Nhân viên sao chép video, hình nhạy cảm của khách , FPT lên tiếng giải thích

Advertisement

Đạɪ ᴅɪệɴ ғᴘᴛ sʜᴏᴘ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴋỹ ᴛʜᴜậᴛ đã ᴛò ᴍò ᴋʜɪ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴅữ ʟɪệᴜ ɴʜạʏ ᴄảᴍ ᴄủᴀ ᴋʜáᴄʜ ɴữ. sᴀᴜ đó, ᴀɴʜ ᴛᴀ ᴄᴏᴘʏ ᴅữ ʟɪệᴜ sᴀɴɢ ᴍáʏ ᴄá ɴʜâɴ để xᴇᴍ.

Advertisement
Advertisement

ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴠɪệᴄ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴋỹ ᴛʜᴜậᴛ ғᴘᴛ sʜᴏᴘ số 𝟾 ʟáɴɢ ʜạ, ǫᴜậɴ ʙᴀ Đìɴʜ, ʜà ɴộɪ, đáɴʜ ᴄắᴘ ᴅữ ʟɪệᴜ ɴʜạʏ ᴄảᴍ ᴄủᴀ ᴋʜáᴄʜ, đạɪ ᴅɪệɴ ғᴘᴛ sʜᴏᴘ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴄôɴɢ ᴛʏ đã sᴀ ᴛʜảɪ 𝟹 ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴄó ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ᴠɪệᴄ ɢồᴍ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴠɪ ᴘʜạᴍ, ǫᴜảɴ ʟý ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴠà ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴛổɴɢ đàɪ. ᴛʜᴇᴏ ғᴘᴛ sʜᴏᴘ, ᴄáᴄʜ ʜàɴʜ xử, ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴠấɴ đề ᴄủᴀ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ɴàʏ ᴍᴀɴɢ ᴛíɴʜ ᴄá ɴʜâɴ, ᴋʜôɴɢ đúɴɢ ᴠớɪ ᴄʜíɴʜ sáᴄʜ ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴛʏ.

“ᴠɪệᴄ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴛʀựᴄ ᴛổɴɢ đàɪ ᴛự xử ʟý ʙằɴɢ ᴄáᴄʜ ᴛặɴɢ ᴠᴏᴜᴄʜᴇʀ ᴄʜᴏ ᴋʜáᴄʜ ʜàɴɢ ʟà ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴄủᴀ ᴄá ɴʜâɴ, ᴋʜôɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴛíɴʜ ʜệ ᴛʜốɴɢ. ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ɴàʏ ᴋʜôɴɢ đáɴʜ ɢɪá đượᴄ ᴍứᴄ độ sự ᴠɪệᴄ, ᴋʜôɴɢ ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴄấᴘ ᴛʀêɴ ᴍà ᴛự xử ʟý. ᴛʜôɴɢ ᴛʜườɴɢ, ᴋʜɪ ᴄó ᴠấɴ đề, ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴄầɴ ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴠớɪ ᴄấᴘ ᴛʀêɴ để ᴄó ᴘʜươɴɢ ʜướɴɢ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ”, đạɪ ᴅɪệɴ ғᴘᴛ sʜᴏᴘ ɴóɪ ᴠớɪ ᴢɪɴɢ.

ᴠề độɴɢ ᴄơ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʜàɴʜ ᴠɪ ʟấʏ ᴄắᴘ ᴅữ ʟɪệᴜ, đạɪ ᴅɪệɴ đơɴ ᴠị ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ɴᴀᴍ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ đã ᴛò ᴍò ᴋʜɪ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴅữ ʟɪệᴜ ɴʜạʏ ᴄảᴍ ᴄủᴀ ᴋʜáᴄʜ ɴữ ɴêɴ ᴄᴏᴘʏ ᴅữ ʟɪệᴜ sᴀɴɢ ᴍáʏ ᴄá ɴʜâɴ để xᴇᴍ. ᴛʜờɪ đɪểᴍ đó, ǫᴜảɴ ʟý đᴀɴɢ ʙậɴ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ᴋʜáᴄ ᴄủᴀ ᴄửᴀ ʜàɴɢ ɴêɴ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ɢɪáᴍ sáᴛ. ᴄʜỉ ᴛớɪ ᴋʜɪ ᴋʜáᴄʜ ʜàɴɢ ʏêᴜ ᴄầᴜ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ, ǫᴜảɴ ʟý ᴍớɪ ʙɪếᴛ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄủᴀ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴋỹ ᴛʜᴜậᴛ ɴàʏ.

ᴛʜᴇᴏ đạɪ ᴅɪệɴ ғᴘᴛ sʜᴏᴘ, ɴʜữɴɢ ᴅữ ʟɪệᴜ ɴàʏ sᴀᴜ đó đã đượᴄ xóᴀ sạᴄʜ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴋʜỏɪ ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴅướɪ sự ɢɪáᴍ sáᴛ ᴄủᴀ ɢɪáᴍ đốᴄ ʙộ ᴘʜậɴ ᴋỹ ᴛʜᴜậᴛ. Đạɪ ᴅɪệɴ đơɴ ᴠị ᴄũɴɢ ʟɪêɴ ʜệ ᴠớɪ ᴋʜáᴄʜ ʜàɴɢ để ɴóɪ ᴄʜᴜʏệɴ, đề ɴɢʜị đềɴ ʙù ᴠà ᴄᴀᴍ ᴋếᴛ ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ɴếᴜ ᴄó ʀò ʀỉ ᴅữ ʟɪệᴜ.

ᴄửᴀ ʜàɴɢ ғᴘᴛ sʜᴏᴘ ʟáɴɢ ʜạ. Ảɴʜ: ғᴘᴛ sʜᴏᴘ 𝟶𝟾 ʟáɴɢ ʜạ.ᴄʜɪềᴜ 𝟸𝟷/𝟿, ᴍạɴɢ xã ʜộɪ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ʙàɪ ᴠɪếᴛ ᴛố ᴄáᴏ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ғᴘᴛ sʜᴏᴘ số 𝟾 ʟáɴɢ ʜạ ʟấʏ ᴄắᴘ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ɴʜạʏ ᴄảᴍ ᴄủᴀ ᴋʜáᴄʜ ʜàɴɢ.

ᴄʜủ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴄʜɪềᴜ 𝟷𝟽/𝟿, ɴɢườɪ ɴàʏ ᴄùɴɢ ᴍộᴛ ᴄô ɢáɪ ᴛớɪ sửᴀ ᴍáʏ ᴛíɴʜ ᴛạɪ ᴄửᴀ ʜàɴɢ. ᴅᴏ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴋỹ ᴛʜᴜậᴛ đɪ ᴠắɴɢ, ʜọ để ᴍáʏ ʟạɪ. ᴛớɪ ᴛốɪ ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, ᴄô ɢáɪ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ʙị đăɴɢ ɴʜậᴘ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄá ɴʜâɴ.

ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴋỹ ᴛʜᴜậᴛ ᴛʜừᴀ ɴʜậɴ đã ᴛʀᴜʏ ᴄậᴘ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ʀồɪ sᴀᴏ ᴄʜéᴘ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴅữ ʟɪệᴜ ɴʜạʏ ᴄảᴍ ᴠề đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴋʜɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ǫᴜảɴ ʟý ᴄửᴀ ʜàɴɢ, ᴋʜáᴄʜ ʜàɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đã ʙị ǫᴜảɴ ʟý ᴄửᴀ ʜàɴɢ ᴛố “ɢàɪ ʙẫʏ” ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴋỹ ᴛʜᴜậᴛ.

ǫᴜá ʙứᴄ xúᴄ, ᴋʜáᴄʜ ʜàɴɢ đã ʙáᴏ ᴄáᴏ sự ᴠɪệᴄ ʟêɴ ᴛổɴɢ đàɪ ғᴘᴛ sʜᴏᴘ. ʟúᴄ ɴàʏ, ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴛʀả ʟờɪ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ đưᴀ ʀᴀ đề ɴɢʜị ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ʙằɴɢ ᴄáᴄʜ ᴛặɴɢ ᴍộᴛ ᴠᴏᴜᴄʜᴇʀ ᴍᴜᴀ ʜàɴɢ ᴛʀị ɢɪá 𝟻𝟶𝟶.𝟶𝟶𝟶 đồɴɢ.

Đạɪ ᴅɪệɴ ғᴘᴛ sʜᴏᴘ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴠɪệᴄ ᴛố ɴɢượᴄ ᴋʜáᴄʜ ʜàɴɢ ɴàʏ ᴄʜỉ ʟà sᴜʏ ɴɢʜĩ ᴄá ɴʜâɴ ᴄủᴀ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ǫᴜảɴ ʟý, sᴜʏ ᴅɪễɴ ɴàʏ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄăɴ ᴄứ ᴄụ ᴛʜể.

ɴʜậɴ địɴʜ ᴠề ᴠụ ᴠɪệᴄ, ʟᴜậᴛ sư ɴɢᴜʏễɴ ʜồɴɢ ᴛʜáɪ (ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ ʟᴜậᴛ ʜɪʟᴀᴘ) đáɴʜ ɢɪá ʜàɴʜ ᴠɪ ʟấʏ ᴄắᴘ ᴅữ ʟɪệᴜ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴄủᴀ ᴛộɪ xâᴍ ɴʜậᴘ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ ᴠàᴏ ᴍạɴɢ ᴍáʏ ᴛíɴʜ, ᴍạɴɢ ᴠɪễɴ ᴛʜôɴɢ ʜᴏặᴄ ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ đɪệɴ ᴛử ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ ᴛʜᴇᴏ Đɪềᴜ 𝟸𝟾𝟿 ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟻.

ᴛùʏ ᴛʜᴜộᴄ ᴛìɴʜ ᴛɪếᴛ địɴʜ ᴋʜᴜɴɢ, ɴɢườɪ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴄó ᴛʜể ʙị ᴘʜạᴛ ᴛɪềɴ ʜᴏặᴄ đốɪ ᴅɪệɴ ᴋʜᴜɴɢ ʜìɴʜ ᴘʜạᴛ 𝟷-𝟷𝟸 ɴăᴍ ᴛù.

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *