Nóng: Chuyến bay chở đội tuyển Việt Nam về nước có 2 người dương tính

ʜᴀɪ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴàʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜậᴘ ᴄảɴʜ sâɴ ʙᴀʏ Đà ɴẵɴɢ ᴛừ ᴜᴀᴇ đượᴄ ʟấʏ ᴍẫᴜ ʙệɴʜ ᴘʜẩᴍ ᴠà ᴄó ᴋếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴠớɪ sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸.
ᴄụ ᴛʜể, ᴛʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛừ ʙộ ʏ ᴛế, 𝟸 ʙệɴʜ ɴʜâɴ ɴàʏ ᴄó ᴍã số 𝟷𝟸𝟾𝟻𝟺 ᴠà 𝟷𝟸𝟾𝟻, ᴛừ ᴜᴀᴇ ɴʜậᴘ ᴄảɴʜ sâɴ ʙᴀʏ Đà ɴẵɴɢ ᴛʀêɴ ᴄʜᴜʏếɴ ʙᴀʏ ǫʜ𝟿𝟹𝟶𝟻 ɴɢàʏ 𝟷𝟽/𝟼. ʜọ đượᴄ ᴄáᴄʜ ʟʏ ɴɢᴀʏ sᴀᴜ đó ᴛạɪ ᴛᴘ Đà ɴẵɴɢ.

ɴɢàʏ 𝟷𝟿/𝟼, ʜọ ᴄó ᴋếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴠớɪ sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸 ᴠà ʜɪệɴ đượᴄ đɪềᴜ ᴛʀị ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴘʜổɪ Đà ɴẵɴɢ.

ǫʜ𝟿𝟹𝟶𝟻 ᴄũɴɢ ʟà ᴍã ʜɪệᴜ ᴄʜᴜʏếɴ ʙᴀʏ ᴄʜở độɪ ᴛᴜʏểɴ ʙóɴɢ đá ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ (𝟺𝟸 ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ) ᴄùɴɢ 𝟷𝟹 ᴘʜóɴɢ ᴠɪêɴ ᴠề ɴướᴄ sᴀᴜ ᴋʜɪ ʜᴏàɴ ᴛʜàɴʜ ᴠòɴɢ ʟᴏạɪ ᴛʜứ 𝟸 ᴡᴏʀʟᴅ ᴄᴜᴘ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴄʜâᴜ Á. ᴄʜᴜʏếɴ ʙᴀʏ ᴋʜởɪ ʜàɴʜ ᴛừ sâɴ ʙᴀʏ ᴅᴜʙᴀɪ ʟúᴄ 𝟸𝟷ʜ𝟺𝟶 ɴɢàʏ 𝟷𝟼/𝟼/𝟸𝟶𝟸𝟷 (ɢɪờ ᴜᴀᴇ).

ᴄáᴄ ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ độɪ ᴛᴜʏểɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đợɪ ʜàɴʜ ʟý sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴠề ɴướᴄ ᴛʀêɴ ᴄʜᴜʏếɴ ʙᴀʏ ǫʜ𝟿𝟹𝟶𝟻. Ảɴʜ: ʏ ᴋɪệɴ.


sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴅừɴɢ ʟạɪ ᴛạɪ Đà ɴẵɴɢ để ᴄáᴄ ᴄôɴɢ ᴅâɴ ɴʜậᴘ ᴄảɴʜ, ᴍáʏ ʙᴀʏ ɴàʏ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ độɪ ʙóɴɢ ᴄùɴɢ ᴘʜóɴɢ ᴠɪêɴ ᴛʜể ᴛʜᴀᴏ ᴛʜᴇᴏ đᴏàɴ. ɴʜóᴍ ɴàʏ ᴄáᴄʜ ʟʏ ở ᴋʜáᴄʜ sạɴ ᴍɪʟᴀɴᴏ ᴛʜᴜộᴄ ǫᴜậɴ 𝟽 (ᴛᴘ.ʜᴄᴍ).

ᴛʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛừ ᴠғғ ɴɢàʏ 𝟸𝟶/𝟼, ᴛấᴛ ᴄả ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ độɪ ᴛᴜʏểɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đềᴜ đã ᴄó ᴋếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ âᴍ ᴛíɴʜ ᴠớɪ sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸 ở ʟầɴ ʟấʏ ᴍẫᴜ đầᴜ ᴛɪêɴ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴠề ɴướᴄ. Đợᴛ ʟấʏ ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴛɪếᴘ ᴛʜᴇᴏ sẽ ᴅɪễɴ ʀᴀ ᴠàᴏ ɴɢàʏ 𝟸𝟹/𝟼 ᴛớɪ đâʏ.

ᴛʀướᴄ đó, ᴛốɪ 𝟷𝟼/𝟼, ʙộ ʏ ᴛế ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ᴄó ᴠăɴ ʙảɴ đồɴɢ ý đề xᴜấᴛ ᴄủᴀ ʟɪêɴ đᴏàɴ ʙóɴɢ đá ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ (ᴠғғ) ᴠà ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴠề ᴠɪệᴄ ʀúᴛ ɴɢắɴ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴄáᴄʜ ʟʏ ʏ ᴛế đốɪ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ ᴛᴜʏểɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ.

ᴄụ ᴛʜể, ᴄáᴄ ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ ᴛɪêᴍ đủ 𝟸 ᴍũɪ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴘʜòɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ᴛʀᴏɴɢ đó, ʟɪềᴜ ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ ᴛɪêᴍ ᴄáᴄʜ đâʏ íᴛ ɴʜấᴛ 𝟷𝟺 ɴɢàʏ, ᴄó ᴋếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ʀʀᴛ-ᴘᴄʀ âᴍ ᴛíɴʜ ᴠớɪ sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸 ᴠà ᴋếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴋʜáɴɢ ᴛʜể ᴠớɪ ᴠɪʀᴜs âᴍ ᴛíɴʜ ᴠàᴏ ɴɢàʏ ᴛʜứ ɴʜấᴛ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴠề ɴướᴄ, sẽ ᴄʜỉ ᴄầɴ ᴄáᴄʜ ʟʏ ʏ ᴛế ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ 𝟽 ɴɢàʏ, ᴄáᴄʜ ʟʏ ʏ ᴛế ᴛạɪ ɴơɪ ʟưᴜ ᴛʀú 𝟽 ɴɢàʏ ᴛɪếᴘ ᴛʜᴇᴏ, sᴀᴜ đó ᴛự ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴄʜᴏ đếɴ ʜếᴛ 𝟸𝟾 ɴɢàʏ ᴋể ᴛừ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ɴʜậᴘ ᴄảɴʜ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *