Nóng: Đến trưa 30/05 có thêm 33 ca nghi nhiễm liên quan truyền giáo. Khởi tố vụ án.

ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʜêᴍ 𝟹𝟹 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴʜɪễᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴍớɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ. ᴛấᴛ ᴄả đềᴜ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴄʜᴜỗɪ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ʜộɪ ᴛʜáɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɢɪáᴏ ᴘʜụᴄ ʜưɴɢ.

ʟấʏ ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴛạɪ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴄơ sở ᴛʜờ ᴛự ᴄủᴀ ʜộɪ ᴛʜáɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɢɪáᴏ ᴘʜụᴄ ʜưɴɢ ǫ.ɢò ᴠấᴘ

ʟúᴄ 𝟿 ɢɪờ 𝟷𝟻 ᴘʜúᴛ ɴɢàʏ 𝟹𝟶.𝟻, ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ʙệɴʜ ᴛậᴛ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ (ʜᴄᴅᴄ), ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ sáɴɢ ɴᴀʏ, 𝟹𝟶.𝟻, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đã ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʜêᴍ 𝟹𝟹 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴʜɪễᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴍớɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ.ᴛấᴛ ᴄả đềᴜ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ʜộɪ ᴛʜáɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɢɪáᴏ ᴘʜụᴄ ʜưɴɢ ᴛạɪ ʜẻᴍ 𝟺𝟷𝟻 ɴɢᴜʏễɴ ᴠăɴ ᴄôɴɢ, ᴘ.𝟹, ǫ.ɢò ᴠấᴘ.
ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ ʟâʏ ʟᴀɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ʜộɪ ᴛʜáɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɢɪáᴏ ᴘʜụᴄ ʜưɴɢ

ɴʜư ᴠậʏ ᴛừ ɴɢàʏ 𝟸𝟽.𝟻 đếɴ ɴᴀʏ (𝟹𝟶.𝟻), ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đã ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛổɴɢ ᴄộɴɢ 𝟷𝟹𝟹 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ. ᴛʜᴇᴏ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜʏêɴ ᴍôɴ, ᴅự ʙáᴏ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ʜộɪ ᴛʜáɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɢɪáᴏ ᴘʜụᴄ ʜưɴɢ ᴄó ᴛʜể ᴛăɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ᴛớɪ ᴠì số ʜộɪ ᴠɪêɴ ᴄủᴀ ʜộɪ ɴàʏ đếɴ ɴᴀʏ ᴠẫɴ ᴄó ᴛʜể ᴄʜưᴀ ʀᴀ ᴋʜᴀɪ ʙáᴏ ʜếᴛ. ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đề ɴɢʜị ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ʜộɪ ᴛʜáɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɢɪáᴏ ᴘʜụᴄ ʜưɴɢ ᴄầɴ ᴄʜủ độɴɢ ᴋʜᴀɪ ʙáᴏ ʏ ᴛế ᴠì ɴɢᴜʏ ᴄơ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ʜộɪ ᴛʜáɴʜ ɴàʏ ʟà ʀấᴛ ᴄᴀᴏ.
ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴛʀᴜʏ ᴠếᴛ ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴛɪếᴘ xúᴄ, ʟấʏ ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴅɪệɴ ʀộɴɢ ᴄáᴄ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ. ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʟấʏ ᴍẫᴜ ᴍở ʀộɴɢ ᴄʜᴏ ᴛᴏàɴ ʙộ ɴɢườɪ ᴅâɴ sốɴɢ ᴛạɪ ᴘ.𝟹, ᴘ.𝟻, ᴘ.𝟿, ᴘ.𝟷𝟻, ǫ.ɢò ᴠấᴘ để đáɴʜ ɢɪᴀ ɴɢᴜʏ ᴄơ.
sáɴɢ 𝟹𝟶.𝟻: ᴛʜêᴍ 𝟻𝟸 ᴄᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ, 𝟾 ᴄᴀ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ʜộɪ ᴛʜáɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɢɪáᴏ ᴘʜụᴄ ʜưɴɢ

ᴛʜᴇᴏ ʜᴄᴅᴄ, ᴍầᴍ ʙệɴʜ ᴄó ᴛʜể đã ᴄó ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ, ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴄầɴ ɴâɴɢ ᴄᴀᴏ ᴄảɴʜ ɢɪáᴄ ɴʜưɴɢ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ʜᴏᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ. ᴛᴜâɴ ᴛʜủ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄủᴀ ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ ᴠà ʜợᴘ ᴛáᴄ ᴠớɪ ɴɢàɴʜ ʏ ᴛế ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ, ᴄáᴄʜ ʟʏ, ʟấʏ ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ.
ᴛʀᴜɴɢ ᴛʜựᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴀɪ ʙáᴏ ʏ ᴛế ᴠề ɴɢᴜʏ ᴄơ, ʏếᴜ ᴛố ᴛɪếᴘ xúᴄ ᴄủᴀ ʙảɴ ᴛʜâɴ. ᴋʜɪ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ sốᴛ, ʜᴏ, ᴋʜó ᴛʜở, ᴍấᴛ ᴠị ɢɪáᴄ, ᴋʜứᴜ ɢɪáᴄ… đɪ ᴋʜáᴍ ʙệɴʜ ɴɢᴀʏ ᴠà ᴋʜᴀɪ ʙáᴏ ᴛʀᴜɴɢ ᴛʜựᴄ ᴋʜɪ đếɴ ᴄơ sở ʏ ᴛế. ᴋʜɪ ᴋʜáᴍ ʙệɴʜ ᴘʜảɪ ᴍᴀɴɢ ᴋʜẩᴜ ᴛʀᴀɴɢ ᴠà ᴅɪ ᴄʜᴜʏểɴ ʙằɴɢ xᴇ ᴄá ɴʜâɴ.
ɴʜư ᴠậʏ, ᴛừ ɴɢàʏ 𝟸𝟽.𝟻 đếɴ ɴᴀʏ, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đã ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛổɴɢ ᴄộɴɢ 𝟷𝟹𝟹 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ, ᴛʀᴏɴɢ đó, ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴄʜᴜỗɪ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ᴛạɪ ʜộɪ ᴛʜáɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɢɪáᴏ ᴘʜụᴄ ʜưɴɢ ʟà 𝟷𝟸𝟼 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ.

ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ ɢò ᴠấᴘ đã ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ ʜìɴʜ sự ᴠề ᴛộɪ ᴅᴀɴʜ “ʟâʏ ʟᴀɴ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɴʜɪễᴍ ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ” ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ʜộɪ ᴛʜáɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɢɪáᴏ ᴘʜụᴄ ʜưɴɢ để ᴛɪếɴ ʜàɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠụ áɴ.
ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴛʜêᴍ 𝟹𝟹 ᴄᴀ ɴɢʜɪ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, đềᴜ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ʜộɪ ᴛʜáɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɢɪáᴏ ᴘʜụᴄ ʜưɴɢ
ʜᴄᴅᴄ đề ɴɢʜị ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ ʜộɪ ᴛʜáɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɢɪáᴏ ᴘʜụᴄ ʜưɴɢ ᴄʜủ độɴɢ ᴋʜᴀɪ ʙáᴏ ʏ ᴛế
ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ ʟàᴍ ʟâʏ ʟᴀɴ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ʜộɪ ᴛʜáɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɢɪáᴏ ᴘʜụᴄ ʜưɴɢ – Ảɴʜ 𝟷.
ʜɪệɴ ɴᴀʏ đã ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟷𝟹𝟼 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ʜộɪ ᴛʜáɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɢɪáᴏ ᴘʜụᴄ ʜưɴɢ – Ảɴʜ: ɴʜẬᴛ ᴛʜỊɴʜ

ǫᴜᴀ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄủᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ, ɴʜóᴍ ɴàʏ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄʜấᴘ ʜàɴʜ ǫᴜʏ địɴʜ ᴠề ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴅẫɴ đếɴ ʟâʏ ʟᴀɴ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ᴄʜᴏ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ.

ɴɢàʏ 𝟸𝟿-𝟻, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ ɢò ᴠấᴘ đã ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ ʜìɴʜ sự ᴠề ᴛộɪ “ʟâʏ ʟᴀɴ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɴʜɪễᴍ ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ” để đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠụ áɴ.

ᴛʀướᴄ đó, ᴜʙɴᴅ ǫᴜậɴ ɢò ᴠấᴘ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đã đề xᴜấᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʜộɪ ᴛʜáɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɢɪáᴏ ᴘʜụᴄ ʜưɴɢ ᴠề ᴠɪệᴄ ʟàᴍ ʟâʏ ʟᴀɴ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ɴʜư ᴛʀêɴ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *