Nóng: Cảnh báo những dâu hiệu lừa đảo, chuyển tiền nhưng không “đi chợ hộ”

số ʟɪệᴜ ᴠừᴀ đượᴄ sở ᴄôɴɢ ᴛʜươɴɢ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄậᴘ ɴʜậᴛ đếɴ 𝟷𝟾 ɢɪờ 𝟹𝟶 ᴄʜɪềᴜ ᴛốɪ ɴᴀʏ 𝟸𝟺.𝟾 ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ, đã ᴄó ʜơɴ 𝟽𝟺.𝟶𝟶𝟶 ʜộ ᴅâɴ đăɴɢ ᴋý ‘đɪ ᴄʜợ ʜộ’ ᴛʀᴏɴɢ ʜôᴍ ɴᴀʏ.

ʟựᴄ ʟượɴɢ ǫᴜâɴ độɪ “đɪ ᴄʜợ ʜộ” ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛạɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ɴɢàʏ 𝟸𝟺.𝟾
Ảɴʜ: sỞ ᴄÔɴɢ ᴛʜƯƠɴɢ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ


Đạɪ ᴅɪệɴ sở ᴄôɴɢ ᴛʜươɴɢ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ, ʜôᴍ ɴᴀʏ 𝟸𝟺.𝟾, ᴛìɴʜ ʜìɴʜ đăɴɢ ᴋý “ᴍᴜᴀ ʜộ” ᴛʜᴇᴏ ᴄᴏᴍʙᴏ ᴄó 𝟷 số ᴋʜó ᴋʜăɴ sᴏ ᴠớɪ ʜôᴍ ǫᴜᴀ (𝟸𝟹.𝟾). ʟý ᴅᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴘʜảɴ áɴʜ ɢɪá ᴄᴏᴍʙᴏ ᴛạɪ ᴍộᴛ số sɪêᴜ ᴛʜị ᴄó ᴍứᴄ ɢɪá ᴋʜá ᴄᴀᴏ sᴏ ᴠớɪ ɢɪá ʜàɴɢ ʜóᴀ ᴛʜựᴄ ᴛế ᴠà ɢɪá ʙáɴ ᴛạɪ ᴄáᴄ sɪêᴜ ᴛʜị ᴄũɴɢ ᴄó ᴋʜáᴄ ɴʜᴀᴜ, ᴄʜêɴʜ ʟệᴄʜ ᴠề ɢɪá. ᴛʜế ɴêɴ, đã ᴄó ᴍộᴛ số sɪêᴜ ᴛʜị ᴘʜảɪ xâʏ ᴅựɴɢ ʟạɪ ᴄᴏᴍʙᴏ ʜàɴɢ ʜóᴀ ᴛʜɪếᴛ ᴛʜựᴄ, sáᴛ ᴛʜựᴄ ᴛế ɴʜᴜ ᴄầᴜ ɴɢườɪ ᴅâɴ ʜơɴ.


ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, sở ᴄôɴɢ ᴛʜươɴɢ ᴄũɴɢ ᴄảɴʜ ʙáᴏ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ʟừᴀ đảᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴋʜɪ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄʜᴜʏểɴ ᴛɪềɴ đăɴɢ ᴋý ᴍᴜᴀ ʜàɴɢ “đɪ ᴄʜợ ʜộ”, ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ɴʜữɴɢ ᴛʀᴀɴɢ ʙáɴ ʜàɴɢ đượᴄ ʟậᴘ ʙởɪ ᴄáᴄ ᴛổ ᴅâɴ ᴘʜố ᴠà ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴘʜâɴ ᴘʜốɪ. sở ᴄảɴʜ ʙáᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ ɴêɴ ʟɪêɴ ʜệ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴛổ ᴛʀưởɴɢ ᴛổ ᴅâɴ ᴘʜố, ʜộɪ ᴘʜụ ɴữ ᴠà ᴄáᴄ đᴏàɴ ᴛʜể ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜườɴɢ để đăɴɢ ᴋý “đɪ ᴄʜợ ʜộ” ʙảᴏ đảᴍ ᴀɴ ᴛᴏàɴ, ʜàɴɢ ʜóᴀ ʙáɴ đúɴɢ ɢɪá ʜơɴ.

ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ 𝟸𝟺.𝟾, đã ᴄó 𝟽𝟺.𝟶𝟹𝟹 ʜộ ᴅâɴ đăɴɢ ᴋý ᴍᴜᴀ ʜộ ʜàɴɢ ʜóᴀ ᴛʀêɴ ᴛổɴɢ 𝟸.𝟷𝟾𝟹.𝟸𝟺𝟽 ʜộ ᴅâɴ ᴄủᴀ ᴛᴏàɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố, ᴛăɴɢ 𝟻𝟶.𝟹𝟾𝟻 ʜộ đăɴɢ ᴋý ᴍᴜᴀ sᴏ ᴠớɪ ʜôᴍ ǫᴜᴀ (𝟸𝟹.𝟾).


sở ᴄôɴɢ ᴛʜươɴɢ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ, ᴄáᴄ ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴘʜâɴ ᴘʜốɪ đã ᴄᴜɴɢ ứɴɢ đượᴄ 𝟽𝟶.𝟹𝟹𝟽 đơɴ ʜàɴɢ ᴛʀêɴ 𝟽𝟺.𝟶𝟹𝟹 đơɴ ᴄáᴄ ʜộ đã đăɴɢ ᴋý, ɢɪảᴍ 𝟼,𝟾% sᴏ ʜôᴍ ǫᴜᴀ (𝟸𝟹.𝟾). ᴛʜᴇᴏ ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴄủᴀ ᴄáᴄ sɪêᴜ ᴛʜị, ᴄửᴀ ʜàɴɢ ᴛɪệɴ ʟợɪ, số đơɴ ʜàɴɢ ᴄòɴ ʟạɪ sẽ đượᴄ ᴄáᴄ ʜệ ᴛʜôɴɢ ᴘʜâɴ ᴘʜốɪ ɴɢᴀʏ ᴛʀᴏɴɢ sáɴɢ ɴɢàʏ ᴍᴀɪ (𝟸𝟻.𝟾).

ʙêɴ ᴄạɴʜ đó, ᴄó đếɴ 𝟸𝟽𝟺.𝟼𝟹𝟹 ʜộ ᴛʀêɴ 𝟻𝟿𝟶.𝟾𝟻𝟿 ʜộ đăɴɢ ᴋý ᴛúɪ ᴀɴ sɪɴʜ.

số ʟɪệᴜ ᴄậᴘ ɴʜậᴛ đếɴ ᴄᴜốɪ ɴɢàʏ 𝟸𝟺.𝟾 ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ, ᴋêɴʜ ᴘʜâɴ ᴘʜốɪ ʜɪệɴ ᴄó ᴄủᴀ ᴛᴏàɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ʟà 𝟸.𝟹𝟶𝟸 đɪểᴍ ʙáɴ ʙᴀᴏ ɢồᴍ 𝟽𝟼 sɪêᴜ ᴛʜị, 𝟷.𝟼𝟾𝟽 ᴄửᴀ ʜàɴɢ ᴛɪệɴ ʟợɪ, ᴄửᴀ ʜàɴɢ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ ʙìɴʜ ổɴ, 𝟻𝟶𝟸 ᴛɪệᴍ ᴛạᴘ ʜóᴀ ᴠà ᴄʜợ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜốɴɢ (ᴄʜủ ʏếᴜ ᴛạɪ ʜᴜʏệɴ ᴄầɴ ɢɪờ).
ɴɢàʏ 𝟸𝟺.𝟾:ᴄảɴʜ ʙáᴏ ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ʟừᴀ đảᴏ, ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄʜᴜʏểɴ ᴛɪềɴ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ‘đɪ ᴄʜợ ʜộ’ – ảɴʜ 𝟸
ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ 𝟸𝟺.𝟾, ᴄáᴄ ʜệ ᴛʜốɴɢ sɪêᴜ ᴛʜị ᴄũɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đã ᴄʜᴜẩɴ ʙị ᴄáᴄ ᴄᴏᴍʙᴏ ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ đầʏ đủ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ. ᴄʜᴜỗɪ ᴍᴍ ᴍᴇɢᴀ ᴍᴀʀᴋᴇᴛ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ 𝟺 ɢóɪ ᴄᴏᴍʙᴏ ᴛạɪ 𝟺 ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴍᴍ ᴍᴇɢᴀ ᴍᴀʀᴋᴇᴛ ʟà ᴍᴍ ᴀɴ ᴘʜú, ᴍᴍ ʙìɴʜ ᴘʜú, ᴍᴍ ʜɪệᴘ ᴘʜú, ᴍᴍ ʜưɴɢ ᴘʜú. ɢɪá ᴛừ 𝟷𝟻𝟶.𝟶𝟶𝟶 đồɴɢ, 𝟸𝟶𝟶.𝟶𝟶𝟶 đồɴɢ, 𝟸𝟻𝟶.𝟶𝟶𝟶 đồɴɢ ᴠà 𝟹𝟶𝟶.𝟶𝟶𝟶 đồɴɢ. ᴛʀᴏɴɢ đó, ᴄʜủ ʏếᴜ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴄáᴄ ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ ᴛʜɪếᴛ ʏếᴜ ɴʜư : ᴛʀứɴɢ ɢà, ᴅầᴜ ăɴ, ᴍì ɢóɪ, ʀᴀᴜ ᴄủ ǫᴜả, ᴄá ᴛʜịᴛ… Đạɪ ᴅɪệɴ ᴄủᴀ ᴍᴍ ᴍᴇɢᴀ ᴍᴀʀᴋᴇᴛ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ, ʜệ ᴛʜốɴɢ đã ᴄʜᴜʏểɴ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ ᴄáᴄ ɢóɪ ᴄᴏᴍʙᴏ ᴠề ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ ɴơɪ ᴄó ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴍᴍ ᴍᴇɢᴀ ᴍᴀʀᴋᴇᴛ ʜᴏạᴛ độɴɢ để ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ. ᴛươɴɢ ᴛự, ʙɪɢᴄ ᴄũɴɢ ᴄʜᴜʏểɴ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ ᴄáᴄ ᴄᴏᴍʙᴏ ᴅɪɴʜ ᴅưỡɴɢ ᴠớɪ ᴛʀị ɢɪá ᴛừ 𝟼𝟶.𝟶𝟶𝟶 đồɴɢ đếɴ 𝟷 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ, ᴛùʏ ɴʜᴜ ᴄầᴜ ɴɢườɪ ᴅâɴ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *