Như vậy gọi là cách ly xã hội sao?

sáɴɢ đầᴜ ᴛᴜầɴ, ʟượɴɢ xᴇ đổ ᴠề đườɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴋɪệᴍ để ᴠàᴏ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ɴʜɪềᴜ ᴋʜɪếɴ ᴄʜốᴛ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ở đâʏ ùɴ ᴛắᴄ ᴋèᴏ ᴅàɪ ʜàɴɢ ɢɪờ.

𝟽ʜ ɴɢàʏ 𝟷𝟸/𝟽, ᴄʜốᴛ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʀêɴ đườɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴋɪệᴍ (ǫᴜậɴ ɢò ᴠấᴘ) ᴋẹᴛ ᴄứɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ ᴛʜứ 𝟺 ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ xã ʜộɪ ᴛʜᴇᴏ ᴄʜỉ ᴛʜị 𝟷𝟼. Đâʏ ʟà ᴛʀụᴄ ᴄʜíɴʜ ᴛừ ǫᴜậɴ 𝟷𝟸, ɢò ᴠấᴘ ᴠàᴏ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ɴêɴ ᴛʜườɴɢ ùɴ ᴛắᴄ ᴍỗɪ ᴋʜɪ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ʟậᴘ ᴄʜốᴛ.

ʀàᴏ ᴄʜắɴ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ɴɢườɪ ᴠàᴏ ǫᴜậɴ đượᴄ đặᴛ ɢɪữᴀ đườɴɢ. ɢầɴ 𝟷𝟶 ᴄảɴʜ sáᴛ ᴄùɴɢ ᴅâɴ ǫᴜâɴ ᴛự ᴠệ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ᴠàᴏ ᴛʀᴏɴɢ ʀàᴏ ᴄʜắɴ để ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ɢɪấʏ xáᴄ ɴʜậɴ ʟý ᴅᴏ ʀᴀ đườɴɢ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ.

ᴍọɪ ɴɢườɪ đềᴜ ᴄầᴍ sẵɴ ɢɪấʏ xáᴄ ɴʜậɴ ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴛʏ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ɴɢᴀʏ ᴛʀêɴ ᴛᴀʏ. “ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴛôɪ ʟàᴍ ᴠề ᴠậɴ ᴛảɪ, ᴄʜᴜʏêɴ ᴄʜở ʜàɴɢ ʜᴏá ɴêɴ đượᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ. sáɴɢ ɴᴀʏ đã đᴏáɴ ᴛʀướᴄ sẽ ᴋẹᴛ xᴇ ɴêɴ ᴅậʏ sớᴍ đɪ ʟàᴍ, ᴠậʏ ᴍà ᴘʜảɪ ᴄʜờ ɢầɴ ɴửᴀ ᴛɪếɴɢ ᴍớɪ đượᴄ ǫᴜᴀ ᴄʜốᴛ”, ᴀɴʜ ᴍɪɴʜ ʜᴏàɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ.

ᴍộᴛ ᴛàɪ xế ᴋʜôɴɢ ᴄó ɢɪấʏ xáᴄ ɴʜậɴ ɴʜưɴɢ ᴄó ᴛʜẻ ʀᴀ ᴠàᴏ, ᴄʜứɴɢ ɴʜậɴ đᴀɴɢ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ɴêɴ đượᴄ ǫᴜᴀ ᴄʜốᴛ.

ᴛʀᴏɴɢ sáɴɢ ɴᴀʏ, ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴄʜỉ ᴄó ᴄʜứɴɢ ᴍɪɴʜ ɴʜâɴ ᴅâɴ ʜᴏặᴄ ᴛʜẻ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ, ᴛʜᴇᴏ đúɴɢ ᴄʜỉ ᴛʜị 𝟷𝟼 sẽ ᴋʜôɴɢ đượᴄ ᴛʜôɴɢ ᴄʜốᴛ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ ᴅᴏ đâʏ ʟà đườɴɢ ᴍộᴛ ᴄʜɪềᴜ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ǫᴜᴀʏ đầᴜ ᴄùɴɢ xᴇ ǫᴜá đôɴɢ ɴêɴ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴘʜảɪ ᴄʜᴏ ǫᴜᴀ để ᴛʀáɴʜ ùɴ ᴛắᴄ.

“ɴʜữɴɢ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴàʏ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ đềᴜ ʜướɴɢ ᴅẫɴ đɪ đếɴ ᴛᴜʏếɴ đườɴɢ ᴋʜáᴄ để ǫᴜᴀʏ đầᴜ xᴇ ʙởɪ ɴếᴜ đɪ ᴛɪếᴘ, ᴄó ɢặᴘ ᴄʜốᴛ ᴋʜáᴄ ᴄũɴɢ sẽ ᴋʜôɴɢ ǫᴜᴀ đượᴄ”, ᴍộᴛ ᴄảɴʜ sáᴛ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ.

ɴᴀᴍ ᴄảɴʜ sáᴛ ʟưɴɢ áᴏ ướᴛ đẫᴍ ᴍồ ʜôɪ, ʟɪêɴ ᴛụᴄ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ɢɪấʏ xáᴄ ɴʜậɴ ᴄùɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄá ɴʜâɴ ᴄủᴀ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ǫᴜᴀ ᴄʜốᴛ.

Đếɴ 𝟾ʜ, ᴅòɴɢ xᴇ đổ ᴠề đườɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴋɪệᴍ ᴄàɴɢ ɴʜɪềᴜ ᴋʜɪếɴ ùɴ ᴛắᴄ ᴋéᴏ ᴅàɪ ɢầɴ ᴍộᴛ ᴄâʏ số.

ɴʜɪềᴜ xᴇ ᴄứᴜ ᴛʜươɴɢ ᴋʜɪ đɪ ǫᴜᴀ đâʏ đàɴʜ “ᴄʜôɴ ᴄʜâɴ” ɢɪữᴀ ᴅòɴɢ ɴɢườɪ đôɴɢ đúᴄ.

ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ʟàᴍ ʀàᴏ ᴄʜắɴ ᴘʜâɴ ʟàɴ ᴄʜᴏ ôᴛô, xᴇ ᴍáʏ ᴄʜạʏ ǫᴜᴀ để ᴅễ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ. ᴅù ᴠậʏ ᴅᴏ xᴇ ǫᴜá đôɴɢ, ɴʜɪềᴜ xᴇ ᴍáʏ ᴄʜạʏ ᴄả ᴠàᴏ ʟàɴ ôᴛô.

ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đó, ɴʜɪềᴜ ᴄʜốᴛ ᴋʜáᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴄũɴɢ ùɴ ᴛắᴄ ᴄụᴄ ʙộ. ᴛạɪ ᴄʜốᴛ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴛʀêɴ đườɴɢ Đɪɴʜ ʙộ ʟĩɴʜ ᴛʀướᴄ ʙếɴ xᴇ ᴍɪềɴ Đôɴɢ (ǫᴜậɴ ʙìɴʜ ᴛʜạɴʜ), ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴛúᴄ ᴛʀựᴄ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ xᴇ ᴄʜạʏ ᴛʜᴇᴏ ʜướɴɢ ᴛừ ᴛᴘ ᴛʜủ Đứᴄ ᴠàᴏ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴛᴘ ʜᴄᴍ.

ᴛᴏàɴ ʙộ ɴɢườɪ ǫᴜᴀ ᴄʜốᴛ ᴋʜôɴɢ ᴄó ɢɪấʏ ᴛờ ʜợᴘ ʟệ đềᴜ ʙị ʏêᴜ ᴄầᴜ ʀẽ ᴠề ʜướɴɢ ǫᴜốᴄ ʟộ 𝟷𝟹 để ǫᴜᴀʏ đầᴜ.

ᴛᴘ ʜᴄᴍ áᴘ ᴅụɴɢ ᴄʜỉ ᴛʜị 𝟷𝟼 ᴛừ ɴɢàʏ 𝟿/𝟽, ᴋéᴏ ᴅàɪ 𝟷𝟻 ɴɢàʏ. ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛʀêɴ, ɴɢᴏàɪ 𝟷𝟸 ᴄʜốᴛ ᴄʜíɴʜ ở ᴄửᴀ ɴɢõ ᴄòɴ ᴄó ᴛʜêᴍ 𝟸𝟼𝟼 ᴄʜốᴛ ᴘʜụ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴄʜặᴛ đɪ ʟạɪ ɢɪữᴀ ᴄáᴄ ǫᴜậɴ ʜᴜʏệɴ, ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴋʜôɴɢ ᴄó ʟý ᴅᴏ ᴄʜíɴʜ đáɴɢ ᴘʜảɪ ǫᴜᴀʏ đầᴜ xᴇ.

ᴛʀᴏɴɢ đợᴛ ᴅịᴄʜ ᴛʜứ 𝟺 ʙắᴛ đầᴜ ᴛừ ɴɢàʏ 𝟸𝟽/𝟺 đếɴ sáɴɢ ɴᴀʏ, ᴛᴘ ʜᴄᴍ đã ᴄó ᴛổɴɢ ᴄộɴɢ 𝟷𝟹.𝟻𝟻𝟼 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *