Phóng sự: Chợ đầu mối thời giãn cách, ngủ 1 đêm là mai đói

sàɪ ɢòɴ đᴀɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ xã ʜộɪ, ɴʜưɴɢ đêᴍ ɴàᴏ ᴄũɴɢ ᴛʜế, ᴅẫᴜ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ʜᴏàɴʜ ʜàɴʜ ᴠớɪ ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ᴋʜó ʟườɴɢ, ᴄʜợ đầᴜ ᴍốɪ ɴôɴɢ sảɴ ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ ʙìɴʜ Đɪềɴ (ᴘ.𝟽, ǫ.𝟾) ᴠẫɴ sáɴɢ đèɴ ʜᴏạᴛ độɴɢ. ʜàɴɢ ɴɢàɴ ɴɢườɪ ᴛʀắɴɢ đêᴍ ᴍưᴜ sɪɴʜ.

ᴄʜợ ʙìɴʜ Đɪềɴ, ɴơɪ ᴄó ʜàɴɢ ɴɢàɴ ʟᴀᴏ độɴɢ ᴋʜôɴɢ ɴɢủ để ᴍưᴜ sɪɴʜ ɢɪữᴀ sàɪ ɢòɴ ᴛʜờɪ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ


ɴʜờ ᴠậʏ, ᴄʜᴜỗɪ ᴄᴜɴɢ ứɴɢ ʜàɴɢ ʜóᴀ ᴛʜɪếᴛ ʏếᴜ ᴄʜᴏ ᴛʜị ᴛʀườɴɢ ᴠớɪ ʜơɴ 𝟷𝟹 ᴛʀɪệᴜ ɴɢườɪ ᴅâɴ sɪɴʜ sốɴɢ ở sàɪ ɢòɴ, ᴄʜưᴀ ᴋể ᴄáᴄ ᴍɪềɴ, ᴠùɴɢ ʟâɴ ᴄậɴ ᴋʜôɴɢ ʙị ᴛạᴍ ᴅừɴɢ…
sầᴍ ᴜấᴛ, ʀộɴ ʀàɴɢ
𝟸𝟶 ɢɪờ. ᴋʜắᴘ ᴄáᴄ ɴɢả đườɴɢ ở sàɪ ɢòɴ ᴠắɴɢ ᴠẻ, ʙởɪ đᴀɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ xã ʜộɪ ᴠì ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿. ɴʜưɴɢ, ʀɪêɴɢ ɴɢả đườɴɢ ᴛừ đạɪ ʟộ ɴɢᴜʏễɴ ᴠăɴ ʟɪɴʜ ʜướɴɢ ᴠàᴏ ᴄʜợ, ᴅòɴɢ xᴇ ᴛảɪ ʟớɴ ɴʜỏ ᴄʜở đầʏ ʜàɴɢ ʜóᴀ ɴốɪ đᴜôɪ ᴄʜờ đợɪ để đượᴄ ᴠàᴏ ʙêɴ ᴛʀᴏɴɢ.
ʙướᴄ ᴠàᴏ ᴋʜôɴɢ ɢɪᴀɴ ᴄʜợ ᴍớɪ ᴛʜậᴛ sự ᴄʜᴏáɴɢ ɴɢợᴘ ᴠì sự sầᴍ ᴜấᴛ, ɴáᴏ ɴʜɪệᴛ ᴄủᴀ ɴơɪ đượᴄ xᴇᴍ ʟà ᴄʜợ đầᴜ ᴍốɪ ʟớɴ ɴʜấᴛ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ɴóɪ ʀɪêɴɢ ᴠà ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ɴóɪ ᴄʜᴜɴɢ ɴàʏ.
ɴửᴀ đêᴍ ᴛʀướᴄ ᴋʜᴏảɴʜ ᴋʜắᴄ ɢò ᴠấᴘ ɢỡ ᴄʜốᴛ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ ᴄʜốɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿

ʙảʏ ɴʜà ʟồɴɢ ᴄʜợ đềᴜ ʜốɪ ʜả ɴɢườɪ ᴍᴜᴀ ɴɢườɪ ʙáɴ. ᴅù ở ɴʜà ʟồɴɢ ᴀ (ᴅàɴʜ ᴄʜᴏ ɴɢàɴʜ ʜàɴɢ ʜᴏᴀ ᴛươɪ), ɴʜà ʟồɴɢ ʙ (ɴɢàɴʜ ʜàɴɢ ʀᴀᴜ ᴄủ ǫᴜả, ɴấᴍ, ɢɪᴀ ᴠị) ʜᴀʏ ɴʜà ʟồɴɢ ᴅ (ɴɢàɴʜ ʜàɴɢ ᴄá đồɴɢ ᴠà ʜảɪ sảɴ ᴄᴀᴏ ᴄấᴘ), ɴʜà ʟồɴɢ ʜ (ᴛʜịᴛ súᴄ sảɴ, ɢɪᴀ ᴄầᴍ, ɴôɴɢ sảɴ)… đɪ ᴄʜăɴɢ ɴữᴀ, ᴛʜì ᴠẫɴ ᴄó đɪểᴍ ᴄʜᴜɴɢ ʟà ʜàɴɢ ʜóᴀ đượᴄ ʙàʏ ʙáɴ ᴠớɪ số ʟượɴɢ ʀấᴛ ʟớɴ. ᴄả ɴɢàɴ ɴɢườɪ ǫᴜᴀ ʟạɪ, ᴄʜộɴ ʀộɴ ɢɪᴀᴏ ᴅịᴄʜ, ʙáɴ ᴍᴜᴀ.
“ᴍấʏ ɴᴀʏ ᴅịᴄʜ ɢɪã ʜᴏàɴʜ ʜàɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴘʜảɪ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ xã ʜộɪ ɴêɴ đã íᴛ ɴɢườɪ đếɴ ᴄʜợ. ᴄʜứ ᴋʜɪ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄʜưᴀ ʙùɴɢ ᴘʜáᴛ, ᴛʜì ʟượɴɢ ɴɢườɪ ᴄũɴɢ ɢấᴘ đôɪ, ɢấᴘ ʙᴀ ᴛʜế ɴàʏ”, ᴄʜị ᴋɪᴍ ʜᴜệ (ᴛɪểᴜ ᴛʜươɴɢ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴍặᴛ ʜàɴɢ ᴛʜủʏ sảɴ ᴋʜô ᴠà ᴄáᴄ ʟᴏạɪ ᴍắᴍ), ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ.

ʜàɴɢ ʜóᴀ ᴛừ ᴄʜợ ʙìɴʜ Đɪềɴ đượᴄ ᴛỏᴀ đɪ ᴠề ɴʜɪềᴜ ᴋʜᴜ ᴄʜợ ɴʜỏ ở sàɪ ɢòɴ

Ảɴʜ: ᴘʜᴀɴ xᴜÂɴ

ᴛʜᴇᴏ ᴀɴʜ ʟê ᴛịɴʜ (ᴛɪểᴜ ᴛʜươɴɢ ɴɢàɴʜ ʜàɴɢ ᴛʜủʏ sảɴ), sở ᴅĩ ᴄʜợ đôɴɢ đúᴄ, ɴʜộɴ ɴʜịᴘ ᴠì đặᴄ ᴛʜù ᴄʜỉ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴠề đêᴍ, ᴛừ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟸𝟶 ɢɪờ đếɴ 𝟼 ɢɪờ sáɴɢ ʜôᴍ sᴀᴜ. ᴄʜưᴀ ᴋể, đâʏ ʟà ᴄʜợ đầᴜ ᴍốɪ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ đᴀ ɴɢàɴʜ ʜàɴɢ, ᴛừ ᴛʜủʏ ʜảɪ sảɴ đếɴ ᴛʜịᴛ súᴄ sảɴ, ʀᴀᴜ ᴄủ ǫᴜả, ʜᴏᴀ ᴛươɪ, ᴛʀáɪ ᴄâʏ… để đáᴘ ứɴɢ ɴʜᴜ ᴄầᴜ ᴄủᴀ ᴋʜáᴄʜ ʜàɴɢ ᴍᴜᴀ sỉ. ʜơɴ ʜếᴛ, sᴏ ᴠớɪ ɢɪá ʙáɴ ʟẻ ɴɢᴏàɪ ᴛʜị ᴛʀườɴɢ, ɢɪá ʙáɴ ʀẻ ʜơɴ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ.
𝟸𝟷 ɢɪờ, ᴋʜᴜôɴ ᴠɪêɴ ᴄʜợ ʀộɴɢ ʟớɴ đếɴ 𝟼𝟻 ʜᴀ ɴàʏ ᴄàɴɢ ᴛʀở ɴêɴ ᴛấᴘ ɴậᴘ, ʜᴜʏêɴ ɴáᴏ. “ɢɪờ ʟà ᴛʜờɪ đɪểᴍ ᴄʜủ ʜàɴɢ ᴋʜắᴘ ɴơɪ ʙỏ ᴍốɪ ɴêɴ ᴄʜợ đôɴɢ đúᴄ. Đếɴ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟺 ɢɪờ sẽ ʙớᴛ ʀộɴ ʀàɴɢ ʜơɴ”, ᴀɴʜ ᴛịɴʜ ɢɪảɪ ᴛʜíᴄʜ.
ᴄăɴɢ ᴍắᴛ ᴍưᴜ sɪɴʜ
𝟹 ɢɪờ sáɴɢ, ᴄʜị ᴛʜụʏ ʜòᴀ (ᴛɪểᴜ ᴛʜươɴɢ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴛʜịᴛ súᴄ sảɴ, ɢɪᴀ ᴄầᴍ) ở ɴʜà ʟồɴɢ ʜ ᴛʀᴀɴʜ ᴛʜủ ᴄʜợᴘ ᴍắᴛ, ɴɢủ ᴠộɪ ɢɪấᴄ ɴɢắɴ ɴɢủɪ. “ᴛôɪ đợɪ ʙạɴ ʜàɴɢ đếɴ ʟấʏ. ᴛừ ᴛốɪ đếɴ ɢɪờ ᴍệᴛ ʀã ʀờɪ ᴛᴀʏ ᴄʜâɴ. ɴʜậɴ ʜàɴɢ ʀồɪ ᴄùɴɢ ᴍấʏ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʟàᴍ sạᴄʜ ʙᴀ ᴄʜụᴄ ᴛʜùɴɢ ɢà, đᴜốɪ ʟắᴍ. ʟàᴍ xᴏɴɢ đâᴜ ᴠàᴏ đó ʀồɪ ᴍớɪ ɴɢủ đượᴄ 𝟷𝟶 ᴘʜúᴛ. ᴍà ɴóɪ ɴɢủ ᴄʜứ ɴɢủ ɢì đượᴄ. Ồɴ àᴏ ɴʜư ᴛʜế ɴàʏ ᴍà”, ᴄʜị ʜòᴀ ɴɢáᴘ ɴɢắɴ ɴɢáᴘ ᴅàɪ, ᴛâᴍ sự.
ᴛôɪ đùᴀ: “ᴍỗɪ đêᴍ ʙáɴ số ʟượɴɢ ʟớɴ ɢà ɴʜư ᴠậʏ ᴄʜắᴄ sốɴɢ… ᴋʜỏᴇ ʀᴇ ɴʜỉ”. ᴄʜị ʜòᴀ ᴄườɪ ᴄườɪ. ᴍộᴛ ɴụ ᴄườɪ ᴍà ᴄʜẳɴɢ ʜɪểɴ ʜɪệɴ ɴɪềᴍ ᴠᴜɪ. “ᴛʜấʏ ᴠậʏ ᴍà ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴠậʏ. ʜồɪ ᴛʀướᴄ, ᴍỗɪ đêᴍ ʙáɴ ᴄả ᴛʀăᴍ ᴛʜùɴɢ ɢà ʟà ᴄʜᴜʏệɴ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ. ᴄòɴ ᴋʜɪ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 đếɴ, ʀồɪ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ xã ʜộɪ, ảɴʜ ʜưởɴɢ ɴʜɪềᴜ ʟắᴍ. ʟượɴɢ ᴛɪêᴜ ᴛʜụ ʜàɴɢ ᴄʜưᴀ ᴄòɴ ᴍộᴛ ɴửᴀ. ᴄó đêᴍ ᴄʜỉ ʙáɴ đượᴄ 𝟷/𝟺, 𝟷/𝟻 ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛʀướᴄ”.
ᴘʜậɴ đờɪ ᴍưᴜ sɪɴʜ ở sàɪ ɢòɴ ‘ᴏằɴ ᴍìɴʜ’ ᴛʀᴏɴɢ ᴄơɴ ʜᴏạɴ ɴạɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿

ᴄʜị ʜòᴀ ɴóɪ ᴛɪếᴘ: “ɴʜưɴɢ đâᴜ ᴛʜể ᴠì íᴛ ɴɢườɪ ᴍᴜᴀ ᴍà ᴍìɴʜ ᴛạᴍ ɴɢʜỉ ʙáɴ. ᴛạᴍ ɴɢʜỉ ʙáɴ ʟà ᴄả ɢɪᴀ đìɴʜ 𝟼 ᴍɪệɴɢ ăɴ ᴘʜảɪ… ᴛạᴍ ɴɢʜỉ ăɴ. ᴛɪềɴ ăɴ, ᴛɪềɴ ʜọᴄ ᴄủᴀ ᴄᴏɴ, đủ ᴛʜứ ᴛɪềɴ… đềᴜ ᴛʀôɴɢ ɴʜờ ᴄả ᴠàᴏ sạᴘ ɢà ɴàʏ. ᴍìɴʜ ᴍà ɴɢʜỉ để ở ɴʜà ɴɢủ ᴛʜì đóɪ ɴɢᴀʏ ᴛʜôɪ”.
ᴄʜẳɴɢ ʀɪêɴɢ ɢì ᴄʜị ʜòᴀ, đó ᴄòɴ ʟà ᴛìɴʜ ᴄảɴʜ ᴄʜᴜɴɢ ᴄủᴀ ᴘʜầɴ ʟớɴ ᴛɪểᴜ ᴛʜươɴɢ ở đâʏ. ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 đã ᴋʜɪếɴ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴄủᴀ ʜọ ɢặᴘ ᴠô số ᴋʜó ᴋʜăɴ ʜơɴ sᴏ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ᴛʀướᴄ.

ɴʜịᴘ sốɴɢ ᴠề đêᴍ ở ᴄʜợ ʙìɴʜ Đɪềɴ ɢɪữᴀ ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ sàɪ ɢòɴ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ


Ảɴʜ: ᴘʜᴀɴ xᴜÂɴ

ɴʜữɴɢ ᴛɪểᴜ ᴛʜươɴɢ ở ᴄáᴄ ᴋʜᴜ ᴄʜợ ɴʜỏ ʟẻ ᴛạᴍ ɴɢưɴɢ ʙᴜôɴ ʙáɴ ᴋʜɪếɴ ʟượɴɢ ʙạɴ ʜàɴɢ ᴄủᴀ ᴛɪểᴜ ᴛʜươɴɢ ở ᴄʜợ ʙìɴʜ Đɪềɴ ɢɪảᴍ đɪ ʀõ ʀệᴛ. ᴋʜôɴɢ ʙáɴ ɴʜɪềᴜ ʜàɴɢ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ᴍốɪ ǫᴜᴇɴ, ʜọ ʟạɪ ᴄʜờ ᴛʀôɴɢ ᴠàᴏ ᴠɪệᴄ “ʙáɴ xổ” (ᴛừ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟺 ɢɪờ ᴛʀở đɪ). ɴʜưɴɢ ɴɢườɪ ᴅâɴ đếɴ ᴍᴜᴀ ᴄũɴɢ ᴛʜưᴀ ᴛʜớᴛ ᴅầɴ ᴋể ᴛừ ɴɢàʏ ᴅịᴄʜ ʙùɴɢ ᴘʜáᴛ ᴛʀở ʟạɪ ᴠì ɴʜữɴɢ ʟắɴɢ ʟᴏ, ᴇ ɴɢạɪ.
“ᴋʜáᴄʜ đếɴ ɢɪảᴍ ᴅầɴ ɴʜưɴɢ ᴛɪểᴜ ᴛʜươɴɢ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴘʜảɪ ᴋɪêɴ ᴛʀì ᴍɪệᴛ ᴍàɪ ʙáᴍ ᴛʀụ. ᴠừᴀ để ɢɪữ ᴍốɪ, ᴠừᴀ để ᴄó ᴄʜúᴛ ᴛʜᴜ ɴʜậᴘ, ᴅù ʟà íᴛ ʜẳɴ đɪ. ᴋʜổ ʟắᴍ ᴄʜứ ᴄó sướɴɢ íᴄʜ ɢì đâᴜ. Đêᴍ ɴàᴏ ᴄũɴɢ ᴛʜứᴄ ᴛʀắɴɢ, ᴄũɴɢ sốɴɢ ɴɢʜịᴄʜ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴠớɪ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ. Đêᴍ ɴàᴏ ᴄũɴɢ ᴄăɴɢ ᴍắᴛ ᴍưᴜ sɪɴʜ. ɴóɪ ᴄʜᴜɴɢ ᴠấᴛ ᴠả ᴠô ᴄùɴɢ”, ᴀɴʜ ʜùɴɢ ᴛú (ᴛɪểᴜ ᴛʜươɴɢ ɴɢàɴʜ ʀᴀᴜ, ᴄủ, ǫᴜả) ɴóɪ ᴛʀᴏɴɢ áɴʜ ᴍắᴛ ʙᴜồɴ xᴏ.
ᴀɴʜ ᴛú ᴋể ᴛʜêᴍ: “ᴋʜôɴɢ ɴóɪ đâᴜ xᴀ. ᴄʜỉ ᴋʜᴏảɴɢ ᴛʜáɴɢ 𝟹 ᴠừᴀ ʀồɪ, ᴍỗɪ đêᴍ ᴛôɪ ʙáɴ ʀᴀ ʜơɴ ᴛʀăᴍ ᴛʜùɴɢ ʀᴀᴜ, ᴄủ, ǫᴜả ʟà ᴄʜᴜʏệɴ ᴛʜườɴɢ ᴛìɴʜ. ᴠậʏ ᴍà…”. ᴀɴʜ ʙỏ ʟửɴɢ ᴄâᴜ ɴóɪ, ɴʜìɴ ᴠàᴏ sạᴘ. 𝟾𝟶 ᴛʜùɴɢ ʜàɴɢ đã ɴʜậɴ, sᴀᴜ 𝟻 ᴛɪếɴɢ đồɴɢ ʜồ, ᴄʜỉ ᴠơɪ đɪ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷/𝟹.

ɴʜữɴɢ ɢɪᴀɴ ʜàɴɢ ʜảɪ sảɴ ở ᴄʜợ ʙìɴʜ Đɪềɴ

Ảɴʜ: ᴘʜᴀɴ xᴜÂɴ

ʙắᴛ ᴄʜᴜʏệɴ ᴠớɪ ᴄʜụᴄ ᴛɪểᴜ ᴛʜươɴɢ, ᴀɪ ᴄũɴɢ ʀầᴜ ʀĩ, ᴛʜở ɴɢắɴ ᴛʜᴀɴ ᴅàɪ. ᴀɪ ᴄũɴɢ ʟắᴄ đầᴜ ᴄʜáɴ ɴɢáɴ. ᴀɪ ᴄũɴɢ ʟộ ʀõ ᴠẻ ᴘʜờ ᴘʜạᴄ. ʜọ ᴛᴀ ᴛʜáɴ ᴄʜẳɴɢ ᴘʜảɪ ᴠì ᴛʀắɴɢ đêᴍ ᴍưᴜ sɪɴʜ. ʜọ ǫᴜᴇɴ ᴠớɪ đặᴄ ᴛʜù ɢɪờ ɢɪấᴄ ɴơɪ “ᴄʜợ ᴋʜôɴɢ ɴɢủ” ɴàʏ đằɴɢ đẵɴɢ ᴄả ᴄʜụᴄ ɴăᴍ ǫᴜᴀ. ᴍà ʙởɪ ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ᴍưᴜ sɪɴʜ ᴄủᴀ ʜọ đầʏ ɴỗɪ ʟᴏ ᴛᴏᴀɴ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ɢáɴʜ ɴặɴɢ ᴄơᴍ áᴏ ɢạᴏ ᴛɪềɴ.
ɴʜưɴɢ ʀồɪ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ậᴘ đếɴ ᴋʜɪếɴ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ᴋɪếᴍ ᴛɪềɴ ᴄàɴɢ ᴛʀở ɴêɴ ɴʜọᴄ ɴʜằɴ ʜơɴ. ʜọ ᴋʜôɴɢ ɴʜữɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴛʀêɴ ᴠᴀɪ áᴘ ʟựᴄ ᴋɪếᴍ ᴛɪềɴ ᴄʜᴏ ʙảɴ ᴛʜâɴ, ᴍà ᴄòɴ ɴặɴɢ ɢáɴʜ ᴄầɴ ᴛạᴏ ᴄôɴɢ ăɴ ᴠɪệᴄ ʟàᴍ ᴄʜᴏ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ. ɴếᴜ ʜọ đóɴɢ sạᴘ, đồɴɢ ɴɢʜĩᴀ ᴠɪệᴄ đẩʏ ʜàɴɢ ᴄʜụᴄ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʀơɪ ᴠàᴏ ᴛìɴʜ ᴄảɴʜ ᴛʜấᴛ ɴɢʜɪệᴘ. ɴếᴜ ʜọ đóɴɢ sạᴘ, ᴄʜɪ ᴘʜí ᴛʜᴜê sạᴘ ʟêɴ đếɴ ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ᴍỗɪ ᴛʜáɴɢ… ᴄʜẳɴɢ ʙɪếᴛ ᴋɪếᴍ đâᴜ ʀᴀ. Để ʀồɪ ᴛừ đó, ɴʜữɴɢ đôɪ ᴍắᴛ ᴄủᴀ ʜọ ᴅườɴɢ ɴʜư ǫᴜầɴɢ ᴛʜâᴍ ʜơɴ, ɴʜữɴɢ ᴍáɪ ᴛóᴄ ʀốɪ ʙù ɴʜư ᴛʜêᴍ ɴʜữɴɢ sợɪ ʙạᴄ, ɴʜữɴɢ ɴếᴘ ɴʜăɴ ᴋʜắᴄ ᴋʜổ ʟộ ʀõ ɴʜɪềᴜ ʜơɴ… ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ɢắɴɢ ɢượɴɢ, ᴄầᴍ ᴄự ᴍᴏɴɢ ᴍᴀᴜ ᴄʜóɴɢ “ǫᴜᴀ ɴɢàʏ đᴏạɴ ᴛʜáɴɢ” ᴍùᴀ đạɪ ᴅịᴄʜ.
ᴄăɴɢ ᴍìɴʜ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ
ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ đɪểᴍ đạɪ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ʙủᴀ ᴠâʏ ᴛứ ᴘʜíᴀ, ᴠớɪ ʟượɴɢ ɴɢườɪ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛạɪ ᴄʜợ ʜàɴɢ đêᴍ ʟêɴ đếɴ ᴠàɪ ɴɢàɴ ɴɢườɪ, ᴄʜưᴀ ᴋể ᴍậᴛ độ ɴɢườɪ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ đôɴɢ đúᴄ ᴅɪễɴ ʀᴀ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ, ᴛɪềᴍ ẩɴ ɴɢᴜʏ ᴄơ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ᴄᴀᴏ ở đâʏ. ᴛʜế ɴêɴ ᴄʜợ ʙìɴʜ Đɪềɴ ᴄʜú ᴛʀọɴɢ ᴠà ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ đẩʏ ᴍạɴʜ ᴠɪệᴄ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ.

Đᴀɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ɴʜưɴɢ ᴛɪểᴜ ᴛʜươɴɢ ᴄʜợ ʙìɴʜ Đɪềɴ ᴠẫɴ ᴄố ɢắɴɢ ᴠượᴛ ǫᴜᴀ, ᴛảᴏ ᴛầɴ ʙáɴ ʙᴜôɴ

Ảɴʜ: ᴘʜᴀɴ xᴜÂɴ

Để đượᴄ ᴠô ᴄʜợ, ʙấᴛ ᴋỳ ᴀɪ, ᴛừ ᴛʜươɴɢ ɴʜâɴ, ʟᴀᴏ độɴɢ ô ᴠựᴀ, đếɴ ᴄáᴄ đốɪ ᴛáᴄ ᴠàᴏ ᴄʜợ ʜàɴɢ ɴɢàʏ… đềᴜ ʙắᴛ ʙᴜộᴄ ᴘʜảɪ ᴋʜᴀɪ ʙáᴏ ʏ ᴛế ɴɢʜɪêᴍ ɴɢặᴛ ᴠà ᴘʜảɪ đᴇᴏ ᴋʜẩᴜ ᴛʀᴀɴɢ.
“ɴếᴜ ɴʜư ᴛʀướᴄ đâʏ, ᴄó ᴛʜể đɪ ʙằɴɢ ɴʜɪềᴜ đườɴɢ để ʀᴀ ᴠàᴏ ᴄʜợ, ᴛʜì ᴛừ ɴɢàʏ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ, ᴠɪệᴄ ᴘʜâɴ ʟᴜồɴɢ ʀᴀ ᴠàᴏ ᴄʜợ đã đượᴄ áᴘ ᴅụɴɢ. sᴏɴɢ sᴏɴɢ đó, ɴʜữɴɢ ʙăɴɢ ʀôɴ, ʙɪểᴜ ɴɢữ ᴠề ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ᴄũɴɢ đượᴄ ᴛʀᴇᴏ ᴅàʏ đặᴄ ᴋʜắᴘ ᴋʜᴜôɴ ᴠɪêɴ ᴄʜợ”, ᴀɴʜ ʜᴏàɴɢ ᴛʀᴜɴɢ (ʙảᴏ ᴠệ ᴄʜợ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ.
ʙᴀɴ ǫᴜảɴ ʟý ᴄʜợ đầᴜ ᴍốɪ ʙìɴʜ Đɪềɴ ᴄũɴɢ ʟɪêɴ ᴛụᴄ sử ᴅụɴɢ ʟᴏᴀ ᴘʜáᴛ ᴛʜᴀɴʜ để ᴋêᴜ ɢọɪ ᴍọɪ ɴɢườɪ đếɴ đâʏ ᴍᴜᴀ ʙáɴ, ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴘʜảɪ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɴɢʜɪêᴍ ᴛúᴄ ᴠɪệᴄ đᴇᴏ ᴋʜẩᴜ ᴛʀᴀɴɢ. ɴʜữɴɢ ʙảᴏ ᴠệ ɴʜư ᴀɴʜ ᴛʀᴜɴɢ ᴄũɴɢ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ʀảᴏ ʙướᴄ ᴋʜắᴘ ᴄáᴄ ɴẻᴏ ɴʜà ʟồɴɢ để ɴʜắᴄ ɴʜở ᴍọɪ ɴɢườɪ đᴇᴏ ᴋʜẩᴜ ᴛʀᴀɴɢ.
ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴛɪểᴜ ᴛʜươɴɢ, ʙêɴ ᴄạɴʜ ᴠɪệᴄ ɴʜấᴛ ǫᴜʏếᴛ “ᴋʜôɴɢ ᴛʜáᴏ ʙỏ ᴋʜẩᴜ ᴛʀᴀɴɢ” ᴅù ᴄʜᴏ ʙị ɴɢộᴘ, ʙị ᴠướɴɢ ᴠíᴜ ᴋʜó ᴄʜịᴜ ᴛʀᴏɴɢ ɢᴜồɴɢ xᴏᴀʏ ʙᴜôɴ ʙáɴ, ᴛʜì ʜọ ᴄũɴɢ ʀỉ ᴛᴀɪ ɴʜᴀᴜ ᴛự ᴛʜᴀʏ đổɪ ᴘʜươɴɢ ᴛʜứᴄ ɢɪᴀᴏ ᴅịᴄʜ. ᴠớɪ ʜọ, đâʏ ᴄũɴɢ ɴʜư ʟà ᴄáᴄʜ để ʜạɴ ᴄʜế ᴛɪếᴘ xúᴄ ᴠớɪ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ, ɴʜằᴍ ʜạɴ ᴄʜế ɴʜữɴɢ ʜɪểᴍ ɴɢᴜʏ ᴛɪềᴍ ẩɴ, ʙảᴏ đảᴍ ᴀɴ ᴛᴏàɴ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴄʜᴏ ʙảɴ ᴛʜâɴ.
ᴀɴʜ ᴛʀọɴɢ ᴛʀí (ᴛɪểᴜ ᴛʜươɴɢ ɴɢàɴʜ ʜàɴɢ ʀᴀᴜ, ᴄủ, ǫᴜả) ᴄẩɴ ᴛʜậɴ ʟựᴀ ᴄáᴄ ʟᴏạɪ ʀᴀᴜ ᴛươɪ ɴʜấᴛ ʀồɪ ᴄʜấᴛ ᴛʜàɴʜ ᴛừɴɢ đốɴɢ ǫᴜᴀɴʜ sạᴘ. “ᴛôɪ ʟàᴍ ɴʜư ᴠậʏ ʟà để sẵɴ ᴄʜᴏ ʙạɴ ʜàɴɢ đã ʟɪêɴ ʜệ ᴛʀướᴄ. ᴛʜờɪ đɪểᴍ ɴàʏ ᴅịᴄʜ ɢɪã ᴋʜó ʟườɴɢ, ʙủᴀ ᴠâʏ ᴋʜắᴘ ɴơɪ, ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ ᴀɪ đếɴ ᴛừ ɴơɪ ɴàᴏ, ɴêɴ ᴄáᴄʜ ᴍᴜᴀ ʙáɴ ᴛʜᴇᴏ ᴋɪểᴜ ɴàʏ ᴄũɴɢ ᴛɪệɴ, sẽ ɢɪúᴘ ʜạɴ ᴄʜế ᴠɪệᴄ ᴛɪếᴘ xúᴄ ở ᴋʜᴏảɴɢ ᴄáᴄʜ ɢầɴ. ᴋʜɪ ᴍốɪ ʟɪêɴ ʜệ đặᴛ ʜàɴɢ, ᴍìɴʜ ʙáᴏ ɢɪá ʀồɪ ᴛʜươɴɢ ʟượɴɢ ᴛʀướᴄ ǫᴜᴀ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ. ʜọ đếɴ ᴄʜỉ đưᴀ ᴛɪềɴ ʟà xᴏɴɢ”, ᴀɴʜ ᴛʀí ɴóɪ.

ᴄʜợ ʙìɴʜ Đɪềɴ ᴄʜú ᴛʀọɴɢ ᴠà ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ đẩʏ ᴍạɴʜ ᴠɪệᴄ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ

Ảɴʜ: ᴘʜᴀɴ xᴜÂɴ

ᴄʜị ᴛʜị ʙảʏ (ʙáɴ ᴄá ở ᴄʜợ ʜᴜʏệɴ Đứᴄ ʜòᴀ, ʟᴏɴɢ ᴀɴ) ᴋʜᴜâɴ ɴʜữɴɢ ᴛʜùɴɢ ᴄá để ʟêɴ xᴇ ʙᴀ ɢáᴄ, ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ: “ᴛʀướᴄ đâʏ ᴛʜì ᴄòɴ ʟêɴ ᴄʜọɴ ʟựᴀ ᴛừɴɢ ᴄᴏɴ ᴄá. ɴʜưɴɢ ᴛừ ᴋʜɪ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ǫᴜᴀʏ ᴛʀở ʟạɪ, ᴛôɪ ɢọɪ đɪệɴ ᴛʀướᴄ ᴄʜᴏ ᴄʜủ ʙáᴏ số ʟượɴɢ, ᴄʜỉ ᴠɪệᴄ ᴄʜạʏ xᴇ ʟêɴ ᴛʜᴀɴʜ ᴛᴏáɴ, ᴄʜở ᴠề”. ᴄʜị ʙảʏ ᴛươɪ ᴄườɪ ᴋʜɪ ʜôᴍ ɴᴀʏ ɴʜậɴ đượᴄ ᴛʜùɴɢ đầʏ ᴄá ᴛươɪ ɴɢᴏɴ, ʜứᴀ ʜẹɴ ᴋʜɪ ʙàʏ ʙáɴ ở ᴄʜợ ʜᴜʏệɴ sẽ đắᴛ ᴋʜáᴄʜ.
𝟻 ɢɪờ sáɴɢ. ɴʜữɴɢ xᴇ ᴍáʏ, xᴇ ʙᴀ ɢáᴄ… xᴜấᴛ ʜɪệɴ ở ᴄʜợ ʙìɴʜ Đɪềɴ ở sàɪ ɢòɴ ᴄàɴɢ ɴʜɪềᴜ. Để ʀồɪ ʜàɴɢ ɴɢàɴ ᴛấɴ ɴôɴɢ, ᴛʜủʏ, ʜảɪ sảɴ, ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ… ᴛʜᴇᴏ ɴʜữɴɢ ᴄʜᴜʏếɴ xᴇ ấʏ ᴛỏᴀ ᴠề ᴋʜắᴘ sɪêᴜ ᴛʜị, ᴄʜợ ɴʜỏ ʟẻ, ᴄơ sở ʙᴜôɴ ʙáɴ… ɢóᴘ ᴘʜầɴ ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴄʜᴏ ɴʜữɴɢ ʙữᴀ ăɴ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ sàɪ ɢòɴ ɴóɪ ʀɪêɴɢ ᴠà ᴄáᴄ ᴛỉɴʜ ʟâɴ ᴄậɴ ɴóɪ ᴄʜᴜɴɢ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *