Ông đi nhặt rác, cháu đi chăn bò,không tiền đóng quỹ trường, bị giam học bạ không vào được lớp 6

ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ᴛʀườɴɢ ᴛɪểᴜ ʜọᴄ ʜà ʜᴜʏ ᴛậᴘ (xã ᴛâᴍ ᴛʜắɴɢ, ʜᴜʏệɴ ᴄư ᴊúᴛ, Đắᴋ ɴôɴɢ) đã ᴛố ᴄáᴏ ʜɪệᴜ ᴛʀưởɴɢ ᴛʀườɴɢ ɴàʏ ᴠì ᴋʜôɴɢ ᴛʀả ʜọᴄ ʙạ ᴄʜᴏ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴅᴏ ᴛʜɪếᴜ 𝟻𝟻𝟶 ɴɢʜìɴ ᴛɪềɴ ǫᴜỹ.

ɴɢàʏ 𝟷𝟻/𝟼, ôɴɢ ɴɢʜɪêᴍ ʜồɴɢ ǫᴜᴀɴɢ – ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ʜᴜʏệɴ ᴄư ᴊúᴛ (Đắᴋ ɴôɴɢ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, đã ɴắᴍ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ sơ ǫᴜᴀ ᴠề ᴠụ ᴛố ᴄáᴏ ʜɪệᴜ ᴛʀưởɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛʀả ʜọᴄ ʙạ ᴄʜᴏ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴠì ᴄʜưᴀ ɴộᴘ ᴛɪềɴ ǫᴜỹ.

Ôɴɢ ǫᴜᴀɴɢ ᴄʜɪᴀ sẻ: “ᴘʜòɴɢ ɢᴅ&Đᴛ ᴠừᴀ ᴄó ʙáᴏ ᴄáᴏ sơ ʙộ ᴠề ᴠụ ᴠɪệᴄ, ᴛôɪ sẽ ʟậᴘ đᴏàɴ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴠà ɴếᴜ đúɴɢ sự ᴛʜậᴛ sẽ ᴄʜᴏ xử ʟý đơɴ ᴛố ᴄáᴏ. ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄậᴜ ʜọᴄ sɪɴʜ ɴàʏ ɴɢʜèᴏ ᴛʜì ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ sẽ ʟêɴ ᴘʜươɴɢ áɴ ʜỗ ᴛʀợ, ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴠɪệᴄ ɢɪữ ʜọᴄ ʙạ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴋɪểᴜ ɴʜư ᴛʜế đượᴄ”

ᴛʀườɴɢ ᴛɪểᴜ ʜọᴄ ʜà ʜᴜʏ ᴛậᴘ, ɴơɪ xảʏ ʀᴀ ᴠụ ᴠɪệᴄ ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ᴛố ᴄáᴏ ʜɪệᴜ ᴛʀưởɴɢ.ᴛʀướᴄ đó, ʜᴀɪ ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ᴛʀườɴɢ ᴛɪểᴜ ʜọᴄ ʜà ʜᴜʏ ᴛậᴘ (xã ᴛâᴍ ᴛʜắɴɢ, ʜᴜʏệɴ ᴄư ᴊúᴛ, Đắᴋ ɴôɴɢ) đã ᴛố ᴄáᴏ ʜɪệᴜ ᴛʀưởɴɢ ᴛʀườɴɢ, ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ɴɢọᴄ ʜảɪ ᴠì ɢɪữ ʜọᴄ ʙạ ʜọᴄ sɪɴʜ, ᴋʜɪếɴ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴄʜᴜʏểɴ ᴄấᴘ ᴠì ᴋʜôɴɢ ɴộᴘ ǫᴜỹ ʟớᴘ.

ᴛʜᴇᴏ đơɴ ᴛố ᴄáᴏ, ʏ.ʜ ʙị ʙố ᴍẹ ʙỏ ʀơɪ, đượᴄ ôɴɢ ʙà ʟà ʏ ʟɪêɴɢ ɴᴜôɪ ɴấɴɢ, ᴄʜăᴍ sóᴄ. ɢɪᴀ đìɴʜ ôɴɢ ʏ ʟɪêɴɢ ʟà ʜộ ᴄậɴ ɴɢʜèᴏ, ʜàɴɢ ɴɢàʏ ôɴɢ đɪ ɴʜặᴛ ʀáᴄ ᴋɪếᴍ sốɴɢ. ᴅᴏ ᴠậʏ, ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ đɪ ʜọᴄ ᴇᴍ ʏ.ʜ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴛɪềɴ ɴộᴘ 𝟻𝟻𝟶 ɴɢʜìɴ đồɴɢ ᴛɪềɴ ǫᴜỹ.

ᴇᴍ ʏ.ʜ ᴠà ɴɢườɪ ɴᴜôɪ ᴅưỡɴɢ ᴍìɴʜ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴠề ᴠụ ᴠɪệᴄ


ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, sᴀᴜ ɢɪờ ʜọᴄ ᴇᴍ ʏ.ʜ đɪ ᴄʜăɴ ʙò (ᴄᴏɴ ʙò đượᴄ ɴʜà ɴướᴄ ʜỗ ᴛʀợ) ᴘʜụ ɢɪúᴘ ôɴɢ ʙà. ᴋếᴛ ᴛʜúᴄ ɴăᴍ ʜọᴄ 𝟸𝟶𝟷𝟿-𝟸𝟶𝟸𝟶, ᴅᴏ ᴋʜôɴɢ ᴄó 𝟻𝟻𝟶 ɴɢàɴ đồɴɢ để đóɴɢ ᴛɪềɴ ǫᴜỹ ɴêɴ ʙị ɴʜà ᴛʀườɴɢ ɢɪữ ʟạɪ ʜọᴄ ʙạ, ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴄʜᴜʏểɴ ᴄấᴘ ʙᴜộᴄ ᴘʜảɪ ɴɢʜỉ ʜọᴄ.

“ᴇᴍ ʏ.ʜ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴋếᴛ ᴛʜúᴄ ɴăᴍ ʜọᴄ ᴄʜᴜʏểɴ ʟêɴ ʟớᴘ 𝟼. ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ʀúᴛ ʜọᴄ ʙạ để ᴄʜᴜʏểɴ ɴʜưɴɢ ʜɪệᴜ ᴛʀưởɴɢ ᴛʀườɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄʜᴏ ᴠì ᴄʜưᴀ đóɴɢ đủ ᴛɪềɴ ǫᴜỹ. ᴍặᴄ ᴅù, ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ đã ᴄʜɪᴀ sẻ ᴋʜó ᴋʜăɴ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄủᴀ ʜọᴄ sɪɴʜ ɴàʏ ᴠớɪ ᴛʜầʏ ʜɪệᴜ ᴛʀưởɴɢ ɴʜưɴɢ ôɴɢ ɴʜấᴛ ǫᴜʏếᴛ ᴋʜôɴɢ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ”.

ᴄô ᴄʜủ ɴʜɪệᴍ ʟớᴘ 𝟻 ᴄủᴀ ʏ.ʜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴋʜɪ ʜếᴛ ɴăᴍ ʜọᴄ, ᴄô đã ᴛʀìɴʜ ʙàʏ ʜᴏàɴ ᴄảɴʜ ɢɪᴀ đìɴʜ ʏ.ʜ ʀấᴛ ᴋʜó ᴋʜăɴ ɴʜưɴɢ ʜɪệᴜ ᴛʀưởɴɢ ᴠẫɴ ᴋɪêɴ ǫᴜʏếᴛ ɢɪữ ʜồ sơ.

ᴛʀướᴄ sự ᴠɪệᴄ ᴛʀêɴ, ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ᴛʀườɴɢ ᴍầᴍ ɴᴏɴ ᴛư ᴛʜụᴄ ᴘ.ʟ (xã ᴛâᴍ ᴛʜắɴɢ) đã ᴄʜở ᴇᴍ đếɴ ᴛʀườɴɢ để ɴộᴘ số ᴛɪềɴ ᴄòɴ ᴛʜɪếᴜ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴛʜầʏ ʜɪệᴜ ᴛʀưởɴɢ ɴʜậɴ ᴛɪềɴ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴠɪếᴛ ᴘʜɪếᴜ ᴛʜᴜ, ʙɪêɴ ʟᴀɪ. ᴄô ᴄũɴɢ đã ᴄʜở ᴇᴍ đếɴ ᴛʀườɴɢ ᴛʜᴄs để ɴʜậᴘ ʜọᴄ, ʟúᴄ đó ᴛʀườɴɢ đã ᴠàᴏ ʜọᴄ đượᴄ 𝟹 ᴛᴜầɴ.

ʜɪệᴜ ᴛʀưởɴɢ ᴛʀườɴɢ ᴛɪểᴜ ʜọᴄ ʜà ʜᴜʏ ᴛậᴘ ᴄòɴ ʙị ᴛố ᴄáᴏ, ᴛừ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟾 – 𝟸𝟶𝟸𝟷 ᴄó ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ɢɪảɪ ᴛʜưởɴɢ ᴄá ɴʜâɴ ᴍà ʜọᴄ sɪɴʜ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄáᴄ ᴘʜᴏɴɢ ᴛʀàᴏ đạᴛ đượᴄ ᴛʜàɴʜ ᴛíᴄʜ ᴄᴀᴏ ɴʜưɴɢ ᴄʜỉ ɴʜậɴ đượᴄ ɢɪấʏ ᴋʜᴇɴ, ᴋʜôɴɢ ɴʜậɴ đượᴄ đúɴɢ số ᴛɪềɴ ᴛʜưởɴɢ ᴄủᴀ ʙᴀɴ ᴛổ ᴄʜứᴄ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *