᴛʀᴀᴢᴇɴᴇᴄᴀ ᴍà ʟựᴀ ᴄʜọɴ ᴠắᴄ xɪɴ ᴘғɪᴢᴇʀ để ᴛɪêᴍ, ôɴɢ ʜà ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄʜᴜʏệɴ ʟựᴀ ᴄʜọɴ, ᴠà ᴋʜôɴɢ đượᴄ ᴘʜéᴘ. ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʜữᴜ ɴɢʜị, ᴛʜờɪ đɪểᴍ đó đã ᴛɪêᴍ ʜếᴛ ᴠắᴄ xɪɴ ᴀsᴛʀᴀᴢᴇɴᴇᴄᴀ, ᴠà đượᴄ ᴘʜâɴ ʙổ ᴠắᴄ xɪɴ ᴘғɪᴢᴇʀ.
“ᴄô ấʏ ɴóɪ ʟựᴀ ᴄʜọɴ ʜᴀʏ ɢì ᴛʜì ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ. ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴛɪêᴍ ʜếᴛ ᴀsᴛʀᴀᴢᴇɴᴇᴄᴀ, đúɴɢ ʟúᴄ ɴó ᴄó ᴘғɪᴢᴇʀ, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đượᴄ ᴘʜâɴ ʙổ ɢì ᴛʜì ᴅùɴɢ ᴄáɪ đó. ᴄô ấʏ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴅạɴɢ ưᴜ ᴛɪêɴ đặᴄ ʙɪệᴛ ᴄʜọɴ ᴅùɴɢ ʟᴏạɪ ɴọ ʟᴏạɪ ᴋɪᴀ. Đấʏ ʟà ᴄáɪ ᴅở ɴʜấᴛ ᴄủᴀ ᴄô ấʏ”, ôɴɢ ʜà ɴóɪ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *