Phá đường dây làm giả giấy đi đường tại TP.HCM với giá 1,2 triệu

ᴛʜấᴛ ɴɢʜɪệᴘ ᴅᴏ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ᴛú ᴄùɴɢ đồɴɢ ʙọɴ ʙàɴ ɴʜᴀᴜ ʟàᴍ ɢɪả ɢɪấʏ đɪ đườɴɢ để ʙáɴ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴄó ɴʜᴜ ᴄầᴜ ᴠớɪ ɢɪá 𝟷-𝟸 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ/ᴛờ.
ɴɢàʏ 𝟷𝟷/𝟿, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đᴀɴɢ ᴛạᴍ ɢɪữ ʟâᴍ ᴛʜạɴʜ (𝟹𝟶 ᴛᴜổɪ), ɴɢᴜʏễɴ ʜảɪ ᴛú (𝟹𝟼 ᴛᴜổɪ, ᴄùɴɢ ɴɢụ ǫᴜậɴ ʙìɴʜ ᴛʜạɴʜ), ʙùɪ ᴍɪɴʜ ᴛâɴ (𝟸𝟾 ᴛᴜổɪ, ɴɢụ ǫᴜậɴ 𝟾), ʟê ᴠăɴ ᴛʜᴀɴʜ (𝟸𝟾 ᴛᴜổɪ, ɴɢụ ǫᴜậɴ 𝟷𝟸) ᴠà ʜᴜỳɴʜ ᴍɪɴʜ ᴛʀựᴄ (𝟹𝟶 ᴛᴜổɪ, ɴɢụ ǫᴜậɴ ᴛâɴ ʙìɴʜ) để đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ʟàᴍ ɢɪả ᴄᴏɴ ᴅấᴜ, ᴛàɪ ʟɪệᴜ ᴄơ ǫᴜᴀɴ, ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴠà sử ᴅụɴɢ ɢɪấʏ ᴛờ ɢɪả để đɪ đườɴɢ.

𝟺 ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ ʙị ᴛạᴍ ɢɪữ để đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ʟàᴍ ɢɪả ᴄᴏɴ ᴅấᴜ, ᴛàɪ ʟɪệᴜ ᴄơ ǫᴜᴀɴ, ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴠà sử ᴅụɴɢ ɢɪấʏ ᴛờ ɢɪả để đɪ đườɴɢ. Ảɴʜ: ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ.ᴛʜᴇᴏ ᴄảɴʜ sáᴛ, ɴɢàʏ 𝟿/𝟿, ᴛʀɪɴʜ sáᴛ ᴘʜòɴɢ ᴄảɴʜ sáᴛ ʜìɴʜ sự ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ 𝟷 ᴛᴜầɴ ᴛʀᴀ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛʜạɴʜ sử ᴅụɴɢ ɢɪấʏ ᴛờ ɢɪả để ʟưᴜ ᴛʜôɴɢ. ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴛʀêɴ ɴɢườɪ ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ, ᴄảɴʜ sáᴛ ᴛìᴍ ᴛʜấʏ 𝟸𝟶 ɢɪấʏ đɪ đườɴɢ ɢɪả.

ᴛʜạɴʜ ᴋʜᴀɪ đặᴛ ᴍᴜᴀ ɢɪấʏ đɪ đườɴɢ ᴛừ ᴄʜỗ ᴛú ᴠớɪ ɢɪá 𝟷 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ/ɢɪấʏ. sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜậɴ đượᴄ ɢɪấʏ đɪ đườɴɢ, ᴛʜạɴʜ đượᴄ ᴛú ᴛʜᴜê đɪ ɢɪᴀᴏ ɢɪấʏ ᴛờ ɢɪả ᴄʜᴏ ᴋʜáᴄʜ ᴠớɪ ᴛɪềɴ ᴄôɴɢ ᴛừ 𝟸𝟶𝟶.𝟶𝟶𝟶 đồɴɢ đếɴ 𝟺𝟶𝟶.𝟶𝟶𝟶 đồɴɢ/ᴛờ.

ᴍở ʀộɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴍờɪ ᴛú, ᴛâɴ, ᴛʜᴀɴʜ ʟêɴ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ. ʙᴀ ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ ᴋʜᴀɪ ᴛʜấᴛ ɴɢʜɪệᴘ ᴅᴏ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ɴêɴ ʙàɴ ɴʜᴀᴜ ʟàᴍ ɢɪả ɢɪấʏ đɪ đườɴɢ để ʙáɴ ᴋɪếᴍ ᴛɪềɴ ᴛɪêᴜ xàɪ.

ᴛú ᴠà ᴛʜᴀɴʜ ʟêɴ ᴍạɴɢ đăɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠà ᴛìᴍ ᴋʜáᴄʜ ʜàɴɢ, ᴛâɴ ɴʜậɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠà ʟàᴍ ɢɪả ɢɪấʏ. ᴍỗɪ ɢɪấʏ đɪ đườɴɢ đượᴄ ʙáɴ ᴠớɪ ɢɪá 𝟷-𝟸 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ.

ᴋʜáᴍ xéᴛ ᴄʜỗ ở ᴄủᴀ ᴄáᴄ ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ, ɴʜà ᴄʜứᴄ ᴛʀáᴄʜ ᴛʜᴜ ɢɪữ 𝟽𝟶 ɢɪấʏ đɪ đườɴɢ, 𝟸𝟽 ɢɪấʏ xáᴄ ɴʜậɴ ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴠà ɴʜɪềᴜ ᴠậᴛ ᴅụɴɢ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴠɪệᴄ ʟàᴍ ɢɪấʏ ᴛờ ɢɪả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *